போர்ட்ஃபோலியோ ரிட்டர்ன் ஃபார்முலா | மொத்த போர்ட்ஃபோலியோவின் வருவாயைக் கணக்கிடுங்கள் | உதாரணமாக

மொத்த இலாகாவின் வருவாயைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்

வெவ்வேறு தனிநபர் சொத்துக்களைக் கொண்ட மொத்த போர்ட்ஃபோலியோவின் வருவாயைக் கணக்கிடுவதற்கு போர்ட்ஃபோலியோ ரிட்டர்ன் ஃபார்முலா பயன்படுத்தப்படுகிறது, அங்கு ஃபார்முலா போர்ட்ஃபோலியோ வருமானம் கணக்கிடப்படுவதன் மூலம் தனிநபர் சொத்தின் மூலம் பெறப்பட்ட முதலீட்டின் வருவாயைக் கணக்கிடுவதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. அனைத்து முடிவுகளையும் ஒன்றாகச் சேர்ப்பது.

போர்ட்ஃபோலியோ வருவாய் என்பது முழு போர்ட்ஃபோலியோவிலும் அந்த தனிப்பட்ட சொத்தின் எடை வகுப்போடு தனிப்பட்ட சொத்தில் சம்பாதித்த முதலீட்டு வருமானத்தின் உற்பத்தியின் தொகை என வரையறுக்கப்படுகிறது. இது போர்ட்ஃபோலியோ மீதான வருவாயைக் குறிக்கிறது, ஆனால் ஒரு தனிப்பட்ட சொத்தில் அல்ல.

போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள ஒவ்வொரு சொத்தின் எடையால் (அதாவது w ஆல் குறிப்பிடப்படுகிறது) சாத்தியமான விளைவுகளின் (அதாவது வருமானம் கீழே உள்ள r ஆல் குறிப்பிடப்படுகிறது) ஒரு தயாரிப்பு மூலம் எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாயைக் கணக்கிட முடியும், அதன்பிறகு அந்த முடிவுகளின் கூட்டுத்தொகையைக் கணக்கிடலாம்.

ஆர் = .Ni = 1 wநான் rநான்

எங்கே ∑ni = 1 wநான் = 1

 • w என்பது ஒவ்வொரு சொத்தின் எடை
 • r என்பது ஒரு சொத்தின் திரும்பும்

போர்ட்ஃபோலியோ வருவாயைக் கணக்கிடுதல் (படிப்படியாக)

போர்ட்ஃபோலியோ வருவாயைக் கணக்கிடுவது மிகவும் எளிதானது, ஆனால் கொஞ்சம் கவனம் தேவை.

 • படி 1: நிதி முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ள தனிப்பட்ட சொத்து வருவாயைப் பெறுங்கள். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு முதலீட்டாளர் ஈக்விட்டியில் முதலீடு செய்திருந்தால், இடைக்கால பணப்புழக்கங்கள் உட்பட மொத்த வருவாயான முழு வருமானத்தையும் ஒருவர் கணக்கிட வேண்டும், இது பங்குகளின் விஷயத்தில் அது ஒரு ஈவுத்தொகை.
 • படி 2: நிதி முதலீடு செய்யப்படும் தனிப்பட்ட சொத்தின் எடைகளைக் கணக்கிடுங்கள். அந்த சொத்தின் முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகையை மொத்த நிதி மூலம் வகுப்பதன் மூலம் இதைச் செய்யலாம்.
 • படி 3: படி 2 இல் கணக்கிடப்பட்ட எடையுடன் படி 1 இல் கணக்கிடப்பட்ட வருவாயின் தயாரிப்பை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
 • படி 4: அனைத்து சொத்துக்களின் கணக்கீடுகளும் நிறைவடையும் வரை மூன்றாவது படி மீண்டும் செய்யப்படும். இறுதியாக நாம் அனைத்து தனிப்பட்ட சொத்து வருமானங்களின் உற்பத்தியையும் அதன் எடை வகுப்பால் சேர்க்க வேண்டும், இது போர்ட்ஃபோலியோ வருமானமாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த போர்ட்ஃபோலியோ ரிட்டர்ன் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - போர்ட்ஃபோலியோ ரிட்டர்ன் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

ஏபிசி லிமிடெட் ஒரு சொத்து மேலாண்மை நிறுவனம் கடந்த ஆண்டு சம்பாதித்த வருமானத்துடன் 2 வெவ்வேறு சொத்துக்களில் முதலீடு செய்துள்ளது. நீங்கள் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ வருமானத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும்.

