உண்மையான சொத்துக்கள் (வரையறை, எடுத்துக்காட்டு) | உண்மையான சொத்து vs நிதி சொத்து

உண்மையான சொத்து வரையறை

உண்மையான சொத்துக்கள் அவற்றின் இயல்பான பண்புகளின் காரணமாக உள்ளார்ந்த மதிப்பைக் கொண்ட உறுதியான சொத்துக்கள், மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகளில் உலோகங்கள், பொருட்கள், நிலம் மற்றும் தொழிற்சாலை, கட்டிடம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு சொத்துக்கள் ஆகியவை அடங்கும். பங்குகள் மற்றும் கடன் பத்திரங்கள் போன்ற பிற நிதி சொத்து வகுப்புகளுடன் குறைந்த ஒத்துழைப்பைக் கொண்டிருப்பதால் அவை வருமானத்தை அதிகரிப்பதன் மூலமும் அபாயங்களை வேறுபடுத்துவதன் மூலமும் முதலீட்டாளரின் போர்ட்ஃபோலியோ மதிப்பைச் சேர்க்கின்றன. முதலீட்டாளர்களுக்கு அவர்கள் நல்ல வருவாய், பணவீக்கத்திற்கு எதிரான பாதுகாப்பு, பங்கு முதலீடுகளுடன் குறைந்த ஒத்துழைப்பு மற்றும் சொத்து சலுகைகள் தேய்மானம் கோரக்கூடிய வரி சலுகைகள் ஆகியவற்றை வழங்குவதால் அவை முறையிடுகின்றன.

விளக்கம்

சொத்துக்கள் உண்மையான, நிதி போன்ற பல்வேறு வகுப்புகளாக வகைப்படுத்தப்படலாம். அவை ஒரு நிறுவனம் அல்லது சில்லறை முதலீட்டாளருக்கு சில உள்ளார்ந்த மதிப்பைக் கொண்டுள்ளன, ஏனெனில் அது பணத்திற்காக வர்த்தகம் செய்யப்படலாம், எனவே அவை சொத்துகளாக கருதப்படுகின்றன. அருவமான சொத்துகளுக்கு பிராண்ட், காப்புரிமை, வர்த்தக முத்திரைகள் போன்ற ஒரு ப form தீக வடிவம் இல்லை, ஆனால் ஒரு பிராண்ட் எந்தவொரு வணிக நிறுவனத்திற்கும் வாடிக்கையாளர்களின் வடிவத்தில் ஆதரவைக் கொண்டுவருவதால் மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் பிராண்ட் அடையாளத்தின் காரணமாக ஒரு வணிகத்திற்கு நல்லெண்ணத்தை சேர்க்கிறது. சந்தை மற்றும் சந்தையில் உள்ள மற்றவர்களிடமிருந்து அதை ஒதுக்கி வைக்கிறது. நிதி சொத்துக்கள் என்பது எந்தவொரு நிறுவனத்தின் கட்டண மூலதனத்திலும் உரிமையின் மூலம் மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும் திரவ சொத்துக்கள்.

பங்குகள், நீண்ட கால கடன் பத்திரங்கள், வங்கி வைப்புக்கள் அல்லது பணம் ஆகியவை நிதி சொத்துக்களின் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள். பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் உறுதியான மற்றும் நிதி சொத்துக்களின் கலவையை வைத்திருக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனம் ஒரு மோட்டார் கார், தொழிற்சாலை நிலம் மற்றும் கட்டிடத்தை வைத்திருக்கலாம். இருப்பினும், காப்புரிமை, வர்த்தக முத்திரைகள் மற்றும் அறிவுசார் சொத்துரிமை போன்ற சில அருவமான சொத்துக்களும் இதில் இருக்கலாம். கடைசியாக, நிறுவனம் அதன் துணை நிறுவனங்களில் முதலீடுகளைக் கொண்டிருக்கலாம், அவை நிதிச் சொத்துகள் என்று அழைக்கப்படலாம். நிதிச் சொத்துக்களை விட உடல் சொத்துக்கள் எதிர் திசையில் நகர்வதால் சொத்துக்களின் கலவையானது சந்தை அபாயங்களுக்கு எதிராக ஒரு நல்ல பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. நிதி சொத்துக்களுடன் ஒப்பிடும்போது உண்மையான சொத்துக்கள் அதிக ஸ்திரத்தன்மையை ஆனால் குறைந்த பணப்புழக்கத்தை வழங்குகின்றன.

