இருப்புநிலைக்கு செலுத்த வேண்டிய பத்திரங்கள் (வரையறை, எடுத்துக்காட்டுகள்)

செலுத்த வேண்டிய பத்திரங்கள் என்றால் என்ன?

செலுத்த வேண்டிய பத்திரங்கள் நிறுவனம் தரப்பினரிடையே தீர்மானிக்கப்பட்டபடி குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வட்டி மற்றும் அசல் தொகையை செலுத்துவதாக வாக்குறுதியுடன் வழங்கப்பட்ட நீண்ட கால கடனாகும், இது பொறுப்பு, பத்திர செலுத்த வேண்டிய கணக்கு நிறுவனத்தின் கணக்குகளின் புத்தகங்களில் வரவு வைக்கப்படுகிறது. பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்ட தேதியில் பணக் கணக்கில் தொடர்புடைய பற்று.

பத்திரங்கள் செலுத்த வேண்டிய வார்த்தையை இரண்டு பகுதிகளாக உடைக்கலாம் - பத்திரங்கள் மற்றும் செலுத்த வேண்டியவை. நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் என, பத்திரங்கள் கடன். செலுத்த வேண்டிய பொருள் நீங்கள் இன்னும் அந்த தொகையை செலுத்தவில்லை. எனவே செலுத்த வேண்டிய பத்திரங்கள் செலுத்தப்படாத கடனைக் குறிக்கின்றன.

இன்னும் குறிப்பிட்டதாக இருக்க, செலுத்த வேண்டிய பத்திரங்கள் நீண்ட கால கடனாக உள்ளது, அது நிலுவையில் உள்ளது.

மேலே இருந்து நாம் கவனிக்கிறபடி, டூரெக்ட் கார்ப் அதன் தற்போதைய பொறுப்பு மற்றும் நீண்ட கால பொறுப்பு பிரிவுகளில் பத்திரங்களை செலுத்த வேண்டும்.

செலுத்த வேண்டிய பத்திரங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன?

ஒரு நிறுவனம் IOU ஐ வெளியிடுகிறது (“நான் உங்களுக்கு கடன்பட்டிருக்கிறேன்”. ஒரு IOU என்பது கடனை ஒப்புக் கொண்ட கையொப்பமிடப்பட்ட ஆவணம். முதலீட்டாளர்கள் இந்த வழங்கப்பட்ட IOU ஐ பணத்திற்கு பதிலாக வாங்குகிறார்கள். எளிமையான சொற்களில், நிறுவனம் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து ஒரு சட்ட ஆவணத்தை வழங்குவதன் மூலம் கடன் வாங்குகிறது. முதலீட்டாளர்கள் முழு தொகையையும் உரிய நேரத்தில் வட்டியுடன் செலுத்துவார்கள் என்று கூறுகிறது.

செலுத்த வேண்டிய பத்திரங்களின் விஷயத்தில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய இரண்டு விஷயங்கள் -

  • முதலாவதாக, நிறுவனம் முதலீட்டாளர்களுக்கு பத்திரங்களை வழங்கியவுடன், நிறுவனம் வட்டி பத்திரதாரர்களுக்கு அரை ஆண்டுக்கு (அல்லது ஒவ்வொரு ஆறு மாதங்களுக்கும்) செலுத்த வேண்டும். வட்டி விகிதம் முன்பே தீர்மானிக்கப்படும், மேலும் நிறுவனம் முன்பே நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகையை வட்டி கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.
  • இரண்டாவதாக, நிறுவனம் முதிர்ச்சியடைந்த நேரத்தில் முழுத் தொகையையும் செலுத்துவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

செலுத்த வேண்டிய பத்திரங்கள்

நைக்கின் பாண்ட் $ 1 பில்லியன் மற்றும் million 500 மில்லியனுக்கான உதாரணம் கீழே உள்ளது.

மூல: sec.gov

நைக்கின் பாண்ட் பற்றி பின்வருவதைக் குறிப்பிடுகிறோம்.

  • சம மதிப்பு -முதிர்ச்சியில் பத்திரதாரர்களுக்கு செலுத்தப்படும் பணத்தின் அளவு. இது பொதுவாக பத்திர வழங்குபவர் கடன் வாங்கிய பணத்தின் அளவைக் குறிக்கிறது. பாண்ட் $ 1000 என்ற பிரிவில் வழங்கப்படுகிறது.
  • கூப்பன் -கூப்பன் கொடுப்பனவுகள் பத்திர வழங்குநரிடமிருந்து பத்திரதாரருக்கு அவ்வப்போது வட்டி செலுத்துவதைக் குறிக்கும். கூப்பன் வீதத்தை பத்திரத்தின் முக மதிப்பால் பெருக்கி வருடாந்திர கூப்பன் கட்டணம் கணக்கிடப்படுகிறது. மேலே இருந்து நாம் கவனிக்கையில், நைக்கின் பத்திரம் அரை வட்டிக்கு வட்டி செலுத்துகிறது; பொதுவாக, வருடாந்திர கூப்பனின் ஒரு பாதி ஒவ்வொரு ஆறு மாதங்களுக்கும் பத்திரதாரர்களுக்கு செலுத்தப்படுகிறது.
  • கூப்பன் வீதம் -பொதுவாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட கூப்பன் வீதம், குறிப்பிட்ட கால கூப்பன் அல்லது வட்டி செலுத்துதல்களை தீர்மானிக்கிறது. இது பத்திரத்தின் முக மதிப்பின் சதவீதமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இது வழங்குநருக்கு பத்திரத்தின் வட்டி செலவையும் குறிக்கிறது. 1 பில்லியன் டாலர் சலுகையின் போது கூப்பன் வீதம் 2.375% ஆகும்.
  • முதிர்ச்சி -முதிர்வு என்பது பத்திரம் முதிர்ச்சியடைந்த தேதியைக் குறிக்கிறது, அதாவது, முக மதிப்பு திருப்பிச் செலுத்தப்பட்ட தேதி. கடைசி கூப்பன் கட்டணமும் முதிர்வு தேதியில் செலுத்தப்படுகிறது. முதிர்வு தேதி 11/1/2026