மூலதன பட்ஜெட்டிங் முக்கியத்துவம் | விளக்கத்துடன் முதல் 10 காரணங்களின் பட்டியல்

நீண்ட கால முதலீட்டை முடிவெடுப்பதற்கு மூலதன பட்ஜெட்டிங் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது திட்டங்கள் வணிகத்திற்கு பயனுள்ளதா மற்றும் எதிர்கால ஆண்டுகளில் தேவையான வருமானத்தை வழங்கும் என்பதும் முக்கியம், ஏனெனில் மூலதன செலவினங்களுக்கு மூலதனத்தில் இத்தகைய செலவினங்களைச் செய்வதற்கு முன்பு பெரும் நிதி தேவைப்படுகிறது. மூலதனச் செலவு வணிகத்தில் லாபத்தைக் கொண்டுவரும் என்று தங்களை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள சொத்து மேலாண்மை மூலதன பட்ஜெட்டை செய்கிறது.

மூலதன பட்ஜெட்டின் முக்கியத்துவம்

மூலதன பட்ஜெட்டிங் என்பது முதலீடுகள் அல்லது செலவினங்களின் முறையான செயல்முறையாகும். தற்போதைய நிதியை நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியில் எங்கு முதலீடு செய்வது என்பது நிறுவனத்தின் முக்கிய முடிவை உள்ளடக்கியது, அதாவது சேர்த்தல், இடமாற்றம், மாற்றியமைத்தல் அல்லது நிலையான சொத்துக்களை மாற்றுவது. முதலீட்டின் பரந்த அளவு மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய ஆபத்து காரணமாக மூலதன பட்ஜெட் முக்கியமானது.

மூலதன பட்ஜெட்டின் முதல் 10 முக்கியத்துவம் இங்கே -

 • # 1 - லாபத்தில் நீண்ட கால விளைவு
 • # 2 - மிகப்பெரிய முதலீடுகள்
 • # 3 - முடிவைச் செயல்தவிர்க்க முடியாது
 • # 4 - செலவுக் கட்டுப்பாடு
 • # 5 - தகவல் ஓட்டம்
 • # 6 - முதலீட்டு முடிவுக்கு உதவுகிறது
 • # 7 - செல்வம் அதிகரிப்பு
 • # 8 - ஆபத்து மற்றும் நிச்சயமற்ற தன்மை
 • # 9 - முதலீட்டு முடிவுகளின் சிக்கல்கள்
 • # 10 - தேசிய முக்கியத்துவம்

அவை ஒவ்வொன்றையும் விரிவாக விவாதிப்போம் -

மூலதன பட்ஜெட்டின் முக்கியத்துவம் - முதல் 10

மூலதன பட்ஜெட்டின் முதல் 10 முக்கியத்துவங்களின் பட்டியல் பின்வருமாறு

# 1 - லாபத்தில் நீண்ட கால விளைவு

எந்தவொரு அமைப்பினதும் வளர்ச்சி மற்றும் செழிப்புக்கு, ஒரு நீண்டகால பார்வை அவசியம், ஏனென்றால் ஒரு தவறான முடிவு நிறுவனத்தின் உயிர்வாழ்வை கடுமையாக பாதிக்கலாம், இது நீண்ட காலத்திற்கு மூலதன வரவு செலவுத் திட்டத்தை பாதிக்கும். இது மட்டுமல்லாமல், இது நிறுவனங்களின் எதிர்கால செலவு மற்றும் வளர்ச்சியையும் பாதிக்கிறது. நீண்ட காலமாக, மூலதனச் செலவு வணிக இலாபத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. சரியான முறையில் ஒரு பட்ஜெட்டைத் தயாரித்தபின் செலவுகள் ஏற்பட்டால், ஒரு நிறுவனத்தின் லாபத்தை அதிகரிப்பதற்கான சில வாய்ப்புகள் உள்ளன.

