பல படி வருமான அறிக்கை (வடிவம், எடுத்துக்காட்டுகள்) | எப்படி தயாரிப்பது?

மல்டி-ஸ்டெப் வருமான அறிக்கை என்பது நிறுவனத்தின் வருமான அறிக்கையாகும், இது நிறுவனத்தின் மொத்த இயக்க வருவாயை இயக்கமற்ற வருவாயிலிருந்து பிரிக்கிறது மற்றும் நிறுவனத்தின் மொத்த இயக்க செலவுகளை இயக்கமற்ற செலவுகளிலிருந்து பிரிக்கிறது, இதன் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தின் மொத்த வருவாய் மற்றும் செலவை பிரிக்கிறது இரண்டு வெவ்வேறு துணை பிரிவுகள் அதாவது இயக்க மற்றும் செயல்படாதவை.

பல படி வருமான அறிக்கை என்றால் என்ன?

பல படிநிலை வருமான அறிக்கை என்பது வருமானம், செலவுகள், இலாபங்கள் மற்றும் இழப்புகளை இரண்டு முக்கியமான துணை வகைகளாக வேறுபடுத்துகிறது, அவை இயக்க பொருட்கள் மற்றும் செயல்படாத பொருட்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

பல-படி வருமான அறிக்கை இந்த அனைத்து பொருட்களையும் வெவ்வேறு பிரிவுகளில் அல்லது வகைகளில் பட்டியலிடுகிறது, இது பயனர்களுக்கு முக்கிய வணிக செயல்பாடுகளைப் பற்றிய புரிதலை சிறந்த முறையில் பெற வசதியாகிறது. மறுபுறம், ஒற்றை-படி வருமான அறிக்கையின் வடிவம் அனைத்து வருவாய்களும் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு முக்கிய தலைப்பின் கீழ் இணைக்கப்படுகின்றன, அதாவது, வருமான பட்டியல் மற்றும் அனைத்து செலவினங்களும் செலவுகள் தலைப்பின் கீழ் வைக்கப்படுகின்றன.

பல படி வருமான அறிக்கையின் வடிவம்

பல படி வருமான அறிக்கையின் வடிவம் கீழே. இது இயக்கத் தலை மற்றும் செயல்படாத தலை என இரண்டு முக்கிய தலைப்புகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது

இயக்கத் தலைவர் மேலும் இரண்டு முக்கியமான தலைப்புகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளார், அவை முதன்மை வணிக வருமானங்கள் மற்றும் செலவுகளை பட்டியலிடுகின்றன. இது வழக்கமாக வர்த்தக கணக்கு என்றும் நேரடி வருமானம் மற்றும் செலவுகள் குறிப்பிடப்படும் இடமாகவும் அறியப்படுகிறது.

# 1 - இயக்கத் தலைவர் - மொத்த லாபம்

பல-படி வருமான அறிக்கையின் வடிவத்தில் மொத்த லாபம் முதல் பிரிவாக உள்ளது. முதல் பிரிவின் கணக்கீடு மொத்த விற்பனையிலிருந்து விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலையை (COGS) கழிப்பதன் மூலம் வணிகத்தின் மொத்த லாபத்தைக் காட்டுகிறது. கடனளிப்பவர்கள், முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் உள் நிர்வாகத்திற்கு இது ஒரு முக்கியமான நபராகும், ஏனெனில் ஒரு நிறுவனம் பொருட்களை விற்பதில் அல்லது தயாரிப்புகளை தயாரிப்பதில் எவ்வளவு லாபம் ஈட்டுகிறது என்பதை இது சித்தரிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, சில்லறை விற்பனையாளரின் பல-படி வருமான அறிக்கையில் மொத்த விற்பனையின் எண்ணிக்கை இருக்கும், அதில் அந்தக் காலகட்டத்தில் செய்யப்பட்ட அனைத்து விற்பனைப் பொருட்களும் அடங்கும், மேலும் விற்கப்படும் பொருட்களின் விலையில் வாங்கும் போது, ​​கப்பல் அனுப்பும் போது அல்லது அனுப்பும் போது ஏற்படும் அனைத்து செலவுகளும் அடங்கும் , மற்றும் விற்பனைக்கு விற்பனைக்கு தயாராகிறது. மொத்த விளிம்பு என்பது நிறுவனம் தங்கள் பொருட்களின் விற்பனையிலிருந்து சம்பாதித்த தொகை. கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், வேறு எந்த செலவினங்களும் இதுவரை சேர்க்கப்படவில்லை. இது வெறுமனே வணிக விற்பனையிலிருந்து பணப்புழக்கம் மற்றும் பொருட்கள் வாங்குவதிலிருந்து பணப்பரிமாற்றம். இந்த பிரிவு வணிகத்தின் ஆரோக்கியத்தையும் முக்கிய வணிக நடவடிக்கைகளின் லாபத்தையும் அளவிட உதவுகிறது.

