பண சமமானவர்கள் (வரையறை, எடுத்துக்காட்டுகள்) | முழுமையான வழிகாட்டி

பண சமம் என்றால் என்ன?

பண சமமானவர்கள், பொதுவாக, மூன்று மாதங்கள் அல்லது அதற்கும் குறைவான முதிர்ச்சியைக் கொண்ட அதிக திரவ முதலீடுகள், அதிக கடன் தரம் கொண்டவை மற்றும் கட்டுப்பாடற்றவை, எனவே இது உடனடி பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கிறது.

பண சமமான எடுத்துக்காட்டுகள்

பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளைப் பற்றி விவாதிக்கலாம்.

 • வங்கியாளர் ஏற்பு: ஒரு வங்கியாளரின் ஏற்பு (பிஏ) என்பது ஒரு வணிக வங்கியால் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படும் ஒரு நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட குறுகிய கால கடன் கருவியாகும்.
 • வணிக தாள்: ஒரு நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட பாதுகாப்பற்ற நிதி ஆதாரம் மற்றும் பொதுவாக குறுகிய கால இயல்பு. பெறத்தக்க கணக்குகள், சரக்குகள் மற்றும் குறுகிய கால பொறுப்புகள் போன்ற குறுகிய கால வணிகத் தேவைகளுக்கு நிதியளிப்பதற்கு இவை பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
 • கருவூல மசோதா: டி-பில் என்பது அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் கருவூலத் துறையின் ஆதரவுடன் குறுகிய கால கடன் கடமையாகும். டி-பில்கள் பொதுவாக ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவான முதிர்ச்சியைக் கொண்டிருக்கின்றன, மேலும் அதிகபட்சமாக million 5 மில்லியனை வாங்குவதற்கு $ 1,000 என்ற பிரிவில் விற்கப்படுகின்றன.

பங்குகள், பத்திரங்கள் மற்றும் வழித்தோன்றல்கள் போன்ற பங்கு முதலீடுகள் சமமானவர்களிடமிருந்து விலக்கப்படுகின்றன, அவை பொருள், பண சமமானவை எனில், எடுத்துக்காட்டாக, முதிர்ச்சியின் குறுகிய காலத்திற்குள் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட மீட்பின் தேதியுடன் பெறப்பட்ட முன்னுரிமை பங்குகள்.

கடன் ஒப்பந்தங்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒப்பந்தம் காரணமாக டி-பில்களை பணமாக மாற்ற முடியாவிட்டால், தடைசெய்யப்பட்ட டி-பில்கள் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் உள்ள தடைசெய்யப்படாத டி-பில்களிலிருந்து ஒரு தனி முதலீட்டுக் கணக்கில் புகாரளிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது ஒரு குறிப்பு அதைக் குறிப்பிடும் கணக்கு கணக்கின் குறிப்புகளில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

ரொக்கம் மற்றும் பண சமங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

முக்கிய வேறுபாடுகள் இங்கே -

 • பணம்: பணம் என்பது நாணய வடிவில் பணம். இதில் அனைத்து பில்கள், நாணயங்கள் மற்றும் நாணயத்தாள்கள் உள்ளன.
 • பண சமமானவர்கள்: ஒரு முதலீடு சமமானதாக தகுதி பெறுவதற்கு, அது உடனடியாக பணமாக மாற்றப்பட வேண்டும் மற்றும் முக்கிய மதிப்பு அபாயத்திற்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். ஆகையால், ஒரு முதலீடு பொதுவாக மூன்று மாதங்கள் அல்லது அதற்கும் குறைவான குறுகிய முதிர்ச்சியைக் கொண்டிருக்கும்போது மட்டுமே பணத்திற்கு சமமாக தகுதி பெறுகிறது.

