குமிழி விளக்கப்படம் (பயன்கள், எடுத்துக்காட்டுகள்) | எக்செல் இல் குமிழி விளக்கப்படத்தை உருவாக்குவது எப்படி?

எக்செல் இல் குமிழி விளக்கப்படம் உண்மையில் ஒரு வகை சிதறல் சதி, சிதறல் சதித்திட்டத்தில் மதிப்புகள் மற்றும் ஒப்பீடுகளைக் காண்பிக்க தரவரிசையில் தரவு புள்ளிகள் உள்ளன, அதேசமயம் குமிழி விளக்கப்படங்களில் ஒப்பீட்டைக் காட்ட அந்த புள்ளிகளை மாற்றும் குமிழ்கள் உள்ளன மற்றும் சிதறல் அடுக்கு குமிழி விளக்கப்படங்கள் போன்றவை கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்து அச்சுகளில் தரவு ஒப்பீடு உள்ளது.

எக்செல் இல் குமிழி விளக்கப்படம்

எக்செல் இல் ஒரு குமிழி விளக்கப்படம் 3 செட் தரவை ஒரு வரைகலை வழியில் குறிப்பிட விரும்பும்போது பயன்படுத்தப்படுகிறது. குமிழி விளக்கப்படத்தை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் அந்த மூன்று தரவுத் தொகுப்புகளில், இது தொடர்ச்சியான XY ஆயத்தொகுதிகளில் விளக்கப்படத்தின் இரண்டு அச்சையும், மூன்றாவது தொகுப்பு தரவு புள்ளிகளையும் காட்டுகிறது. எக்செல் குமிழி விளக்கப்படத்தின் உதவியுடன், வெவ்வேறு தரவுத்தொகுப்புகளுக்கு இடையிலான உறவைக் காட்டலாம்.

 • இந்த விளக்கப்படம் ஒரு மேம்பட்ட சிதறல் விளக்கப்படம். இது ஒரு வகை தரவு காட்சிப்படுத்தல் ஆகும், இது 3 பரிமாண தரவுகளின் கதையைச் சொல்கிறது.
 • எக்செல் உள்ள ஒவ்வொரு குமிழி விளக்கப்படமும் 3 தரவு தொகுப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. எக்ஸ்-அச்சு ஒருங்கிணைப்பு, ஒய்-அச்சு ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் குமிழி அளவு தரவு தொகுப்பு. எனவே எக்ஸ் & ஒய் அச்சின் உதவியுடன், குமிழிகளின் உருவத்தின் மூலம் அமைக்கப்பட்ட மூன்றாவது தரவை நீங்கள் காட்சிப்படுத்தலாம்.

எக்செல் இல் ஒரு குமிழி விளக்கப்படத்தை உருவாக்குவது எப்படி?

முடிவுகளைப் பகிர்ந்து கொள்ள பல பார் விளக்கப்படங்களைப் பயன்படுத்த விரும்பும் சூழ்நிலையில், நாம் ஒரு குமிழியை உருவாக்கலாம். உங்கள் மூன்று வகையான அளவு தரவு தொகுப்பைக் காட்ட விரும்பினால் எக்செல் குமிழி விளக்கப்படத்தைப் பயன்படுத்தவும்.

இந்த விளக்கப்படம் மிகவும் எளிமையானது மற்றும் பயன்படுத்த எளிதானது. சில எடுத்துக்காட்டுகளுடன் செயல்படுவதைப் புரிந்துகொள்வோம்.

இந்த குமிழி விளக்கப்படம் எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - பப்பில் விளக்கப்படம் எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு 1

படி 1: உங்கள் தரவுத்தொகுப்பை உருவாக்கி தரவு வரம்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

படி 2: செல்லுங்கள் செருகு> பரிந்துரைக்கப்பட்ட விளக்கப்படங்கள்கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி குமிழி விளக்கப்படத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி -3: கீழே உள்ள வடிவமைப்போடு எக்செல் குமிழி விளக்கப்படத்தை உருவாக்கவும்

படி -3.1: வடிவம் எக்ஸ்-அச்சு

படி -3.2: வடிவம் Y- அச்சு

படி -3.3: குமிழி வண்ணங்களை வடிவமைக்கவும்

படி -3.4: தரவு லேபிள்களை கைமுறையாகச் சேர்க்கவும். குமிழ்கள் மீது வலது கிளிக் செய்து தரவு லேபிள்களைச் சேர் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். ஒவ்வொன்றாக தரவு லேபிள்களைத் தேர்ந்தெடுத்து பிராந்திய பெயர்களை கைமுறையாக உள்ளிடவும்.

(எக்செல் 2013 அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவற்றில் நீங்கள் வரம்பைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம், அதை கைமுறையாக உள்ளிட வேண்டிய அவசியமில்லை)

எனவே இறுதியாக உங்கள் விளக்கப்படம் கீழே உள்ள விளக்கப்படத்தைப் போல இருக்க வேண்டும்

கூடுதல் புள்ளி என்னவென்றால், நீங்கள் கர்சரை குமிழியில் நகர்த்தும்போது, ​​அது குறிப்பிட்ட குமிழி தொடர்பான முழு தகவலையும் காண்பிக்கும்.

