எக்செல் இல் டி-டெஸ்ட் (ஃபார்முலா, எடுத்துக்காட்டுகள்) | TTEST செயல்பாட்டை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

எக்செல் இல் டி-டெஸ்ட்

TTEST செயல்பாடு எக்செல் இல் ஒரு புள்ளிவிவர செயல்பாடாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கணித அடிப்படையில், எக்செல் இல் உள்ள TTEST செயல்பாடு ஒரு மாணவரின் டி-டெஸ்டுடன் தொடர்புடைய நிகழ்தகவைக் கணக்கிடும். இந்த செயல்பாடு பொதுவாக இரண்டு மாதிரிகளின் நிகழ்தகவை ஒரே சராசரியுடன் அடிப்படை மக்கள்தொகை கொண்டதா என்பதை சோதிக்க பயன்படுகிறது.

எக்செல் இல் டி-டெஸ்ட் ஃபார்முலா

எக்செல் இல் டி-டெஸ்ட் ஃபார்முலா கீழே உள்ளது

அளவுருக்களின் விவரங்கள்:

எக்செல் இல் டி-டெஸ்ட் பின்வரும் தேவையான அளவுருக்களைக் கொண்டுள்ளது, அதாவது வரிசை 1, வரிசை 2, வால்கள் மற்றும் வகை.

 • வரிசை 1: இது முதல் தரவு தொகுப்பு.
 • வரிசை 2: இது இரண்டாவது தரவு தொகுப்பு.
 • வால்கள்: விநியோக வால்களின் எண்ணிக்கையை வால்கள் குறிப்பிடுகின்றன. வால்கள் = 1 என்றால், டி-டெஸ்ட் ஒரு வால் விநியோகத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. வால்கள் = 2 என்றால், TTEST இரண்டு வால் விநியோகத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.
 • வகை: வகை என்பது நிகழ்த்த வேண்டிய டி-சோதனை வகை.
  • ஜோடி
  • இரண்டு மாதிரி சம மாறுபாடு (ஓரினச்சேர்க்கை)
  • இரண்டு மாதிரி சமமற்ற மாறுபாடு (ஹீட்டோரோசெஸ்டாஸ்டிக்)

எக்செல் இல் TTEST செயல்பாட்டை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

எக்செல் இல் டி-டெஸ்ட் மிகவும் எளிமையானது மற்றும் பயன்படுத்த எளிதானது. எக்செல் இல் TTEST செயல்பாட்டின் செயல்பாட்டை சில எடுத்துக்காட்டுகளால் புரிந்து கொள்ளலாம். TTEST செயல்பாட்டை பணித்தாள் செயல்பாடாகவும் VBA செயல்பாடாகவும் பயன்படுத்தலாம்.

இந்த TTEST செயல்பாடு எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - TTEST செயல்பாடு எக்செல் வார்ப்புரு

பணித்தாள் செயல்பாடாக TTEST செயல்பாடு.

எக்செல் எடுத்துக்காட்டு # 1 இல் டி-டெஸ்ட்

இந்தியாவிலும் அமெரிக்காவிலும் செலவிடப்பட்ட பின்வரும் செலவுத் தரவை வழங்கியிருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம். கீழேயுள்ள இரண்டு வரிசை தரவுகளுக்கான 1-வால் விநியோகத்துடன் மாணவரின் ஜோடி டி-டெஸ்டுடன் தொடர்புடைய நிகழ்தகவு எக்செல் செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படலாம்.

பயன்படுத்தப்படும் எக்செல் உள்ள டி-டெஸ்ட் சூத்திரம் பின்வருமாறு: = TTEST (A4: A24, B4: B24,1,1)

வெளியீடு இருக்கும் 0.177639611.

எக்செல் எடுத்துக்காட்டு # 2 இல் டி-டெஸ்ட்

ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 21 பேரின் மாதிரியைப் பயன்படுத்தி ஒரு முன்னணி பானத்திற்கான புதிய சுவையின் செயல்திறனை சோதிக்கிறது, அவர்களில் பாதி பேர் பழைய சுவையுடன் பானத்தை ருசிக்கிறார்கள், மற்றொன்று புதிய சுவையுடன் பானத்தை ருசிக்கிறார்கள்.

எக்செல் = TTEST (A31: A51, B31: B51,1,2) இல் பின்வரும் மாதிரி சோதனை சூத்திரத்தால் இரண்டு மாதிரி சம மாறுபாடு (ஹோமோசெஸ்டாஸ்டிக்) கணக்கிடப்படுகிறது.

வெளியீடு இருக்கும் 0.454691996.

எக்செல் எடுத்துக்காட்டு # 3 இல் டி-டெஸ்ட்

ஓட்டுநர் திறன்களில் ஒரு புதிய காய்ச்சல் மருந்தின் தாக்கத்தை ஆராய, ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் காய்ச்சலுடன் 21 நபர்களை ஆய்வு செய்கிறார். அனைத்து பங்கேற்பாளர்களும் பின்னர் ஒரு சிமுலேட்டருக்குள் நுழைந்தனர் மற்றும் ஓட்டுநர் சோதனை வழங்கப்பட்டது, இது ஒவ்வொரு ஓட்டுநருக்கும் ஒரு மதிப்பெண்ணை கீழே உள்ள அட்டவணையில் சுருக்கமாக ஒதுக்கியது.

எக்செல் டிடெஸ்ட் செயல்பாட்டின் மூலம் இரண்டு-மாதிரி சமமற்ற மாறுபாட்டை (ஹீட்டோரோசெஸ்டாஸ்டிக்) 3 = TTEST க்கு மாற்றுவதன் மூலம் கணக்கிட முடியும் (A57: A77, B57: B77,1,3)

வெளியீடு இருக்கும் 0.364848284.

எக்செல் இல் டி-டெஸ்ட் ஒரு விபிஏ செயல்பாடாக பயன்படுத்தப்படலாம்.

எக்செல் தாள் வரம்பில் A4 முதல் A24 வரையிலும், B4 முதல் B24 வரையிலும் தரவுத் தொகுப்புகள் உள்ளன என்று வைத்துக்கொள்வோம், பின்னர் கீழேயுள்ள VBA செயல்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட தரவுத்தொகுப்புகளின் TTEST ஐக் கணக்கிடலாம்.

துணை TTESTcal () // TTEST செயல்பாட்டு நோக்கத்தைத் தொடங்கவும்

மங்கலான TTEST

TTEST = Application.WorksheetFunction.TTest (வரம்பு (“A4: A24”), வரம்பு (“B4: B24”), 1,1)

MsgBox TTEST // செய்தி பெட்டியில் TTEST மதிப்பை அச்சிடுக.

முடிவு துணை // TTEST செயல்பாட்டை முடிக்கவும்

எக்செல் இல் TTEST செயல்பாடு பற்றி நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

 • வழங்கப்பட்ட இரண்டு வரிசைகள் வெவ்வேறு நீளங்களைக் கொண்டிருந்தால் # N / A பிழை மூலம் TTest செயல்பாடு.

 • வால்கள் மற்றும் வகை அளவுருக்கள் முழு எண்ணாகக் குறைக்கப்படுகின்றன.
 • எக்செல் வருமானத்தில் டி-டெஸ்ட் # மதிப்பு! வழங்கப்பட்ட வால்கள் அளவுரு அல்லது வழங்கப்பட்ட வகை அளவுரு எண் அல்லாததாக இருந்தால் பிழை.
 • எக்செல் வருமானத்தில் டி-டெஸ்ட் #NUM! பிழை என்றால்-
  • வழங்கப்பட்ட வால்கள் அளவுரு 1 அல்லது 2 ஐத் தவிர வேறு எந்த மதிப்பையும் கொண்டுள்ளது.

 • வழங்கப்பட்ட வகை அளவுரு 1, 2 அல்லது 3 க்கு சமமாக இருக்காது.