ஈவுத்தொகை முன்னாள் தேதி மற்றும் பதிவு தேதி | முதல் 4 வேறுபாடுகள் (இன்போ கிராபிக்ஸ் மூலம்)

ஈவுத்தொகைகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு முன்னாள் தேதி மற்றும் பதிவு தேதி

ஈவுத்தொகை முன்னாள் தேதி மற்றும் பதிவு தேதிக்கு இடையிலான முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், ஈவுத்தொகை முன்னாள் தேதி என்பது முதலீட்டாளர் ஈவுத்தொகை செலுத்துதலுக்காக பட்டியலிடப்பட்ட தேதியில் தகுதியான ஈவுத்தொகையைப் பெறுவதற்கு அடிப்படை பங்குகளை வாங்குவதை முடிக்க வேண்டிய தேதி ஆகும், அதேசமயம், பதிவு தேதி உயர் நிர்வாகத்தால் தீர்மானிக்கப்பட்ட தேதி மற்றும் குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பின் ஈவுத்தொகை கட்டணத்தைப் பெறுவதற்கு முதலீட்டாளர்களின் பெயர் நிறுவனத்தின் புத்தகங்களில் இருக்க வேண்டிய தேதி.

அவற்றுக்கிடையேயான முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் ஈவுத்தொகைகளின் எண்ணிக்கையுடன் பதிவு தேதியை அறிவிக்கிறது. இதற்கு மாறாக, ஈவுத்தொகை முன்னாள் தேதி பதிவு தேதியைப் பொறுத்தது மற்றும் வழக்கமாக பதிவு தேதிக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாகவே இருக்கும்.

இந்த இரண்டு சொற்களையும் புரிந்து கொள்ள, ஈவுத்தொகை என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஈவுத்தொகை என்பது எந்தவொரு நிறுவனத்திலும் லாபம் / சம்பாதிப்பின் ஒரு பகுதியாகும், மேலும் அது அதன் பங்குதாரர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. நிறுவனத்தின் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட ஈவுத்தொகையின் அளவு நிர்வாகத்தால் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும். எந்தவொரு முதலீட்டாளர்களோ அல்லது பங்குதாரரோ எந்தவொரு பங்கு அல்லது எந்தவொரு நிறுவனத்திலும் முதலீடு செய்வதற்கு முன் அல்லது எந்த ஈவுத்தொகை செலுத்தும் பங்குகளையும் வைத்திருக்கும்போது தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நான்கு முக்கியமான தேதிகள் உள்ளன.

 • அறிவிப்பு தேதி: நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு ஈவுத்தொகையை செலுத்துவதாக அறிவிக்கும்போது அல்லது அறிவிக்கும்போது, ​​அதில் ஈவுத்தொகையின் அளவு, பதிவு தேதி அல்லது கட்டணம் செலுத்தும் தேதி ஆகியவை அடங்கும்.
 • முன்னாள் ஈவுத்தொகை தேதி: ஈவுத்தொகை சலுகைகளின் நன்மைகளைப் பெற மனதில் கொள்ள முன்னாள் டிவிடெண்ட் தேதி மிகவும் முக்கியமானது. இந்த தேதி பதிவு தேதிக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாகும்; ஒரு பங்குதாரர் அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் பங்குகளை முன்னாள் ஈவுத்தொகை தேதியில் அல்லது அதற்கு முன் வாங்க வேண்டும். இந்தியாவில், பங்கு தீர்வு ஒரு டி +2 அடிப்படையில் உள்ளது, அதாவது நீங்கள் இன்று பங்குகளை வாங்கினால், 2 வணிக நாட்களுக்குப் பிறகு உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் பங்குகளைப் பெறுவீர்கள். நிறுவனத்தின் புத்தகங்களில் பங்குதாரர் பட்டியலாக உங்கள் பெயர் இருக்கும் தேதி அது.
 • பதிவு தேதி: டிவிடெண்ட் பதிவு தேதி என்பது டிவிடெண்டின் நன்மைகளைப் பெற முதலீட்டாளர் நிறுவனத்தின் புத்தகங்களில் முதலீட்டாளராக இருக்க வேண்டிய தேதி. இந்த தேதியை இடுங்கள், முதலீட்டாளர்கள் ஈவுத்தொகை சலுகைகளுக்கு தகுதி பெற மாட்டார்கள்.
 • கட்டணம் தேதி: கட்டணம் செலுத்தும் தேதி என்பது அனைத்து தகுதி வாய்ந்த முதலீட்டாளர்களும் தங்கள் கணக்குகளுக்கு ஈவுத்தொகை பெறும் தேதியாகும்.

