பொறுப்பு கணக்கியல் (பொருள், வகைகள்) | விளக்கத்துடன் எடுத்துக்காட்டுகள்

பொறுப்பு கணக்கியல் என்றால் என்ன?

பொறுப்பு கணக்கியல் என்பது குறிப்பிட்ட பகுதிகளின் கணக்கியல் மற்றும் செலவுக் கட்டுப்பாட்டுக்கு குறிப்பிட்ட நபர்கள் பொறுப்பேற்கப்படும் கணக்கியல் முறையாகும். அந்த செலவு அதிகரித்தால், அந்த நபர் பொறுப்புக்கூறப்படுவார் மற்றும் பதிலளிக்கப்படுவார். இந்த வகை கணக்கியல் அமைப்பில், ஒரு நபரின் அறிவு மற்றும் திறன்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பொறுப்பு ஒதுக்கப்படுகிறது, மேலும் அந்த நபருக்கு சரியான அதிகாரம் வழங்கப்படுகிறது, இதனால் அவர் ஒரு முடிவை எடுத்து அவரது செயல்திறனைக் காட்ட முடியும்.

பொறுப்பு கணக்கியலின் படிகள்

பொறுப்பு கணக்கியலின் படிகள் அல்லது சூத்திரங்கள் கீழே.

 1. பொறுப்பு அல்லது செலவு மையத்தை வரையறுக்கவும்.
 2. ஒவ்வொரு பொறுப்பு மையத்திற்கும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும்.
 3. ஒவ்வொரு பொறுப்பு மையத்தின் உண்மையான செயல்திறனைக் கண்காணிக்கவும்.
 4. உண்மையான செயல்திறனை இலக்கு செயல்திறனுடன் ஒப்பிடுக.
 5. உண்மையான செயல்திறன் மற்றும் இலக்கு செயல்திறன் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான மாறுபாடு பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது.
 6. மாறுபாடு பகுப்பாய்விற்குப் பிறகு, ஒவ்வொரு மையத்தின் பொறுப்பும் சரி செய்யப்பட வேண்டும்.
 7. நிர்வாகம் சரியான நடவடிக்கை எடுக்கும், அதையே பொறுப்பு மையத்தின் தனிப்பட்ட நபர்களுக்கும் தெரிவிக்க வேண்டும்.

பொறுப்பு மையத்தின் வகைகள்

பொறுப்பு மையங்களின் வகைகள் கீழே.

வகை # 1 - செலவு மையம்

செலவுக் கட்டுப்பாட்டுக்கு மட்டுமே தனிப்பட்ட நபர்கள் பொறுப்பேற்கும் மையம் இவை. வேறு எந்த செயல்பாடுகளுக்கும் அவர்கள் பொறுப்பல்ல. இந்த மையத்தில், கட்டுப்படுத்தக்கூடிய செலவுகள் மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற செலவுகளை வேறுபடுத்துவது அவசியம். ஒரு குறிப்பிட்ட செலவு மையத்திற்கு பொறுப்பான ஒரு நபர் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய செலவுகளுக்கு மட்டுமே பொறுப்புக் கூறப்படுவார். ஒவ்வொரு மையத்தின் செயல்திறனும் உண்மையான செலவு மற்றும் இலக்கு செலவு ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டு மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது.

வகை # 2 - வருவாய் மையம்

வருவாய் மையம் வருவாயை வேறு எந்தப் பொறுப்புமின்றி கவனித்துக்கொள்கிறது. முக்கியமாக நிறுவனத்தின் விற்பனை குழுக்கள் இந்த மையங்களுக்கு பொறுப்பாகும்.

வகை # 3 - லாப மையம்

செலவு மற்றும் வருவாய் அடிப்படையில் செயல்திறன் அளவிடப்படும் மையம் இவை. பொதுவாக, நிறுவனத்தின் தொழிற்சாலை ஒரு இலாப மையமாக கருதப்படுகிறது, அங்கு மூலப்பொருட்களின் நுகர்வு செலவு மற்றும் அதன் பிற துறைக்கு முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு விற்பனை வருவாய் ஆகும்.

வகை # 4 - முதலீட்டு மையம்

இந்த மையங்களுக்கு பொறுப்பான ஒரு மேலாளர் நிறுவனத்தின் சொத்துக்களை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்துவதற்கு பொறுப்பேற்கிறார், இதனால் நிறுவனம் மூலதனத்தில் நல்ல வருமானத்தை ஈட்ட முடியும்.

பொறுப்பு கணக்கியலின் எடுத்துக்காட்டுகள்

பொறுப்பு கணக்கியலின் எடுத்துக்காட்டுகள் கீழே.

எடுத்துக்காட்டு # 1 - செலவு மையம்

உற்பத்தி செலவு குறித்த பொறுப்பு அறிக்கை கீழே.

ஏபிசி பார்மா இன்க் மருந்து தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளது 2018 ஆம் ஆண்டில் 10000 மருந்துகளை உற்பத்தி செய்ய முடிவு செய்துள்ளது, இதற்காக நிறுவனம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 00 90000 பட்ஜெட்டை வரையறுத்துள்ளது. இருப்பினும், ஆண்டின் இறுதியில், உற்பத்திக்கான உண்மையான செலவு 000 ​​95000 என்பதைக் கவனித்துள்ளது. பட்ஜெட்டில் 5000 டாலர் அதிகமாக செலவிடப்படுகிறது, இது ஏன் அதிகரித்துள்ளது என்பதை பொறுப்பு மேலாளர் விளக்க வேண்டும்.

இது சாத்தியமானதாக இருக்கலாம். மின்சார கட்டணங்கள் மற்றும் நீர் கட்டணங்களின் வீதத்தை அதிகரித்துள்ளது, இதன் காரணமாக மேல்நிலை அதிகரித்துள்ளது.

மேங்கர் பொருளின் உயர்ந்த தரத்தைப் பயன்படுத்தினார். எனவே, பொருளின் விலை அதிகரித்துள்ளது, ஆனால் அதே நேரத்தில், அது குறைவாகவே எடுக்கும். தொழிலாளர் செலவு குறைந்துவிட்டதால் மனிதவள நேரம்.

எடுத்துக்காட்டு # 2 - வருவாய் மையம்

 சாம்சங் இன்க் நிறுவனத்தின் வருவாய் மையத்தின் பொறுப்பு அறிக்கை கீழே உள்ளது.

சாம்சங் இன்க் 2018 ஆம் ஆண்டு முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான எலக்ட்ரானிக் பிரிவில் இருந்து 000 ​​95000 வருவாயை இலக்காகக் கொண்டிருந்தது. ஆனால் ஆண்டின் இறுதியில், அவர்கள் 000 93000 வருவாயைப் பெற்றனர். அவர்களின் வருவாயில் $ 2000 குறைவு உள்ளது.

கீழேயுள்ள அறிக்கையில், தொலைக்காட்சி மற்றும் சலவை இயந்திரப் பிரிவில் நிறுவனம் தனது இலக்கை அடைந்துள்ளது என்பதைக் காணலாம். இதற்கு மாறாக, அவை மைக்ரோவேவ் மற்றும் மொபைல் பிரிவில் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளன. ஆனால் அவற்றின் குளிர்சாதன பெட்டி மற்றும் ஏர் கண்டிஷனர் பிரிவு இலக்கு வருவாயை அடையவில்லை, இதன் காரணமாக அவற்றின் மின்னணு பிரிவு இலக்கு 2000 டாலர்களால் குறைகிறது, அதற்காக ஒரு வருவாய் மையத்தின் மேலாளர் பொறுப்பேற்க வேண்டும், மேலும் இந்த இரண்டு பிரிவுகளின் செயல்திறன் குறித்து அவர் விளக்க வேண்டும்.

பொறுப்பு கணக்கியலின் கூறுகள்

பொறுப்பு கணக்கியலின் கூறுகள் கீழே:

 • உள்ளீடுகள் மற்றும் வெளியீடுகள் - உள்ளீடுகள் மற்றும் வெளியீடுகள் தொடர்பான தகவல்களின் அடிப்படையில் பொறுப்புக் கணக்கீட்டை செயல்படுத்துதல். நுகரப்படும் மூலப்பொருட்களின் அளவு, உழைக்கும் நேரம் போன்றவை உள்ளீடுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன, மேலும் உருவாக்கப்பட்ட தயாரிப்பு வெளியீடுகள் என அழைக்கப்படுகிறது.
 • பொறுப்பு மையத்தின் அடையாளம் - பொறுப்பு கணக்கியலின் முழு கருத்தும் பொறுப்பு மையத்தை அடையாளம் காண்பதைப் பொறுத்தது. பொறுப்பு மையம் நிறுவனத்தில் முடிவு புள்ளியை வரையறுக்கிறது. பொதுவாக சிறிய நிறுவனங்களில், நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்களாக இருக்கும் ஒருவர் முழு நிறுவனத்தையும் நிர்வகிக்க முடியும்.
 • இலக்கு மற்றும் உண்மையான தகவல் - பொறுப்பு கணக்கியலுக்கு இலக்கு அல்லது பட்ஜெட் தரவு மற்றும் ஒவ்வொரு பொறுப்பு மையத்தின் பொறுப்பான மேலாளரின் செயல்திறன் மதிப்பீட்டிற்கான உண்மையான தரவு தேவைப்படுகிறது.
 • நிறுவன அமைப்புக்கும் பொறுப்பு மையத்திற்கும் இடையிலான பொறுப்பு - வெற்றிகரமான பொறுப்பு கணக்கியல் முறைக்கு தெளிவான அதிகாரம் மற்றும் பொறுப்பைக் கொண்ட ஒரு அமைப்பு அமைப்பு தேவை. இதேபோல், பொறுப்பு கணக்கியல் அமைப்பு நிறுவன கட்டமைப்பின் படி வடிவமைக்கப்பட வேண்டும்.
 • ஒரு நபருக்கு செலவு மற்றும் வருவாயை ஒதுக்குதல் - அதிகாரத்தை வரையறுத்த பிறகு - பொறுப்பு உறவு, செலவு மற்றும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வருவாய் ஆகியவை தனிநபர்களுக்கு அவர்களின் செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டும்.

பொறுப்பு கணக்கியலின் நன்மைகள்

பொறுப்பு கணக்கியலின் சில நன்மைகள் பின்வருமாறு

 1. இது ஒரு கட்டுப்பாட்டு முறையை நிறுவுகிறது.
 2. இது அமைப்பு கட்டமைப்பின் படி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
 3. உண்மையான சாதனைகளை பட்ஜெட் செய்யப்பட்ட தரவுகளுடன் ஒப்பிடுவதற்கு இது பட்ஜெட்டை ஊக்குவித்தது.
 4. அவர்கள் நியமிக்கப்பட்ட பொறுப்பு மையத்தின் விலகல் குறித்து விளக்க வேண்டியிருப்பதால், அலுவலக ஊழியர்களின் ஆர்வத்தையும் விழிப்புணர்வையும் இது ஊக்குவிக்கிறது.
 5. இது செயல்திறன் அறிக்கையை எளிதாக்குகிறது, ஏனெனில் இது தனிநபர்களின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட உருப்படிகளை விலக்குகிறது.
 6. ஒரு சிறந்த முடிவை எடுக்க உயர் நிர்வாகத்திற்கு இது உதவியாக இருக்கும்.

பொறுப்பு கணக்கியலின் குறைபாடுகள் / வரம்புகள்

 1. பொதுவாக, பொறுப்பு மையத்தை முறையாக அடையாளம் காண்பது, பணியின் போதுமான பிரதிநிதித்துவம், முறையான அறிக்கையிடல் போன்ற வெற்றிகரமான பொறுப்புக் கணக்கியல் முறையை நிறுவுவதற்கான ஒரு முன்நிபந்தனை ஒரு பொறுப்புக் கணக்கு முறையை நிறுவுவதில் சிரமத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
 2. இதற்கு ஒவ்வொரு துறையிலும் திறமையான மனித சக்தி தேவைப்படுகிறது, இது நிறுவனத்தின் செலவை அதிகரிக்கிறது.
 3. பொறுப்புக் கணக்கு முறை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய செலவுகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
 4. பொறுப்பும் குறிக்கோளும் நபருக்கு சரியாக விளக்கப்படாவிட்டால், பொறுப்புக் கணக்கு முறை முறையான முடிவுகளைத் தராது.

முடிவுரை

பொறுப்பு கணக்கியல் முறை என்பது ஒரு பொறிமுறையாகும், இதன் மூலம் செலவு மற்றும் வருவாய் திரட்டப்பட்டு ஒரு சிறந்த முடிவை எடுக்க உயர் நிர்வாகத்திற்கு அறிக்கை அளிக்கிறது. செலவினங்களைக் குறைப்பதற்கும் நிறுவனங்களின் வருவாயை அதிகரிப்பதற்கும் தனிநபர்கள் தங்கள் திறமையைக் காட்ட சுதந்திரம் அளிக்கிறது.

ஒரு பொறுப்பு கணக்கியல் அமைப்பில், நிறுவனங்கள் தங்கள் துறையை வெவ்வேறு - வெவ்வேறு பொறுப்பு மையமாகப் பிரிக்கின்றன, இது ஒரு நிறுவனத்திற்கு செயல்திறன் குறையாத துறைகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த உதவுகிறது.

அதே நேரத்தில், இந்த கணக்கியல் முறை பெரிய நிறுவனத்திற்கு மட்டுமே பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனெனில் ஒவ்வொரு பொறுப்பு மையத்திற்கும் திறனும் அதிக மனித சக்தியும் தேவைப்படுகிறது, ஒரு பயனுள்ள பொறுப்பு கணக்கியல் முறைக்கு, அனைத்து மேலாளர்களும் நிறுவனத்தின் நோக்கத்துடன் இணைந்திருப்பது அவசியம், மேலும் அவை அவர்களின் பொறுப்பை அறிவீர்கள்.