இயல்பான மகசூல் வளைவு (வரையறை) - இது ஏன் மேல்நோக்கி சாய்வாக இருக்கிறது?

இயல்பான மகசூல் வளைவு என்றால் என்ன?

இதேபோன்ற கடன் அபாயங்கள் மற்றும் கடன் தரத்தை சுமந்து செல்லும் குறுகிய முதிர்வு கடன் கருவியுடன் ஒப்பிடும்போது நீண்ட முதிர்வு கடன் கருவிகள் அதிக மகசூலை வழங்கும்போது சாதாரண மகசூல் வளைவு அல்லது நேர்மறை மகசூல் வளைவு எழுகிறது. மகசூல் வளைவு நேர்மறையானது (மேல்நோக்கி சாய்வு) ஏனெனில் முதலீட்டாளர் தங்கள் பணத்தை அதிக காலத்திற்கு பூட்டுவதற்கு அதிக பணம் கோருகிறார்.

இயல்பான மகசூல் வளைவின் வரைகலை வழங்கல்

செங்குத்து அச்சு மற்றும் விளைச்சலை கிடைமட்ட அச்சில் முதிர்ச்சியடையச் செய்வதன் மூலம் விளைச்சல் வளைவு ஒரு வரைபடத்தில் கீழே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. வளைவு இயல்பானதாக இருக்கும்போது மிக உயர்ந்த புள்ளி வலதுபுறத்தில் இருக்கும்.

வட்டி விகிதங்களின் வெவ்வேறு கோட்பாடுகள்

# 1 - எதிர்பார்ப்புக் கோட்பாடு

நீண்ட கால வட்டி விகிதங்கள் எதிர்கால குறுகிய கால விகிதங்களை பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்று கூறும் எதிர்பார்ப்புக் கோட்பாடு. சில எதிர்கால காலங்களுடன் தொடர்புடைய முன்னோக்கி வட்டி விகிதங்கள் அந்தக் காலத்தின் எதிர்கால பூஜ்ஜிய வட்டி விகிதங்களுக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும் என்று அது வாதிடுகிறது.

இன்று 1 ஆண்டு வீதம் 1% ஆகவும், 2 ஆண்டு வீதம் 2% ஆகவும் இருந்தால், ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு ஒரு வருட வீதம் (1 ஆண்டு முன்னோக்கி வீதம்) 3% [1.02 ^ 2 / 1.01 ^ 1] ஆகும்.

# 2 - சந்தை பிரித்தல் கோட்பாடு

குறுகிய கால, நடுத்தர மற்றும் நீண்ட கால வட்டி விகிதங்களுக்கு இடையே எந்த உறவும் இல்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவில் வட்டி விகிதம் அந்த பிரிவின் பத்திர சந்தையில் தேவை மற்றும் வழங்கல் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. கோட்பாட்டின் கீழ், பெரிய ஓய்வூதிய நிதி போன்ற ஒரு பெரிய முதலீடு ஒரு குறிப்பிட்ட முதிர்ச்சியின் பத்திரத்தில் முதலீடு செய்கிறது மற்றும் ஒரு முதிர்ச்சியிலிருந்து மற்றொரு முதிர்ச்சிக்கு உடனடியாக மாறாது.

# 3 - பணப்புழக்க விருப்பக் கோட்பாடு

முதலீட்டாளர் பணப்புழக்கத்தைப் பாதுகாக்க விரும்புகிறார் மற்றும் குறுகிய காலத்திற்கு நிதியை முதலீடு செய்கிறார். மறுபுறம், கடன் வாங்குபவர்கள் நீண்ட காலத்திற்கு நிலையான நேரத்திற்கு கடன் வாங்க விரும்புகிறார்கள். இது எதிர்கால பூஜ்ஜிய விகிதங்களை விட முன்னோக்கி வீதம் அதிகமாக இருக்கும் சூழ்நிலைக்கு வழிவகுக்கிறது. இந்த கோட்பாடு அனுபவ முடிவோடு ஒத்துப்போகிறது, விளைச்சல் வளைவு அவை கீழ்நோக்கி சாய்வதை விட பெரும்பாலும் மேல்நோக்கி சாய்வாக இருக்கும்..