தீர்வு:

எங்களுக்கு தனிப்பட்ட சொத்து வருமானம் மற்றும் அந்த முதலீட்டுத் தொகையுடன் வழங்கப்படுகிறது, எனவே முதலில் எடையை பின்வருமாறு கண்டுபிடிப்போம்,

 • எடை (சொத்து வகுப்பு 1) = 1,00,000.00 / 1,50,000.00 = 0.67

இதேபோல், சொத்து வகுப்பு 2 இன் எடையும் கணக்கிட்டுள்ளோம்

 • எடை (சொத்து வகுப்பு 1) = 50,000.00 / 1,50,000.00 = 0.33

இப்போது போர்ட்ஃபோலியோ வருவாயைக் கணக்கிடுவதற்கு, சொத்தின் வருவாயுடன் எடையை பெருக்க வேண்டும், பின்னர் அந்த வருவாயைத் தொகுப்போம்.

 • டபிள்யூநான்ஆர்நான் (சொத்து வகுப்பு 1) = 0.67 * 10% = 6.67%

இதேபோல், நாங்கள் W ஐ கணக்கிட்டுள்ளோம்நான்ஆர்நான் சொத்து வகுப்பு 2 க்கு

 • டபிள்யூநான்ஆர்நான் (சொத்து வகுப்பு 2) = 0.33 * 11%
 • =3.67%

போர்ட்ஃபோலியோ வருவாயைக் கணக்கிடுவது பின்வருமாறு,

போர்ட்ஃபோலியோ வருவாய்

போர்ட்ஃபோலியோ வருமானம் 10.33% ஆக இருக்கும்

எடுத்துக்காட்டு # 2

மிகப்பெரிய முதலீட்டு வங்கி நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஜே.பி. மோர்கன் பல்வேறு சொத்து வகுப்புகளில் பல முதலீடுகளைச் செய்துள்ளார். நிறுவனத்தின் மொத்த முதலீட்டின் வருவாயை அறிந்து கொள்வதில் நிறுவனத்தின் தலைவர் திரு. டிமோன் ஆர்வமாக உள்ளார். நீங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ வருவாயைக் கணக்கிட வேண்டும்.

தீர்வு:

நாங்கள் இங்கு சமீபத்திய சந்தை மதிப்பை மட்டுமே வழங்கியுள்ளோம், நேரடியாக எந்த வருமானமும் கொடுக்கப்படவில்லை. எனவே, முதலில், தனிப்பட்ட சொத்துக்களின் வருவாயைக் கணக்கிட வேண்டும்.

அதிக வருவாயைப் பெறுவதற்கு சந்தை மதிப்பிலிருந்து முதலீட்டுத் தொகையை நாம் கழிக்க வேண்டும், பின்னர் அதை முதலீட்டுத் தொகையால் வகுத்தால் தனிநபர் சொத்தின் மீதான வருமானம் கிடைக்கும்.

குறிப்பு: விரிவான கணக்கீட்டிற்கு எக்செல் வார்ப்புருவைப் பார்க்கவும்.

எங்களிடம் இப்போது தனிப்பட்ட சொத்து வருமானம் மற்றும் அந்த முதலீட்டுத் தொகையுடன் உள்ளது, இப்போது முதலீட்டுத் தொகையைப் பயன்படுத்தி எடைகளைக் கண்டுபிடிப்போம், ஆனால் சந்தை மதிப்பு பின்வருமாறு அல்ல,

பங்குகளின் எடை = 300000000/335600000 = 0.3966

இதேபோல், மற்ற அனைத்து விவரங்களின் எடையும் கணக்கிட்டுள்ளோம்.

இப்போது போர்ட்ஃபோலியோ வருவாயைக் கணக்கிடுவதற்கு, சொத்தின் வருவாயுடன் எடையை பெருக்க வேண்டும், பின்னர் அந்த வருவாயைத் தொகுப்போம்.