# 2 - இயக்கத் தலைவர் - விற்பனை மற்றும் நிர்வாக செலவுகள்

பல படி வருமான அறிக்கையின் வடிவமைப்பில் இரண்டாவது பிரிவாக விற்பனை மற்றும் நிர்வாக செலவுகள் உள்ளன. ஒரு நிறுவனத்தின் அனைத்து இயக்க செலவுகளையும் விற்பனை மற்றும் நிர்வாக என இரண்டு வெவ்வேறு பிரிவுகளில் இது குறிப்பிடுகிறது.

 • செலவுகளை விற்பனை செய்தல் - தயாரிப்புகளை விற்க செலவுகள். விளம்பரம், விற்பனையாளரின் சம்பளம், சரக்கு மற்றும் கமிஷன்கள் போன்ற செலவுகள் விற்பனை செலவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
 • நிர்வாக செலவுகள்-அலுவலக ஊழியர்களின் சம்பளம், வாடகை மற்றும் பொருட்கள் போன்ற பொருட்களின் விற்பனையுடன் மறைமுகமாக தொடர்புடைய செலவுகள் கருதப்படுகின்றன

மொத்த இயக்க செலவுகளை கணக்கிடுவதற்கு விற்பனை மற்றும் நிர்வாக செலவு இரண்டுமே ஒன்றாக சேர்க்கப்படுகின்றன. இந்த மொத்த இயக்க செலவுகளை முதல் பிரிவில் மேலே கணக்கிடப்பட்ட மொத்த லாபத்திலிருந்து கழிப்பதன் மூலம் நிறுவனத்தின் இயக்க வருமானம் கணக்கிடப்படுகிறது.

# 3 - செயல்படாத தலைவர்

பல-படி வருமான அறிக்கையின் வடிவமைப்பில் மூன்றாவது பிரிவாக செயல்படாத தலை உள்ளது. செயல்படாத மற்றும் பிற தலை ஒரு வணிகத்தின் முக்கிய செயல்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய அனைத்து வகையான வணிக வருமானங்களையும் செலவுகளையும் பட்டியலிடுகிறது. உதாரணமாக, ஒரு சில்லறை விற்பனையாளர் காப்பீட்டு வணிகத்தில் இல்லை என்று சொல்லுங்கள், ஒரு கார் அவர்களின் கடையைத் தாக்கியது. காப்பீட்டு நிறுவனம் குடியேற்றத்திலிருந்து ஒரு தொகையை செலுத்தியது, இதனால் காப்பீட்டு நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்பட்ட வருமானம் மொத்த விற்பனையில் கருதப்படாது; மாறாக, இது செயல்படாத வருமானமாக இருக்கும். எனவே, இது செயல்படாத மற்றும் பிற தலைகளில் வரும்.

 • வழக்குத் தீர்வுகள், வட்டி, இழப்புகள் மற்றும் முதலீடுகளின் ஆதாயங்கள் மற்றும் எந்தவொரு அசாதாரண பொருட்களும் போன்ற பிற வருமானங்கள் மற்றும் செலவுகள் இந்த தலைப்பின் கீழ் வருகின்றன. இயக்கத் தலைக்கு கீழ் இருந்ததால் செயல்படாத தலையில் துணைப்பிரிவுகள் எதுவும் இல்லை. இது எல்லா வகையான செயல்பாடுகளையும் பட்டியலிட்டு இறுதியில் அவற்றை மொத்தமாக்குகிறது.
 • செயல்படாத தலையின் அனைத்து பொருட்களும் மொத்தமாக முடிந்ததும், செயல்படாத தலையின் மொத்தத்தை கழித்து அல்லது சேர்ப்பதன் மூலம் காலத்திற்கான நிகர வருமானம் கணக்கிடப்படுகிறது அல்லது செயல்பாடுகளின் வருமானம்.

