கணக்கியல் லாபம் மற்றும் பொருளாதார லாபம் | முதல் 4 வேறுபாடுகள் (இன்போ கிராபிக்ஸ் மூலம்)

கணக்கியல் லாபத்திற்கும் பொருளாதார இலாபத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடு

கணக்கியல் இலாபத்திற்கும் பொருளாதார இலாபத்திற்கும் இடையிலான முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், கணக்கியல் இலாபமானது கணக்குகளின் புத்தகங்களில் பதிவுசெய்யப்பட்ட இலாபங்களைக் குறிக்கிறது, இது கணக்கிடப்பட்ட அனைத்து வெளிப்படையான செலவுகளையும் கழிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது, இது வருவாயிலிருந்து பணச் செலவு மற்றும் வணிக நடவடிக்கைகளிலிருந்து கிடைக்கும் பிற வருமானத்தைக் குறிக்கிறது. அதேசமயம், பொருளாதார இலாபம் என்பது வெளிப்படையான மற்றும் மறைமுகமான செலவைக் கருத்தில் கொண்டு கணக்கிடப்படும் இலாபத்தைக் குறிக்கிறது, அங்கு மறைமுக செலவு என்பது நிறுவனத்தின் வளங்களின் வாய்ப்பு செலவைக் குறிக்கிறது.

ஒரு பொது அர்த்தத்தில், இலாபமானது தேவையான செலவினங்களைக் கழித்தபின் மொத்த வருமானத்திலிருந்து வெளியேறும் உபரியைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், நாங்கள் 2 வெவ்வேறு வகையான இலாபங்களை பகுப்பாய்வு செய்வோம்.

 • கணக்கியல் லாபம் மொத்த வருவாயைக் குறிக்கிறது வெளிப்படையான செலவுகள் (விலக்கு செலவுகள்). எ.கா., திருமதி. ‘பி’ ஒரு பேஸ்ட்ரி கடையை நடத்தி வருகிறார், மேலும் அவர்களின் வருவாயைக் கண்காணிக்க வேண்டும்.
  • மொத்த வருவாய், 000 300,000 மற்றும் வெளிப்படையான செலவுகள் $ 50,000 என்றால் கணக்கியல் லாபம், 000 300,000 - $ 50,000 = $250,000.
 • பொருளாதார லாபம் மொத்த வருவாயிலிருந்து மறைமுக செலவுகள் மற்றும் வெளிப்படையான செலவுகள் இரண்டையும் கழிப்பதை உள்ளடக்குகிறது. மறைமுக செலவுகள் என்பது அளவிட முடியாத மற்றும் கணக்குகளின் புத்தகங்களில் காணப்படாத வாய்ப்பு செலவுகள். மேலே உள்ள உதாரணத்தை விரிவுபடுத்துவதன் மூலம், திருமதி ‘பி’ வேறொருவருக்காக வேலைசெய்தால் அல்லது பேஸ்ட்ரி கடையின் பணம் வேறு இடத்தில் முதலீடு செய்யப்பட்டால் ஒருவர் சம்பாதிக்கக்கூடிய வட்டிக்கு இழப்பு அடங்கும். மறைமுக வருவாய் என்ற கருத்தும் தங்கள் சொந்த வியாபாரத்தை வைத்திருப்பது போன்ற சட்டத்தில் வருகிறது.
  • சொல்லுங்கள், மறைமுக செலவு, 000 75,000 மற்றும் மறைமுக வருவாய் $ 30,000 எனில், பொருளாதார லாபம்: $ 300,000 + $ 30,000 - $ 50,000 - $ 75,000 = $205,000

கணக்கியல் லாபம் மற்றும் பொருளாதார இலாப விளக்கப்படம்

முக்கிய வேறுபாடுகள்

 1. கணக்கியல் லாபம் என்பது ஒரு கணக்கியல் ஆண்டில் ஒரு நிறுவனத்தால் உண்மையான லாபம் / உணரப்பட்டது. இதற்கு மாறாக, பொருளாதார லாபம் என்பது அசாதாரண இலாபத்தைக் குறிக்கிறது, அதாவது, செலவுகளை ஈடுகட்ட தேவையானதை விட அதிக லாபம். இது வாய்ப்பு செலவுகளை உள்ளடக்கியது.
 2. கணக்கியல் லாபம் பொதுவாக பொருளாதார இலாபத்தை விட அதிகமாகும், ஏனெனில் பொருளாதார இலாபமானது பல வகை வருமானம் மற்றும் செலவினங்களை சம்பந்தப்பட்ட அனுமானங்களுடன் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
 3. கணக்கியல் இலாபங்களை கணக்கிடுவதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள அம்சங்கள் குத்தகைக்கு விடப்பட்ட சொத்துகள், பணமில்லாத மாற்றங்கள் / தேய்மானம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஏற்பாடுகள் மற்றும் மேம்பாட்டு செலவுகளின் மூலதனம். இருப்பினும், பொருளாதார இலாபங்களின் கணக்கீட்டில் வாய்ப்பு செலவுகள், மீதமுள்ள மதிப்பு, பணவீக்க நிலை மாற்றங்கள், வரிவிதிப்பு வீதம் மற்றும் பணப்புழக்கங்களின் வட்டி விகிதங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
 4. கணக்கியல் லாபம் அனைத்து பொருளாதார செலவுகளையும் சந்தித்த பின் பெறப்பட்ட வருவாய் என்று குறிப்பிடலாம், மேலும் வருவாய் வாய்ப்பு செலவை மீறும் போது பொருளாதார லாபம் பெறப்படுகிறது.
 5. கணக்கீட்டு இலாபத்தை கணக்காளர் கருத்தில் கொள்வார், ஏனெனில் அவர்கள் உற்பத்தி செலவுகள் மற்றும் இலாபத்தன்மை மீதான அவற்றின் தாக்கத்தை கருத்தில் கொள்வார்கள். இது உற்பத்தி செலவாக கருதப்பட்டது. இதற்கு மாறாக, ஒரு பொருளாதார நிபுணர் செலவுகளை விவரிக்கும்போது, ​​நிறுவனம் எந்தவொரு மூலோபாயத்தையும் செயல்படுத்த முடிவு செய்துள்ளது என்பதில் அவர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர். அந்த உத்திகள் நிறுவனம் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் எவ்வாறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதையும் இது பகுப்பாய்வு செய்யும்.

