செயல்பாட்டு விகிதத்திலிருந்து பணப்புழக்கம் (ஃபார்முலா, எடுத்துக்காட்டுகள்)

செயல்பாட்டு விகிதத்திலிருந்து பணப்புழக்கம் என்றால் என்ன?

செயல்பாட்டு விகிதத்திலிருந்து பணப்புழக்கம் என்பது அதன் தற்போதைய கடன்களை ஈடுசெய்யக்கூடிய இயக்க நடவடிக்கைகளால் உருவாக்கப்படும் பணத்தின் போதுமான அளவை அளவிட உதவும் விகிதமாகும், மேலும் இது நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளிலிருந்து வரும் பணப்புழக்கங்களை அதன் மொத்த தற்போதைய கடன்களுடன் பிரிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. .

# 1 - சிஎஃப்ஒ எண்டர்பிரைஸ் பல

EV to CFO ஃபார்முலா பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது,

EV to CFO = நிறுவன மதிப்பு / செயல்பாடுகளிலிருந்து பணப்புழக்கம்

மற்றொரு பிரபலமான மற்றும் துல்லியமான சூத்திரம்:

EV / CFO = (சந்தை மூலதனம் + கடன் நிலுவையில் உள்ளது - நிறுவனத்துடன் கிடைக்கும் பணம்) / செயல்பாடுகளிலிருந்து பணப்புழக்கம்
 • நிறுவன மதிப்பு, எளிமையான வகையில், நிறுவனத்தின் தற்போதைய சந்தை மதிப்பு. இது தற்போதைய நேரத்தில் வணிகத்தின் வாய்ப்பு செலவை அடையாளம் காட்டுகிறது. இது நிறுவனத்திற்கு உரிமை உள்ள அனைத்து சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகளின் கூட்டுத்தொகையாகும். இது மிகவும் ஆற்றல்மிக்க மதிப்பு மற்றும் நேரத்துடன் நிறைய மாறுபடும்.
 • இது பெரும்பாலும் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களின் சந்தை மூலதனத்துடன் குழப்பமடைகிறது, இது பொதுவான பங்குகளின் மதிப்பை மட்டுமே பிரதிபலிக்கிறது. இது வழங்கும் விரிவான மதிப்பு காரணமாக, நிறுவன மதிப்பு பெரும்பாலும் மொத்த நிறுவன மதிப்புக்கு மாற்றாக இருக்கும்.
 • செயல்பாடுகளில் இருந்து பணப்புழக்கம் நிறுவனத்தின் முதன்மை வணிக நடவடிக்கைகளின் பணத்தை உள்ளடக்கியது.

விளக்கம்

 1. நிறுவனத்தின் முக்கிய வணிக நடவடிக்கைகளிலிருந்து உருவாக்கப்படும் பணப்புழக்கத்தைப் பயன்படுத்தி நிறுவனம் தனது முழு வணிகத்தையும் வாங்க எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகும் என்பதைக் கணக்கிட CFO நிறுவன பல உதவுகிறது. எளிமையான சொற்களில், நிறுவனத்தின் சொத்துக்களுக்கு எந்தவிதமான கட்டுப்பாடும் செலுத்தாமல் செயல்பாட்டு பணப்புழக்கத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அனைத்து கடன் மற்றும் பிற கடன்களையும் திருப்பிச் செலுத்த நிறுவனம் எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும். இந்த பகுப்பாய்வு இணைப்புகள் மற்றும் கையகப்படுத்துதல்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்.
 2. இதேபோன்ற வணிகத்தில் இயங்கும் நிறுவனங்களை ஒப்பிடும் முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்த மெட்ரிக் மிகவும் உதவியாக இருக்கும். குறைந்த விகிதம், மிகவும் கவர்ச்சியானது முதலீட்டிற்கான நிறுவனம்.

சி.எஃப்.ஓ ஃபார்முலாவுக்கு Ev இன் எடுத்துக்காட்டு

பின்வரும் நிதிகளுடன் ஒரு நிறுவனத்தை கருத்தில் கொள்வோம்.

