விளிம்பு செலவு vs உறிஞ்சுதல் செலவு | முதல் 9 வேறுபாடுகள்

விளிம்பு செலவு மற்றும் உறிஞ்சுதல் செலவு இடையே வேறுபாடு

விளிம்பு செலவு மற்றும் உறிஞ்சுதல் செலவு ஆகிய இரண்டும் சரக்குகளின் மதிப்பீட்டிற்குப் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு வெவ்வேறு அணுகுமுறைகளாகும், அங்கு விளிம்புச் செலவில் நிறுவனத்தால் ஏற்படும் மாறி செலவு மட்டுமே சரக்குகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதேசமயம் உறிஞ்சுதல் மாறி செலவுகள் மற்றும் நிலையான செலவுகள் ஆகிய இரண்டிற்கும் செலவாகும் நிறுவனம் சரக்குக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் அல்லது சரக்குகளின் செலவுகள் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றன என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள விரும்பினால், விளிம்பு செலவு மற்றும் உறிஞ்சுதல் செலவு குறித்து நீங்கள் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

  • விளிம்பு செலவு என்பது மாறி செலவுகள் தயாரிப்பு செலவாகக் கருதப்படும் ஒரு முறையாகும், மேலும் நிலையான செலவுகள் காலத்தின் செலவாகக் கருதப்படுகின்றன.
  • உறிஞ்சுதல் செலவு, மறுபுறம், நிலையான செலவுகள் மற்றும் மாறி செலவுகள் இரண்டையும் தயாரிப்பு செலவாகக் கருதும் ஒரு முறையாகும். இந்த செலவு முறை அவசியம், குறிப்பாக அறிக்கை நோக்கங்களுக்காக. அறிக்கையிடல் நோக்கத்தில் நிதி அறிக்கை மற்றும் வரி அறிக்கை இரண்டுமே அடங்கும்.

எந்த செலவு முறை சிறந்தது என்பது பற்றி ஒரு விவாதம் உள்ளது - விளிம்பு செலவு அல்லது உறிஞ்சுதல் செலவு.

விளிம்பு செலவு மற்றும் உறிஞ்சுதல் செலவு இன்போ கிராபிக்ஸ்

முக்கிய வேறுபாடுகள்

  • விளிம்பு செலவு என்பது தயாரிப்பு செலவு அல்லது சரக்கு மதிப்பீட்டின் கீழ் நிலையான செலவுகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாது. உறிஞ்சுதல் செலவு, மறுபுறம், நிலையான செலவுகள் மற்றும் மாறி செலவுகள் இரண்டையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது.
  • விளிம்பு செலவு நிலையான செலவுகள் மற்றும் மாறி செலவுகள் என வகைப்படுத்தலாம். உறிஞ்சுதல் செலவை உற்பத்தி, விநியோகம் மற்றும் விற்பனை மற்றும் நிர்வாகம் என வகைப்படுத்தலாம்.
  • விளிம்பு செலவினத்தின் நோக்கம் தயாரிப்பு செலவின் பங்களிப்பை வெளிப்படுத்துவதாகும். உறிஞ்சுதல் செலவினத்தின் நோக்கம் இலாபங்களின் நியாயமான மற்றும் துல்லியமான படத்தை வழங்குவதாகும்.
  • விளிம்பு செலவு ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு பங்களிப்பாக வெளிப்படுத்தப்படலாம். உறிஞ்சுதல் செலவு ஒரு யூனிட்டுக்கு நிகர லாபமாக வெளிப்படுத்தப்படலாம்.
  • விளிம்பு செலவு என்பது செலவு செய்வதற்கான ஒரு முறையாகும், மேலும் இது செலவு முறைகளைப் பார்ப்பதற்கான வழக்கமான வழி அல்ல. உறிஞ்சுதல் செலவு, மறுபுறம், நிதி மற்றும் வரி அறிக்கையிடலுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் இது செலவு செய்வதற்கான மிகவும் வசதியான முறையாகும்.

ஒப்பீட்டு அட்டவணை

ஒப்பீட்டுக்கான அடிப்படைவிளிம்பு செலவுஉறிஞ்சுதல் செலவு
1. பொருள்விளிம்பு செலவு என்பது ஒரு நுட்பமாகும், இது தயாரிப்பு செலவாக மாறி செலவுகளை மட்டுமே கருதுகிறது.உறிஞ்சுதல் செலவு என்பது நிலையான செலவுகள் மற்றும் மாறிகள் செலவுகள் இரண்டையும் தயாரிப்பு செலவாகக் கருதும் ஒரு நுட்பமாகும்.
2. இது எதைப் பற்றியது?மாறுபடும் செலவு தயாரிப்பு செலவாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் நிலையான செலவு அந்தக் காலத்திற்கான செலவாகக் கருதப்படுகிறது.நிலையான செலவு மற்றும் மாறி செலவுகள் இரண்டும் தயாரிப்பு செலவில் கருதப்படுகின்றன.
3. மேல்நிலைகளின் இயல்புநிலையான செலவுகள் மற்றும் மாறி செலவுகள்;உறிஞ்சுதல் செலவு விஷயத்தில் மேல்நிலைகள் முற்றிலும் வேறுபட்டவை - உற்பத்தி, விநியோகம் மற்றும் விற்பனை மற்றும் நிர்வாகம்.
4. லாபம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?லாப அளவு விகிதத்தை (பி / வி விகிதம்) பயன்படுத்துவதன் மூலம்தயாரிப்பு செலவில் நிலையான செலவுகள் கருதப்படுகின்றன; அதனால்தான் லாபம் குறைகிறது.
5. தீர்மானிக்கிறதுஅடுத்த அலகு செலவு;ஒவ்வொரு அலகுக்கும் செலவு.
6. பங்குகளைத் திறத்தல் மற்றும் மூடுவதுஅடுத்த அலகுக்கு முக்கியத்துவம் இருப்பதால், பங்குகளைத் திறப்பது / மூடுவது மாற்றம் ஒரு யூனிட்டிற்கான செலவைப் பாதிக்காது.ஒவ்வொரு யூனிட்டிற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுவதால், பங்குகளைத் திறப்பது / மூடுவது மாற்றம் ஒரு யூனிட்டிற்கான செலவை பாதிக்கிறது.
7. மிக முக்கியமான அம்சம்ஒரு யூனிட்டுக்கு பங்களிப்பு.ஒரு யூனிட்டுக்கு நிகர லாபம்.
8. நோக்கம்தயாரிப்பு செலவில் பங்களிப்பின் முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்த.தயாரிப்பு செலவின் துல்லியம் மற்றும் நியாயமான சிகிச்சையை வெளிப்படுத்த.
9. இது எவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது?மொத்த பங்களிப்பை கோடிட்டுக் காட்டுவதன் மூலம்;நிதி மற்றும் வரி அறிக்கையிடலுக்கு மிகவும் வசதியாக;

முடிவுரை

மேலே உள்ள கலந்துரையாடலில் இருந்து, பயன்பாட்டில் ஓரளவு செலவை விட உறிஞ்சுதல் செலவு ஒரு சிறந்த முறையாகும் என்பது தெளிவாகிறது. ஆனால் ஒரு நிறுவனம் இப்போது ஆரம்பித்து, ஒரு யூனிட்டுக்கு பங்களிப்பு மற்றும் இடைவெளி-சம புள்ளியைக் காண்பதே இதன் நோக்கம் என்றால், விளிம்பு செலவு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

இல்லையெனில், உறிஞ்சுதல் செலவைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. அதன் செலவை விரிவாகப் பார்க்க இது உறுதியானதாக இருக்கும். அதன் செலவைச் சுலபமாக மூலோபாயப்படுத்த முடியும்.

காணொளி