எக்செல் இல் பி மதிப்பு (எடுத்துக்காட்டுகள்) | எக்செல் டி-டெஸ்டில் பி-மதிப்பை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

பி-மதிப்பு எக்செல் இல் இணை-உறவு மற்றும் பின்னடைவு பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது பெறப்பட்ட முடிவு சாத்தியமானதா இல்லையா என்பதை அடையாளம் காண உதவுகிறது மற்றும் பி-மதிப்பு வரம்புகளின் மதிப்புடன் 0 முதல் 1 வரையிலான மதிப்புடன் வேலை செய்ய எந்த தரவு அமைக்கப்படுகிறது, உள்ளது கொடுக்கப்பட்ட தரவு தொகுப்பின் பி-மதிப்பைக் கண்டுபிடிக்க எக்செல் இல் உள்ளடிக்கிய முறை இல்லை, அதற்கு பதிலாக சி செயல்பாடு போன்ற பிற செயல்பாடுகளைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

எக்செல் பி-மதிப்பு

பி-மதிப்பு என்பது பூஜ்ய கருதுகோளை ஆதரிக்க அல்லது நிராகரிக்க கருதுகோள் சோதனையில் சதவீத மதிப்பில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்தகவு மதிப்பைத் தவிர வேறில்லை. பி மதிப்பு அல்லது நிகழ்தகவு மதிப்பு என்பது புள்ளிவிவர உலகில் பிரபலமான கருத்தாகும். அனைத்து ஆர்வமுள்ள ஆய்வாளர்களும் பி மதிப்பு மற்றும் தரவு அறிவியலில் அதன் நோக்கம் பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். தரவு புள்ளிகளின் அதிர்வெண் அனுமான அதிர்வெண் என அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் சோதனை கருதுகோளின் முக்கியத்துவ அளவைக் கவனித்தது.

  • பி மதிப்பு தசம புள்ளிகளால் குறிக்கப்படுகிறது, ஆனால் பி மதிப்பின் முடிவை தசம புள்ளிகளுக்கு பதிலாக சதவீதத்தில் சொல்வது எப்போதும் ஒரு நல்ல விஷயம். தசம புள்ளிகளை 0.05 என்று சொல்வதை விட 5% சொல்வது எப்போதும் சிறந்தது.
  • பி-மதிப்பைக் கண்டறிய நடத்தப்பட்ட சோதனையில், பி மதிப்பு சிறியதாக இருந்தால், பூஜ்ய கருதுகோள் மற்றும் உங்கள் தரவுக்கு எதிரான வலுவான சான்றுகள் மிகவும் முக்கியமானவை அல்லது குறிப்பிடத்தக்கவை. பி மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், பூஜ்ய கருதுகோளுக்கு எதிராக பலவீனமான சான்றுகள் உள்ளன. எனவே, ஒரு கருதுகோள் சோதனையை நடத்துவதன் மூலமும், பி மதிப்பைக் கண்டுபிடிப்பதன் மூலமும் கண்டுபிடிப்பதன் முக்கியத்துவத்தை நாம் உண்மையில் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

எக்செல் இல் டி-டெஸ்டில் பி-மதிப்பை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

எக்செல் டி-டெஸ்டில் பி மதிப்பைக் கணக்கிடுவதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் கீழே.

இந்த பி-மதிப்பு எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - பி-மதிப்பு எக்செல் வார்ப்புரு

பி மதிப்பு எக்செல் டி-டெஸ்ட் எடுத்துக்காட்டு # 1

எக்செல் இல் நாம் பி-மதிப்பை எளிதாகக் காணலாம். எக்செல் இல் டி-டெஸ்டை இயக்குவதன் மூலம், பூஜ்ய கருதுகோள் உண்மை அல்லது பொய்யானதா என்ற அறிக்கையை நாம் உண்மையில் அடையலாம். கருத்தை நடைமுறையில் புரிந்து கொள்ள கீழேயுள்ள உதாரணத்தைப் பாருங்கள்.

உணவு தரவு மூலம் எடை இழப்பு செயல்முறை உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மற்றும் பூஜ்ய கருதுகோளை சோதிக்க உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தரவு கீழே உள்ளது.

படி 1: நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் விஷயம், உணவுக்கு முன் மற்றும் உணவுக்குப் பின் உள்ள வேறுபாட்டைக் கணக்கிடுவது.

வெளியீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

ஃபார்முலாவை மீதமுள்ள கலங்களுக்கு இழுக்கவும்.

படி 2: இப்போது தரவு தாவலுக்குச் சென்று தரவுகளின் கீழ், தரவு பகுப்பாய்வு மீது தாவலைக் கிளிக் செய்க.

படி 3: இப்போது கீழே உருட்டி, T.Test: ஜோடிகளுக்கு இரண்டு மாதிரி.

படி 4: இப்போது உணவு நெடுவரிசைக்கு முன்பு போல மாறி 1 வரம்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 5: உணவு நெடுவரிசைக்குப் பிறகு மாறுபடும் 2 ஒலித்தது.

படி 6: ஆல்பா மதிப்பு இயல்புநிலையாக இருக்கும் 0.05 அதாவது 5%. அதே மதிப்பைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள.

குறிப்பு: 0.05 மற்றும் 0.01 பெரும்பாலும் பொதுவான முக்கியத்துவ நிலைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.

படி 7: இப்போது அவுட் புட் வரம்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், அதாவது உங்கள் பகுப்பாய்வு முடிவுகளைக் காட்ட விரும்பும் இடத்தில்.

படி 8: சரி என்பதைக் கிளிக் செய்க. செல் F1 இலிருந்து பகுப்பாய்வு முடிவுகள் எங்களிடம் உள்ளன.

சரி, எங்களிடம் முடிவுகள் உள்ளன. ஒரு வால் சோதனையுடன் பி மதிப்பு 0.078043 மற்றும் இரண்டு வால் சோதனையுடன் பி மதிப்பு 0.156086 ஆகும். இரண்டு நிகழ்வுகளிலும், பி-மதிப்பு ஆல்பா மதிப்பை விட அதிகமாக உள்ளது, அதாவது 0.05.

இந்த வழக்கில், பி மதிப்பு ஆல்பா மதிப்பை விட அதிகமாக உள்ளது, எனவே பூஜ்ய கருதுகோள் உண்மை, அதாவது பூஜ்ய கருதுகோளுக்கு எதிரான பலவீனமான சான்றுகள். இதன் பொருள் அவை உண்மையில் இரண்டு தரவு புள்ளிகளுக்கு இடையில் மிக நெருக்கமான தரவு புள்ளிகள்.

பி மதிப்பு எக்செல் எடுத்துக்காட்டு # 2 - T.TEST செயல்பாட்டுடன் P மதிப்பைக் கண்டறியவும்

எக்செல் இல் T.TEST எனப்படும் உள்ளமைக்கப்பட்ட செயல்பாடு உள்ளது, இது எங்களுக்கு பி-மதிப்பு முடிவை உடனடியாக வழங்க முடியும்.

விரிதாளில் உள்ள எந்த கலத்திலும் T.TEST செயல்பாட்டைத் திறக்கவும்.

உணவு நெடுவரிசைக்கு முன்பு போல் வரிசை 1 ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

இரண்டாவது வாதம் உணவு நெடுவரிசைக்கு பிறகு இருக்கும், அதாவது வரிசை 2

வால்கள் ஒரு வால் விநியோகமாக இருக்கும்.

வகை இருக்கும் ஜோடி.

இப்போது பி-மதிப்பின் விளைவாக நமக்கு கிடைக்கும் சூத்திரத்தை மூடு.

எனவே, எங்களிடம் பி மதிப்பு உள்ளது, அதாவது 0.078043 இது பகுப்பாய்வு முடிவின் முந்தைய சோதனைக்கு சமமானதாகும்.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

  • நீங்கள் முக்கியத்துவ நிலையை (ஆல்பா மதிப்பு) வெவ்வேறு நிலைகளில் மாற்றலாம் மற்றும் வெவ்வேறு புள்ளிகளில் எக்செல்லில் பி மதிப்புகளை அடையலாம்.
  • பொதுவான ஆல்பா மதிப்புகள் 0.05 மற்றும் 0.01 ஆகும்.
  • பி மதிப்பு> 0.10 ஆக இருந்தால் தரவு குறிப்பிடத்தக்கதாக இல்லை, பி மதிப்பு <= 0.10 ஆக இருந்தால் தரவு ஓரளவு குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
  • பி-மதிப்பு <= 0.05 எனில், தரவு முக்கியமானது மற்றும் பி மதிப்பு <0.05 என்றால், தரவு மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.