உண்மையான சொத்துக்களின் எடுத்துக்காட்டு

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனம் ரியல் எஸ்டேட் சொத்துக்களை வைத்திருக்கிறது, வாகனங்களின் கடற்படை மற்றும் அலுவலக கட்டிடங்கள் உண்மையான சொத்துக்கள். இருப்பினும், இது சந்தை மதிப்பைக் கொண்டிருந்தாலும், அது ஒரு உண்மையான சொத்து அல்ல ஒரு பிராண்ட் பெயர். ஒரு முதலீட்டாளரின் பார்வையில், உண்மையான சொத்துக்கள் என்பது பணவீக்கம், நாணய மதிப்பு ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் பிற பொருளாதார பொருளாதார காரணிகளுக்கு எதிராக பாதுகாக்கும் சொத்துக்கள்.

ரியல் அசெட் வெர்சஸ் நிதி சொத்து

நிதிச் சொத்துகளில் பங்குகள், பத்திரங்கள் மற்றும் பணம் ஆகியவை அடங்கும், அதே நேரத்தில் ரியல் எஸ்டேட் ரியல் எஸ்டேட், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பொருட்கள். சொத்துக்கள் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாகவும், உயிர்நாடியாகவும் இருக்கின்றன, இதனால் செல்வத்தை உருவாக்க நமக்கு உதவுகிறது.

 • நிதி சொத்துக்கள் அதிக திரவ சொத்துக்கள் அவை பணத்தில் உள்ளன அல்லது விரைவாக பணமாக மாற்றப்படலாம். அவற்றில் பங்குகள் மற்றும் பத்திரங்கள் போன்ற முதலீடுகள் அடங்கும். நிதிச் சொத்துகளின் முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால், அது எளிதில் உணரக்கூடிய சில பொருளாதார மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது. இருப்பினும், தானாகவே, இது குறைந்த உள்ளார்ந்த மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது.
 • உண்மையான சொத்துக்கள், மறுபுறம், ஒரு நிறுவனம் வைத்திருக்கும் மதிப்பு சார்ந்த இயற்பியல் சொத்துக்கள். அவற்றில் நிலம், கட்டிடங்கள், மோட்டார் கார் அல்லது பொருட்கள் அடங்கும். இதன் தனித்துவமான அம்சம் என்னவென்றால், அவை தானாகவே உள்ளார்ந்த மதிப்பைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் மதிப்பைப் பெறுவதற்கு பரிமாற்றங்களை நம்புவதில்லை.

உண்மையான மற்றும் நிதி சொத்துக்களுக்கு இடையிலான ஒற்றுமைகள் என்னவென்றால், அவற்றின் மதிப்பீடு அவற்றின் பணப்புழக்கத்தை உருவாக்கும் திறனைப் பொறுத்தது.

அவற்றுக்கிடையேயான வித்தியாசம் என்னவென்றால், உண்மையான சொத்துக்கள் வர்த்தகம் செய்வது கடினம் என்பதால் நிதி சொத்துக்களை விட உண்மையான சொத்துக்கள் குறைவாகவே உள்ளன, மேலும் அவை போட்டி மற்றும் திறமையான பரிமாற்றத்தைக் கொண்டிருக்கவில்லை. அவை அதிக இருப்பிடத்தை சார்ந்து இருக்கின்றன, அதேசமயம் நிதி சொத்துக்கள் அதிக மொபைல், அவை அவற்றின் இருப்பிடத்திலிருந்து சுயாதீனமாகின்றன.

