உறுதியான நிகர மதிப்பு (வரையறை, ஃபார்முலா) | உறுதியான நிகர மதிப்பைக் கணக்கிடுங்கள்

உறுதியான நிகர மதிப்பு என்பது நிறுவனத்தின் மொத்த நிகர மதிப்பு, இது பதிப்புரிமை, காப்புரிமை போன்ற நிறுவனத்தின் அருவமான சொத்துக்களின் மதிப்பைக் கொண்டிருக்கவில்லை மற்றும் மொத்த சொத்துக்கள் கழித்தல் மொத்த கடன்கள் மற்றும் அருவமான சொத்துகள் என கணக்கிடப்படுகிறது.

உறுதியான நிகர மதிப்பு வரையறை

உறுதியான நெட் வொர்த் நிறுவனத்தின் மதிப்பைக் குறிக்கிறது. இது உடல் இருப்புக்கான உறுதியான சொத்துக்களை மட்டுமே உள்ளடக்கியது மற்றும் தெளிவற்ற எ.கா., காப்புரிமைகள், பதிப்புரிமை, அறிவுசார் சொத்து போன்றவற்றை விலக்குகிறது.

உறுதியான சொத்துக்களின் எடுத்துக்காட்டுகளில் ரியல் எஸ்டேட், பணம், ஆலை மற்றும் இயந்திரங்கள், வீடுகள் போன்றவை அடங்கும். மறுபுறம், அருவமான சொத்துகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் அறிவுசார் சொத்து, நல்லெண்ணம், காப்புரிமை, பதிப்புரிமை போன்றவை. உடல் இருப்பு இல்லாத மற்றும் உணர முடியாத எதையும் அல்லது தொட்டது ஒரு அருவமான சொத்து என அழைக்கப்படுகிறது.

உறுதியான நிகர மதிப்பு ஃபார்முலா

சூத்திரம் பின்வருமாறு:

உறுதியான நிகர மதிப்பு ஃபார்முலா = மொத்த சொத்துக்கள் - மொத்த பொறுப்புகள் - தெளிவற்ற சொத்துக்கள்

  • மொத்த சொத்துக்கள் இருப்புநிலைக் கணக்கின் மொத்த எண்ணிக்கையைக் குறிக்கின்றன. இது இருப்புநிலைக் குறிப்பில் அந்த குறிப்பிட்ட ஆண்டின் மொத்த சொத்து எண்ணைக் குறிக்கிறது.
  • மொத்த கடன்கள் என்பது இருப்புநிலைக் கணக்கின் மொத்த கடன்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. இது இருப்புநிலைக் குறிப்பில் அந்த குறிப்பிட்ட ஆண்டின் மொத்த சொத்து எண்ணைக் குறிக்கிறது.
  • அருவமான சொத்துக்கள் என்பது அருவமான மற்றும் உடல் பொருள் மற்றும் இருப்பு இல்லாத சொத்துக்களைக் குறிக்கிறது.

உறுதியான நிகர மதிப்பு கணக்கீடு (எடுத்துக்காட்டுடன்)

உற்பத்தித் துறையில் ஒரு நிறுவனத்தின் 2012-13 நிதியாண்டிற்கான இருப்புநிலை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது அமெரிக்காவில் உள்ளது மற்றும் யு.எஸ். ஜிஏஏபி படி அவர்களின் நிதிகளைத் தயாரிக்கிறது. ஒரு ஆய்வாளர் நிறுவனத்தின் இருப்புநிலை நிலையை பகுப்பாய்வு செய்து நிறுவனத்தின் உறுதியான நிகர மதிப்பைக் கணக்கிட விரும்புகிறார்.

பங்குதாரர் பங்கு, தக்க வருவாய் மற்றும் ஈசாப் ஆகியவற்றை எதிர்பார்க்க நிறுவனத்தின் பொறுப்புகளை நாங்கள் எடுத்துள்ளோம்.

தீர்வு

உறுதியான நிகர மதிப்பை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்,

= $1,680 – $1,195 – $260

TNW = $ 225

நன்மைகள்

  • இது ஒரு மதிப்பீட்டு முறையாகும். நிறுவனம் நிலையான இலாபம் ஈட்டினால், நிறுவனத்தின் நிகர மதிப்பை நாங்கள் தீர்மானிக்க முடியும்.
  • அதைக் கணக்கிடுவது மிகவும் எளிது.
  • காலப்போக்கில் நிகர மதிப்பு அறிக்கைகளை மதிப்பாய்வு செய்வது ஒரு நிறுவனத்தின் மூலோபாய முன்முயற்சிகளை தீர்மானிக்க உதவும். முன்முயற்சிகளைத் தொடங்க வணிகத்துடன் அவர்களிடம் உள்ள அதிகப்படியான பணப்புழக்கத்தைத் தீர்மானிக்க இது உதவுகிறது.

தீமைகள்

  • உறுதியான நிகர மதிப்பு மிகவும் பொதுவான சொல்.
  • நிறுவனத்திற்கு செயல்பாட்டில் வேறு எந்த நிறுவனமும் இல்லை அல்லது துணை அல்லாதவை இருந்தால் மட்டுமே இது பயனுள்ள அளவீடுகள்.
  • நிறுவனம் 3 நிதியாண்டுகளுக்கு மேல் தொடர்ச்சியான இழப்புகளைச் செய்தால் அது மதிப்பீட்டின் பயனுள்ள முறை அல்ல.

முடிவுரை

நிதி நிலைமையைப் பொருட்படுத்தாமல், உறுதியான நிகர மதிப்பை அறிந்துகொள்வது ஒரு நிறுவனத்தின் தற்போதைய நிதி ஆரோக்கியத்தை மதிப்பீடு செய்ய உதவும். இது நிதி எதிர்காலத்திற்கான திட்டத்திற்கும் உதவுகிறது. அது நிதி ரீதியாக எங்கு நிற்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வதன் மூலம், ஒரு நிறுவனம் அதன் நிதி நடவடிக்கைகளில் அதிக கவனத்துடன் இருக்கும். இது நல்ல நிதி முடிவுகளை எடுக்கவும், குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால நிதி இலக்குகளை அடைய அதிகமாகவும் தயாராக இருக்கும்.