ஒரு நிறுவனம் நேர்மறையான பொருளாதார இலாபங்களை ஈட்டுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. கணக்கியல் இலாபங்கள் மறைமுகமான செலவுகளை விட அதிகமாக இருந்தால், நிறுவனம் ஒரு நேர்மறையான பொருளாதார லாபத்தை ஈட்டுகிறது மற்றும் வணிகத்தைத் தொடர வேண்டும். கணக்கியல் இலாபங்கள் மறைமுகமான செலவுகளை விடக் குறைவாக இருந்தால், பொருளாதார லாபம் எதிர்மறையாக இருக்கும், மேலும் வணிகமானது அவர்களின் வணிக ஆர்வத்தைத் திசைதிருப்ப வேண்டும்.

சமநிலையில், எங்களுக்கு பூஜ்ஜிய பொருளாதார லாபம் உள்ளது, அதாவது, நிறுவனம் அனைத்து மறைமுகமான மற்றும் வெளிப்படையான செலவுகளையும் ஈடுகட்டுகிறது, மேலும் கடன் வைத்திருப்பவர்கள் மற்றும் பங்கு வைத்திருப்பவர்கள் இருவரும் தங்களுக்குத் தேவையான வருவாய் விகிதத்தைப் பெறுகிறார்கள்.

ஒப்பீட்டு அட்டவணை

ஒப்பீட்டின் அடிப்படைகணக்கியல் லாபம்பொருளாதார லாபம்
பொருள்கணக்கியல் ஆண்டில் சம்பாதித்த நிகர வருமானம்;மொத்த வருவாயிலிருந்து மொத்த செலவுகளைக் கழித்தபின் மீதமுள்ள உபரி;
சம்பந்தம்நிதி கண்ணோட்டத்தில் நடைமுறை.சில அம்சங்கள் மதிப்பிடப்பட்டிருப்பதால் மே துல்லியமான படம் அல்ல.
நன்மைநிறுவனத்தின் லாபத்தை பிரதிபலிக்கிறது;வள ஒதுக்கீட்டில் நிறுவனத்தின் செயல்திறனை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
ஃபார்முலாமொத்த வருவாய் - வெளிப்படையான செலவுமொத்த வருவாய் - (வெளிப்படையான செலவுகள் + மறைமுக செலவுகள்)

முக்கியமான -

கருத்து இருப்பதற்கான கணக்கியல் லாபத்தை விட பொருளாதார லாபம் அதிகமாக இருக்க வேண்டும். வாய்ப்பு செலவு எதிர்மறையாக இருக்க முடியாது என்பதால், பொருளாதார லாபம் கணக்கியல் லாபத்தை விட குறைவாக இருக்கும். ஒரு சந்தர்ப்பம் எதிர்மறையாக இருப்பது சாத்தியமில்லை, ஏனெனில் ஒரு வணிகமானது கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளில் செயல்பட வேண்டாம் என்று எப்போதும் தேர்வு செய்யலாம், இதனால் எதையும் சம்பாதிக்கவோ அல்லது செலவழிக்கவோ முடியாது.

இறுதி எண்ணங்கள்

எந்தவொரு நிறுவனத்தின் முழு எதிர்காலமும் எதிர்காலத்தில் இலாபம் ஈட்டும் திறனையும், சமீபத்திய காலங்களில் அது எவ்வாறு செயல்பட்டது என்பதையும் பொறுத்தது. ஒரு பங்குதாரர் / முதலீட்டாளர் என்ற வகையில், கணக்கியல் லாபம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏனெனில் இது நிதி செயல்திறனின் உண்மையான படத்தைக் கொடுக்கும். பொருளாதார லாபம் உள் பகுப்பாய்விற்காக அல்லது குறிப்பிட்ட நபர்களால் வாய்ப்புச் செலவுகளை மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படலாம், அவை தற்போதைய நடவடிக்கைகளுக்கு வழிவகுக்கும். பொருளாதார இலாபங்கள் நிறைய அனுமானங்களை உள்ளடக்கியிருந்தாலும், அது விரும்பிய திசைக்கு தோராயமான பதிலைக் கொடுக்க முடியும்.

பரிந்துரை கட்டுரைகள்

இந்த கட்டுரை கணக்கியல் லாபம் மற்றும் பொருளாதார லாபத்திற்கு வழிகாட்டியாக உள்ளது. இன்போ கிராபிக்ஸ் மற்றும் ஒப்பீட்டு அட்டவணையுடன் கணக்கியல் லாபத்திற்கும் பொருளாதார லாபத்திற்கும் இடையிலான முக்கிய வேறுபாடுகளை இங்கே விவாதிக்கிறோம். பின்வரும் கட்டுரைகளையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் -

 • இயக்க லாபம் மற்றும் நிகர லாபம்
 • பொருளாதாரத்தில் சமத்துவம்
 • கணக்கியல் மாநாடு
 • லாபம் Vs வருவாய்
 • <