செயல்பாடுகளின் அறிக்கை (வரையறை, எடுத்துக்காட்டு) | நன்மை தீமைகள்

செயல்பாட்டு வரையறை அறிக்கை

செயல்பாட்டு அறிக்கை, வருமான அறிக்கை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, ஆளும் குழுவால் அறிவுறுத்தப்படும் கணக்கியல் கொள்கைகளின்படி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு (மாதாந்திர, காலாண்டு அல்லது ஆண்டுதோறும்) ஒரு நிறுவனத்தின் வருமானம் மற்றும் செலவுகளை ஒரு நிலையான கணக்கியல் வடிவத்தில் பதிவு செய்கிறது.

செயல்பாட்டு அறிக்கையின் எடுத்துக்காட்டு

5 மில்லியன் நிகர விற்பனையுடன் ஒரு நிறுவனத்தைக் கவனியுங்கள். நிறுவனத்திற்கான செலவுகள் (COGS மற்றும் இயக்க செலவுகள்) நிகர விற்பனையிலிருந்து நீக்கப்பட்டு வரி அல்லது PBT க்கு முன் லாபம் கிடைக்கும். அறிக்கைகளின்படி விற்கப்படும் பொருட்களின் விலை 2.8 மில்லியன் ஆகும். இயக்க மேல்நிலைகள் அல்லது நிலையான மேல்நிலைகள் 1 மில்லியன் ஆகும். பிபிடி கணக்கிடப்பட்டதும், வரியைக் குறைப்பது எங்களுக்கு பிஏடி (வரிக்குப் பின் லாபம்) அல்லது நிகர வருமானத்தைப் பெறும். இந்த PAT உடன் நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கையைப் பிரிப்பது EPS ஆக இருக்கும் (ஒரு பங்குக்கு சம்பாதிப்பது)

வருமான அறிக்கையின் உருவாக்கம் மற்றும் ஓட்டம் கீழே.

செயல்பாட்டு அறிக்கை மற்றும் வருமான அறிக்கைக்கு இடையிலான வேறுபாடு

 • வருமான அறிக்கை மற்றும் செயல்பாட்டு அறிக்கை ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான முக்கிய வேறுபாடு சொற்பொருள் ஆகும். அறிக்கையிடலின் வடிவம் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் வேறுபடுகிறது, ஆனால் இரண்டு நிகழ்வுகளிலும் இறுதி வரி ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். இருவரும் அதன் முக்கிய வணிக நடவடிக்கைகளிலிருந்து நிறுவனத்தின் நிகர வருமானம் அல்லது லாபத்தை தெரிவிக்கின்றனர்.
 • வருமான அறிக்கைகளில் விவரங்களை கணக்கிடும்போது, ​​கணக்காளர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான செலவுகள் மற்றும் வருவாயைக் கருதுகின்றனர். இருப்பினும், சில சந்தர்ப்பங்களில், அனைத்து விவரங்களும் (செலவுகள், நிகர விற்பனை) ஒரே காலகட்டத்தில் உணரப்பட வேண்டியதில்லை. அத்தகைய சூழ்நிலையில், வருமான அறிக்கையின் அடுத்த வெளியீட்டில் அளவுருக்கள் சரிசெய்யப்படுகின்றன. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், விற்பனைக்கான விலைப்பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்ட நேரத்தில் கூட வருவாய் கைப்பற்றப்படலாம். இன்னும் செயல்பாட்டில் உள்ள எந்தத் தொகையும் கணக்கியல் அமைப்பில் முழுமையாக சரிசெய்யப்படுகின்றன.

