பிரீமியம் (வரையறை) | பாதுகாப்பு பிரீமியம் கணக்கு என்றால் என்ன?

பங்குகள் பிரீமியம் கணக்கு என்றால் என்ன?

பங்கு பிரீமியம் என்பது வெளியீட்டு விலைக்கும் பங்குகளின் சம மதிப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் மற்றும் இது பத்திர பிரீமியம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பங்குகளின் வெளியீட்டு விலை அதன் முக மதிப்பு அல்லது சம மதிப்பை விட அதிகமாக இருக்கும்போது பங்குகள் பிரீமியத்தில் வழங்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த பிரீமியம் பின்னர் நிறுவனத்தின் பங்கு பிரீமியம் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகிறது.

நிறுவனம் தனது பங்குகளை முதன்முறையாக அதன் முக மதிப்புக்கு மேல் பொதுமக்களுக்கு வழங்கும்போது அது எழுகிறது, முதலீட்டாளர்கள் அவற்றை திறந்த சந்தையில் விற்கும்போது அல்ல. எடுத்துக்காட்டாக, நிறுவனம் தனது பங்கை விற்றால், ஒரு பங்குக்கு $ 3 என்ற முக மதிப்பைக் கொண்டு, ஒரு பங்குக்கு $ 5 என்ற விலையில், பங்கு பிரீமியம் இருப்பு ஒரு பங்குக்கு $ 2 ஆகும். இருப்பினும், முதலீட்டாளர்கள் ஒரு பங்கிற்கு மேலும் 8 டாலர்களை விற்றால், $ 3 இன் பத்திர பிரீமியம் நிறுவனம் பெறவில்லை. வெறுமனே அது முதலீட்டாளருக்கு கிடைக்கும் லாபம்.

மேலும், யு.எஸ். ஜிஏஏபியில் ஷேர் பிரீமியம் கணக்கு கூடுதல் கட்டண-மூலதனம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது என்பதை நினைவில் கொள்க.

பங்கு பிரீமியம் கணக்கின் கூறுகள்

# 1 - பங்கு மூலதனத்தின் வெளியீட்டு விலை

நிறுவனம் தனது பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு விற்பனைக்கு வழங்கும் விலை வழங்கப்பட்ட விலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. பங்குகள் அதன் முக மதிப்புக்கு மேலே, மேலே அல்லது கீழே வழங்கப்படலாம். எனவே, முக மதிப்பு மற்றும் பங்கின் வெளியீட்டு விலை ஒரே மாதிரியாக இருக்க தேவையில்லை.

# 2 - பங்கு மூலதனத்தின் முக மதிப்பு

ஆரம்பத்தில் மூலதனம் திரட்டப்பட்டபோது தீர்மானிக்கப்பட்ட தொடக்க மதிப்பு அல்லது பங்கின் அசல் மதிப்பு பங்குகளின் முக மதிப்பு என அழைக்கப்படுகிறது. பங்குதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து சலுகைகளும் பங்குகளின் முக மதிப்பை கவனத்தில் கொள்ள முடிவு செய்யப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, நிறுவனம் அறிவித்த ஈவுத்தொகை விகிதம் 10% ஆக இருந்தால். வழங்கப்பட்ட பங்குகளின் முக மதிப்பைப் பயன்படுத்தி 10% கணக்கிடப்படும்.

பங்கு பிரீமியம் கணக்கின் பயன்கள்

பங்கு பிரீமியம் கணக்கு அல்லது பத்திர பிரீமியம் கணக்கை ஈவுத்தொகையாக விநியோகிக்க முடியாது, ஆனால் பின்வரும் காரணங்களுக்காக இதைப் பயன்படுத்தலாம்:

  • நிறுவனத்தின் தற்போதைய பங்குதாரர்களுக்கு போனஸ் பங்குகளை வழங்க.
  • நிறுவனத்தின் ஆரம்ப செலவுகள் அல்லது எழுத்துறுதி செலவை எழுதுவதற்கு.
  • அனுமதிக்கப்பட்ட தள்ளுபடி அல்லது பங்குகளின் வெளியீட்டில் செலுத்தப்பட்ட கமிஷன் போன்ற பங்கு தொடர்பான செலவுகளை எழுதுவதற்கு.
  • நிறுவனத்தின் கடன் பத்திரங்கள் அல்லது விருப்பப் பங்குகளை மீட்டெடுக்கும் நேரத்தில் செலுத்த வேண்டிய பிரீமியத்தை வழங்குவது.
  • அதன் பங்குகள் மற்றும் பிற வகை பத்திரங்களை வாங்க.

பிரீமியம் ரிசர்வ் ஃபார்முலாவைப் பகிரவும்

(ஒரு பங்குக்கான வெளியீட்டு விலை - முக மதிப்பு / ஒரு பங்குக்கு சம மதிப்பு) * பங்குகளின் எண்ணிக்கை

அல்லது

பங்குகள் வெளியீட்டில் பெறப்பட்ட மொத்த தொகை - வழங்கப்பட்ட பங்குகளின் மொத்த மதிப்பு

பங்கு பிரீமியம் கணக்கின் எடுத்துக்காட்டு

எடுத்துக்காட்டாக, XYZ நிறுவனம் ஒரு பங்கிற்கு $ 15 என்ற அளவில் 500 பங்குகளை வெளியிட்டது.

  • இப்போது நிறுவனம் பெற்ற மொத்த தொகை 500 * $ 15 = $ 7500 ஆகும்
  • பங்குகளின் மொத்த முக மதிப்பு = 500 * $ 10 = $ 5000

மொத்த இருப்பு =, 500 2,500

பங்கு பிரீமியத்தை கணக்கிட மற்றொரு வழி பின்வருமாறு:

  • ஒரு பங்குக்கான பங்கு பிரீமியம் = $ 15 - $ 10 = $ 5
  • எனவே மொத்த பங்கு பிரீமியம் $ 5 * 500 = $ 2500 ஆகும்.

