உற்பத்தி செலவு சூத்திரம் | மொத்த உற்பத்தி செலவை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

உற்பத்தி செலவு சூத்திரம் என்றால் என்ன?

உற்பத்தி செலவு சூத்திரம் வணிகமோ அல்லது ஒரு நிறுவனமோ முடிக்கப்பட்ட பொருட்களை தயாரிப்பதில் அல்லது குறிப்பிட்ட சேவைகளை வழங்குவதில் ஏற்படும் செலவுகளால் ஆனது மற்றும் பொதுவாக நேரடி உழைப்பு, பொது மேல்நிலை செலவுகள், நேரடி பொருள் செலவுகள் அல்லது மூலப்பொருட்கள் மற்றும் விநியோக செலவுகள் ஆகியவை அடங்கும்.

உற்பத்தி செலவுகள் வணிகத்தின் வருவாய் உருவாக்கத்துடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட வேண்டும். உற்பத்தி வணிகத்தில் பொதுவாக மூலப்பொருட்கள் செலவுகள் மற்றும் தொழிலாளர் செலவுகள் உள்ளன. இதற்கு மாறாக, வழக்கமான சேவைத் தொழில் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சேவையை வளர்க்கும் தொழில்நுட்ப உழைப்பு மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அத்தகைய சேவைகளை வழங்குவதில் ஏற்படும் பொருள் செலவுகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. உற்பத்தி செலவு சூத்திரம் பொதுவாக நிர்வாக கணக்கியலில் நேரடி மற்றும் மறைமுக செலவுகளுக்கு செலவுகளை பிரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உற்பத்தி செலவு சூத்திரத்தை பின்வருமாறு வெளிப்படுத்தலாம்: -

உற்பத்தி செலவு ஃபார்முலா = நேரடி உழைப்பு + நேரடி பொருள் + உற்பத்தியில் மேல்நிலை செலவுகள்

இங்கே,

உற்பத்தியில் மேல்நிலை செலவுகள் = மறைமுக உழைப்பு செலவு + மறைமுக பொருள் செலவு + பிற மாறி மேல்நிலை செலவுகள்.

மொத்த உற்பத்தி செலவு சூத்திரத்தின் விளக்கம்

உற்பத்தி செலவு சமன்பாட்டின் கணக்கீட்டை பின்வரும் படிகளைப் பயன்படுத்தி செய்ய முடியும்:

 • படி 1: முதலாவதாக, நேரடி பொருட்களின் செலவுகளைத் தீர்மானித்தல். நேரடி பொருட்கள் பொதுவாக மூலப்பொருட்களை கொள்முதல் செய்வதோடு தொடர்புடைய பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கும் தொடர்புடைய செலவுகளால் ஆனவை.
 • படி 2: அடுத்து, நேரடி உழைப்பின் செலவுகளை தீர்மானிக்கவும். நேரடி உழைப்பின் செலவு பொதுவாக தொழிலாளர் செலவுகள் மற்றும் உற்பத்தி சக்தியுடன் பொருந்தக்கூடிய மனிதவளத்திற்கான செலவுகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இத்தகைய செலவுகள் பொதுவாக ஊதியங்கள், சம்பளங்கள் மற்றும் முடிக்கப்பட்ட பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை வழங்குவதற்காக தொழிலாளர் ஈடுசெய்யும் நன்மைகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.
 • படி 3: அடுத்து, உற்பத்தி செலவுகளை தீர்மானிக்கவும். இத்தகைய செலவுகள் பொதுவாக உற்பத்தி செயல்முறைக்கு காரணமாக இருக்க முடியாத செலவுகளை உள்ளடக்கியது, ஆனால் உற்பத்தியை மறைமுகமாக பாதிக்கிறது. இத்தகைய செலவுகளை மறைமுக உழைப்பு செலவுகள், மறைமுக பொருள் செலவுகள் மற்றும் மேல்நிலை மீதான மாறுபட்ட செலவுகள் என பிரிக்கலாம்.
 • படி 4: அடுத்து, உற்பத்தி செலவுக்கு வருவதற்கு படி 1, படி 2 மற்றும் படி 3 இல் விளைந்த மதிப்பைச் சேர்க்கவும்.

மொத்த உற்பத்தி செலவு சூத்திரத்தின் எடுத்துக்காட்டுகள் (எக்செல் வார்ப்புருவுடன்)

உற்பத்தி செலவு சமன்பாட்டின் சிறந்த புரிந்துகொள்ள சில எளிய மற்றும் மேம்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்ப்போம்.

இந்த உற்பத்தி செலவு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - உற்பத்தி செலவு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

உற்பத்தி செலவு சூத்திரம் - எடுத்துக்காட்டு # 1

Business 25,000 மறைமுக உழைப்பைச் செய்யும் ஒரு உற்பத்தி வணிகத்தின் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். இது மேல்நிலை உற்பத்தியில் $ 30,000 மற்றும் நேரடி பொருள் செலவில் $ 50,000 ஆகும். ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி செலவை தீர்மானிக்க வணிகத்திற்கு உதவுங்கள்.

உற்பத்தி செலவைக் கணக்கிடுவதற்கு கொடுக்கப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்தவும்.