மேலே உள்ள எண்களைப் பயன்படுத்தி, மேலே உள்ள சமன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி CFO நிறுவன பலவற்றைக் கணக்கிடுவோம்

((10,000,000 * 50) + 500,000 – 300,000) / 50,000,000

EV / CFO = 10.004

# 2 - சொத்து விகிதத்தில் பண வருமானம்

சொத்து ஃபார்முலாவில் பண வருவாய் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது,

சொத்துகளில் பண வருவாய் = செயல்பாடுகள் / மொத்த சொத்துக்களிலிருந்து பணப்புழக்கம்
 • மொத்த சொத்துகளில் அனைத்து சொத்துகளும் அடங்கும், அவை நிலையான சொத்துகளுக்கு மட்டுமல்ல, இருப்புநிலைக் குறிப்பிலிருந்து நேரடியாக கணக்கிடப்படலாம்.

விளக்கம்

 • சொத்து விகிதத்தில் பண வருவாய் என்பது மூலதன தீவிர நிறுவனங்களில் அவசியமான மெட்ரிக் ஆகும். இது நிறுவனத்தின் நிதி நிலையை மதிப்பீடு செய்ய உதவுகிறது, இது உற்பத்தி ஆலைகள் மற்றும் பட்டறைகள் அமைத்தல், மூலப்பொருட்களை இந்த பெரிய முதலீடுகளாக வாங்குவது, ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு பெரிய மதிப்பு காரணமாக, நிதி அறிக்கைகளை பெரிய அளவில் மாற்றக்கூடிய சொத்துக்களில் பெரிய முதலீடுகள்.
 • முதலீட்டு வாய்ப்பை அடையாளம் காண்பது மற்றும் ஒத்த தொழில்களில் இயங்கும் நிறுவனங்களை ஒப்பிடுவது ஒரு முக்கியமான மெட்ரிக் ஆகும். பொதுவாக, வாகன உற்பத்தியாளர்கள் அல்லது ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் போன்ற மூலதன தீவிர நிறுவனங்களை பகுப்பாய்வு செய்யும் போது அதிக விகிதம் சிறந்தது.
 • இந்த மெட்ரிக்கின் கடைசி ஆனால் மிக முக்கியமான பண்பு என்னவென்றால், நிறுவனம் தனது சொத்துக்களை எவ்வளவு திறமையாக பயன்படுத்துகிறது என்பதை அடையாளம் காண உதவுகிறது. அதிக மதிப்பு முதலீட்டாளர்களுக்கு நிறுவனம் நல்ல செயல்பாட்டுத் திறனைக் கொண்டிருப்பதாகவும், தொடர்ந்து நல்ல வேகத்தில் வளரக்கூடும் என்றும், இறுதியில் அதன் பங்குதாரர்களுக்கு சிறந்த வருமானத்தை அளிக்கும் என்றும் நம்பலாம்.

சொத்து விகிதத்தில் பண வருவாயின் எடுத்துக்காட்டு

பின்வரும் நிதிகளுடன் ஒரு வாகன உற்பத்தியாளரின் உதாரணத்தைக் கருத்தில் கொள்வோம்.

சொத்துக்கள் மீதான பண வருவாய் = செயல்பாடுகளிலிருந்து பணப்புழக்கம் / மொத்த சொத்துக்கள்

= 500,000 $/ 100,000 $

சொத்து விகிதத்தில் பண வருமானம் = 5

இதன் பொருள், வாகன உற்பத்தியாளர் தன்னிடம் உள்ள ஒவ்வொரு 1 assets சொத்துக்களிலும் 5 of பணப்புழக்கத்தை உருவாக்குகிறார். பொருளாதாரத்தில் உள்ள மற்ற வாகன உற்பத்தியாளர்களுடன் ஒப்பிடுகையில், ஒரு முதலீட்டாளர் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் எவ்வாறு உள்ளன என்பதை அடையாளம் காண முடியும்.

