முனைய பணப்புழக்கம் (வரையறை, ஃபார்முலா) | கணக்கிடுவது எப்படி?

டெர்மினல் பணப்புழக்கம் என்றால் என்ன?

டெர்மினல் பணப்புழக்கம் என்பது திட்டத்தின் முடிவில் இறுதி பணப்புழக்கம் (அதாவது பண வரவு மற்றும் பணப்புழக்கத்தின் நிகர) மற்றும் திட்டத்துடன் தொடர்புடைய அனைத்து உபகரணங்களையும் அப்புறப்படுத்துதல் மற்றும் பணி மூலதனத்தை மீட்டெடுப்பதில் இருந்து வரிக்கு பிந்தைய பணப்புழக்கத்தை உள்ளடக்கியது.

நடந்துகொண்டிருக்கும் திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த புள்ளிவிவரத்தை மதிப்பிடுவதற்கு மூலதன பட்ஜெட் அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்தும் எந்தவொரு நிறுவனத்திற்கும் அல்லது நிறுவன நிர்வாகம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிடும் ஒரு திட்டத்திற்கும், அவர்கள் நிறுவனத்தின் வருவாயைப் பற்றிய தெளிவான புரிதலை நிறுவன நிர்வாகத்திற்கு அளிக்கிறார்கள், இது நிர்வாகத்திற்கு ஆரம்பத்தில் தீர்மானிக்க உதவுகிறதா? ஒரு திட்டத்தை ஏற்க அல்லது நிராகரிக்க.

ஒரு மேல்நிலை பாலம் கட்ட ஒரு XYZ நிறுவனத்திற்கு மாநில அதிகாரத்திடம் சலுகை கிடைத்தது என்று சொல்லலாம். நிறுவன நிர்வாகம் இந்த வாய்ப்பை ஏற்றுக்கொண்டது, இந்த திட்டத்தை முடிக்க அவர்களுக்கு சிறப்பு இயந்திரங்கள் தேவை என்பதை அவர்கள் அறிவார்கள். இந்த திட்டம் முடிந்ததும் அல்லது நிறுத்தப்பட்டதும், இந்த சிறப்பு பாலம் கட்டுமான இயந்திரங்கள் நிறுவனத்திற்கு தேவையில்லை என்பதையும் அவர்கள் அறிந்திருந்தனர், எனவே அவர்களின் ஆரம்ப முதலீட்டில் சிலவற்றை மீட்டெடுப்பதற்காக திட்டத்தின் முடிவில் இந்த இயந்திரங்களை அப்புறப்படுத்த நிர்வாகம் முடிவு செய்தது. முனைய பணப்புழக்கத்தைக் கணக்கிடும்போது இந்த இயந்திரத்தை அப்புறப்படுத்துவதில் இருந்து மீட்கப்பட்ட இறுதித் தொகை முக்கியமான கூறுகளில் ஒன்றாகும்.

முனைய பணப்புழக்கத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

கீழேயுள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி முனைய பணப்புழக்கத்தைக் கணக்கிடலாம்:

டெர்மினல் பணப்புழக்க ஃபார்முலா = திட்ட உபகரணங்களை அகற்றுவதன் மூலம் வரிக்கு பிந்தைய வருமானம் + பணி மூலதனத்தில் ஏதேனும் மாற்றம்

உதாரணமாக

ஒரு உதாரணம் பற்றி விவாதிக்கலாம்.

இந்த டெர்மினல் பணப்புழக்க எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - டெர்மினல் பணப்புழக்க எக்செல் வார்ப்புரு

ரெடெக், ஒரு உற்பத்தி நிறுவனம், மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு பொருளை காகிதத்தால் தயாரிக்கும் புதிய திட்டத்தை பரிசீலித்து வருகிறது. இந்த உற்பத்தி செயல்முறையைத் தொடங்க, ரெடெக் ஒரு புதிய இயந்திரத்தை நிறுவ வேண்டும், இது 5 வருட பொருளாதார ஆயுளைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, அதன் பிறகு இந்த இயந்திரம் வழக்கற்றுப் போய் புதிய தொழில்நுட்ப இயந்திரத்தால் மாற்றப்படும். இந்த இயந்திரத்திற்கு தேவையான ஆரம்ப முதலீடு, 000 100,000 ஆகும்.

