சட்டரீதியான இருப்பு (பொருள், வகைகள்) | சட்டரீதியான இருப்பு என்றால் என்ன?

சட்டரீதியான இருப்பு என்றால் என்ன?

சட்டரீதியான ரிசர்வ் என்பது காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் அதன் உரிமைகோரல்கள் அல்லது கடமைகளை எதிர்காலத்தில் செலுத்த வேண்டிய சட்டப்பூர்வ தேவையாக ஒதுக்கி வைக்க வேண்டிய பணம், பத்திரங்கள் அல்லது சொத்துக்களின் அளவு. காப்பீட்டு நிறுவனம் காப்பீட்டு அபாயத்திற்கு பணம் செலுத்தத் தவறினால், வாய்ப்புகளை எடுக்க அரசாங்கம் விரும்பாததால் இது ஒரு கட்டாய இருப்பு ஆகும்.

இது ஒரு சட்ட இருப்பு, இது துறைக்கு ஒழுங்குபடுத்தும் குழுவால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரங்களுக்கு ஏற்ப பராமரிக்கப்பட வேண்டும், இது நாட்டிற்கு நாடு மாறுபடும். ஒரு சட்டரீதியான இருப்பைப் பராமரிப்பதற்கான முதன்மை நோக்கம், நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட கடமைகளை நஷ்டத்தில் சந்தித்தாலும் அதை நிறைவேற்றுவதாகும்.

சட்டரீதியான இருப்பு வகைகள்

பராமரிக்க வேண்டிய சட்டரீதியான இருப்பு அளவு விதி அடிப்படையிலான அணுகுமுறை அல்லது கொள்கை அடிப்படையிலான அணுகுமுறை மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

# 1 - விதி அடிப்படையிலான அணுகுமுறை

 • விதிமுறை அடிப்படையிலான அணுகுமுறை தரப்படுத்தப்பட்ட சூத்திரங்கள் மற்றும் அனுமானங்களின் அடிப்படையில் இருப்புக்களாக பராமரிக்க வேண்டிய தொகையை மையமாகக் கொண்டுள்ளது.
 • சட்டரீதியான இருப்பு கணக்கீடு நிலையான சூத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பல்வேறு காரணிகளைப் பொறுத்தது, இது சம்பந்தப்பட்ட அபாயத்தைக் கைப்பற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை.
 • விதி அடிப்படையிலான அணுகுமுறை கடுமையானது மற்றும் நிறுவனத்திற்கு எந்த வரியையும் அனுமதிக்காது. கணக்கீட்டை நிறுவனத்தால் கட்டாயமாக பராமரிக்க வேண்டிய பின்னர் இந்த தொகை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

# 2 - கொள்கை அடிப்படையிலான அணுகுமுறை

 • கொள்கை அடிப்படையிலான அணுகுமுறை சட்டரீதியான இருப்பைப் பராமரிப்பதன் அடிப்படையில் நிறுவனத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.
 • கொள்கை அடிப்படையிலான அணுகுமுறை ஒரு நிறுவனம் எடுக்கும் திறன் கொண்ட ஆபத்தை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. இது நிறுவனத்தின் அனுபவத்தையும் எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய அபாயங்களை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து கட்டுப்படுத்த அல்லது செல்வாக்கு செலுத்துவதற்கான திறனையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது.
 • வாடிக்கையாளரின் முதலீட்டிற்கு பாதுகாப்பை வழங்குவதன் மூலமும், நிறுவனங்களின் கடன்தொகையை ஊக்குவிப்பதன் மூலமும் ஒரு சட்டரீதியான இருப்பைப் பராமரிப்பதன் முதன்மை நோக்கம் பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது.