முக்கியத்துவம் மற்றும் முக்கியத்துவம்

 • ஒரு குறிப்பிட்ட கால கட்டத்தில் நிறுவனத்தின் செயல்திறனை ஒரு நிறுவனமாக மதிப்பிடுவதற்கு இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதே காரணத்திற்காக இது ஒரு இலாப / இழப்பு அறிக்கை என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. கணக்கியல் அறிவு கொண்ட ஒரு நபர் காண்பிக்கப்படுவார், மேலும் இது செயல்பாட்டு அறிக்கையைப் பயன்படுத்தி ஒரு பதவிக்காலத்திற்கான நிறுவனத்தின் லாபத்தை விளக்குகிறது. மேலே உள்ள வடிவமைப்பில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, இந்த அறிக்கை அதன் முக்கிய வணிக நடவடிக்கைகளிலிருந்து நிறுவனத்தின் வருவாய், நிகர விற்பனை மற்றும் வருமானத்தை சித்தரிக்கிறது, அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் செய்யப்பட்ட அனைத்து செலவுகளையும் தவிர்த்து.
 • ஒரு முதலீட்டாளர் எந்தவொரு பங்குகளிலும் முதலீடு செய்வதற்கு முன்னர் நிதி, செயல்பாடுகள் குறித்த அறிக்கைகள் குறிப்பிட்டதாக இருக்கும். வருமான அறிக்கையில் கிடைக்கும் தகவல்களை மிகைப்படுத்த முடியாது, மேலும் இது நிறுவனத்தின் துல்லியமான நிதி ஆரோக்கியத்தை வழங்கும். அதிக நிகர வருமானம் அதன் நிலையான பொறுப்புகள் அனைத்தையும் (வட்டி, சம்பளம், மேல்நிலைகள்) சந்தித்தபின் பங்குதாரர்களுக்கு அதிக செல்வ விநியோகத்தில் விளைகிறது. இதனால் முதலீட்டாளர்கள் கணிசமான நிகர வருமானத்தைக் கொண்ட நிறுவனங்களுடன் அதிக நிதி வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்கலாம். வருமான அறிக்கையின் ஆண்டு ஒப்பிடுகையில், கடந்த காலத்தில் நிறுவனம் எவ்வாறு செயல்பட்டது என்பதை மதிப்பீடு செய்ய முதலீட்டாளர்களுக்கு உதவும்.

நன்மைகள்

 • அந்த காலத்திற்கான நிறுவனத்தின் நிதி செயல்திறனை இது பதிவு செய்கிறது.
 • பங்குதாரர் தனது பகுப்பாய்வு செய்வதில் முதலீட்டாளருக்கு வசதி அளிக்கிறது மற்றும் பங்குகளை வாங்க / விற்க அல்லது வைத்திருக்க வேண்டுமா என்று அழைக்கவும்.
 • ஆய்வாளர்கள் வரலாற்று செயல்திறனைக் காண அறிக்கையைப் பயன்படுத்தலாம் மற்றும் எதிர்காலத்திற்கான செயல்திறனை முன்னறிவிக்கவும் முடியும்.
 • இது நிறுவனத்தின் நிதி ஆரோக்கியத்தின் அறிக்கை அட்டையாக செயல்படுகிறது.
 • நிறுவனத்தின் கண்ணோட்டத்தில், வருமான அறிக்கை வரி தாக்கல் செய்வதை எளிதாக்குகிறது மற்றும் கண்காணிக்க எளிதானது.
 • இது வணிக வரியின் செயல்திறன் மற்றும் செயல்படாத பகுதிகளை சுட்டிக்காட்டுகிறது மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.
 • இது குறிப்பிட்ட துறையின் ஆரோக்கியத்தையும் அளவிடுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி பட்ஜெட்டுக்கு எதிராக தனித்தனியாக எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை ஒருவர் விசாரிக்க முடியும்.
 • செயல்திறனை சகாக்களுடன் (போட்டியாளர்கள்) ஒப்பிட்டு அதற்கேற்ப செயல்பட இந்த அறிக்கைகள் மிகவும் எளிது.
 • இது நிறுவனத்திற்கான பணப்புழக்கங்களின் சுருக்கத்தை வழங்குகிறது மற்றும் நிதிகளின் வரத்து மற்றும் வெளிப்பாட்டை பகுப்பாய்வு செய்வதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
 • கடன் வழங்குநர்களிடமிருந்தும் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்தும் மூலதனத்தை திரட்டுவதற்கு, நிறுவனத்தின் நிலையை முன்வைப்பதில் செயல்பாட்டு அறிக்கை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
 • நிறுவனத்தின் கடன்களை பூர்த்தி செய்வதற்கான வட்டி செலுத்தும் திறனையும் இது கணித்துள்ளது.