ஈவுத்தொகை முன்னாள் தேதி மற்றும் பதிவு தேதி இன்போ கிராபிக்ஸ்

டிவிடெண்ட் முன்னாள் தேதி மற்றும் பதிவு தேதிக்கு இடையிலான முக்கிய வேறுபாடுகள்

இந்த கட்டுரையில் நாம் முன்னர் விவாதித்தபடி, பங்குதாரர்களுக்கு ஈவுத்தொகை செலுத்தும் போது இரு தேதிகளும் மிகவும் முக்கியம், ஆனால் இரண்டிற்கும் இடையே சில வேறுபாடுகள் உள்ளன. இந்த இரண்டு தேதிகளுக்கும் இடையிலான முக்கிய வேறுபாடுகள் பின்வருமாறு:

 • ஈவுத்தொகை முன்னாள் தேதி பதிவு தேதியைப் பொறுத்தது, இது பதிவு தேதிக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாகும். ஈவுத்தொகைகளின் எண்ணிக்கையுடன், நிறுவனத்தின் நிர்வாகத்தால் பதிவு தேதி அறிவிக்கப்படுகிறது.
 • குறிப்பிட்ட பங்குகளை வாங்க அல்லது விற்கும்போது ஈவுத்தொகை முன்னாள் தேதி மிகவும் முக்கியமானது, மேலும் அது அந்த பங்குகளின் ஈவுத்தொகை நன்மைகளை பாதிக்கிறது. பதிவு தேதி என்பது ஒரு தேதி மட்டுமே, இதிலிருந்து நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் சமீபத்திய அறிவிக்கப்பட்ட ஈவுத்தொகையைப் பெறும் பங்குதாரர்களின் பட்டியலை அறிந்து கொள்ளும்.
 • ஈவுத்தொகை முன்னாள் தேதியில், பங்கு விலைகள் அறிவிக்கப்பட்ட ஈவுத்தொகையின் அளவைக் கொண்டு கீழ்நோக்கி சரிசெய்யப்படுகின்றன. ஆனால் பதிவு செய்யப்பட்ட தேதியில் பங்கு விலை நிர்வாகத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட ஈவுத்தொகையின் அளவு பாதிக்கப்படாது.

ஒப்பீட்டு அட்டவணை

அடிப்படைஈவுத்தொகை முன்னாள் தேதிபதிவு தேதி
பொருள்பங்குச் சந்தை முன்னாள் ஈவுத்தொகை தேதியை நிர்ணயித்தது. ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் ஈவுத்தொகையைப் பெற, இந்த தேதிக்குள் பங்குகளை முதலீட்டாளரால் வாங்க வேண்டும்;இந்த தேதிக்குள், அந்த நிறுவனத்தின் ஈவுத்தொகை நன்மைகளைப் பெற முதலீட்டாளரின் பெயர் நிறுவனத்தின் புத்தகங்களில் இருக்க வேண்டும்.
அறிவித்ததுபங்குச் சந்தை / பதிவு தேதிக்கு 2 நாட்களுக்கு முன்.நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு
முக்கியத்துவம்இந்த தேதியில் அல்லது அதற்கு முன்னர் பங்கு வாங்கப்பட வேண்டியது மிக முக்கியமானது.முன்னாள் டிவிடெண்டுடன் ஒப்பிடும்போது குறைந்த முக்கியத்துவம்.
தகுதி வரம்புபிந்தைய டிவிடெண்டிற்கு பிந்தைய வாங்கிய பங்குகள் ஈவுத்தொகை விநியோகத்திற்கு தகுதியற்றவை.பதிவு தேதியில் அல்லது அதற்கு முந்தைய பங்குகளை ஈவுத்தொகை விநியோகத்திற்கு தகுதி பெறும்.

உதாரணமாக

இந்த இரண்டு முக்கியமான தேதிகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தை ஒரு எடுத்துக்காட்டு மூலம் புரிந்துகொள்வோம்.

