நிகர வருமான சூத்திரம் | நிகர வருமானத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது? | எடுத்துக்காட்டுகள்

நிகர வருமானத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்

நிறுவனத்தின் நிகர வருமானத்தை கணக்கிடுவதற்கு நிகர வருமான சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நிறுவனம், ஆய்வாளர்கள், முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களுக்கு இது மிக முக்கியமான எண்ணாகும், ஏனெனில் இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் நிறுவனம் சம்பாதித்த லாபத்தை அளவிடுகிறது.

நிகர வருமானம் = மொத்த வருவாய் - மொத்த செலவுகள்.

 • நிகர வருமானம் அல்லது நிகர லாபம் கணக்கிடப்படுகிறது, இதனால் முதலீட்டாளர்கள் மொத்த வருவாய் நிறுவனத்தின் மொத்த செலவினங்களை விட அதிகமாக அளவிட முடியும்.
 • மொத்த வருவாயில் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் விற்பனையின் வருவாய், வட்டி வருமானம் மற்றும் வணிக அல்லது பிற வருமானத்தின் விற்பனையின் வருமானம் ஆகியவை அடங்கும்.
 • மொத்த செலவினங்களில் விற்கப்படும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் விலை, சம்பளம் மற்றும் ஊதியங்கள் போன்ற இயக்க செலவுகள், அலுவலக பராமரிப்பு, பயன்பாடுகள் மற்றும் தேய்மானம், மற்றும் கடன்தொகை, வட்டி வருமானம் மற்றும் வரி ஆகியவை அடங்கும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த நிகர வருமான ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - நிகர வருமான ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

ஏபிசி இன்க் நிறுவனம் 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான, 000 100,000 விற்பனையிலிருந்து வருவாயைக் கொண்டிருந்தது. இது ஊழியர் ஊதியமாக $ 20,000, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் பொருட்களுக்கு $ 50,000, மற்ற அலுவலக மற்றும் தொழிற்சாலை பராமரிப்பு செலவுகளுக்கு $ 5,000 செலுத்தியது. நிறுவனம் interest 3000 வட்டி வருமானத்தைக் கொண்டிருந்தது மற்றும் in 2500 வரிகளை செலுத்தியது. ஏபிசி இன்க் நிறுவனத்தின் நிகர வருமானம் என்ன?

நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் = விற்பனையிலிருந்து வருவாய் + வட்டி வருமானம்

 • மொத்த வருவாய் = 100000 + 3000 = 103,000

மொத்த செலவுகள் = பணியாளர் ஊதியங்கள் + மூலப்பொருட்கள் + அலுவலகம் மற்றும் தொழிற்சாலை பராமரிப்பு + வட்டி வருமானம் + வரி

 • மொத்த செலவுகள் = 20000 + 50000 + 5000 + 3000 + 2500 = $ 80, 500

நிகர வருமானம் = மொத்த வருவாய் - மொத்த செலவுகள்.

 • நிகர வருமானம் = 103000 - 80500
 • நிகர வருமானம் =, 500 22,500

எடுத்துக்காட்டு # 2

ஆப்பிளின் லாபம் மற்றும் இழப்பு அறிக்கை மற்றும் நிறுவனம் அறிவித்த நிகர வருமானத்தைப் பார்ப்போம்.

நிறுவனத்தின் வருடாந்திர 10-கே தாக்கல் முதல் எஸ்.இ.சி வரை ஸ்னாப்ஷாட்கள் கீழே உள்ளன. நிகர வருமானத்தை கணக்கிடுவது லாபம் மற்றும் இழப்பு அறிக்கையின் கீழ்நிலை அல்லது செயல்பாட்டு அறிக்கையாக செய்யப்படுகிறது. நிறுவனத்தின் நிகர வருமானம் மஞ்சள் நிறத்தில் உயர்த்திக்காட்டப்பட்டுள்ளது

ஆதாரம்: ஆப்பிள் எஸ்.இ.சி தாக்கல்

நிகர வருமான கால்குலேட்டர்

பின்வரும் நிகர வருமான கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்.

