கணக்கியல் வருவாய் விகிதம் (வரையறை, ஃபார்முலா) | ARR ஐக் கணக்கிடுங்கள்

வருவாய் கணக்கியல் வீதம் என்ன?

கணக்கியல் வருவாய் விகிதம் முதலீடுகளின் ஆரம்ப செலவைப் பொறுத்து முதலீட்டில் ஈட்டப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் வீதத்தைக் குறிக்கிறது மற்றும் சராசரி ஆண்டு லாபத்தை (வருடாந்திர எண்ணிக்கையால் வகுக்கப்பட்ட முதலீட்டு காலத்தின் மொத்த லாபம்) சராசரி ஆண்டு லாபத்தால் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் புத்தக மதிப்பின் தொகை மற்றும் புத்தக மதிப்பை 2 ஆல் வகுப்பதன் மூலம் சராசரி ஆண்டு லாபம் கணக்கிடப்படுகிறது.

வருவாய் ஃபார்முலா மற்றும் கணக்கீட்டின் கணக்கியல் வீதம் (படிப்படியாக)

கணக்கியல் வருவாய் விகிதம் (ARR) = சராசரி ஆண்டு லாபம் /ஆரம்ப முதலீடு

ARR சூத்திரத்தை பின்வரும் படிகளில் புரிந்து கொள்ளலாம்:

 • படி 1 - திட்டத்திற்குத் தேவையான ஆரம்ப முதலீடான ஒரு திட்டத்தின் விலையை முதலில் கண்டுபிடிக்கவும்.
 • படி 2 - இப்போது திட்டத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் வருடாந்திர வருவாயைக் கண்டுபிடி, அது ஏற்கனவே இருக்கும் விருப்பத்திலிருந்து ஒப்பிடுகிறதென்றால், அதற்கான அதிகரிக்கும் வருவாயைக் கண்டறியவும்.
 • படி 3 - தற்போதுள்ள விருப்பத்துடன் ஒப்பிடுகையில் வருடாந்திர செலவுகள் அல்லது அதிகரிக்கும் செலவுகள் இருக்கும், அனைத்தும் பட்டியலிடப்பட வேண்டும்.
 • படி 4 - இப்போது ஒவ்வொரு ஆண்டும் மொத்த வருவாயை அந்த ஆண்டிற்கான மொத்த செலவினங்களைக் குறைக்கவும்.
 • படி 5 - உங்கள் வருடாந்திர இலாபத்தை படி 4 இல் வந்து பல ஆண்டுகளாக திட்டம் தங்கியிருக்கும் அல்லது திட்டத்தின் வாழ்க்கை என வகுக்கவும்.
 • படி 6 - இறுதியாக, ஆரம்ப முதலீட்டின் மூலம் படி 5 இல் வந்த எண்ணிக்கையைப் பிரிக்கவும், இதன் விளைவாக அந்த திட்டத்திற்கான வருடாந்திர கணக்கியல் வீதமாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவின் இந்த கணக்கியல் வீதத்தை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவின் கணக்கியல் வீதம்

எடுத்துக்காட்டு # 1

கிங்ஸ் & குயின்ஸ் ஒரு புதிய திட்டத்தைத் தொடங்கினர், அங்கு அவர்கள் அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு 50,000 வருவாய் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள், மேலும் வருவாய் 20,000 என்று சம்பாதிப்பதற்கான அதிகரிக்கும் செலவு என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய திட்டத்திற்கு ஆரம்ப முதலீடு செய்ய வேண்டியது 200,000 ஆகும். இந்த தகவலின் அடிப்படையில் நீங்கள் வருவாய் கணக்கீட்டு விகிதத்தை கணக்கிட வேண்டும்.

தீர்வு

இங்கே எங்களுக்கு வருடாந்திர வருவாய் 50,000 மற்றும் செலவுகள் 20,000 என வழங்கப்படுகிறது, எனவே அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு நிகர லாபம் 30,000 ஆக இருக்கும், அது திட்டத்திற்கு சராசரி நிகர லாபமாக இருக்கும். ஆரம்ப முதலீடு 200,000 ஆகும், எனவே கணக்கியல் வருவாய் விகிதத்தைக் கணக்கிட கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்:

எனவே, கணக்கீடு பின்வருமாறு,

 • = 30,000/200,000

ARR இருக்கும் -

 • ARR = 15%

எடுத்துக்காட்டு # 2

ஏ.எம்.சி நிறுவனம் அதிக லாபம் ஈட்டுகிறது என்ற புகழ்பெற்ற நற்பெயருக்கு பெயர் பெற்றது, ஆனால் சமீபத்திய மந்தநிலை காரணமாக அது பாதிக்கப்பட்டு இலாபங்கள் குறையத் தொடங்கியுள்ளன. விசாரணையில், அவர்களின் இயந்திரங்கள் சரியாக செயல்படவில்லை என்பதை அவர்கள் கண்டறிந்தனர்.