இயல்பான மகசூல் வளைவில் மாற்றங்கள் அல்லது மாற்றங்கள்

 1. இணை மாற்றங்கள் - அனைத்து முதிர்வு அடிவானத்திலும் விளைச்சல் ஒரே அளவு மற்றும் ஒத்த திசையில் மாறினால் (அதிகரிக்கும் அல்லது குறைகிறது) விளைச்சல் வளைவில் இணையான மாற்றம் ஏற்படுகிறது. ஒரு பொருளாதாரத்தில் வட்டி விகிதத்தின் பொதுவான நிலை மாறும்போது இது குறிக்கிறது.
 2. இணை மாற்றங்கள் அல்ல - வெவ்வேறு முதிர்வு அடிவானத்தில் விளைச்சல் அளவு மற்றும் திசையில் வெவ்வேறு மட்டத்தில் மாறும்போது.

முக்கியத்துவம்

இது வட்டி விகிதங்களின் எதிர்கால திசையை முன்னறிவிக்கிறது:

 • மகசூல் வளைவின் வடிவம் வட்டி வீதத்தின் எதிர்கால திசையைக் குறிக்கிறது. ஒரு சாதாரண வளைவு என்றால் நீண்ட கால பத்திரங்கள் அதிக மகசூல் மற்றும் தலைகீழ் வளைவு என்றால் குறுகிய கால பத்திரங்கள் அதிக மகசூல் பெறுகின்றன.
 • வங்கிகளும் நிதி நிறுவனங்களும் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து வைப்புத்தொகையை ஏற்றுக்கொள்கின்றன மற்றும் வருவாய்க்கு ஈடாக கார்ப்பரேட் அல்லது சில்லறை வாடிக்கையாளர்களுக்கு கடன்களை வழங்குகின்றன. கடன் வழங்குவதற்கும் கடன் வாங்குவதற்கும் இடையிலான பரந்த வேறுபாடு அதிகமாக பரவுகிறது. செங்குத்தான மேல்நோக்கி சாய்ந்த வளைவு அதிக இலாபங்களை வழங்கும், அதே நேரத்தில் வங்கி சொத்துக்களின் பெரும்பகுதி குறுகிய கால வாடிக்கையாளர் வைப்புகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்ட பிறகு நீண்ட கால கடன்களின் வடிவத்தில் இருந்தால் கீழ்நோக்கி சாய்ந்த வளைவு குறைந்த இலாபத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
 • முதிர்வு மற்றும் மகசூல்-நீண்ட கால பத்திரங்களுக்கிடையேயான வர்த்தகம் குறுகிய கால பத்திரங்களை விட அதிக நிலையற்றதாக இருக்கும், எனவே முதலீட்டாளருக்கு அதிக மகசூல் வடிவில் கடன் வழங்க ஊக்குவிக்க அதிக பிரீமியத்தை வழங்குகிறது.
 • அதன் கோட்பாட்டு மதிப்பின் அடிப்படையில் பாதுகாப்பு அதிக விலை அல்லது குறைந்த விலை உள்ளதா என்பதை இது முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு குறிப்பை வழங்குகிறது. வருவாய் மகசூல் வளைவு பாதுகாப்புக்கு மேல் இருந்தால் விலை குறைவாக இருப்பதாகவும், வருவாய் கீழே இருந்தால் விளைச்சல் வளைவு பாதுகாப்பு அதிக விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