# 3 - கடன் விகிதத்திற்கு பணப்புழக்கம்

கடன் விகிதத்திற்கான பணப்புழக்கம் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது,

கடன் விகிதத்திற்கான பணப்புழக்கம் = செயல்பாடுகளில் இருந்து பணப்புழக்கம் / மொத்த நிலுவை கடன்
 • இருப்புநிலைக் கணக்கிலிருந்து கணக்கிடப்பட்ட மொத்த கடன்

விளக்கம்

 • நிலுவையில் உள்ள கடனை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு ஒரு நிறுவனத்தின் அனைத்து இயக்க பணப்புழக்கங்களையும் பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு நிறுவனத்தின் நிர்வாகத்திற்கு மிகவும் நம்பத்தகாதது மற்றும் நடைமுறைக்கு மாறானது என்றாலும், கடன் விகிதத்திற்கான பணப்புழக்கம் நிறுவனத்தின் நிதி நிலையை பகுப்பாய்வு செய்வதில் ஒரு முக்கியமான அளவீட்டை வழங்குகிறது. ஒரு நிறுவனம் தனது இயக்க நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்தி அதன் அனைத்து கடன்களையும் திருப்பிச் செலுத்த எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் என்பதற்கான ஒரு ஸ்னாப்ஷாட்டை இது வழங்குகிறது - எனவே பங்குதாரர்கள் மற்றும் அதைப் பெற விரும்பும் பிற நிறுவனங்களுக்கான முதலீட்டின் வருவாயை அடையாளம் காண்பதில் ஒரு முக்கியமான கருவியை வழங்குகிறது.
 • வளர்ச்சி வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண்பதோடு மட்டுமல்லாமல், நிறுவனம் அதிக அந்நிய செலாவணி உள்ளதா இல்லையா என்பதை அடையாளம் காணவும் இது முதலீட்டாளர்களுக்கு உதவுகிறது. முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பதில் ஆபத்து இல்லாத முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்த நடவடிக்கை உதவியாக இருக்கும்.

கடன் விகிதத்திற்கான பணப்புழக்கத்தின் எடுத்துக்காட்டு

பின்வரும் நிதிகளுடன் வாகன உற்பத்தியாளரின் முந்தைய உதாரணத்துடன் தொடரலாம்.

மேற்கண்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, கடன் விகிதத்திற்கான பணப்புழக்கம் = 500,000 / 2,000,000

கடன் விகிதத்திற்கு பணப்புழக்கம் = .25 அல்லது 25%

# 4 - மூலதன செலவு விகிதம்

பெரும்பாலும் சிஎஃப் முதல் கேபெக்ஸ் விகிதம் என அழைக்கப்படும் மூலதன செலவு விகிதம், வணிகத்தின் முக்கிய நடவடிக்கைகளிலிருந்து உருவாக்கப்படும் பணப்புழக்கத்தைப் பயன்படுத்தி அதன் நீண்ட கால சொத்துக்களை வாங்குவதற்கான ஒரு நிறுவனத்தின் திறனை அளவிடுகிறது.

மூலதன செலவு விகித சூத்திரம் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது,

மூலதன செலவு விகிதம் = செயல்பாடுகள் / மூலதன செலவினங்களிலிருந்து பணப்புழக்கம்.
 • நிறுவனத்தின் நீண்ட கால சொத்துக்களை உருவாக்குவதற்கு நிர்வாகத்தால் செலவிடப்பட்ட மூலதனம்;

விளக்கம்

 • மூலதன செலவு விகிதம் அடிப்படை ஆய்வாளர்களுக்கு ஒரு அத்தியாவசிய மெட்ரிக் ஆகும், ஏனெனில் இது நிறுவனம் குறைமதிப்பிற்கு உட்பட்டதா அல்லது அதிகமாக மதிப்பிடப்பட்டதா என்பதைக் கண்டறிய உதவுகிறது. ஒரு தனிப்பட்ட விகிதமாகப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, இது முதன்மையாக ஒரு பொருளாதாரத்தில் ஒத்த நிறுவனங்களை ஒப்பிட்டுப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • இந்த மெட்ரிக் நிர்வாகத்திற்கும் முக்கியமானது, ஏனெனில் இது நிறுவனத்தின் பணப்புழக்கங்கள் எங்கு செல்கின்றன என்பதை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இந்தத் தரவை அறிந்தால், நிர்வாகம் எதிர்காலத்திற்கான மூலோபாயத்தை உருவாக்கி, புதிய அலுவலகத்தை அமைத்தல் அல்லது உற்பத்தி வசதியை விரிவுபடுத்துதல், புதிய தயாரிப்புகளைத் தொடங்குவது அல்லது செயல்பாட்டு அமைப்பை மறுசீரமைத்தல் போன்ற மூலதன தீவிர திட்டங்களை மதிப்பீடு செய்ய அதன் கவனத்தை அர்ப்பணிக்க முடியும்.