நன்மைகள்

 • நிதி சொத்துக்களுடன் ஒப்பிடும்போது உண்மையான சொத்துக்கள் ஸ்திரத்தன்மையின் நன்மையைக் கொண்டுள்ளன. பணவீக்கம், நாணய மதிப்பீடு, மேக்ரோ-பொருளாதார காரணிகள் உண்மையானதை விட நிதி மீது அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
 • இது நிதிச் சந்தைகளுடன் வலுவான எதிர்மறையான தொடர்பைக் கொண்டுள்ளது.
 • அவை நிதிச் சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தை சார்ந்து இல்லை. இது இடர் பல்வகைப்படுத்தலுக்கான ஒரு இலாபகரமான முதலீட்டு மாற்றாகும் மற்றும் நிதிச் சந்தைகளுடன் தொடர்புடையது அல்லது சார்ந்து இல்லாத லாபத்தை வழங்குகிறது.
 • அவை பணவீக்கத்திற்கு எதிரான ஒரு நல்ல ஹெட்ஜ். பணவீக்கம் அதிகமாக இருக்கும்போது, ​​சொத்து விலைகள் அதிகரிக்கும்.
 • மூலதனச் சந்தையைப் போலன்றி, உண்மையான சொத்துச் சந்தை திறமையின்மையுடன் முழுமையானது. அறிவின் பற்றாக்குறை உள்ளது, இது லாபத்திற்கான திறனை அதிகமாக்குகிறது.
 • உண்மையான சொத்துக்களை கடனுடன் வாங்கக்கூடிய வகையில் அதை அந்நியப்படுத்தலாம்.
 • நிலம், ஆலை மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் திட்டங்கள் போன்ற உண்மையான சொத்துக்களிலிருந்து பணப்புழக்கம் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒலி மற்றும் நிலையான வருமான ஓட்டங்களை வழங்குகிறது.

தீமைகள்

 • இது அதிக பரிவர்த்தனை செலவுகளைக் கொண்டுள்ளது. நாங்கள் பங்குகள் அல்லது பங்குகளை வாங்கும்போது, ​​பரிவர்த்தனை செலவுகள் குறைவாக இருக்கும். ஆனால் அதை வாங்கும்போது, ​​பரிவர்த்தனை செலவுகள் ஒப்பீட்டளவில் அதிகம். பரிவர்த்தனை செலவுகள் முதலீடுகளின் மதிப்பை பாதிக்கலாம் மற்றும் லாபம் ஈட்ட கடினமாக இருக்கலாம். இது குறைந்த பணப்புழக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது.
 • சில நொடிகளில் வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய நிதி சொத்துக்களைப் போலன்றி, இந்த சொத்துக்கள் நிலம் மற்றும் ஒப்பீட்டு மதிப்பில் குறிப்பிடத்தக்க இழப்பு இல்லாமல் எளிதில் வர்த்தகம் செய்ய முடியாததால் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த திரவமாகும்.
 • உண்மையான சொத்துக்களை அதிக விலைக்கு விற்கும்போது, ​​மூலதன ஆதாய வரி பொருந்தும். வாங்கிய மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் விற்கப்படும் ஒரு சொத்து குறுகிய கால மூலதன ஆதாய வரிக்கு உட்பட்டது, ஆனால் மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விற்கப்பட்டால், நீண்ட கால மூலதன ஆதாய வரி பொருந்தும்.
 • வாங்க வேண்டிய மூலதன சொத்துக்கு அதிக மூலதன முதலீடு தேவைப்படுகிறது. அதிக மூலதன செலவுகள் இருப்பதால் அதை வாங்குவது மற்றும் விற்பது ஒரு சவாலாக மாறும். உண்மையான சொத்துக்களை வாங்க மக்கள் பொதுவாக கடன் வாங்கிய நிதியை நம்புவதற்கு இதுவே காரணம்.
 • மற்ற வகை சொத்துக்களை விட அதிக பராமரிப்பு செலவுகளும் அவற்றில் உள்ளன. அதில் முதலீடு திரவமற்றது மற்றும் ஒரு பெரிய மூலதனத்தை பூட்டுகிறது, இது மீட்பது கடினம்.

முடிவுரை

இது அதன் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு நிலையான மற்றும் நிலையான வருமானத்தை வழங்குகிறது, வருமானத்தை அதிகப்படுத்துகிறது மற்றும் அபாயங்களை வேறுபடுத்துகிறது, இது பல வழிகளில், உண்மையான சொத்துக்கள் மற்ற சொத்துகளுடன் எதிர்மறையான தொடர்பைக் கொண்டிருப்பதால் முதலீட்டாளர்களின் இலாகாவை சமப்படுத்துகிறது. ஆனால் இதற்கு பெரிய மூலதன முதலீடுகள் மற்றும் பிற அபாயங்களும் தேவை.