ஈபிஐடிடிஏ விளிம்பு (ஃபார்முலா, எடுத்துக்காட்டுகள்) | கணக்கிடுவது எப்படி?

ஈபிஐடிடிஏ மார்ஜின் என்பது இயக்க இலாப விகிதமாகும், இது நிறுவனத்தின் அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் இயக்க லாபம் மற்றும் அதன் பணப்புழக்க நிலை பற்றிய தெளிவான படத்தைப் பெற உதவியாக இருக்கும், மேலும் நிறுவனத்தின் வட்டி, வரி, தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகை (ஈபிஐடிடிஏ) ஆகியவற்றிற்கு முன் வருவாயைப் பிரிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. அதன் நிகர வருவாயால்.

ஈபிஐடிடிஏ விளிம்பு என்றால் என்ன?

விற்பனையின் சதவீதமாக ஈபிஐடிடிஏ (வட்டி தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகைக்கு முந்தைய வருவாய்) எவ்வளவு உருவாக்கப்படுகிறது என்பதை ஈபிஐடிடிஏ விளிம்பு கணக்கிடுகிறது. இயக்க செலவினங்களை (விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை, விற்பனை பொது மற்றும் நிர்வாக செலவுகள் போன்றவை) மொத்த விற்பனையிலிருந்து கழித்தபின் EBITDA காணப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும், எந்தவொரு தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகுப்பையும் இது விலக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்க.

பேஸ்புக், ஆப்பிள் மற்றும் கூகிள் ஆகியவற்றின் மேலேயுள்ள வரைபடத்திலிருந்து நாங்கள் கவனிக்கிறோம்.

 • பேஸ்புக்கின் விளிம்பு தற்போது 52% ஆக உள்ளது மற்றும் ஆப்பிள் மற்றும் கூகிளை விட தொடர்ந்து அதிகமாக உள்ளது. வருவாயில் 48% இயக்க செலவுகள் என்று இது குறிக்கிறது.
 • ஆப்பிளின் விளிம்பு பெரும்பாலும் 30-35% வரம்பில் உள்ளது
 • கூகிளின் விளிம்பு வரலாற்று ரீதியாக 30% -32% வரம்பில் உள்ளது; இருப்பினும், அதன் மிக சமீபத்திய காலாண்டில், இது குறைந்த ஈபிஐடிடிஏ விளிம்பு 19.46% என்று தெரிவித்துள்ளது.

ஈபிஐடிடிஏ விளிம்பு ஃபார்முலா

ஈபிஐடிடிஏ விகிதத்தைக் கணக்கிட, நீங்கள் பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்

நாங்கள் கீழே துளையிடும் போது:

 • இபிஐ = வட்டி செலவினத்திற்கு முன் வருவாய்
 • டி = வரி
 • டி = தேய்மானம்
 • = கடன் பெறுதல்

ஸ்டார்பக்ஸ் எடுத்துக்காட்டு

ஸ்டார்பக்ஸ் ஈபிஐடிடிஏ விளிம்பு கணக்கீட்டைப் பார்ப்போம்.

ஸ்டார்பக்ஸ் கார்ப்பரேஷனின் வருமான அறிக்கை ஸ்னாப்ஷாட் கீழே உள்ளது. வட்டி வரிக்கு முந்தைய வருவாய் தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகை ஆகியவை வருமான அறிக்கையில் நேரடியாக வழங்கப்படவில்லை என்பதை நாங்கள் கவனிக்கிறோம்.

