எக்செல் இல் கலங்களை ஒன்றிணைக்க குறுக்குவழி | ஒன்றிணைக்கும் விருப்பங்களின் வெவ்வேறு வகைகள்

எக்செல் இல் கலங்களை ஒன்றிணைக்க குறுக்குவழி விசை

சிறந்த தளவமைப்பு அல்லது தோற்றத்திற்கு தரவு வடிவமைப்பில் இது மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. முகப்பு தாவல் கருவிப்பட்டியின் கீழ் உள்ள சீரமைப்பு தாவல் உரையாடல் பெட்டியில் உள்ள கட்டுப்பாடுகள் மூலம் கலங்களை ஒன்றிணைக்க முடியும்.

வடிவமைப்பு கலங்களில் சீரமைப்பு பிரிவு மூலமாகவும் இணைத்தல் செய்யப்படலாம். உரை கட்டுப்பாட்டு விருப்பத்தில் நீங்கள் எக்செல் இல் கலங்களை ஒன்றிணைக்க கிளிக் செய்ய வேண்டும் அல்லது தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

 • ஒரு தலைப்பின் கீழ் பல பிரிவுகளை ஒழுங்கமைக்க, அதாவது அட்டவணை தரவுத்தொகுப்புகளின் பெரிய தலைப்பு ஒரு விரிதாளின் குறிப்பிட்ட பிரிவில் ஒரு மையத்தை மையமாகக் கொண்டிருக்கும்போது இது பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • முதல் பெயர், நடுத்தர பெயர் மற்றும் கடைசி பெயர் நெடுவரிசைகளை ஒரு ஒற்றை நெடுவரிசையில் முழு பெயராக இணைக்க இது பயன்படுகிறது
 • தரவுத்தளத்திலிருந்து அல்லது வேறொரு மூலத்திலிருந்து ஒரு தரவை நீங்கள் வெளியேற்றும்போது, ​​வீதி, நகரம், ஜிப், மாநில புலங்களுடன் தனித்தனியாக பல நெடுவரிசைகளில் முகவரி பிளவு வடிவத்தில் உள்ளது, இந்த தரவு ஒன்றிணைப்பு விருப்பத்தின் உதவியுடன், நாங்கள் அந்த புலங்களை ஒன்றிணைக்கலாம் ஒற்றை “முகவரி” நெடுவரிசை

எக்செல் இல் செல் விருப்பங்களை ஒன்றிணைக்கும் முதல் 4 வகைகள் (குறுக்குவழிகளுடன்)

கலங்களை ஒன்றிணைக்கவும்: இது ஒரு கலத்துடன் வரிசைகள் அல்லது நெடுவரிசைகளின் பல கலங்களை இணைக்கும் கலை.

கலங்கள் எக்செல் வார்ப்புருவை ஒன்றிணைக்க இந்த குறுக்குவழியை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - கலங்களை ஒன்றிணைக்க குறுக்குவழி எக்செல் வார்ப்புரு

எக்செல் கலங்களை ஒன்றிணைக்க குறுக்குவழி விசைகளுடன் பல்வேறு வகையான ஒன்றிணைப்பு விருப்பங்கள் பின்வருமாறு:

 1. கலங்களை ஒன்றிணைத்தல் (எக்செல் குறுக்குவழி விசை - ALT H + M + M.)
 2. ஒன்றிணைத்தல் மற்றும் மையம் (எக்செல் குறுக்குவழி விசை - ALT H + M + C.)
 3. முழுவதும் ஒன்றிணைக்கவும் (எக்செல் குறுக்குவழி விசை - ALT H + M + A.)
 4. கலங்களை அவிழ்த்து விடுங்கள் (எக்செல் குறுக்குவழி விசை - ALT H + M + U.)

# 1 - கலங்களை ஒன்றிணைத்தல் (எக்செல் குறுக்குவழி)

வரம்பை ஒற்றை கலமாக இணைக்கிறது, ஆனால் செல் உள்ளடக்கத்தில் உரையின் நிலை மையமாக இல்லை.

எக்செல் குறுக்குவழியைப் பயன்படுத்தவும் - கலங்களை ஒன்றிணைக்கவும் (ALT H + M + M.)

