புத்தக லாபம் (வரையறை, எடுத்துக்காட்டுகள்) | புத்தக லாபத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

புத்தக இலாபங்கள் அதன் செயல்பாடுகள் மற்றும் செயல்பாடுகளிலிருந்து வணிக நிறுவனம் ஈட்டிய இலாபத்தைக் குறிக்கின்றன மற்றும் ஒரு நிதியாண்டுக்குள் ஏற்படும் அனைத்து வணிகச் செலவுகளையும் அனைத்து விற்பனை வருவாய் மற்றும் அதே நிதிக்குள் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் விற்பனையிலிருந்து கிடைக்கும் பிற வருமானங்களிலிருந்து கழிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. ஆண்டு.

புத்தக லாப பொருள்

நிறுவனம் அதன் அனைத்து செலவுகளையும் செலுத்திய பின், லாபம் மற்றும் இழப்பு அறிக்கையில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, புத்தக லாபத்தை மீதமுள்ள பணமாக நாம் வரையறுக்கலாம். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஒரு நிதியாண்டில் ஒரு நிறுவனம் சம்பாதித்த பணத்தை ஒரே நிதியாண்டில் ஏற்படும் அனைத்து செலவினங்களாலும் கழிக்கப்படும் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை விற்பதன் மூலம் இது குறிக்கிறது.

புத்தக லாபம் = வருவாய் - செலவுகள்

பண இலாபத்திலிருந்து புத்தக லாபத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

புத்தக லாபம், நாங்கள் விவாதித்தபடி, நிறுவனத்தின் லாபம் மற்றும் இழப்பு கணக்கில் காட்டப்பட்டுள்ள இலாபம் மற்றும் உண்மையான லாபமாக கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் இது அனைத்து பண மற்றும் பணமல்லாத பரிவர்த்தனைகளையும் கருத்தில் கொண்டது. கிரெடிட்டில் செய்யப்பட்ட விற்பனையின் மூலம் கிடைக்கும் வருவாயைப் போலவும், வருடாந்திர தேய்மானத்தை வசூலிப்பதைப் போலவும், இதில் உண்மையான பண பரிவர்த்தனை எதுவும் நிகழாது மற்றும் புத்தக உள்ளீடுகள் மட்டுமே.

பண இலாபம் என்பது ஒரு நிறுவனத்திற்குள் நிகழ்ந்த உண்மையான பணப்புழக்கங்கள் மூலம் உருவாக்கப்படும் உபரி. அதாவது பணப்புழக்கங்களிலிருந்து (பண விற்பனை உட்பட) அனைத்து பணப்பரிமாற்றங்களையும் (சம்பளம், வாடகை, பில்கள் போன்ற அனைத்து ஊதிய செலவுகளையும் சேர்த்து) கழிப்பதன் மூலம் இது கணக்கிடப்படுகிறது. பணமில்லாத அனைத்து செலவுகளையும் (லாபம் மற்றும் இழப்புக் கணக்கில் டெபிட் செய்யப்பட்ட தேய்மானம் மற்றும் பணமல்லாத வருவாயைக் கழித்தல் (கடன் விற்பனை போன்றவை) போன்றவற்றைச் சேர்ப்பதன் மூலம் புத்தக லாபத்தைப் பயன்படுத்தி பண இலாபத்தையும் கணக்கிட முடியும்.

பண லாபம் = புத்தக லாபம் + பணமில்லாத செலவுகள் - பணமில்லாத வருவாய்அல்லது புத்தக லாபம் = பண லாபம் - பணமில்லாத செலவுகள் + பணமில்லாத வருவாய்

புத்தக இலாப கணக்கீடு எடுத்துக்காட்டு

பணமதிப்பு, திரு. சோலோவால் கணக்கிடப்பட்டபடி, ஒரு தனியுரிம நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் முந்தைய ஆண்டில் உண்மையான சமையல் மற்றும் கொடுப்பனவுகளின் அடிப்படையில் $ 10,000 ஆகும். திரு. சோலோ அதன் சொத்துக்களில் ஆண்டுக்கு $ 800 தேய்மானம் வசூலிக்கிறார். இந்த ஆண்டில் செய்யப்பட்ட கடன் விற்பனை (ரொக்க லாபத்தில் சேர்க்கப்படவில்லை) 00 2300 ஆகும். திரு. சோலோ புத்தக இலாபங்களைக் கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறார்.