ஆதாரம்: ஸ்டார்பக்ஸ் எஸ்.இ.சி ஃபைலிங்ஸ்

2017

 • EBITDA (2017) = EBIT (2017) + தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகை (2017) = $ 4,134.7 + $ 1,011.4 = $ 5,146.1 மில்லியன்
 • EBITDA விளிம்பு ஃபார்முலா (2017) = EBITDA (2017) / விற்பனை (2017) = 5146.1 / 22,386.8 = 22.98%

2016

 • EBITDA (2016) = EBIT (2016) + தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகை (2016) = $ 4,171.9 + $ 980.8 = $ 5,152.7 மில்லியன்
 • EBITDA மார்ஜின் ஃபார்முலா (2016) = 5,152.7 / 21,315.9 = 24.17%

2015

 • EBITDA (2015) = EBIT (2015) + தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகை (2015) = $ 3,601.0 + $ 893.9 = $ 4,494.9 மில்லியன்
 • EBITDA விளிம்பு ஃபார்முலா (2015) = 4,494.9 / 19,162.7 = 23.45%

கோல்கேட் எடுத்துக்காட்டு

ஈபிஐடிடிஏ விளிம்பு கணக்கீட்டின் மற்றொரு உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம்

கோல்கேட்டின் வருமான அறிக்கையில், எங்களுக்கு இயக்க லாப எண்கள் வழங்கப்படுகின்றன, அதாவது, ஈபிஐடி. இருப்பினும், தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகை செலவுகள் எங்களுக்கு ஒரு தனி வரி உருப்படியாக வழங்கப்படவில்லை. ஏனெனில் விற்பனை செலவு மற்றும் விற்பனை நிர்வாகி மற்றும் பொது செலவுகளில் தேய்மானம் மற்றும் கடன் பெறுதல் ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

ஆதாரம்: கோல்கேட் எஸ்.இ.சி.

ஆகையால், தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகை புள்ளிவிவரங்களை அடையாளம் காண பணப்புழக்க அறிக்கைகளுக்கு நாம் செல்ல வேண்டும், அவை ஈபிஐடிடிஏவைக் கண்டுபிடிக்க ஈபிஐடிக்கு மீண்டும் சேர்க்கலாம்.

ஆதாரம்: கோல்கேட் எஸ்.இ.சி.

EBITDA = EBIT + தேய்மானம் மற்றும் கடன் பெறுதல்

 • EBITDA (2017) = 3589 + 475 = $ 4064 மில்லியன்
 • EBITDA விளிம்பு (2017) = 4064/15454 = 26.3%
 • EBITDA (2016) = 3837 + 443 = 80 4280 மில்லியன்
 • EBITDA விளிம்பு (2016) = 4280/15195 = 28.2%

ஈபிஐடிடிஏ விளிம்பு ஏன் முக்கியமானது?

# 1 - பண இயக்க லாப அளவு என்று கருதப்படுகிறது

 • இது அடிப்படையில் ஒரு பண இயக்க லாப வரம்பாகும், இது மூலதன கட்டமைப்பின் தாக்கத்தையும், பணமதிப்பிழப்பு மற்றும் கடன்தொகை போன்ற பணமல்லாத பொருட்களையும் சேர்க்காது.
 • யூனிட் வருவாய்க்கு நிறுவனம் எவ்வளவு பணத்தை உருவாக்குகிறது என்பதற்கான அளவை இது எங்களுக்கு வழங்குகிறது. (இருப்பினும், ஒரு யூனிட் வருவாயின் செயல்பாடுகளிலிருந்து பணப்புழக்கம் இந்த சூழலில் மிகவும் துல்லியமாக இருக்கும்)

# 2 - செயல்படாத விளைவுகளை நீக்குகிறது

 • ஈபிஐடிடிஏ விளிம்பு கணக்கீடு அடிப்படையில் ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் தனித்துவமான செயல்படாத விளைவுகளை நீக்குகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு துறைகளில் உள்ள நிறுவனங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், ஒவ்வொரு நிறுவனமும் வெவ்வேறு தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகுப்பு கொள்கைகளைப் பின்பற்றலாம் (நேர்-வரி தேய்மானக் கொள்கை, தேய்மானத்தின் இரட்டை சரிவு முறை போன்றவை). மேலும், அவற்றின் மூலதன கட்டமைப்புகள் கணிசமாக வேறுபட்டிருக்கலாம்.
 • செயல்படாத இந்த விளைவுகள் அனைத்தையும் EBITDA நீக்குகிறது, மேலும் இரண்டு நிறுவனங்களுக்கிடையில் ஒரு ஒப்பீடு செய்ய உதவுகிறது.
 • ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நிறுவன பகுப்பாய்விற்கும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