டெஸ்கோ உதாரணம்

2017 ஆண்டு அறிக்கையிலிருந்து டெஸ்கோ எடுத்துக்காட்டு - புக்கர் குரூப் பி.எல்.சி உடன் இணைவதை முடிக்க ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 777 மில்லியன் டாலர் ரொக்கமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணம் குழுவிற்கு கிடைக்காது, மேலும் இணைப்பின் முழுமையான விதிமுறைகளின் திருப்தி குறித்து குழு மற்றும் அதன் ஆலோசகர்களால் கூட்டாக வெளியிடப்படும் வரை மோதிர-வேலி கணக்குகளில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

கணக்கியல் நுழைவு: இருப்புநிலை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பணம் மற்றும் ரொக்கத்திற்கு சமமான அளவைக் காட்டுகிறது. பணப்புழக்க அறிக்கை காலப்போக்கில் பணத்தின் மாற்றத்தை விளக்குகிறது. எ.கா., ஒரு வணிகமானது மூலப்பொருளை வாங்குவதற்கு $ 200 செலவிட்டால், அது அதன் மூலப்பொருளுக்கு $ 200 அதிகரிப்பு மற்றும் அதன் பணம் மற்றும் அதற்கு இணையான குறைவு என பதிவு செய்யும்.

ரொக்கம் மற்றும் பண சமமானவர்களின் முக்கியத்துவம்

# 1 - பணப்புழக்க மூல

நிறுவனங்கள் முதலீடு அல்லது பிற நோக்கங்களுக்காக அல்லாமல் குறுகிய கால பண உறுதிமொழிகளை பூர்த்தி செய்யும் நோக்கத்திற்காக அவற்றை வைத்திருக்கின்றன. இது பணப்புழக்கத்தின் முக்கிய ஆதாரமாகும். இதனால் நிறுவனங்கள் வருவாய் பற்றாக்குறை, பழுதுபார்ப்பு அல்லது இயந்திரங்களை மாற்றுவது அல்லது பட்ஜெட்டில் இல்லாத பிற எதிர்பாராத சூழ்நிலைகள் போன்ற எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளுக்கு பண மெத்தை விரும்புகின்றன.

ஒரு நிறுவனம் அதன் குறுகிய கால கடனை அடைக்கக்கூடிய வேகத்தை தீர்மானிக்க பணப்புழக்க விகித கணக்கீடுகள் முக்கியம். பல்வேறு பணப்புழக்க விகிதத்தில் பண விகிதம், தற்போதைய விகிதம் விரைவான விகிதம் ஆகியவை அடங்கும்.

 • பண விகிதம்: (ரொக்கம் மற்றும் சமமானவை + சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பத்திரங்கள்) ÷ தற்போதைய பொறுப்புகள்
 • தற்போதைய விகிதம்: நடப்பு சொத்துக்கள் ÷ தற்போதைய பொறுப்புகள்;
 • விரைவான விகிதம்: (தற்போதைய சொத்து - சரக்கு) ÷ தற்போதைய பொறுப்புகள்;

தற்போதைய விகிதத்துடன் ஒரு நிறுவனம் XYZ இருந்தால்: 2.3x, விரைவு விகிதம்: 1.1x, மற்றும் பண விகிதம்: 0.6x. நிறுவனத்தின் பணப்புழக்கம் குறித்து நீங்கள் கருத்து தெரிவிக்க முடியுமா?

விளக்கம்: மூன்று விகிதங்களில், பண விகிதம் மிகவும் பழமைவாதமாகும். இது பணத்தைப் போல திரவமாக இல்லை என்று கொடுக்கப்பட்ட பெறத்தக்கவைகளையும் சரக்குகளையும் இது விலக்குகிறது. மேலேயுள்ள எடுத்துக்காட்டில், 0.6x இன் விரைவான விகிதம், தற்போதைய பொறுப்பின் ஒவ்வொரு டாலருக்கும் செலுத்த நிறுவனம் 0.6 டாலர் திரவ சொத்துக்களை மட்டுமே கொண்டுள்ளது என்பதாகும்.

