வருமான சுருக்கம் கணக்கு (வரையறை, எடுத்துக்காட்டு) | உள்ளீடுகளை நிறைவு செய்தல்

வருமான சுருக்கம் வரையறை

வருமான சுருக்கம் என்பது ஒரு தற்காலிக கணக்காகும், இதில் வருவாய் மற்றும் செலவினக் கணக்குகளின் அனைத்து இறுதி உள்ளீடுகளும் கணக்கியல் காலத்தின் முடிவில் நிகரப்படுத்தப்படுகின்றன, இதன் விளைவாக நிலுவை லாபம் அல்லது இழப்பாகக் கருதப்படுகிறது. வருமான சுருக்கத்தின் நிகர இருப்பு ஒரு கடன் இருப்பு என்றால், இதன் பொருள் நிறுவனம் அந்த ஆண்டிற்கான லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது, அல்லது நிகர இருப்பு ஒரு பற்று இருப்பு என்றால், அந்த நிறுவனம் நிறுவனம் அந்த ஆண்டிற்கு இழப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது இயக்க மற்றும் செயல்படாத செயல்பாடுகளிலிருந்து எழும் வருமானம் மற்றும் செலவுகளின் சுருக்கமாகும்; எனவே, இது வருவாய் மற்றும் செலவு சுருக்கம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

வருமான சுருக்கத்தை எவ்வாறு தயாரிப்பது?

படி 1 - வருவாய் கணக்குகளை மூடுவது

வருவாய் கணக்குகள் எப்போதும் கடன் நிலுவைகளைக் கொண்டுள்ளன; கணக்கியல் காலத்தின் முடிவில், கடன் இருப்பை வருமான சுருக்கத்திற்கு மாற்றுவதன் மூலம் அனைத்து வருவாய் கணக்குகளும் மூடப்படும். வருவாய் கணக்குகளை பற்று வைப்பதன் மூலமும் வருமான சுருக்கக் கணக்கில் வரவு வைப்பதன் மூலமும் இது செய்யப்படும். இந்த இடுகையை கடந்த பிறகு, அனைத்து வருவாய் கணக்குகளும் பூஜ்ஜியமாக மாறும்.

படி 2 - செலவுக் கணக்குகளை மூடுவது

செலவினக் கணக்கில் எப்போதும் பற்று நிலுவைகள் இருக்கும்; கணக்கியல் காலத்தின் முடிவில், டெபிட்டை வருமான சுருக்கத்திற்கு மாற்றுவதன் மூலம் அனைத்து செலவுக் கணக்குகளும் மூடப்படும், மேலும் இது செலவுக் கணக்கில் வரவு வைப்பதன் மூலமும் வருமான சுருக்கக் கணக்கில் பற்று வைப்பதன் மூலமும் செய்யப்படும். இந்த இடுகையை கடந்த பிறகு, அனைத்து செலவுக் கணக்குகளின் இருப்பு பூஜ்ஜியமாக மாறும்.

படி 3 - வருமான சுருக்கக் கணக்கை இறுதி செய்தல்

இப்போது, ​​இந்த கணக்குகள் கடன் பக்க நெடுவரிசையில் உள்ள அனைத்து வருவாய் கணக்குகள் நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானமாகவும், பற்று பக்க நெடுவரிசையில் உள்ள அனைத்து செலவுக் கணக்கு இருப்புக்களும் நிறுவனத்தின் மொத்த செலவாகும். கடன் இருப்பு டெபிட் நிலுவை விட அதிகமாக இருந்தால், அது லாபத்தைக் குறிக்கிறது, மேலும் கடன் இருப்பு விட டெபிட் இருப்பு அதிகமாக இருந்தால், அது இழப்பைக் குறிக்கிறது. கடைசி கடன் இருப்பு அல்லது பற்று நிலுவையில், அது எதுவாக இருந்தாலும் அது இருப்புநிலைப் பட்டியலில் தக்க வருவாய் அல்லது மூலதனக் கணக்கிற்கு மாற்றப்படும், மேலும் வருமான சுருக்கம் மூடப்படும்.

வருமான சுருக்கத்தின் எடுத்துக்காட்டு

பின்வருபவை வருமான சுருக்கத்தின் எடுத்துக்காட்டு.

XYZ Inc டிசம்பர் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான வருமான சுருக்கத்தைத் தயாரிக்கிறது, மேலும் டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி நிலவரப்படி வருவாய் மற்றும் செலவு கணக்கு இருப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வருவாய் கணக்குகளின் இறுதி இருப்பு கீழே உள்ளது:

 • விற்பனை - 500 80000
 • வட்டி வருமானம் - $ 500
 • இதர வருமானம் - $ 240

செலவுக் கணக்குகளின் இறுதி இருப்பு கீழே உள்ளது:

 • கொள்முதல் - 5000000
 • வாடகை செலவுகள் - 000 8000
 • சம்பளம் மற்றும் ஊதியங்கள் - 500 3500
 • அச்சிடுதல் மற்றும் எழுதுபொருள் - $ 700
 • விளம்பர செலவுகள் - $ 500
 • மின்சார செலவுகள் - 0 260

இப்போது மேலே உள்ள அனைத்து கணக்குகளும் அவற்றின் நிலுவைகளை வருமான சுருக்கமாக மாற்றுவதன் மூலம் மூடப்படும்.