# - நிகர லாப வரம்புக்கு மாற்று

 • நிகர லாப அளவு தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகை, வட்டி செலவுகள் மற்றும் வரி விகிதங்களின் விளைவை உள்ளடக்கியது. இருப்பினும், வரி கட்டமைப்புகள் மிகவும் வித்தியாசமாக இருக்கும்போது கூட ஈபிஐடிடிஏ விளிம்பு அத்தகைய செலவுகளால் பாதிக்கப்படாது.

குறைபாடுகள்

# 1 - சாளர உடை

குறைந்த இலாப விகிதங்களைக் கொண்ட நிறுவனங்கள் நிகர லாப வரம்புக்கு பதிலாக ஈபிஐடிடிஏ விளிம்பை முன்னிலைப்படுத்துவதன் மூலம் அவற்றின் விளிம்பு புள்ளிவிவரங்களை சாளர அலங்கரிக்க முயற்சி செய்யலாம்.

# 2 - ஈபிஐடிடிஏ ஒரு GAAP அல்லாத நடவடிக்கை

ஈபிஐடிடிஏ ஒரு ஜிஏஏபி அல்லாத நடவடிக்கை மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்படாததால், சில நிறுவனங்கள் நிறுவனத்தின் ரோஸி நிதி நிலைமையை சித்தரிக்க இதைப் பயன்படுத்தலாம்.

# 3 - தவறாகப் பயன்படுத்தலாம்

நிறுவனங்களின் வட்டி செலவுகள் மிக அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் ஈபிஐடிடிஏ விளிம்புகள் கடனின் அளவைக் கைப்பற்றாது என்பதால் அதிக கடன் மூலதனத்துடன் நிறுவனங்களை ஒப்பிடுவதற்கு இந்த விளிம்பு பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. மேலும், நீங்கள் இரண்டு நிறுவனங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், ஒன்று குறைந்த கடன் மூலதனம் மற்றும் மற்றொன்று அதிக கடன் மூலதனத்துடன் இருந்தால், கண்டுபிடிப்புகள் சரியான முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்காது.

தொழில் EBITDA விளிம்பு

ஆடை தொழில்

ஆடைத் துறையில் சிறந்த நிறுவனங்களின் பட்டியல் அவற்றின் விளிம்புகளுடன் கீழே உள்ளது

பெயர்விளிம்பு (டிடிஎம்)சந்தை தொப்பி ($ மில்லியன்)
அமெரிக்கன் ஈகிள் அவுட்ஃபிட்டர்ஸ்13.1%4464.8
அபெர்கிராம்பி & ஃபிட்ச்8.4%1639.9
கொக்கி17.9%1189.3
சிக்கோவின் FAS9.9%1131.5
டி.எஸ்.டபிள்யூ7.2%2224.8
யூகிக்கவா?5.5%1823.6
இடைவெளி12.6%11651.2
எல் பிராண்ட்ஸ்17.4%8895.5
லுலுலேமன் அத்லெடிகா23.5%16468.1
குழந்தைகள் இடம்11.4%2077.5
ரோஸ் கடைகள்16.8%33685.3
டி.ஜே.எக்ஸ் நிறுவனங்கள்13.0%60932.3
நகர்ப்புற வெளியீடுகள்11.3%4872.1
 • ஒட்டுமொத்தமாக, ஆடைத் துறையில் விளிம்புகள் மிக அதிகமாக இல்லை என்பதை நாங்கள் கவனிக்கிறோம், சராசரியாக 10-15% வரை.
 • இந்த குழுவில் லுலுலெமோன் அத்லெடிகா 23.5% ஆக உயர்ந்த விளிம்பில் உள்ளது, அதே நேரத்தில் கெஸ் 5.5% ஆக இருந்தது

ஆட்டோமொபைல் தொழில்

ஆடைத் துறையில் சிறந்த நிறுவனங்கள் அவற்றின் விளிம்புகள் மற்றும் சந்தை மூலதனத்துடன் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன

பெயர்விளிம்பு (டிடிஎம்)சந்தை தொப்பி ($ மில்லியன்)
ஃபோர்டு மோட்டார்5.1%39538
ஃபியட் கிறைஸ்லர் ஆட்டோமொபைல்ஸ்10.8%33783
ஜெனரல் மோட்டார்ஸ்16.3%51667
ஹோண்டா மோட்டார் கோ12.0%53175
ஃபெராரி32.4%30932
டொயோட்டா மோட்டார்14.9%192624
டெஸ்லா-3.4%59350
டாடா மோட்டார்ஸ்10.8%12904
 • டெஸ்லா ஈபிஐடிடிஏ மட்டத்தில் லாபகரமானது என்பதையும் அதன் விளிம்பு -3.4% ஆக இருப்பதையும் நாங்கள் கவனிக்கிறோம்
 • ஃபெராரி, மறுபுறம், 32.4 of விளிம்புடன் மிகவும் லாபகரமானது
 • பிற வாகன உற்பத்தியாளர்கள் சராசரியாக 10-15% வரம்பில் விளிம்புகளைக் கொண்டுள்ளனர்

தள்ளுபடி கடைகள்

தள்ளுபடி கடைகளில் அவற்றின் விளிம்புகள் மற்றும் சந்தை மூலதனமயமாக்கலுடன் சிறந்த நிறுவனங்களின் பட்டியல் கீழே உள்ளது

பெயர்விளிம்பு (டிடிஎம்)சந்தை தொப்பி ($ மில்லியன்)
பெரிய நிறைய7.4%1823
பர்லிங்டன் கடைகள்11.4%10525
கோஸ்ட்கோ மொத்த விற்பனை4.3%96984
டாலர் ஜெனரல்10.2%26296
டாலர் மரம் கடைகள்11.7%21557
ஒல்லியின் பேரம் கடையின்14.0%4330
விலைகள்5.8%2496
இலக்கு9.2%43056
வால்மார்ட்5.2%261917
 • இந்த குழுவில் வால்மார்ட் 5.2% மிகக் குறைந்த அளவு உள்ளது என்பதை நாங்கள் கவனிக்கிறோம்
 • மறுபுறம், ஒல்லியின் பேரம் கடையின் அதிகபட்ச அளவு 14.0% ஆகும்
 • பொதுவாக (எதிர்பார்த்தபடி), தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட கடைகள் மற்ற துறைகளுடன் ஒப்பிடும்போது குறைந்த விளிம்பு மட்டத்தில் இயங்குகின்றன.

எண்ணெய் & எரிவாயு

எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு மின் அண்ட் பி நிறுவனங்களின் விளிம்புகள் மற்றும் சந்தை மூலதனத்துடன் சிறந்த நிறுவனங்களின் பட்டியல் கீழே உள்ளது

பெயர்விளிம்பு (டிடிஎம்)சந்தை தொப்பி ($ மில்லியன்)
டயமண்ட் ஆஃப்ஷோர் துளையிடல்24.0%2544
என்ஸ்கோ14.0%3234
ஹெல்மெரிச் & பெய்ன்24.8%6656
நாபோர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்18.7%2366
நோபல் கார்ப்25.9%1444
பெருங்கடல் ரிக் யு.டி.டபிள்யூ24.3%2536
பேட்டர்சன்-யுடிஐ எனர்ஜி23.7%3683
ரோவன் நிறுவனங்கள்41.6%1736
டிரான்சோசியன்-40.5%5917
அலகு39.1%1293
 • இந்த எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு நிறுவனங்களின் விளிம்புகள் பொதுவாக சராசரியாக 25-30% அதிகமாக இருப்பதை நாங்கள் கவனிக்கிறோம்.
 • டிரான்சோசியன் -40.5% விளிம்புடன் இழப்புகளைச் செய்கிறது
 • ரோவன் நிறுவனங்கள் 41.6% விளிம்புடன் மிகச் சிறந்தவை