கிரெடிட் ஜர்னல் நுழைவு (வரையறை) | படிப்படியான எடுத்துக்காட்டுகள்

கொள்முதல் கடன் பத்திரிகை நுழைவு என்றால் என்ன?

கொள்முதல் கிரெடிட் ஜர்னல் என்ட்ரி என்பது நிறுவனம் மூன்றாம் தரப்பினரிடமிருந்து எந்தவொரு சரக்குகளையும் கடன் விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் வாங்கும் தேதியின் கொள்முதல் இதழில் நிறுவனம் அனுப்பிய பத்திரிகை நுழைவு ஆகும், அங்கு கொள்முதல் கணக்கு பற்று வைக்கப்படும். கடனாளியின் கணக்கு அல்லது செலுத்த வேண்டிய கணக்கு நிறுவனத்தின் கணக்குகளின் புத்தகங்களில் வரவு வைக்கப்படும்.

கொள்முதல் கடனின் ஜர்னல் பதிவை எவ்வாறு பதிவு செய்வது?

நிறுவனத்தின் விற்பனையாளரிடமிருந்து கடன் வாங்கும் பொருள்களை நிறுவனம் வாங்கும் சூழ்நிலையில், கொள்முதல் கணக்கு பற்று பெறப்படும், ஏனெனில் இது நிறுவனத்தின் சரக்கு (சொத்துக்கள்) அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும். எதிர்காலத்தில் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு (விற்பனையாளருக்கு) கொள்முதல் செய்யப்பட்ட தொகை செலுத்தப்படுவதால், செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளில் தொடர்புடைய கடன் இருக்கும். கிரெடிட்டில் வாங்கியதைப் பதிவுசெய்யும்போது அனுப்ப வேண்டிய நுழைவு கீழே உள்ளது:

விற்பனையாளருக்கு கடன் வாங்கிய பொருட்களுக்கு எதிராக நிறுவனம் பணம் செலுத்துகிறது. விற்பனையாளருக்கு பணத்தை வெளியேற்றுவதால், பணக் கணக்குகளுக்கு தொடர்புடைய கடனுடன் பொறுப்பு தீர்க்கப்படுவதால் கணக்குகள் செலுத்த வேண்டிய கணக்கு பற்றுகள்.

நிறுவனம் கடனில் பொருட்களை வாங்குவதற்கு எதிரான கட்டணத்தை பதிவு செய்வதற்கான நுழைவு பின்வருமாறு:

கிரெடிட் ஜர்னல் நுழைவில் பொருட்கள் வாங்குவதற்கான எடுத்துக்காட்டு

எடுத்துக்காட்டாக, பி எல்.டி.டி நிறுவனம் உள்ளது, இது சந்தையில் கடிகாரங்களை பெரிய அளவில் உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்யும் தொழிலைக் கொண்டுள்ளது. ஜூலை 1, 2019 அன்று, அதன் விற்பனையாளர்களில் ஒருவரிடமிருந்து 250,000 டாலர் மதிப்புள்ள சில பொருட்களை வாங்கியது. நிறுவனம் B ltd கட்சியிடமிருந்து 1 மாத கடன் காலத்தைக் கேட்டது மற்றும் ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு முழுத் தொகையையும் செலுத்த ஒப்புக்கொண்டது.

கடன் விதிமுறைகளின்படி, ஆகஸ்ட் 1, 2019 அன்று பி எல்.டி.டி 250,000 டாலர் முழு பணத்தையும் விற்பனையாளருக்கு செலுத்தியது. கடன்களில் பொருட்களை வாங்குவதையும், அவற்றை வாங்குவதற்கு எதிராக பணம் செலுத்தியதையும் பதிவு செய்ய கணக்கு புத்தகங்களில் என்ன பத்திரிகை நுழைவு அனுப்பப்படும்? பொருட்கள்?

தீர்வு

ஜூலை 1, 2019 அன்று, விற்பனையாளரிடமிருந்து கடனில் பொருட்கள் வாங்கப்பட்டபோது, ​​கொள்முதல் கணக்கு அத்தகைய கொள்முதல் தொகையுடன் கணக்குகளின் புத்தகங்களில் பற்று வைக்கப்படும், மேலும் அதனுடன் தொடர்புடைய கடன் செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளில் இருக்கும். அத்தகைய கொள்முதலை கிரெடிட்டில் பதிவு செய்வதற்கான நுழைவு கீழே உள்ளது:

ஆகஸ்ட் 1, 2019 அன்று, விற்பனையாளருக்கு கடனில் பொருட்களை வாங்குவதற்கு எதிராக அந்த தொகை ரொக்கமாக செலுத்தப்படும் போது, ​​செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் பணக் கணக்குகளுக்கு தொடர்புடைய கடனுடன் பற்று வைக்கப்படும். கிரெடிட்டில் வாங்கியதற்கு எதிராக அத்தகைய கட்டணத்தை பதிவு செய்வதற்கான நுழைவு கீழே உள்ளது:

கொள்முதல் கடன் பத்திரிகை நுழைவின் நன்மைகள்

  • நிறுவனம் அதன் விற்பனையாளரிடமிருந்து கடன் வாங்கிய பொருட்களை வாங்குவதை உள்ளடக்கிய பரிவர்த்தனையை பதிவுசெய்ய உதவுகிறது மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு கடன் வாங்குதலின் சரியான தடத்தையும் உறுதி செய்கிறது.
  • கொள்முதல் கிரெடிட் ஜர்னல் நுழைவு உதவியுடன், நிறுவனம் எந்த தேதியிலும் அதன் விற்பனையாளர் காரணமாக நிலுவைத் தொகையை சரிபார்க்க முடியும்.

கொள்முதல் கடன் பத்திரிகை நுழைவின் வரம்புகள்

  • கொள்முதல் கிரெடிட் ஜர்னல் பதிவின் பதிவு மனிதனின் தலையீட்டை உள்ளடக்கியது, எனவே அத்தகைய பரிவர்த்தனையை மறுவடிவமைக்கும் நபர் தவறு செய்யும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. அவ்வாறான நிலையில், தவறான பரிவர்த்தனை நிறுவனத்தின் கணக்கு புத்தகங்களில் காண்பிக்கப்படும்.
  • பெரிய அளவில் வணிகத்தைக் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு, அதிக எண்ணிக்கையிலான பரிவர்த்தனைகள் ஈடுபட்டுள்ளன, எனவே அந்த சந்தர்ப்பங்களில், அனைத்து பரிவர்த்தனைகளுக்கும் கொள்முதல் கிரெடிட் ஜர்னல் பதிவைப் பதிவு செய்வது நேரத்தை எடுத்துக்கொள்வதால், தவறுகளின் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.

முக்கிய புள்ளிகள்

  • விற்பனையாளரிடமிருந்து கடனில் பொருட்கள் வாங்கப்படும் போது, ​​கொள்முதல் கணக்கு பற்று வைக்கப்படும், இது மூன்றாம் தரப்பினரிடமிருந்து பொருட்கள் வாங்கப்படுவதால் சரக்கு அதிகரிக்கும்.
  • விற்பனையாளரிடமிருந்து கடனில் பொருட்கள் வாங்கப்படும் போது, ​​செலுத்த வேண்டிய கணக்கின் கணக்குகள் நிறுவனத்தின் கணக்குகளின் புத்தகங்களில் கடன் பெறப்படும். கடன் வாங்குதலுடன், நிறுவனத்தின் பொறுப்பு அதிகரிக்கிறது, மேலும் இதுபோன்ற வாங்குதல்களுக்கு எதிரான தொகையை விற்பனையாளருக்கு திருப்பிச் செலுத்துவதன் மூலம் தீர்வு கிடைக்கும் வரை இந்த பொறுப்பு நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைப் பத்திரத்தில் பிரதிபலிக்கும்.

முடிவுரை

மூன்றாம் தரப்பினரிடமிருந்து (விற்பனையாளரிடமிருந்து) கடன் வாங்கும் பொருட்களை நிறுவனம் வாங்கும் போது கொள்முதல் கடன் பத்திரிகை நுழைவு நிறுவனத்தின் கணக்குகளின் புத்தகங்களில் பதிவு செய்யப்படுகிறது. கடன் விதிமுறைகளில் கொள்முதல் செய்யப்படும் நேரத்தில், கொள்முதல் கணக்கு நிறுவனத்தின் கணக்குகளின் புத்தகங்களில் பற்று வைக்கப்படும், இது நிறுவனத்தின் வருமான அறிக்கையில் காண்பிக்கப்படும் மற்றும் செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் பற்று வைக்கப்படும், ஏனெனில், கடன் வாங்குதல், நிறுவனத்தின் பொறுப்பு அதிகரிக்கிறது மற்றும் விற்பனையாளருக்கு அத்தகைய கொள்முதல்களுக்கு எதிரான தொகையை திருப்பிச் செலுத்துவதன் மூலம் தீர்வு கிடைக்கும் வரை இந்த பொறுப்பு நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைப் பட்டியலில் பிரதிபலிக்கும்.