சட்டரீதியான இருப்பு எடுத்துக்காட்டுகள்

 1. சட்டப்பூர்வ இருப்புக்களைக் கணக்கிட விதி அடிப்படையிலான அணுகுமுறை பயன்படுத்தப்படும் அமெரிக்காவில், தேசிய காப்பீட்டு ஆணையர்கள் சங்கம் (NAIC) சட்டரீதியான இருப்புக்களைக் கணக்கிடுவதற்கான கொள்கை அடிப்படையிலான அணுகுமுறையை செயல்படுத்தத் திட்டமிடுங்கள்.
 2. ஆணையாளரின் இருப்பு மதிப்பீட்டு முறை (சி.ஆர்.வி.எம்) என்பது ஆயுள் காப்பீட்டுத் துறையில் சட்டரீதியான இருப்புக்களைக் கணக்கிட மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் முறையாகும். ஒவ்வொரு காப்பீட்டு நிறுவனமும் கடைபிடிக்க வேண்டிய சட்டரீதியான இருப்புக்களைக் கணக்கிடுவதற்கு சட்டத்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறையாகும், இது தோல்வியுற்றால் காப்பீட்டு நிறுவனம் சட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் அபராதங்களை ஈர்க்கக்கூடும்.
 3. பெரும்பாலான ஆயுள் இருப்புக்களைப் போலவே ஒரு சி.ஆர்.வி.எம் இருப்பு அளவு காப்பீடு செய்யப்பட்ட நபரின் வயது மற்றும் பாலினம், காப்பீடு கணக்கிடப்பட்ட ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை, பாலிசி வழங்கிய காப்பீட்டுத் திட்டம், பயன்படுத்தப்பட்ட வட்டி விகிதம் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது தற்போதைய தற்போதைய மதிப்புகள் கணக்கிடப்படும் கணக்கீடு மற்றும் இறப்பு அட்டவணை.
 4. கமிஷனரின் இருப்பு மதிப்பீட்டு முறை நிலையான மதிப்பீட்டு சட்டத்தால் நிறுவப்பட்டது (எஸ்.வி.எல்), இது உருவாக்கப்பட்டது NAIC மற்றும் உலகப் போருக்குப் பிறகு விரைவில் பல்வேறு மாநிலங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. 1941 இல் எஸ்.வி.எல் பரிந்துரைத்த முதல் இறப்பு அட்டவணை, ஆணையாளர் நிலையான சாதாரண அட்டவணை.
 5. அதிகபட்ச வட்டி விகிதம் 3.50%. எஸ்.வி.எல் உடனான திருத்தங்கள் மேலும் நவீன இறப்பு அட்டவணைகள் மற்றும் அதிக வட்டி விகிதங்களைப் பயன்படுத்த அனுமதித்தன. இந்த மாற்றங்களின் விளைவுகள், பொதுவாக, இருப்புக்களில் பராமரிக்கப்படும் அளவைக் குறைக்கின்றன.

நன்மைகள்

 • ஒரு சட்டரீதியான இருப்பைப் பராமரிப்பதன் முதன்மை நன்மை என்னவென்றால், வணிகம் எந்தவொரு இலாபத்தையும் ஈட்டாவிட்டாலும் கூட, எதிர்காலத்தில் வரவிருக்கும் கடமைகள் அல்லது உரிமைகோரல்களுக்கு பணம் செலுத்த இது ஒருவரை உதவுகிறது.
 • இது முதலீட்டாளர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் குறிகாட்டியாக செயல்படுகிறது. நன்கு பராமரிக்கப்படும் சட்டரீதியான இருப்பு கொண்ட ஒரு அமைப்பு, வணிகம் மற்றும் செயல்முறையின் அடிப்படையில் இந்த அமைப்பு சிறப்பாக செயல்படுவதை சித்தரிக்கிறது, மேலும் நிறுவனம் தொடர்ந்து இதைச் செய்யும் என்ற நம்பிக்கையை அளிக்கிறது, இது மேலும் மேலும் முதலீட்டாளர்களை ஈர்க்கிறது.
 • நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் தயாரிப்புகளில் முதலீடு செய்வதற்கான வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது நம்பிக்கையை அளிக்கிறது, ஏனெனில் எதிர்பாராத நிகழ்வு ஏற்பட்டால் அவர்கள் செலுத்தும் கட்டணம் சட்டரீதியான இருப்புகளிலிருந்து மீட்கப்படும் என்று அவர்கள் உறுதியாக நம்பலாம்.