போர்ட்ஃபோலியோ வருவாயைக் கணக்கிடுவது பின்வருமாறு,

போர்ட்ஃபோலியோ வருவாய்

எனவே ஜே.பி. மோர்கன் சம்பாதித்த போர்ட்ஃபோலியோ வருமானம் 21.57% ஆகும்

எடுத்துக்காட்டு # 3

க ut தம் சமீபத்தில் சந்தையில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கிய ஒரு நபர். அவர் XYZ பங்குகளில் 100,000 க்கு முதலீடு செய்துள்ளார், அது ஒரு வருடம் ஆகிறது, அதன் பின்னர் அவர் 5,000 டிவிடெண்டைப் பெற்றுள்ளார், மேலும் XYZ பங்குகளின் தற்போதைய சந்தை மதிப்பு 10% பிரீமியத்தில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது. மேலும், அவர் 20,000 க்கு ஒரு நிலையான வைப்புத்தொகையில் முதலீடு செய்துள்ளார், மேலும் வங்கி 7% வருமானத்தை வழங்குகிறது. கடைசியாக, அவர் தனது சொந்த ஊரில் 500,000 க்கு நிலத்தில் முதலீடு செய்துள்ளார், தற்போதைய சந்தை மதிப்பு 700,000 ஆகும். போர்ட்ஃபோலியோ வருவாயைக் கணக்கிட அவர் உங்களை அணுகியுள்ளார்.

தீர்வு:

நாங்கள் இங்கு சமீபத்திய சந்தை மதிப்பை மட்டுமே வழங்கியுள்ளோம், நேரடியாக எந்த வருமானமும் கொடுக்கப்படவில்லை. எனவே, முதலில், தனிப்பட்ட சொத்துக்களின் வருவாயைக் கணக்கிட வேண்டும்.

அதிக வருவாயைப் பெறுவதற்கு சந்தை மதிப்பிலிருந்து முதலீட்டுத் தொகையை நாம் கழிக்க வேண்டும், பின்னர் அதை முதலீட்டுத் தொகையால் வகுத்தால் தனிநபர் சொத்தின் மீதான வருமானம் கிடைக்கும்.

குறிப்பு: விவரம் கணக்கீடு தயவுசெய்து எக்செல் வார்ப்புருவைப் பார்க்கவும்.

எங்களிடம் இப்போது தனிப்பட்ட சொத்து வருமானம் மற்றும் அந்த முதலீட்டுத் தொகை உள்ளது, இப்போது முதலீட்டுத் தொகையைப் பயன்படுத்தி எடைகளைக் கண்டுபிடிப்போம், சந்தை மதிப்பு அல்ல.

 • எடை (XYZ பங்கு) = 1,00,000 / 6,20,000 = 0.1613

இதேபோல், மற்ற விவரங்களுக்கும் எடையைக் கணக்கிட்டுள்ளோம்.

இப்போது போர்ட்ஃபோலியோ வருவாயைக் கணக்கிடுவதற்கு, சொத்தின் வருவாயுடன் எடையை பெருக்க வேண்டும், பின்னர் அந்த வருமானங்களை தொகுப்போம்.

(XYZ பங்கு) டபிள்யூநான்ஆர்நான் = 0.15 * 0.1613 = 2.42%

இதேபோல், நாங்கள் W ஐ கணக்கிட்டோம்நான்ஆர்நான் மற்ற குறிப்பிட்டவற்றுக்கும்.

போர்ட்ஃபோலியோ வருவாயைக் கணக்கிடுவது பின்வருமாறு,

போர்ட்ஃபோலியோ வருவாய்

எனவே திரு. க ut தம் சம்பாதித்த போர்ட்ஃபோலியோ வருமானம் 35.00%

பொருத்தமும் பயன்பாடும்

போர்ட்ஃபோலியோவின் எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் சூத்திரத்தின் கருத்தைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியமானது, அதேபோல் அந்த முதலீட்டாளர்களால் அவர்கள் பயன்படுத்தப்படுவார்கள், இதனால் அவர்கள் முதலீடு செய்யும் நிதியில் கிடைக்கும் லாபம் அல்லது இழப்பை அவர்கள் எதிர்பார்க்கலாம். அந்த எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருவாய் சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் ஒரு முதலீட்டாளர் தங்களின் சாத்தியமான வருவாயைக் கொடுக்கும் சொத்தில் முதலீடு செய்வது குறித்து முடிவெடுக்க முடியும்.

மேலும், ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் சொத்தின் எடையை தீர்மானிக்க முடியும், அதாவது நிதியின் எந்த விகிதத்தில் முதலீடு செய்யப்பட வேண்டும், பின்னர் தேவையான மாற்றத்தை செய்ய முடியும்.

மேலும், ஒரு முதலீட்டாளர் தனிப்பட்ட சொத்தை தரவரிசைப்படுத்த எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருவாய் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம், மேலும் இறுதியில் தரவரிசைக்கு ஒரு நிதியை முதலீடு செய்யலாம், பின்னர் அவற்றை தனது இலாகாவில் சேர்க்கலாம். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அவர் எதிர்பார்க்கும் வருமானம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த சொத்து வகுப்பின் எடையை அதிகரிப்பார்.