வருமானம் மற்றும் செலவினங்களின் இருப்பு கீழே உள்ள நுழைவை கடந்து தக்க வருவாய்களுக்கு மாற்றப்படும்:

வருமான சுருக்கக் கணக்கின் மேற்கண்ட பத்திரிகை நுழைவு தயாரிக்கப்பட்ட பின்னர், அது கீழே உள்ளது:

நன்மைகள்

 • இது நிறுவனத்தின் முழு வருவாய் மற்றும் செலவு தகவல்களை ஒரே இடத்தில் தருகிறது.
 • இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நிறுவனத்தின் நிதி செயல்திறனை பகுப்பாய்வு செய்வதில் முதலீட்டாளர்களுக்கும் பங்குதாரர்களுக்கும் உதவுகிறது, இதனால் அவர்கள் எதிர்கால முதலீட்டிற்கான முடிவை எடுக்க முடியும்.
 • கடந்த ஆண்டுகளின் வருமான சுருக்கத்தை மதிப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் நிறுவனத்தின் செயல்திறனை எளிதாகக் கண்காணிக்க முடியும் மற்றும் ஒரு நிறுவனம் தவறாமல் லாபம் ஈட்டுகிறதா இல்லையா என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம்.
 • வருமான வரி வருமானத்தை நிரப்புவதற்கும் இது உதவுகிறது, ஏனெனில் ஒரே இடத்தில் வரி வருமானத்தை தாக்கல் செய்ய தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் இது வழங்குகிறது.
 • இந்த அறிக்கையில் இரண்டு நெடுவரிசைகள் மட்டுமே இருப்பதால் இது எளிதில் புரிந்துகொள்ளத்தக்கது.
 • வருமான சுருக்கம் பட்ஜெட்டுக்கு எதிராக உண்மையான மாறுபாடு பகுப்பாய்விற்கு உதவுகிறது.
 • சம்பள நிலுவைகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் அல்லது கழிப்பதன் மூலம் பண லாபத்தைப் பெறுவது மிகவும் எளிதானது.

தீமைகள்

 • இது இயக்க மற்றும் செயல்படாத வருவாய் மற்றும் செலவுகளை உள்ளடக்கியது; எனவே, சில நேரங்களில், அது அமைப்பின் சரியான நிதிப் படத்தைக் கொடுக்கவில்லை.
 • பணம் உண்மையில் பெறப்பட்டதா இல்லையா என்பது போன்ற விற்பனையின் முழு மதிப்பையும் பதிவுசெய்வது போல இது சம்பள அடிப்படையில் தயாரிக்கப்படுகிறது, செலவுகள் ஒரு சம்பள அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன, அது உண்மையில் செலுத்தப்பட்டதா இல்லையா, எனவே, தவறாக சித்தரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது .
 • நிதி செயல்திறன் பகுப்பாய்விற்கு ஒரு வருட வருமான சுருக்கம் பயனுள்ளதாக இருக்காது. நிதி செயல்திறனை பகுப்பாய்வு செய்ய முதலீட்டாளர் குறைந்தது 10 வருட சுருக்கத்தை எடுக்க வேண்டும். எனவே, பட்டியலிடப்படாத அமைப்பின் 10 வருட சுருக்கத்தைப் பெறுவது நேரம் எடுக்கும் மற்றும் சில நேரங்களில் கடினம்.

முடிவுரை

வருமானச் சுருக்கம், பெயரின் படி, வருமானம் மற்றும் செலவுகளின் சுருக்கமாகும், மேலும் இந்த சுருக்கத்தின் விளைவாக குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு லாபம் அல்லது இழப்பு ஏற்படுகிறது. நிதி அறிக்கைகளைத் தயாரிப்பதற்கான மிக முக்கியமான கருவி இது. இது ஒரு சோதனைச் சாவடியாக செயல்படுகிறது மற்றும் நிதிநிலை அறிக்கையைத் தயாரிப்பதில் ஏற்படக்கூடிய பிழைகளைத் தணிக்கிறது.

ஒவ்வொரு கணக்கின் ஒற்றை - ஒற்றை இருப்பு அனுப்புவதற்கு பதிலாக, இது அனைத்து லெட்ஜர் நிலுவைகளையும் ஒரு மதிப்பில் சுருக்கமாகக் கொண்டு அதை இருப்புநிலைக்கு மாற்றுகிறது, இது முதலீட்டாளர்கள், மேலாண்மை, விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களுக்கு அதிக அர்த்தமுள்ள வெளியீட்டைக் கொடுத்தது. இது ஒரு பக்கத்தில் அனைத்து இயக்க மற்றும் செயல்படாத வணிக நடவடிக்கைகளையும் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது மற்றும் நிறுவனத்தின் நிதி செயல்திறனை முடிக்கிறது.