# 2 - மிகப்பெரிய முதலீடுகள்

எந்தவொரு நிறுவனமும் வளர கணிசமான முதலீடு தேவைப்படுகிறது, ஏனெனில் நிறுவனம் முடிவெடுக்கும் போது வளர மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வளங்கள் உள்ளன; அது ஒரு புத்திசாலித்தனமான முடிவை எடுக்க வேண்டும். தவறான முடிவு வணிகத்தின் நிலைத்தன்மையை வெடிக்கக்கூடும் என்பதால், அது ஒரு சொத்தை வாங்குவது, ஏற்கனவே உள்ள உபகரணங்களை மீண்டும் உருவாக்குதல் அல்லது மாற்றுவது ஆகியவற்றை ஆழமாக பாதிக்கலாம்.

# 3 - முடிவைச் செயல்தவிர்க்க முடியாது

பெரும்பாலான நேரங்களில், மூலதன முதலீட்டு முடிவு இயற்கையில் மாற்ற முடியாதது; இது பரந்த முதலீட்டை வழங்குகிறது, அதற்கான சந்தையை கண்டுபிடிப்பது கடினம். நிறுவனத்துடன் இருப்பதற்கான ஒரே வழி, சொத்தை அகற்றுவது மற்றும் இழப்புகளைச் சுமப்பது.

# 4 - செலவுக் கட்டுப்பாடு

மூலதன பட்ஜெட்டுக்கு செலவினங்களுக்கு அதிக கவனம் தேவை மற்றும் தேவைப்பட்டால் ஒரு முதலீட்டு திட்டத்திற்கு ஆர் & டி செய்யுங்கள். செலவுகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட முறையில் செய்யப்படாவிட்டால் மற்றும் கவனமாக கண்காணிக்கப்படாவிட்டால் ஒரு நல்ல திட்டம் மோசமாக மாறும், மூலதன பட்ஜெட் செயல்பாட்டில் இந்த நடவடிக்கை மிகவும் முக்கியமானது.

# 5 - தகவல் ஓட்டம்

திட்டத்தின் துவக்கம் என்பது ஒரு யோசனை, அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலும் நிராகரிக்கப்பட்டாலும், அது பல்வேறு நிலை அதிகாரம் மற்றும் சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்தது. மூலதன பட்ஜெட் செயல்முறை பொருத்தமான முடிவெடுப்பவர்களுக்கு தகவல்களை மாற்ற உதவுகிறது, இதனால் அவர்கள் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியில் சிறந்த முடிவை எடுக்க முடியும்.

# 6 - முதலீட்டு முடிவுக்கு உதவுகிறது

தற்போதைய காலத்தைத் தாண்டி சாதிக்க பல ஆண்டுகள் ஆகும் என்பதால் நீண்ட கால முதலீட்டு முடிவுகள் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். நிச்சயமற்ற தன்மை அதில் உள்ள ஆபத்தின் ஈடுபாட்டை வரையறுக்கிறது. முதலீட்டு முடிவை எடுக்கும்போது மேலாண்மை தனது நெகிழ்வுத்தன்மையையும் நிதிகளின் பணப்புழக்கத்தையும் இழக்கிறது. முன்மொழிவை ஏற்கும்போது அதைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

# 7 - செல்வம் அதிகரிப்பு

நிறுவனத்தில் பங்குதாரரின் நலனைப் பாதுகாக்க நீண்டகால முதலீட்டில் முதலீடு செய்ய நிறுவனத்தை ஊக்குவிக்கவும். அமைப்பு சில திட்டங்களில் திட்டமிட்ட முறையில் முதலீடு செய்தால், பங்குதாரர் நிறுவனத்தில் தங்கள் ஆர்வத்தைக் காண்பிப்பார். இது நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியை அதிகரிக்க அவர்களுக்கு உதவும். நிறுவனத்தின் எந்தவொரு விரிவாக்கமும் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி, விற்பனை மற்றும் எதிர்கால இலாபத்தன்மை மற்றும் மூலதன வரவு செலவுத் திட்டத்தின் அடிப்படையில் சொத்துக்கள் ஆகியவற்றுடன் மேலும் தொடர்புடையது.