விளக்கம்

 • அதிக விற்பனையான பகுதி அமெரிக்கா ஆகும், ஆனால் குமிழில் லாபத்தை நாங்கள் காண்பிப்பதால், அமெரிக்காவின் குமிழி 21.45% இலாப நிலை காரணமாக சிறியதாக தோன்றுகிறது. மற்ற பிராந்தியங்களுடன் ஒப்பிடும்போது விற்பனை அளவு மிக அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த பிராந்தியத்தில் லாபத்தை மிகக் குறைவாகக் காட்டுகிறது.
 • மிகக் குறைந்த விற்பனையான பகுதி ஆசியா, ஆனால் மற்ற பகுதிகளுடன் ஒப்பிடும்போது குமிழியின் அளவு மிக உயர்ந்த இலாப நிலைக்கு நன்றி. எனவே அதிக லாபம் காரணமாக அடுத்த முறை ஆசியா பிராந்தியத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த இது உதவும்.

எடுத்துக்காட்டு 2

படி 1: தரவை ஒழுங்குபடுத்தி, செருகும் பகுதியிலிருந்து ஒரு குமிழி விளக்கப்படத்தை செருகவும்.

படி 2: அதே படிகளைப் பின்பற்றவும் உதாரணம் 1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது, மேலும் உங்கள் விளக்கப்படம் கீழே உள்ள விளக்கப்படத்தைப் போல இருக்க வேண்டும். (வடிவமைப்பதற்கு நீங்கள் உங்கள் சொந்த எண்களைச் செய்யலாம்).

விளக்கம்

 • விளக்கப்படம் அந்த நிறுவனத்தை தெளிவாகக் காட்டுகிறது EFG சந்தையில் 35 ஆண்டுகளாக உள்ளது மற்றும் அவற்றின் சந்தை மதிப்பு 1575 மற்றும் வருவாய் 350 ஆகும்.
 • நிறுவனம் எம்.என்.ஓ. 20 ஆண்டுகளாக சந்தையில் உள்ளது மற்றும் கடந்த ஆண்டின் வருவாய் 200 மற்றும் சந்தை மதிப்பு 988 ஆகும். ஆனால் ஐ.ஜே.கே. 10 ஆண்டுகளாக சந்தையில் உள்ளது மற்றும் 195 ஐ வருவாயாக அடைந்தது. ஆனால் வரைபட நிறுவனத்தில், எம்.என்.ஓ. நீங்கள் நிறுவனத்துடன் ஒப்பிடும்போது குமிழியின் அளவு மிகப் பெரியது, நாங்கள் சந்தை மதிப்பை குமிழி அளவைக் காண்பிப்பதால், வருவாய் வேறுபாடு 5 மட்டுமே என்றாலும் குமிழியின் அளவுகளில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தைக் காண்கிறோம்.

நன்மைகள்

 • எக்செல் உள்ள குமிழி விளக்கப்படம் 3 க்கும் மேற்பட்ட பரிமாண தரவு தொகுப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது சிறந்த விளக்கப்படமாகும்.
 • கண்களைக் கவரும் குமிழி அளவுகள் வாசகரின் கவனத்தை ஈர்க்கும்.
 • அட்டவணை வடிவமைப்பை விட பார்வை சிறப்பாக தோன்றும்.

தீமைகள்

 • முதல் முறையாக பயனருக்கு மிக விரைவாக புரிந்துகொள்வது கடினமாக இருக்கலாம்.
 • சில நேரங்களில் குமிழி அளவுடன் குழப்பமடைகிறது.
 • இந்த விளக்கப்படத்தின் முதல் முறையாக நீங்கள் பயனராக இருந்தால், காட்சிப்படுத்தலைப் புரிந்து கொள்ள உங்களுக்கு ஒருவரின் உதவியாளர் தேவை.
 • எக்செல் 2010 மற்றும் முந்தைய பதிப்புகள் பெரிய குமிழி வரைபடங்களுக்கான தரவு லேபிள்களைச் சேர்ப்பது கடினமான பணியாகும். (2013 மற்றும் பிற பதிப்புகளில் இந்த வரம்பு இல்லை).
 • இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தரவு புள்ளிகள் ஒத்த எக்ஸ் & ஒய் மதிப்புகளைக் கொண்டிருந்தால், குமிழ்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மிகப்பெரிய சிக்கலாக இருக்கும், குமிழி ஒன்றுடன் ஒன்று அல்லது ஒன்று மற்றொன்றுக்கு பின்னால் மறைக்கப்படலாம்.

எக்செல் இல் ஒரு குமிழி விளக்கப்படத்தை உருவாக்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்

 • எக்செல் இல் குமிழி விளக்கப்படத்தை உடனடியாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய தரவை ஒழுங்கமைக்கவும்.
 • எந்தத் தரவை ஒரு குமிழியாகக் காட்ட விரும்புகிறீர்கள் என்பதைத் தீர்மானியுங்கள். இது முதலில் நடக்க நீங்கள் இலக்கு பார்வையாளர்களை அடையாளம் காண வேண்டும்.
 • உங்கள் எக்ஸ் & ஒய் அச்சை எப்போதும் குறைந்தபட்ச அளவிற்கு வடிவமைக்கவும்.
 • சில நேரங்களில் அசிங்கமாக இருக்கும் ஆடம்பரமான வண்ணங்களைத் தேடாதீர்கள்.
 • விளக்கப்படத்தின் பின்னணி வண்ணத்துடன் அழகாகவும் தொழில் ரீதியாகவும் தோற்றமளிக்கும்.