பல படி வருமான அறிக்கை எடுத்துக்காட்டு

ஒரு உதாரணத்தின் உதவியுடன் பல-படி வருமான அறிக்கையைத் தயாரிப்போம்

படி # 1 - மொத்த இலாபப் பிரிவைத் தயாரிக்கவும்

பின்வரும் அட்டவணை மொத்த இலாபத்தின் கணக்கீட்டைக் காட்டுகிறது

மொத்த லாபம் = மொத்த விற்பனை - விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை

 • முதல், மொத்த லாபம் = $ 50,000,000 - 40,000,000
 • மொத்த லாபம் = $10,000,000

படி 2 - இயக்கத் தலைவர் - இயக்க வருமானம் / லாபத்தைக் காட்டும் இரண்டாவது பிரிவைத் தயாரிக்கவும்:

இயக்க வருமானத்தின் கணக்கீட்டை கீழே உள்ள அட்டவணை காட்டுகிறது

இயக்க வருமானம் = மொத்த லாபம் - மொத்த இயக்க செலவுகள்

 • முதல், இயக்க வருமானம் = $ 10,000,000 - 5,200,000
 • இயக்க வருமானம் = $4,800,000

படி 3 - செயல்படாத அனைத்து தலைவர்களையும் தயாரிக்கவும்

நிகர வருமானத்தின் கணக்கீட்டை கீழே உள்ள அட்டவணை காட்டுகிறது

நிகர வருமானம் = செயல்பாடுகளின் வருமானம் + செயல்படாத மற்றும் பிற தலைவர்களின் மொத்தம்

 • முதல், நிகர வருமானம் =, 800 4,800,000 + $ 500,000
 • நிகர வருமானம் = $5,300,000

பல படி வருமான அறிக்கையின் நன்மைகள்

 • ஒரு வணிகத்தின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனை பகுப்பாய்வு செய்ய பல-படி வருமான அறிக்கை உதவுகிறது. ஒரு நிறுவனம் எவ்வளவு திறமையாக செயல்படுகிறது மற்றும் செயல்படுகிறது என்பதை கடன் வழங்குநர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் மதிப்பீடு செய்யலாம்.
 • ஒரு நிறுவனம் தனது முக்கிய செயல்பாடுகளை நிறுவனம் செய்யும் மற்ற செயல்பாடுகளிலிருந்து அலட்சியமாக எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை ஒருவர் எளிதாக தீர்மானிக்க முடியும்.
 • பல-படி வருமான அறிக்கை உதாரணத்தைப் போலவே, ஒரு சில்லறை விற்பனையாளரின் முக்கிய செயல்பாடு அவரது வர்த்தகப் பொருட்களை விற்பனை செய்வதாகும், மேலும் கடனாளிகளும் முதலீட்டாளர்களும் அந்த சில்லறை விற்பனையாளர் தனது வர்த்தகப் பொருட்களை எந்த நீர்த்தலும் இல்லாமல் விற்க முடியும் என்பதை அறிய ஆர்வமாக உள்ளனர். மற்ற இலாபங்களுடனான எண்கள் மற்றும் விற்பனை அல்லாத விற்பனை தொடர்பான இழப்புகள். இப்போது அவற்றைச் சரிபார்க்க, அனைத்து செலவினங்களையும் வருமானங்களையும் ஒன்றாக இணைக்க முடியாது, ஆனால் அவை சில சரியான தலைகளில் தனித்தனியாக பட்டியலிடப்பட வேண்டும், அவை அர்த்தமுள்ளவை மற்றும் புரிந்துகொள்ள எளிதானவை. இந்த நோக்கத்திற்காக, பல படி வருமான அறிக்கை ஒரு தீர்வாகும்.

முடிவுரை

பல படி வருமான அறிக்கை வடிவமைப்பு ஒரு நாள் படி அறிக்கையை விட எந்த நாளிலும் சிறந்தது, ஏனெனில் இது சரியான விவரங்களை வழங்குகிறது. ஆனால், அது சரியாக தயாரிக்கப்படவில்லை என்றால், அது தவறாக வழிநடத்தும். நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் செலவினங்களை விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலையிலிருந்து மற்றும் அவற்றின் ஓரங்களை செயற்கையாக மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளுக்கு மாற்றக்கூடும். அடிப்படையில், காலப்போக்கில் ஒப்பீட்டு நிதிநிலை அறிக்கைகளைப் பார்ப்பது மிகவும் முக்கியமானது, இதன் மூலம் ஒருவர் போக்குகளைப் பார்த்து தீர்ப்பளிக்க முடியும், பின்னர் செலவினங்களின் தவறான இடத்தைப் பிடிக்கலாம்.