# 8 - ஆபத்து மற்றும் நிச்சயமற்ற தன்மை

நாங்கள் குறிப்பிட்ட திட்டத்தில் முதலீடு செய்யும்போது, ​​நிதிகளின் நிரந்தர உறுதிப்பாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட வருவாயை எதிர்பார்க்கிறது. நிதிகளின் நிரந்தர அர்ப்பணிப்பு காரணமாக அதிக ஆபத்து உள்ளது. மூலதன பட்ஜெட் முடிவு முதலீடு தற்போது அல்லது எதிர்காலத்தில் உள்ளதா என்பதில் ஏராளமான நிச்சயமற்ற தன்மைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. திட்டத்தின் காலம் நீண்டது, அதிக ஆபத்து மற்றும் நிச்சயமற்ற தன்மை ஆகியவை இதில் அடங்கும். செலவு, வருவாய் மற்றும் இலாபங்கள் குறித்த மதிப்பீடுகள் நேரத்தைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.

# 9 - முதலீட்டு முடிவுகளின் சிக்கல்கள்

நீண்ட கால திட்டங்களில் முதலீடு செய்வது மிகவும் கடினமானது மற்றும் இயற்கையில் நிறைய சிக்கல்களை உள்ளடக்கியது. நிலையான சொத்துக்களை வாங்குவது தொடர்ச்சியான செயல்முறையாக இருக்கும்போது, ​​இணைக்கப்பட்ட திட்டங்களின் சிக்கலை நிர்வாகம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

# 10 - தேசிய முக்கியத்துவம்

எந்தவொரு திட்டத்தையும் தொடங்குவது புதிய வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது, பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது, இது தனிநபர் வருமானத்தை அதிகரிக்கிறது. புதிய திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போது நிறுவனம் அளித்த பங்களிப்பு இவை.

மூலதன பட்ஜெட்டின் வேறு சில முக்கிய அம்சங்கள்

மூலதன பட்ஜெட் முடிவு இன்னும் இரண்டு முக்கியமான முடிவுகளை உள்ளடக்கியது:

 • நிதி முடிவு
 • முதலீட்டு முடிவு

திட்டத்தை எடுக்கும் நேரத்தில், ஒரு திட்டத்திற்கான உறுதிப்பாட்டை வழங்குவதையும், அதனுடன் தொடர்புடைய ஆபத்தையும் வணிக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. திட்ட தாமதம், செலவு மீறல்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை கட்டுப்பாடு ஆகியவை திட்ட செயலாக்கத்தில் நிறைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன, இறுதியில் திட்டத்தின் செலவை அதிகரிக்கிறது.

இது தவிர, நிறுவனம் அதன் எதிர்கால திசையிலும் அதன் வளர்ச்சியிலும் முதலீடு செய்கிறது, இது வணிகம் நிறைய கருதுகின்ற எதிர்கால திட்டங்களில் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் அதற்கேற்ப அதை மதிப்பீடு செய்கிறது. எனவே மூலதன முதலீட்டு முடிவை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளும்போதெல்லாம், அது முன்னோக்கு நிதி மற்றும் முதலீடு இரண்டையும் கருதுகிறது.

மூலதன பட்ஜெட் முடிவுகளில் ஒரு நிலையான பயிற்சியைக் காட்டிலும் ஒரு வணிகத்தை நடத்துவதற்கு குறைந்த முயற்சி தேவைப்படுகிறது என்பதும் ஒரு உண்மை. அதற்காக, நிதி மற்றும் முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்கும்போது வெற்றிகரமான மூலதன முதலீட்டு முடிவை எடுக்க வேண்டியது அவசியம்.