தீர்வு:

= $ (10000 – 800 + 2300) = $11500

புத்தக லாபம்: நிதி கருவிகள் அல்லது முதலீட்டு கருவிகள்

இதுவரை உணரப்படாத முதலீடுகளின் மூலம் கிடைக்கும் லாபம் புத்தக இலாபம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது, பத்திரங்களின் தற்போதைய மதிப்பு செலுத்தப்பட்ட உண்மையான செலவை விட அதிகமாகிறது, மற்றும் பத்திரங்கள் இன்னும் விற்கப்படவில்லை, ஆனால் இன்னும் வைத்திருப்பவருக்கு சொந்தமானது, பின்னர் அத்தகைய இலாபங்கள் புத்தக இலாபங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

உதாரணமாக:

திரு. ஜான் ஏபிசி லிமிடெட் நிறுவனத்தின் 100 பங்குகளை ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு 2018 ஜனவரியில் ஒரு பங்குக்கு $ 90 என்ற விகிதத்தில் வாங்கினார் என்று சொல்லலாம். 2019 ஜனவரி மாதத்தில் இந்த பங்கு $ 95 விலையில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது. ஜான் ஒரு நீண்ட கால முதலீட்டாளராக இருப்பதால், எதிர்காலத்தில் பங்குகளின் விலைகள் மேலும் உயரும் என்று எதிர்பார்க்கிறார், எனவே முதலீட்டில் இருக்க முடிவு செய்தார்.

தீர்வு:

எனவே ஜான் பங்குகளை விற்கவில்லை மற்றும் ஒரு வருட இடைவெளியில் ஈட்டிய லாபத்தை பின்வருமாறு கணக்கிடவில்லை: -

செலவு செலுத்தப்பட்ட = 100 பங்குகள் * share 90 ஒரு பங்கு = $ 9000

தற்போதைய மதிப்பு = 100 பங்குகள் * share 95 ஒரு பங்கு = $ 9500

புத்தக லாபம் (பி - ஏ) = $ (9500 - 9000) = $ 500

விலைகள் குறைந்துவிட்டால் இந்த லாபம் அழிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. எ.கா., 2019 ஆம் ஆண்டில், மோசமான பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் அதிக சந்தை ஏற்ற இறக்கம் காரணமாக, விலைகள் ஒரு பங்குக்கு $ 88 ஆகக் குறைந்து, இதனால் அனைத்து இலாபங்களையும் அழித்து, ஒரு பங்குக்கு $ 2 இழப்பை உருவாக்கியது.

குறிப்பு: பொதுவாக, நிதிக் கருவிகளில் இத்தகைய இலாபங்கள் உண்மையில் விற்கப்படும் வரை வரி விதிக்கப்படுவதில்லை, மேலும் லாபம் அல்லது இழப்பு உணரப்படும்.

சிறப்பு வழக்குகள்

பல்வேறு நாடுகளில், வணிக நிறுவனங்களால் புத்தக மதிப்பைக் கணக்கிடுவது வரிவிதிப்பு நோக்கங்களுக்காக. புத்தக மதிப்பு வரி செலுத்தக்கூடிய வருமானமாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் செலுத்த வேண்டிய வரிகளின் அளவைக் கணக்கிட புத்தக மதிப்புக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதம் பொருந்தும்.

வரிவிதிப்பு நோக்கங்களுக்காக இத்தகைய இலாபங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான இரண்டு முக்கிய காட்சிகளை நாங்கள் விவாதிக்கிறோம்: -

# 1 - இந்தியாவில் உள்ள நிறுவனங்களுக்கான MAT

MAT அல்லது குறைந்தபட்ச மாற்று வரி அதன் பங்குதாரர்களுக்கு ஈவுத்தொகை செலுத்தும் ஆனால் பல்வேறு விலக்குகள் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட விலக்குகளின் காரணமாக சாதாரண வருமான வரி விதிகளின் கீழ் வரி செலுத்தாத நிறுவனங்களுக்கு பொருந்தும்.

புத்தக லாபத்தைப் பயன்படுத்தி MAT ஐக் கணக்கிடுகிறோம். இலாப நட்ட அறிக்கையில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, நிகர லாபத்தில் பொருந்தக்கூடிய சேர்த்தல்கள் அல்லது விலக்குகளுக்குப் பிறகு இது வந்து சேரும்.

புத்தக லாபம் = (நிகர லாபம் + சேர்த்தல்) - கழிவுகள்

# 2 - கூட்டு நிறுவனம்

இந்த வழக்கில், கூட்டாளருக்கு வழங்கப்படும் ஊதியத்திற்கு முன் கணக்கிடப்பட்ட இலாபங்களை இது குறிக்கிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், பங்குதாரர்களுக்கு செலுத்தப்படும் சம்பளம் மற்றும் கமிஷன்களை (பி & எல் கணக்கில் பற்று இருந்தால்) லாபம் மற்றும் இழப்பு கணக்கின் படி நிகர லாபத்தில் சேர்ப்பதன் மூலம் இது கணக்கிடப்படுகிறது.

புத்தக லாபம் = நிகர லாபம் + கூட்டாளரின் ஊதியம்