செல்வாக்கு

 • மத்திய வங்கியின் வட்டி வீத அளவை மாற்றுவதன் மூலம் பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் பணவீக்க வீதத்தை குறிவைக்கிறது. பணவீக்க உயர்வுக்கு பதிலளிப்பதற்காக மத்திய வங்கிகள் வட்டி வீத அளவை அதிகரிக்கின்றன, அதில் கடன் வாங்குவது விலை உயர்ந்தது மற்றும் நுகர்வோரின் வாங்கும் திறன் அரிப்பு ஏற்படுகிறது, இது தலைகீழ் மகசூல் வளைவுக்கு வழிவகுக்கிறது.
 • பொருளாதார வளர்ச்சி: வலுவான பொருளாதார வளர்ச்சியானது வணிகத்தில் முதலீடு மற்றும் விரிவாக்கத்திற்கான மாறுபட்ட வாய்ப்பை வழங்குகிறது, இது மூலதனத்திற்கான ஒட்டுமொத்த தேவையின் அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கிறது, இது மூலதன மகசூல் வளைவின் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட விநியோகத்தால் விளைச்சல் வளைவின் செங்குத்தாகிறது.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய புள்ளிகள்

 • இது இடமிருந்து வலமாக மேல்நோக்கி சாய்ந்த சாதாரண வளைவு என்பது முதிர்ச்சியுடன் மகசூல் அதிகரிக்கிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. எ.கா.க்கு கிடைக்கக்கூடிய கடனில் பெரிய தடங்கல்கள் இல்லாமல் பொருளாதாரம் இயல்பான வேகத்தில் வளர்ந்து வரும் போது இது பெரும்பாலும் காணப்படுகிறது. 30 ஆண்டு பத்திரங்கள் 10 ஆண்டு பத்திரங்களுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக வட்டி விகிதங்களை வழங்குகின்றன.
 • நீண்ட கால முதிர்வு பத்திரங்களில் முதலீடு செய்யும் முதலீட்டாளருக்கு கூடுதல் அபாயங்களை எடுப்பதற்கு அதிக இழப்பீடு தேவைப்படுகிறது, ஏனெனில் நீண்ட காலத்திற்கு எதிர்பாராத எதிர்மறை நிகழ்வுகள் ஏற்படுவதற்கான அதிக நிகழ்தகவு உள்ளது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், முதிர்ச்சி நீண்டது, அசல் தொகையை திரும்பப் பெறுவதற்கு அதிக நேரம் எடுக்கும் அதிக ஆபத்துக்கள் அதிக ஆபத்துக்கள் எதிர்பார்க்கப்படும் மகசூல் ஆகும், இது மேல்நோக்கி சாய்ந்த மகசூல் வளைவுக்கு வழிவகுக்கும்.
 • மகசூல் வளைவின் வடிவம் பொருளாதாரத்தின் தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால வலிமையை தீர்மானிக்கிறது. இது பொருளாதாரத்தின் எதிர்கால திசையில் ஆரம்ப எச்சரிக்கை சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது. இது எப்போதும் பொதுவான சந்தை நிலைமைகளில் மாற்றங்களின் அடிப்படையில் மாறுகிறது.
 • ஒவ்வொரு பத்திர போர்ட்ஃபோலியோவும் மகசூல் வளைவு எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதற்கு வெவ்வேறு வெளிப்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது - அதாவது மகசூல் வளைவு ஆபத்து. 1 அடிப்படை புள்ளியால் விளைச்சல் மாறும்போது ஏற்படும் ஒரு பத்திரத்தின் விலையில் கணிக்கப்பட்ட சதவீத மாற்றம் “காலம்” எனப்படும் மேம்பட்ட கருத்தாக்கத்தால் பிடிக்கப்படுகிறது.
 • காலம் மகசூல் மற்றும் பத்திர விலைக்கு இடையிலான நேரியல் உறவை அளவிடுகிறது மற்றும் விளைச்சலில் சிறிய மாற்றங்களுக்கான ஒரு எளிய நடவடிக்கையாகும், அதேசமயம் குவிவு நேரியல் அல்லாத உறவை அளவிடுகிறது மற்றும் விளைச்சலில் பெரிய மாற்றங்களுக்கு மிகவும் துல்லியமானது.