உற்பத்தி செலவைக் கணக்கிடுவது பின்வருமாறு செய்ய முடியும்:

 • = $25,000 + $50,000 + $30,000

உற்பத்தி செலவு இருக்கும் -

 • உற்பத்தி செலவு = 5,000 105,000

எனவே, முடிக்கப்பட்ட பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் போது உற்பத்தி வணிகத்திற்கு 5,000 105,000 உற்பத்தி செலவு ஏற்படும்.

உற்பத்தி செலவு சூத்திரம் - எடுத்துக்காட்டு # 2

நாற்காலிகள் உற்பத்தியில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு வணிகத்தின் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். மூலப்பொருளின் விலை, 000 75,000 ஆகும். தொழிலாளர் மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கான ஊதியங்கள் மற்றும் சம்பளங்கள், 000 40,000 ஆகும். விதிவிலக்கான சேவையை வழங்குவதற்காக தொழிலாளர் $ 3,000 மதிப்புள்ள சலுகைகளை நிறுவனம் ஈடுசெய்கிறது. நிறுவனம் கூடுதலாக ஒரு முறை $ 30,000 நாற்காலிகள் மீது செலவுகளை மெருகூட்டுகிறது.

வணிகம் முடிக்கப்பட்ட நாற்காலிகளை வாடகைக் கிடங்கில் சேமிக்கிறது. அவர்கள் வாடகை தொகையை $ 20,000 செலுத்துகிறார்கள். அவர்கள் கூடுதலாக பாதுகாப்பு காவலர்களுக்கான ஊதியமாக $ 15,000 செலுத்துகிறார்கள். உற்பத்தி செலவை தீர்மானிக்க முடிக்கப்பட்ட நாற்காலிகள் வணிகத்திற்கு உதவுங்கள்.

உற்பத்தி செலவைக் கணக்கிடுவதற்கு கொடுக்கப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்தவும்.

கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி நேரடி உழைப்பைக் கணக்கிடுவது பின்வருமாறு செய்ய முடியும்,

நேரடி உழைப்பு = உற்பத்தித் தொழிலாளர்களின் ஊதியங்கள் + உற்பத்தித் தொழிலாளர்களின் நன்மைகள்

 • = $40,000 + $3,000
 • நேரடி உழைப்பு = $ 43,000

நேரடி பொருள் செலவுகள் வணிகத்தால் வாங்கப்பட்ட மூலப்பொருட்களின் விலைக்கு ஒத்திருக்கும், மேலும் இது, 000 75,000 ஆக கருதப்படும். உற்பத்தி செலவுகள் மெருகூட்டல், வாடகை செலவு மற்றும் பாதுகாப்புக் காவலர்களுக்கான ஊதியம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடும்.

கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி உற்பத்தி செலவைக் கணக்கிடுவது பின்வருமாறு செய்ய முடியும்,

உற்பத்தி செலவு = மெருகூட்டல் செலவு + வாடகை செலவு + பாதுகாப்பு பணியாளர்களுக்கான ஊதியம்

 • = $30,000 + $20,000 + $15,000
 • உற்பத்தி செலவு = $ 65,000

உற்பத்தி செலவைக் கணக்கிடுவது பின்வருமாறு செய்ய முடியும்:

 • = $43,000 + $75,000 + $65,000

 • உற்பத்தி செலவு = 3 183,000

எனவே, நாற்காலிகள் உற்பத்தி செய்யும் போது உற்பத்தி வணிகத்திற்கு 3 183,000 உற்பத்தி செலவு ஏற்படும்.

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

உற்பத்தி செலவு சூத்திரத்தை நிர்ணயிப்பது அவசியமானது, அதேபோல் வணிகத்தின் இலாபத்தன்மையையும் நிலைத்தன்மையையும் உறுதிப்படுத்த வணிகத்திற்கு முக்கியமானதாகும். இது செலவுகளின் ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்விற்கும் உதவுகிறது. தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் நிறைவடைந்த கட்டத்தை அடைந்ததும், தயாரிப்பு வாடிக்கையாளர்களுக்கு விற்கப்படும் காலம் வரை இருப்புநிலைக் குறிப்பில் ஒரு சொத்தாக வணிகத்தின் பொருளின் மதிப்பை பதிவு செய்கிறது.

உற்பத்திச் செலவு ஆரம்பத்தில் மூலதனமாக்கப்பட வேண்டும், செலவு செய்யப்படக்கூடாது என்பதாகும். கூடுதலாக, இறுதி தயாரிப்புகளின் மதிப்பைப் புகாரளிப்பது தேவையான அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் வழங்கப்படும் உற்பத்தித்திறனின் அளவைப் பற்றி தெரிவிக்க ஒரு அதிநவீன வழியாகும்.

உற்பத்தி செலவு சூத்திரம் பொதுவாக நேரடி பொருட்கள், நேரடி தொழிலாளர் செலவுகள் மற்றும் மாறக்கூடிய உற்பத்தி மேல்நிலைகளைக் கொண்டது. மேலாண்மை கணக்காளர்கள் பெரும்பாலும் இந்த செலவுகளை ஒரு யூனிட் அடிப்படையில் மாற்றுகிறார்கள். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், அவர்கள் ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு வணிகத்தை நிர்வகிக்கும் விற்பனை விலையுடன் எளிதாக ஒப்பிட்டு அதன் மூலம் வணிகத்தின் நிலைத்தன்மையை தீர்மானிக்கிறார்கள்.