# 2 - ஊக கையகப்படுத்தல் உத்தி

அதன் குவியலுக்கு மற்றொரு நல்ல காரணம், அருகிலுள்ள கையகப்படுத்தல் ஆகும். உதாரணமாக, ஆப்பிள் இன்க் நிறுவனத்தின் 2014 இருப்புநிலைக் குறிப்பில் பண இருப்பைக் கவனியுங்கள்.

 • ரொக்கம் = 8 13.844 பில்லியன்
 • மொத்த சொத்துக்கள் = 1 231.839 பில்லியன்கள்
 • மொத்த சொத்துக்களின்% = 13.844 / 231.839 ~ 6%
 • 2014 இல் மொத்த விற்பனை = $ 182.795
 • மொத்த விற்பனையின்% ஆக பணம் = 13.844 / 182.795 ~ 7.5%

ஆதாரம்: ஆப்பிள் எஸ்.இ.சி தாக்கல்

விளக்கம்: $ 13.844 பில்லியன் (ரொக்கம்) + $ 11.233 பில்லியன் (குறுகிய கால முதலீடுகள்) + $ 130.162 பில்லியன் (நீண்ட கால முதலீடுகள்) முதலீடு $ 155.2 பில்லியன். இவை அனைத்தையும் இணைப்பது ஆப்பிள் சில காலங்களில் கையகப்படுத்துதலைத் தேடும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

வைத்திருப்பது நல்லதா கெட்டதா?

+ முதிர்ச்சி மற்றும் மாற்றத்தின் எளிமை: இது வணிக கண்ணோட்டத்தில் இருப்பதால் இது சாதகமானது, ஏனெனில் ஒரு நிறுவனம் குறுகிய கால தேவைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அவற்றை பூர்த்தி செய்ய பயன்படுத்தலாம்.

+ நிதி சேமிப்பு: ஒதுக்கப்படாத சமமானது, அதை என்ன செய்வது என்று வணிகம் தீர்மானிக்கும் வரை பணத்தை சேமிப்பதற்கான ஒரு வழியாகும்.

வருவாய் இழப்பு: சில நேரங்களில், நிறுவனங்கள் சமமான அளவில் தொகையை ஒதுக்குகின்றன, இது சந்தை நிலைமைகளைப் பொறுத்து உடனடி கடன்களை ஈடுகட்ட தேவையானதை மீறுகிறது. இது நிகழும்போது, ​​நிறுவனம் சாத்தியமான வருவாயை இழக்கிறது, ஏனென்றால் வேறு இடங்களில் அதிக வருமானத்தை ஈட்டக்கூடிய பணம் பணக் கணக்கில் உறுதிபூண்டுள்ளது.

குறைந்த வட்டி: பல சமமானவர்கள் ஆர்வத்தைத் தாங்குகிறார்கள். இருப்பினும், வட்டி விகிதம் பொதுவாக குறைவாக இருக்கும். குறைந்த வட்டி விகிதம் சமமானவர்கள் குறைந்த ஆபத்தை உள்ளடக்கியது என்பதில் அர்த்தமுள்ளது. இருப்பினும், பணவீக்கத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள சமமானவர்கள் போராடுகிறார்கள் என்பதும் இதன் பொருள்.

இறுதி எண்ணங்கள்

ஒரு நிறுவனம் வைத்திருக்கும் ரொக்கம் மற்றும் ரொக்க சமமான அளவு நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த இயக்க உத்திக்கு தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. நிறுவனங்கள் எவ்வளவு வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது பற்றி பல கோட்பாடுகள் உள்ளன. இருப்பினும், இது தொழில் மற்றும் வளர்ச்சியின் கட்டத்தைப் பொறுத்தது. தற்போதைய விகிதம் மற்றும் விரைவான விகிதம் முதலீட்டாளர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் நிறுவனத்தின் செலவினங்களை சில செலவுகளுடன் ஒப்பிட உதவுகிறது.