மொத்த வருவாய்
மொத்த செலவுகள்
நிகர வருமான சூத்திரம்
 

நிகர வருமான சூத்திரம் =மொத்த வருவாய் - மொத்த செலவுகள்
0 – 0 = 0

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

 • நிகர வருமானம் என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கையில் உள்ள எண்ணிக்கையை அதிகம் கவனிப்பதாகும்.
 • நிகர வருமான எண்ணால் நிறைய நிதி விகிதங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன. பங்குதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஈவுத்தொகையின் அளவு நிறுவனம் சம்பாதித்த நிகர வருமானத்தைப் பொறுத்தது என்பதால் பங்குதாரர்கள் இந்த மெட்ரிக்கை தீவிரமாக பின்பற்றுகிறார்கள்.
 • நிறுவனம் சம்பாதித்த லாபத்தின் அடிப்படையில் நிகர வருமானம் ஒரு முக்கியமான மெட்ரிக் என்றாலும், நிறுவனம் சம்பாதித்த உண்மையான பணம் அல்ல. செயல்பாடுகளின் அறிக்கை அல்லது நிறுவனத்தின் லாப நஷ்ட அறிக்கையில் பணமதிப்பிழப்பு மற்றும் கடன்தொகுப்பு போன்ற பணமில்லாத பொருட்கள் நிறைய உள்ளன. எனவே, நிகர வருமானத்தில் எந்த மாற்றமும் அல்லது நிதி விகிதங்களும் சரியாக பகுப்பாய்வு செய்யப்பட வேண்டும்.
 • குறைந்த விற்பனை, மோசமான மேலாண்மை, அதிக செலவுகள் போன்ற பல காரணிகளால் குறைந்த நிகர வருமானம் இருக்கலாம்.
 • நிகர வருமானம் நிறுவனத்திற்கு நிறுவனம் மற்றும் தொழில் துறைக்கு மாறுபடும். நிறுவனத்தின் அளவு மற்றும் அது வேலை செய்யும் தொழில் காரணமாக இது மாறுபடும். சில நிறுவனங்கள் கனரக சொத்து வணிக மாதிரிகள் உள்ளன; இதனால், தேய்மான செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும், மற்றவர்களுக்கு ஒளி சொத்து மாதிரிகள் இருக்கலாம். மேலும், தொழில்களில் வளர்ச்சி காரணிகள், கடன் நிலைகள், அரசாங்க வரிகள் நிறுவனத்தின் நிகர வருமான எண்களை பாதிக்கின்றன.

எக்செல் இல் நிகர வருமான ஃபார்முலா (எக்செல் வார்ப்புருவுடன்)

நிகர வருமானத்தின் மற்றொரு எடுத்துக்காட்டைப் பார்ப்போம், அதை எக்செல் மூலம் தீர்க்க முயற்சிப்போம்.

ஒரு நிறுவனம் XYZ மொத்த வருவாய், 000 500,000, மற்றும் நிறுவனம் விற்கும் பொருட்களின் விலை, 000 120,000. நிறுவனம் தனது ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் மற்றும் ஊதியத்தை $ 30,000 வரை செலுத்தியது. இது வாடகை மற்றும் பிற பயன்பாடுகளுக்கு $ 20,000 செலவிட்டது. தேய்மானச் செலவாக நிறுவனம் $ 15,000 பதிவு செய்கிறது. நிறுவனம் 10,000 டாலர் நீண்ட கால கடனுக்கும் வட்டி செலுத்துகிறது மற்றும் $ 20,000 வரி செலுத்துகிறது.

நிகர வருமானத்தை கணக்கிடுவது அனைத்து செலவுகளையும் வருவாயிலிருந்து கழிப்பதன் மூலம் செய்ய முடியும். நிகர வருமானத்தின் கணக்கீடு கீழே உள்ள வார்ப்புருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எக்செல் வார்ப்புருவில், நிகர வருமானத்தைக் கணக்கிட நிகர வருமான சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தினோம்.

நிறுவனத்தின் நிகர வருமானம் -