கம்பெனி ஏ எனப்படும் ஒரு நிறுவனம் 2019 ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதி ஈவுத்தொகையை அறிவித்து அறிவிக்கிறது, மேலும் நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் தீர்மானித்தபடி பதிவு தேதி 2019 மே 5 ஆக இருக்க வேண்டும்.

இந்த சூழ்நிலையில், கீழேயுள்ள அட்டவணையின்படி அனைத்து தேதிகளையும் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம்,

சீனியர் எண்.தேதி வகைஎடுத்துக்காட்டுக்கு தேதிகுறிப்புகள்
1அறிவிப்பு தேதிஏப்ரல் 20, 2019கம்பெனி ஏ இந்த தேதியில் டிவிடெண்டை அறிவித்து அறிவிக்கிறது.
2முன்னாள் ஈவுத்தொகை தேதிமே 3, 2019இந்த தேதியில் அல்லது அதற்கு முன்னர் இந்த குறிப்பிட்ட பங்குகளை நீங்கள் வாங்க வேண்டும். இது பதிவு தேதிக்கு 2 நாட்களுக்கு முன்னதாக இருக்கும்.
3பதிவு தேதிமே 5, 2019முன்னாள் ஈவுத்தொகை தேதியில் அல்லது அதற்கு முன்னர் நீங்கள் இந்த பங்குகளை வாங்கியிருந்தால், ஈவுத்தொகை சலுகைகளைப் பெற நீங்கள் தகுதி பெறுவீர்கள்.
4கட்டணம் தேதிஜூன் 5, 2019பதிவு செய்யப்பட்ட தேதியில் நிறுவனத்தின் புத்தகங்களில் பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு முதலீட்டாளர் இந்த தேதியில் டிவிடெண்ட் கொடுப்பனவுகளைப் பெறுவார்;

முடிவுரை

 • இயக்குநர்கள் குழு பதிவு தேதியை அறிவிக்கிறது. அதற்கு முன்னதாகவோ அல்லது அதற்கு முன்னதாகவோ, ஈவுத்தொகை செலுத்துதலைப் பெறுவதற்கு பங்குதாரர் குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் பங்கை வைத்திருக்க வேண்டும். இருப்பினும், பதிவு தேதியில் பங்குகளை வாங்குவது நிறுவனத்தின் ஈவுத்தொகையைப் பெற உங்களை தகுதி பெறாது.
 • ஈவுத்தொகை சூழ்நிலையில் மிக முக்கியமான தேதி முன்னாள் ஈவுத்தொகை தேதியை அறிந்து கொள்வது. நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் பதிவு தேதியை அறிவிக்கும், ஆனால் பங்குச் சந்தை முன்னாள் ஈவுத்தொகை தேதியைக் கணக்கிடும், ஏனெனில் இது வாராந்திர அல்லது செயல்பாட்டு விடுமுறை நாட்களிலும் பாதிக்கிறது. விடுமுறை இல்லை என்றால், முன்னாள் ஈவுத்தொகை தேதி பதிவு தேதிக்கு 2 நாட்களுக்கு முன்னதாக இருக்கும். முன்னாள் ஈவுத்தொகை தேதிக்கு காரணம் பதிவு நாளுக்கு 2 நாட்களுக்கு முன்னதாகும், ஏனென்றால் ஒரு வர்த்தகம் பங்குச் சந்தையில் குடியேற 3 நாட்கள் (டி +2 தீர்வு நாட்கள்) ஆகும்.
 • முன்னாள் ஈவுத்தொகை தேதியில், குறிப்பிட்ட பங்குகளின் பங்கு விலை அறிவிக்கப்பட்ட ஈவுத்தொகையின் அளவைக் கொண்டு கீழ்நோக்கி சரிசெய்யப்படுகிறது. ஆனால் சந்தை வேறு பல காரணிகளால் பாதிக்கப்படுகிறது. எனவே விலை நிர்ணயம் செய்வதில் சில நேரம் முன்னாள் ஈவுத்தொகை தேதியிலும் தெரியாது.
 • பதிவு தேதி மற்றும் ஈவுத்தொகை செலுத்தும் தேதிகளில், ஈவுத்தொகை காரணமாக பரிமாற்றத்தால் விலை சரிசெய்தல் இல்லை.
 • இந்த தேதிகள் அனைத்தும் பங்குச் சந்தை செயல்படும் வணிக தேதிகள், ஆனால் காலண்டர் தேதிகள் அல்ல.