மேலே உள்ள 00 2500 பத்திரங்கள் பிரீமியம் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும், மேலும் அவை தலைமை இருப்புக்கள் மற்றும் பங்கு மற்றும் கடன்களின் உபரி ஆகியவற்றின் கீழ் தெரிவிக்கப்படும்.

 நன்மைகள்

# 1 - உரிமைகளில் நீக்கம் இல்லை

பங்கு பிரீமியம் கணக்கின் மூலம் கூடுதலாக நிதி திரட்டுவது பங்குதாரர்களின் உரிமைகளை நீர்த்துப்போகச் செய்யாது, ஏனெனில் அதே எண்ணிக்கையிலான பங்குகள் கூடுதல் தொகையுடன் பிரீமியம் வடிவத்தில் வழங்கப்படுகின்றன.

# 2 - வரி நடுநிலை

எந்தவொரு பொருட்கள் அல்லது சேவைகளுக்கு ஈடாக நிறுவனம் பங்குகளை வெளியிடுவதில்லை, எனவே இதன் மூலம் எந்த லாபமும் லாபமும் இருக்காது. மேலும், இது நிறுவனத்தின் வருமானம் அல்ல; மாறாக, அவை நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் குறிப்பின் பங்குத் தலைப்பில் பிரதிபலிக்கின்றன. இதனால் வரி விதிக்கக்கூடிய அடிப்படை அல்லது வரிச்சுமை எதுவும் இல்லை என்ற காரணத்திற்காக கூடுதல் நிதியை பங்கு பிரீமியம் கணக்கின் வடிவத்தில் திரட்டுவதன் மூலம் வரி விளைவுகள் இருக்காது. மேலும், பங்குதாரர்களுக்கு ஈவுத்தொகை விநியோகிக்கும் நேரத்தில், அது கருதப்படுவதில்லை, எனவே அவை ஈவுத்தொகை நிறுத்திவைக்கும் வரிக்கு உட்பட்டவை அல்ல.

# 3 - விநியோக நேரம்

இந்த பிரீமியங்கள் எந்த நேரத்திலும் பங்குதாரர்களுக்கு விநியோகிக்க தகுதியுடையவை. இதற்கு மாறாக, பொதுச் சபையில் பங்குதாரர்களால் நிதி அறிக்கைகளின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு இலாபங்களை விநியோகிக்க முடியும் என்பதால் இலாபங்கள் இல்லை.

# 4 - நிதி கருத்தில்

நிறுவனத்தைப் பொறுத்தவரை, இருப்புக்களைப் போலவே, இந்த பிரீமியமும் ஈக்விட்டியின் ஒரு உறுப்பைக் குறிக்கிறது. நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களுக்கு, இது நிறுவனத்தில் அவர்கள் பங்கேற்பதற்கு கூடுதல் மதிப்பை வழங்குகிறது.

# 5 - செலவில் குறைப்பு

பிரீமியத்தில் பங்குகள் வழங்கப்படும்போது, ​​மூலதன செலவைக் குறைப்பதே தற்செயலான நன்மை. இதற்கு கூடுதல் நிர்வாக பணிகள் தேவையில்லை மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்கு மூலதனத் தொகையில் கட்டணம் செலுத்தப்படுவதால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலதனம் மற்றும் நிறுவனங்களின் பதிவாளருக்கு கூடுதல் கட்டணம் தேவையில்லை.

# 6-உயர் ஈவுத்தொகை வீதம்

ஈவுத்தொகை பிரீமியம் கணக்கில் அல்லாமல், பணம் செலுத்திய பங்கு மூலதனத்தில் அறிவிக்கப்படுவதால், பங்குதாரருக்கு ஈவுத்தொகை விகிதம் அதிகமாக இருக்கும்.

குறைபாடுகள் / வரம்பு

பிரீமியம் இலவச இருப்புக்களின் ஒரு பகுதியாக இல்லாததால் பெறப்பட்ட தொகை என தடைசெய்யப்பட்ட கணக்காக கருதப்படும் பத்திர பிரீமியத்தின் கணக்கு. கார்ப்பரேட் பைலாக்களில் அனுமதிக்கப்பட்டபடி பங்கு பிரீமியம் கணக்கின் அளவு மட்டுமே நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, நிறுவனம் பிரீமியம் கணக்கிலிருந்து ஈவுத்தொகையை செலுத்த முடியாது. இந்த கணக்கை முக்கியமாக பங்கு வெளியீட்டு செலவுகளை அமைக்க பயன்படுத்தலாம் மற்றும் இயக்க இழப்புகள் அல்ல.

முடிவுரை

வழங்கப்பட்ட பங்கு மூலதனத்தின் முக மதிப்புக்கு மேல் மற்றும் அதற்கு மேல் பெறப்பட்ட தொகை பங்கு பிரீமியம் ஆகும். பங்குகள் முதல் முறையாக வழங்கப்படும் போது இது பெறப்படுகிறது. இரண்டாம் நிலை சந்தையில் பங்குகள் மேலும் விற்கப்படும் போது எந்த பிரீமியமும் நிறுவனத்தால் பெறப்படுவதில்லை. கார்ப்பரேட் பைலாக்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி அதன் பயன்பாடு நோக்கத்திற்காக தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. இது நிறுவனத்தின் தக்க வருவாயின் ஒரு பகுதியாகும், ஆனால் அதை இலவச இருப்பு என்று கருத முடியாது. இதனால் பங்கு பிரீமியம் இருப்பு அளவு சட்டத்தின் நிபந்தனைகளின்படி பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.