தீமைகள்

 • வருமான அறிக்கை உணரும்போது செலவு அல்லது வருவாயைப் பதிவு செய்யாது, ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு. எனவே உண்மையான பணம் நிறுவனத்திற்குள் பறப்பதற்கு முன்பே அது தொகையை பதிவு செய்யும்.
 • வருமான அறிக்கைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள் ஒரு திட்டத்தின் வெற்றி அல்லது தோல்வியின் விளைவாக ஏற்படும் அனைத்து காரணிகளையும் மட்டுமே விளக்கவில்லை.
 • அறிக்கை அவ்வப்போது மற்றும் அடிக்கடி பதிவு செய்யப்பட வேண்டும், இது ஒரு நிறுவனத்தின் கண்ணோட்டத்தில் ஒரு அபாயகரமான பணியாகும்.
 • வருமான அறிக்கை உள்ளீடுகள் அனுமானங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, எல்லா நேரங்களிலும் உண்மைகள் அல்ல, அவை பல வழிகளில் தவறாக வழிநடத்தும்.
 • தயாரித்தல் மற்றும் புகாரளித்தல் ஆகியவை நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும்.
 • ஒரு போட்டி நன்மை இருப்பதன் நன்மை ஒரு ஆக்ஸிமோரன் ஆகும், இது இரு வழிகளிலும் ஊசலாடும்.
 • வருமான அறிக்கைகளைப் புகாரளிக்கும் நிறுவனங்கள் பயனுள்ள தகவல்களை வழங்காமல் போகலாம், மேலும் இது நிறுவனத்தின் உடல்நலம் குறித்து ஆய்வு செய்யும் ஆய்வாளர்களை தவறாக வழிநடத்தும்.
 • வெளி காரணிகள், சந்தை சாத்தியக்கூறுகள் போன்ற வருவாய் அல்லாத காரணிகள் இந்த அறிக்கையின் கீழ் இல்லை மற்றும் நிதி அறிக்கைகளில் ஒருபோதும் நுழையாது. இந்த காரணிகள் ஒரு திட்டத்தின் வெற்றி அல்லது தோல்விக்கான உண்மையான காரணமாக இருக்கலாம்.

முடிவுரை

ஆகவே, செயல்பாட்டு அறிக்கையின் வருமான அறிக்கை, ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் சொற்பொருளிலிருந்து வேறுபடும், இது நிறுவனத்தின் லாபம் மற்றும் நிதி ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிப்பதில் முக்கியமான மற்றும் முக்கியமான அறிக்கையாகும். ஆய்வாளர்கள் தங்கள் ஆராய்ச்சிக்கான பணப்புழக்கம் மற்றும் இருப்புநிலை ஆகியவற்றுடன் வருமான அறிக்கைகளையும் பார்ப்பார்கள். நியாயமற்ற முறையில் புகாரளிக்கப்படும்போது அறிக்கை அதன் குறைபாடுகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் ஆய்வாளரை தவறாக வழிநடத்தும். வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்க நிறுவனத்தின் நிதி முன்கணிப்பு சாத்தியமானது மற்றும் இந்த அறிக்கையுடன் எளிதாக செய்யப்படுகிறது.

கணக்கியல் திறன்களைக் கொண்ட ஒரு நபர், செயல்பாட்டின் அறிக்கையைப் பார்ப்பதன் மூலம் நிறுவனம் அதன் முக்கிய செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைக் கணிக்க முடியும். வருமான அறிக்கையை ஆராய்வதன் மூலம் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட வணிகப் பகுதியிலிருந்தும் ஏதேனும் கசிவு ஏற்படுவதை அவர்கள் பகுப்பாய்வு செய்து சரிசெய்யலாம். ஆண்டு ஒப்பிடுகையில் ஆண்டு வளர்ச்சியை பகுப்பாய்வு செய்ய உதவும். சுருக்கமாக, செயல்பாட்டு அறிக்கை அந்த குறிப்பிட்ட பதவிக்காலத்தில் எவ்வளவு சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது என்பதைக் காண நிறுவனத்தின் அறிக்கை அட்டையாக செயல்படுகிறது. நிறுவனங்கள் மூலதனத்தை திரட்ட கடன் வழங்குநர்களுக்கு முன்னால் உள்ள திட்ட நிறுவனத்தின் படத்திற்கும் இதைப் பயன்படுத்துகின்றன.