தீமைகள்

 • சட்டரீதியான இருப்புக்களைப் பராமரிப்பதற்கு அமைப்பின் நனவான முயற்சிகள் தேவைப்படுகின்றன, இதன் விளைவாக சட்டரீதியான அபராதங்கள் மற்றும் செயல்களைத் தவிர்ப்பதற்காக இலாபம் ஈட்டுவதில் இருந்து இருப்புக்களைப் பராமரிப்பதில் கவனம் மாறுகிறது.
 • வர்த்தகம் சிறப்பாக செயல்படாவிட்டாலும் கூட இருப்பு பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதால் குறைக்கப்பட்ட இலாபத்திற்கான முடிவுகள்.
 • நிறுவனங்கள் தனக்குச் சொந்தமான சொத்துக்களுக்கு இடையில் பிரிக்க வேண்டும், இதற்கு நிறைய ஆவணங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய செலவுகள் தேவைப்படுகின்றன.

முக்கிய புள்ளிகள்

 • காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ஆளும் குழுவின் பரிந்துரைப்படி சட்டரீதியான இருப்பை பராமரிக்க வேண்டும்.
 • வங்கிகள் உள்ளிட்ட நிதி நிறுவனங்களுக்கும் கூட்டாட்சி மட்டத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருப்புக்களை பராமரிக்க வேண்டியிருக்கலாம்.
 • ஒரு சட்டரீதியான இருப்பைப் பராமரிக்க ஒரு அமைப்பு தேவைப்படும் பணம் அல்லது சொத்துக்களின் அளவை ஆளும் குழு அல்லது அரசு தீர்மானிக்கிறது.
 • சட்டரீதியான இருப்புகளில் உள்ள சொத்துகள் அல்லது பத்திரங்கள் உடனடியாக சந்தைப்படுத்தக்கூடியவையாக இருக்க வேண்டும், அதாவது அவசர காலங்களில் பணத்தை எளிதாகப் பெற வேண்டும்.
 • சட்டரீதியான இருப்புநிலையில் பராமரிக்கப்படும் நிதி, சொத்துக்கள் மற்றும் பத்திரங்கள் ஒரு கடமையைச் செலுத்துவதைத் தவிர வேறு எந்த வணிக நடவடிக்கைகளுக்கும் பயன்படுத்த முடியாது. நிறுவனத்திற்கு அதன் பொதுவான கடமைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளைச் செய்வதற்குத் தேவையான அளவு பணம் இல்லாதபோது மட்டுமே அதை கலைக்க முடியும்.

முடிவுரை

 • துறைக்கு ஆளும் குழு அறிவுறுத்தியபடி இது ஒரு கட்டாய இருப்பு ஆகும், இது அமைப்பு நஷ்டத்தில் இருந்தால் நிறுவனத்தின் கடமைகள் அல்லது வாடிக்கையாளர்களுக்கான உரிமைகோரல்களை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
 • ஒரு ஆளும் அல்லது ஒழுங்குபடுத்தும் அமைப்பு ஒரு அமைப்பு பராமரிக்க வேண்டிய சட்டரீதியான இருப்பு அளவை தீர்மானிக்கிறது மற்றும் தொடர்பு கொள்கிறது.
 • இந்த தொகை துறைக்கு துறைக்கு மாறுபடும் மற்றும் பொதுவாக நிலுவையில் உள்ள கடமைகளின் சதவீதமாகும்.
 • ஒரு நிறுவனத்திற்கு மாநிலத்தால் உரிமம் வழங்கப்பட வேண்டும் மற்றும் சட்டத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விதிகள், அதில் சட்டரீதியான இருப்பைப் பராமரிப்பதும் அடங்கும்.
 • சொத்து காப்பீடு, ஆயுள் காப்பீடு, மற்றும் சுகாதார காப்பீடு உள்ளிட்ட பல்வேறு தயாரிப்புகளுக்கு ஒரு சிலவற்றின் பெயரை பராமரிக்க வேண்டியது அவசியம்.
 • காப்பீட்டுத் துறையில் உள்ள அனைத்து வணிகங்களும் சட்டரீதியான இருப்பைப் பராமரிக்க வேண்டும்.