அதன் தற்போதைய தவறான செயல்பாட்டை மாற்றுவதற்காக அவர்கள் இப்போது சில புதிய நுட்பங்களில் புதிய முதலீடுகளைத் தேடுகிறார்கள். புதிய இயந்திரம் அவர்களுக்கு, 200 5,200,000 செலவாகும், மேலும் இதில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், இது அவர்களின் வருடாந்திர வருவாய் அல்லது வருடாந்திர விற்பனையை, 000 900,000 ஆக அதிகரிக்கும், மேலும் இந்த இயந்திரம் ஆண்டுக்கு, 000 200,000 பராமரிக்கும், சிறப்பு ஊழியர்கள் தேவைப்படுவார்கள், அதன் மதிப்பிடப்பட்ட ஊதியம் ஆண்டுக்கு, 000 300,000 ஆகும். இயந்திரத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆயுள் 15 ஆண்டுகள் ஆகும், மேலும் இது, 000 500,000 காப்பு மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும்.

கீழேயுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில், நீங்கள் கணக்கியல் வருவாய் விகிதத்தை (ARR) கணக்கிட்டு, நிறுவனம் இந்த புதிய நுட்பத்தில் முதலீடு செய்ய வேண்டுமா இல்லையா என்று ஆலோசனை செய்ய வேண்டும்.

தீர்வு

இங்கே எங்களுக்கு வருடாந்திர வருவாய் வழங்கப்படுகிறது, இது, 000 900,000 ஆகும், ஆனால் வருடாந்திர செலவுகளையும் நாங்கள் செய்ய வேண்டும்.

முதலில், தேய்மான செலவினங்களை நாம் கணக்கிட வேண்டும், அவை கீழே கணக்கிடப்படலாம்:

 • = 5,200,000 – 500,000/15
 • தேய்மானம் = 313,333

சராசரி செலவுகள்

 • = 200000+300000+313333
 • சராசரி செலவுகள் = 813333

சராசரி ஆண்டு லாபம்

 • =900000-813333
 • சராசரி ஆண்டு லாபம் = 86667

எனவே, வருவாய் கணக்கியல் வீதத்தின் கணக்கீடு பின்வருமாறு,

 • =  86,667 /5,200,000

ARR இருக்கும் -

டாலர் முதலீட்டின் வருவாய் நேர்மறையானதாக இருப்பதால், நிறுவனம் முதலீடு செய்வதைக் கருத்தில் கொள்ளலாம்.

எடுத்துக்காட்டு # 3

ஜே-போன் ஒரு வெளிநாட்டில் ஒரு புதிய அலுவலகத்தைத் தொடங்க உள்ளது, இப்போது அந்த தயாரிப்புகளை ஒன்றிணைத்து அந்த நாட்டில் விற்பனை செய்யவுள்ளது, ஏனெனில் அந்த நாட்டிற்கு அதன் தயாரிப்பு ஜே-ஃபோனுக்கு நல்ல தேவை இருப்பதாக அவர்கள் நம்புகிறார்கள்.

இந்த திட்டத்திற்கு தேவையான ஆரம்ப முதலீடு 20,00,000 ஆகும். வருவாய் மற்றும் வருடாந்திர செலவினங்களுடன் திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட செலவு கீழே உள்ளது.

கீழேயுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் நீங்கள் 20% வரி விகிதத்தைக் கருதி வருவாய் கணக்கீட்டு வீதத்தைக் கணக்கிட வேண்டும்.

தீர்வு

இங்கே எங்களுக்கு வருடாந்திர வருவாய் நேரடியாக நேரடியாக வருடாந்திர செலவுகள் வழங்கப்படுவதில்லை, எனவே அவற்றை கீழே உள்ள அட்டவணைக்கு கணக்கிடுவோம்.

சராசரி லாபம்

=400,000-250,000

 • சராசரி லாபம் = 75,000

ஆரம்ப முதலீடு 20,00,000 ஆகும், எனவே கணக்கியல் வருவாய் விகிதத்தைக் கணக்கிட கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்:

எனவே, கணக்கீடு பின்வருமாறு,

 • = 75,000 /20,00,000

ARR இருக்கும் -

ARR கால்குலேட்டர்

இந்த கால்குலேட்டரை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்

சராசரி ஆண்டு லாபம்
ஆரம்ப முதலீடு
வருவாய் சூத்திரத்தின் கணக்கியல் வீதம்
 

வருவாய் ஃபார்முலாவின் கணக்கியல் வீதம் =
சராசரி ஆண்டு லாபம்
=
ஆரம்ப முதலீடு
0
=0
0

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

கணக்கியல் வீத வருவாய் சூத்திரம் மூலதன பட்ஜெட் திட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் பல திட்டங்கள் இருக்கும்போது வடிகட்ட பயன்படுத்தலாம் மற்றும் ஒன்று அல்லது சிலவற்றை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்க முடியும். இது ஒரு பொதுவான ஒப்பீடாகப் பயன்படுத்தப்படலாம், எந்த வகையிலும், இது ஒரு இறுதி முடிவெடுக்கும் செயல்முறையாகக் கருதப்படக்கூடாது, ஏனெனில் மூலதன வரவுசெலவுத் திட்டத்தின் வெவ்வேறு முறைகள் இருப்பதால், அவை NPV, லாபக் குறியீடு போன்ற திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க நிர்வாகத்திற்கு உதவுகிறது.

மேலதிக நிர்வாகம் ஒரு வழிகாட்டுதலைப் பயன்படுத்துகிறது, அதாவது கணக்கியல் வருவாய் விகிதம் அவற்றின் தேவையான விகிதத்தை விட அதிகமாக இருந்தால், திட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது.