கணக்கியல் செயல்பாடுகள் (வரையறை, வகைகள்) | முழுமையான பட்டியல்

கணக்கியல் செயல்பாடுகள் என்றால் என்ன?

நிறுவனத்தில் நிதித் தகவல்களைப் பராமரித்தல், நிதி பகுப்பாய்வு, சுருக்கத்தை உருவாக்குதல், பரிவர்த்தனைகளைப் புகாரளித்தல் மற்றும் ஏறக்குறைய எந்தவொரு வணிகத்திற்கும் முதுகெலும்பாக செயல்படும் நிதி அமைப்புகளின் தொகுப்பாக கணக்கியல் செயல்பாடுகள் அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு அமைப்பாக கணக்கியல் மிகவும் முறையான அணுகுமுறையில் நிதி இயற்கையின் பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் காணவும், மதிப்பீடு செய்யவும், பதிவு செய்யவும் முயற்சிக்கிறது.

கணக்கியலின் செயல்பாடுகள்

 1. கணக்கியல் கணக்கு வைத்தல் மற்றும் பதிவு வைத்தல் ஆகியவற்றை பராமரிக்க உதவுகிறது.
 2. நிதித் தகவல்களை சேகரித்தல் மற்றும் சேமித்தல், நிறுவனத்திற்குள் நடக்கும் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் நிறுவனத்தில் நடக்கும் நிதி நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றில் கணக்கியல் உதவுகிறது.
 3. இது தினசரி அல்லது மாதாந்திர அடிப்படையில் பல நிதித் தகவல்களைக் கண்காணிக்க உதவுகிறது.
 4. இது நாளிலிருந்து சமீபத்திய காலகட்டம் வரை நிதி வரலாற்றை உருவாக்குவதற்கும் ஆவணப்படுத்துவதற்கும் உதவுகிறது.
 5. இது வணிகத்திற்கான விரிவான நிதிக் கொள்கையை வகுக்க உதவுகிறது.
 6. இது பட்ஜெட்டுகள் மற்றும் நிதி திட்டங்களை தயாரிப்பதிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 7. நிதி அமைப்புகளின் இரண்டு ஆதாரங்களுக்கிடையில் தகவல்களை சமரசம் செய்ய இது உதவுகிறது.
 8. வணிக திட்டமிடல் மற்றும் வளர்ச்சிக்கான நோக்கத்துடன் கணக்கிடப்பட்ட தகவல்களை வெளிப்புற பங்குதாரர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.
 9. மூலதன பட்ஜெட் குறித்த நடவடிக்கைகளில் கணக்கியல் கவனம் செலுத்துவதில்லை.
 10. இது தணிக்கை செயல்பாடுகளுக்கு உதவுகிறது மற்றும் அமைப்புகளை பொறுப்புக்கூற வைப்பதால் உள் பலவீனத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது.
 11. ஒரு வணிகம் அல்லது ஒரு அமைப்பு வெவ்வேறு கணக்குகளை பராமரிக்க பல பத்திரிகைகளைத் தயாரித்து வேலை செய்யலாம்.
 12. கார்ப்பரேட் செலவுகளின் கணக்குகள் துணைத் தலைவர்கள் அல்லது மேலாளர்களின் தனிப்பட்ட கணக்குகளுடன் கலக்கப்படுவதில்லை என்பதை ஒரு விரிவான கணக்கியல் முறை உறுதி செய்கிறது. இத்தகைய நிகழ்வுகள் பொதுவாக சிவப்புக் கொடிகள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன.

கணக்கியல் செயல்பாடுகளின் வகைகள்

# 1 - மேலாண்மை கணக்கியல்

 • இந்த வகை கணக்கியல் ஒரு வணிகத்தின் செயல்திறனைக் கவனித்து, நிறுவனத்தின் நிதி ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணும். அத்தகைய அமைப்பு அல்லது செயல்பாடு வணிகத்தை லாபகரமானதாக மாற்றுவதற்கு நிர்ணயிக்க வேண்டிய விலையுடன் நிர்வாகத்தை பரிந்துரைக்கிறது.
 • உள் மேலாண்மை அறிக்கைகள் தயாரிப்பதில் மேலாண்மை உதவுகிறது. இது போக்குகள், விற்பனையின் மீதான எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் அதற்கான செலவுகள் ஆகியவற்றைப் பார்க்கிறது. இது விரிவான பணியாளர் திட்டமிடலில் நிர்வாகத்திற்கு உதவுகிறது.
 • சுருக்கமாக, நிர்வாகத்தில் முடிவுகளை எடுக்க இது நிறுவனத்திற்கு உதவுகிறது என்று ஊகிக்க முடியும்.

# 2 - நிதி கணக்கியல்

இந்த வகை கணக்கியல் கணக்கியல் பரிவர்த்தனைகளைப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் அவற்றை ஒருங்கிணைந்த நிதி அறிக்கைகளாக மாற்றுகிறது. இந்த அமைப்புகள் வரலாற்று பகுப்பாய்விலும் உதவுகின்றன. நிதிக் கணக்கியல் செயல்பாடுகளால் வழங்கப்பட்ட முடிவுகளின் பயனர்கள் கடன் வழங்குநர்கள் மற்றும் கடன் வழங்குநர்களால் பயன்படுத்தப்படலாம்.

# 3 - உள் கணக்கியல்

மேலாண்மை மற்றும் குழுக்களுக்குள் மோசடி மற்றும் பலவீனத்தைக் கண்டறிய நிறுவனத்திற்குள் செயல்படுத்தப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் செயல்முறைகளை உள் கணக்கியல் கண்காணித்து ஆராய்கிறது.

# 4 - வரிவிதிப்பு கணக்கியல்

வணிகத்தால் வருவாய் அதிகாரத்திற்கு செலுத்தப்படும் வரிகளுக்கு இவை கணக்கு. வரிகளுக்கான வருமானம் காலக்கெடுவுக்குள் செலுத்தப்படுவதை இந்த அமைப்பு உறுதி செய்கிறது. இத்தகைய அமைப்புகள் கூடுதலாக வரிகளைத் திட்டமிடுவதற்கு உதவுகின்றன.

# 5 - செலவு கணக்கியல்

கணக்கியலின் இந்த செயல்பாடு நிறுவனத்திற்கு ஏற்படும் செலவுகளின் அளவுகள் மற்றும் வகைகள் குறித்து முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது. சேவையை வழங்க அல்லது முடிக்கப்பட்ட பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு வணிகத்திற்கு ஏற்படும் செலவுகளின் அனைத்து கூறுகளையும் இது பிரித்து பட்டியலிடுகிறது.

முடிவுரை

விரிவான வணிக நிர்வாகத்திற்கு கணக்கியல் செயல்பாடுகளின் அறிவு முக்கியமானது. அவை கூடுதலாக வாழ்க்கையின் அன்றாட முயற்சிகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இது நிறுவனத்தின் வளங்களை தந்திரோபாயமாக பதிவுசெய்ய உதவுகிறது, இது நிறுவனத்தில் இணக்கத்தை உறுதி செய்கிறது. கடன் வழங்குநர்களும் முதலீட்டாளர்களும் சிறந்த கணக்கியல் நடைமுறைகளைக் கொண்ட அந்த வணிகங்களில் மட்டுமே கடன் கொடுத்து முதலீடு செய்கிறார்கள்.