உதாரணத்திற்கு

# 2 - ஒன்றிணைத்தல் மற்றும் மையம் (எக்செல் குறுக்குவழி)

கலங்களின் வரம்பை ஒரு கலமாக இணைக்கிறது மற்றும் செல் உள்ளடக்கத்தில் உரையின் நிலை இங்கே மையமாக உள்ளது. அதாவது உரையின் நிலை கிடைமட்டமாக உள்ளடக்கத்தை மையப்படுத்துகிறது.

 • குறிப்பு: தரவின் இடது நெடுவரிசை மட்டுமே வைக்கப்படும், மற்ற நெடுவரிசைகளின் தரவு நீக்கப்படும்.
 • எக்செல் குறுக்குவழி விசையைப் பயன்படுத்தவும் - ஒன்றிணைத்தல் மற்றும் மையம் (ALT H + M + C.)

உதாரணத்திற்கு

# 3 - முழுவதும் ஒன்றிணைக்கவும் (எக்செல் குறுக்குவழி)

இது வரம்பில் உள்ள நெடுவரிசைகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வரம்பில் ஒவ்வொரு வரிசையையும் இணைக்கும். இது தரவை ஒரு கலத்தில் இணைக்காது.

 • குறிப்பு: தரவின் இடது நெடுவரிசை மட்டுமே வைக்கப்படும், மற்ற நெடுவரிசைகளின் தரவு நீக்கப்படும்.
 • எக்செல் குறுக்குவழி விசையைப் பயன்படுத்தவும் - ஒன்றிணைக்கவும் (ALT H + M + A.)

உதாரணத்திற்கு

# 4 - கலங்களை நீக்கு (எக்செல் குறுக்குவழி)

நீங்கள் ஒரு தரவுத்தொகுப்பில் பணிபுரியும் போது ஒன்றிணைக்கப்பட்ட கலத்தை தனித்தனி கலங்களுக்கு (ஒன்றிணைக்கப்படாத) திருப்பித் தரும் ஒன்றிணைப்பு விருப்பத்தை இது மாற்றியமைக்கிறது, நீங்கள் சில கலங்களை தவறாக ஒன்றிணைத்திருந்தால், அதை இணைக்க இந்த விருப்பம் உதவியாக இருக்கும்.

எக்செல் குறுக்குவழி விசையைப் பயன்படுத்தவும் - கலங்களை அவிழ்த்து விடுங்கள் (ALT H + M + U.)

உதாரணத்திற்கு

முக்கியமான குறிப்பு:

அனைத்து இணைப்பு விருப்பங்களும் கலங்களை மட்டுமே ஒன்றிணைக்க முடியும், ஆனால் இந்த கலங்களுக்குள் இருக்கும் உரை அல்ல.

உதாரணத்திற்கு,கீழே குறிப்பிடப்பட்ட எடுத்துக்காட்டில், A2 & B2 கலங்களின் உரைகளை ஒன்றிணைக்க நான் முயற்சித்தால், ஒரு பாப்அப் உங்களிடம் “கலங்களை ஒன்றிணைப்பது மேல்-இடது மதிப்பை மட்டுமே வைத்திருக்கிறது மற்றும் பிற மதிப்புகளை நிராகரிக்கிறது” என்று கேட்கிறது. இடதுபுற செல் (இந்த வழக்கில் A2) மற்றும் மற்றொரு கலத்திலிருந்து (B2) உரையை அகற்றவும்.

நீங்கள் சரி என்பதைக் கிளிக் செய்தால், இணைக்கப்பட்ட கலங்களில் A2 கலத்தின் உள்ளடக்கம் அல்லது உரை மட்டுமே தோன்றும். பி 2 கலங்களின் உரை மறைந்துவிடும் (குறிப்பு: இது நடக்கும் முன், பாப்அப் சாளரத்துடன் இது உங்களை எச்சரிக்கிறது).

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

ஒன்றிணைப்பு விருப்பத்துடன், உங்கள் விரிதாள் பார்வைக்கு ஏற்றதாகவும் மிகவும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டதாகவும் தெரிகிறது

எக்செல் இல் கலங்களை ஒன்றிணைக்க மாற்று உள்ளது - நீங்கள் ஒன்றிணைக்க விரும்பும் தரவைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம், பின்னர் வலது கிளிக் செய்து, வடிவமைப்பு விருப்பத்தைத் தேர்வுசெய்யவும், வடிவமைப்பு செல்கள் சாளரம் தோன்றும் மற்றும் கடைசியாக தேர்ந்தெடுக்கவும் தேர்வு முழுவதும் மையம் உரை சீரமைப்பு பிரிவில்.