திட்டத்தின் முடிவில் விதிவிலக்கான காப்பு மதிப்புடன் இயந்திரத்தின் ஆயுள் மீது இயந்திரம் ஒரு நேர்-வரி முறை அடிப்படையில் தேய்மானம் செய்யப்பட வேண்டும் $ 10,000. சொத்தை அகற்றுவதில் கிடைக்கும் / இழப்புக்கு பொருந்தும் வரி விகிதம் 30% ஆகும். மூலதன மீள்செலுத்தல் $ 15,000 ஆகும். திட்டத்தின் முடிவில் இந்த இயந்திரத்தை $ 25,000 க்கு அப்புறப்படுத்த முடியும் என்று ரெடெக் மேலாண்மை கணித்துள்ளது. முனைய பணப்புழக்கத்தை கணக்கிடவா?

முனைய மதிப்பைக் கணக்கிட பின்வரும் முக்கிய கூறுகள்:

 • ஆரம்ப முதலீடு தேவை:, 000 100,000.
 • செயல்பாட்டு மூலதன மீள்செலுத்தல்: $ 15,000.
 • அகற்றுவதற்கான வரி விகிதம்: 30%.
 • காப்பு மதிப்பு: $ 10,000.

திட்டத்தின் முடிவில், அகற்றுவதற்கான பண வருமானம் $ 25,000 என்று நிர்வாகம் எதிர்பார்க்கிறது, இது திட்டத்தின் முடிவில் இயந்திரத்தின் புத்தக மதிப்பை விட $ 15,000 ($ 25,000 - $ 10,000) அதிகமாக உள்ளது.

தீர்வு:

முனைய பணப்புழக்கத்தின் கணக்கீடு இருக்கும் -

இயந்திரத்தை அகற்றுவதன் மூலம் வரிக்குப் பிந்தைய வருமானம் = அகற்றுவதில் இருந்து பெறப்பட்ட உண்மையான வருமானம் - அகற்றுவதற்கான வரிஅகற்றுவதற்கான வரி = (அகற்றல் மூலம் பெறப்பட்ட வருமானம் - அகற்றுவதற்கான புத்தக மதிப்பு) * வரி விகிதம்
 • அகற்றுவதில் பெறப்பட்ட உண்மையான வருமானம் = $ 25,000.
 • அகற்றுவதற்கான வரி = ($ 25,000 - $ 10,000) * 30%
 • அகற்றுவதற்கான வரி =, 500 4,500.
 • இயந்திரத்தை அகற்றுவதற்கான வரி வருமானத்திற்குப் பிறகு = ($ 25,000 - & 4,500) =, 500 20,500.
 • பணி மூலதனத்தில் எந்த மாற்றமும் = $ 15,000.
 • முனைய பணப்புழக்கம் = $20,500 + $15,000 = $35,500

நன்மைகள்

 • திட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்வதா அல்லது நிராகரிப்பதா என்பதை நிறுவன நிர்வாகம் இன்னும் துல்லியமாக தீர்மானிக்க முடியும்.
 • முனைய பணப்புழக்கம் உட்பட திட்டத்தின் மதிப்பை மதிப்பிடுகையில் ஆய்வாளர்களுக்கு ஒரு துல்லியமான புள்ளிவிவரத்தை அளிக்கிறது.

தீமைகள்

 • திட்டத்தின் முடிவில் சொத்தின் செலவழிப்பு மதிப்பை தவறாக கணித்தல்.
 • சில நேரங்களில் திட்டங்கள் அல்லது உபகரணங்களின் உண்மையான வாழ்க்கை ஆரம்பத்தில் நிர்வாகத்தால் செய்யப்பட்ட அனுமானத்திலிருந்து வேறுபடுகிறது.
 • முனைய பணப்புழக்கம் பெரும்பாலும் திட்டத்திற்கு ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட ஆயுளுடன் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய புள்ளி

முனைய பணப்புழக்கம் என்பது திட்டத்தின் முடிவில் இறுதி பணப்புழக்கம் ஆகும். இது சொத்து அகற்றல் மற்றும் பணி மூலதன மீள்செலுத்தலில் இருந்து பணப்புழக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது.

முடிவுரை

திட்டம் நிறுத்தப்பட்ட பின்னர், நிறுவனம் தொடர்பான அனைத்து சொத்துகளும் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு, பணி மூலதனம் மீட்கப்பட்ட பின்னர் இது நிறுவனத்திடம் எஞ்சியிருக்கும் கடைசி தொகை ஆகும். வருவாயை மதிப்பிடுவதில் இந்த பணப்புழக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, திட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்வதா அல்லது நிராகரிப்பதா என்பதை தீர்மானிக்க நிறுவன நிர்வாகத்திற்கு மிகவும் துல்லியமான நபரைக் கொடுங்கள்.