நெதர்லாந்தில் உள்ள வங்கிகள் | நெதர்லாந்தின் சிறந்த 10 வங்கிகளின் பட்டியல்

கண்ணோட்டம்

மூடிஸ் முதலீட்டாளர்கள் சேவையின்படி, டச்சு வங்கி முறை மிகவும் நிலையானது. இதன் விளைவாக, அதற்கான மூடியின் மதிப்பீடு மிகவும் சாதகமானது. அடுத்த 12-18 மாதங்களில், டச்சு வங்கி முறையின் கடன் மதிப்பு இன்னும் நிறைய மேம்படும் என்று மூடிஸ் முதலீட்டாளர்கள் சேவை எதிர்பார்க்கிறது.

மூடிஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் சர்வீஸ் டச்சு வங்கி முறையை நன்றாக மதிப்பிட்டதற்கு சில காரணங்கள் உள்ளன -

 • அத்தகைய நேர்மறையான மதிப்பீட்டின் பின்னணியில் மிக முக்கியமான காரணிகளில் ஒன்று, ஏனெனில் நெதர்லாந்தின் உள்நாட்டு சூழல் வங்கி முறைக்கு மிகவும் சாதகமானது என்று மூடி நம்புகிறார். சரியான உள்நாட்டு சூழல் வங்கிகள் தங்கள் சொத்துக்களின் செயல்திறனைப் பாதுகாக்க அனுமதிக்கும்.
 • நெதர்லாந்தின் பொருளாதாரம் யூரோ பகுதியில் உள்ள சகாக்களை விட ஒப்பீட்டளவில் சிறந்தது.
 • டச்சு வங்கிகளின் கடன் செயல்திறன் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் நிலையானது.

நெதர்லாந்தில் வங்கிகளின் அமைப்பு

கடைசியாக 2017 ஆம் ஆண்டில் பெறப்பட்ட தரவுகளின்படி, நெதர்லாந்தில் சுமார் 99 வங்கிகள் உள்ளன. நெதர்லாந்தில் வங்கித் துறை நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பெரும்பகுதியைக் கொண்டுள்ளது. 2008 ஆம் ஆண்டில், வங்கி சொத்துக்களுக்கும் நெதர்லாந்தின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிற்கும் இடையிலான விகிதம் 600% ஆகும். 2016 ஆம் ஆண்டில் இது 365% ஆகக் குறைந்தது.

நெதர்லாந்து வங்கி நாட்டின் மத்திய வங்கியாக செயல்படுகிறது. இது அரசுக்கு சொந்தமான வங்கி மற்றும் கடன் வழங்கும் சேவைகளை வழங்குகிறது.

நெதர்லாந்தில் உள்ள இந்த அனைத்து வங்கிகளிலும், ஒரு வங்கி மட்டுமே பகிரங்கமாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது; சில ஓரளவு அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமானவை, மற்றும் ஒரு பெரிய வங்கி ஒரு கூட்டுறவு நிறுவனம். உலகளாவிய நிதி நெருக்கடிக்குப் பிறகு, நெதர்லாந்தில் உள்ள பெரிய வங்கிகள் முழு வங்கியிலும் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.

நெதர்லாந்தின் சிறந்த 10 வங்கிகளின் பட்டியல்

 1. ஐ.என்.ஜி வங்கி என்.வி.
 2. கூட்டுறவு ரபோபங்க் யு.ஏ.
 3. ஏபிஎன் அம்ரோ வங்கி என்.வி.
 4. டி வோல்க்ஸ்பேங்க் என்.வி.
 5. என்ஐபிசி வங்கி என்.வி.
 6. அக்மியா வங்கி என்.வி.
 7. வான் லான்சோட் வங்கியாளர்கள் என்.வி.
 8. டிரிடோஸ் வங்கி என்.வி.
 9. டெல்டா லாயிட் வங்கி
 10. கேஏஎஸ் வங்கி என்.வி.

வாங்கிய மொத்த சொத்துக்களின் அடிப்படையில் அவை ஒவ்வொன்றையும் பார்ப்போம் -

# 1. ஐ.என்.ஜி வங்கி என்.வி:

கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த வங்கி நெதர்லாந்தின் மிகப்பெரிய வங்கியாகும். 2016 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், இந்த வங்கியால் கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்கள் யூரோ 843919 மில்லியன் ஆகும். மொத்த ஒருங்கிணைந்த சொத்துகளில் இது 35.79% பங்கைக் கொண்டுள்ளது. அதே ஆண்டில், இந்த வங்கியின் நிகர வருமானம் யூரோ 4227 மில்லியன் ஆகும். இந்த வங்கி காப்பீடு மற்றும் வங்கியில் நிபுணத்துவம் பெற்றது. இதன் தலைமையகம் ஆம்ஸ்டர்டாமில் அமைந்துள்ளது.

# 2. கூட்டுறவு ரபோபங்க் யு.ஏ.:.

கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த வங்கி நெதர்லாந்தின் இரண்டாவது பெரிய வங்கியாகும். 2016 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், இந்த வங்கியால் கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்கள் யூரோ 672484 மில்லியன் ஆகும். மொத்த ஒருங்கிணைந்த சொத்துகளில் இது 28.52 %% பங்கைக் கொண்டுள்ளது. அதே ஆண்டில், இந்த வங்கியின் நிகர வருமானம் யூரோ 1960 மில்லியன் ஆகும். இது சுமார் 119 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 1898 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. இந்த வங்கி சொத்து மேலாண்மை, குத்தகை, ரியல் எஸ்டேட், காப்பீடு மற்றும் வங்கி ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் பெற்றது. அதன் தலைமையகம் உட்ரெக்டில் அமைந்துள்ளது.

# 3. ஏபிஎன் அம்ரோ வங்கி என்.வி.:.

கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த வங்கி நெதர்லாந்தின் மூன்றாவது பெரிய வங்கியாகும். 2016 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், இந்த வங்கியால் கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்கள் யூரோ 394482 மில்லியன் ஆகும். மொத்த ஒருங்கிணைந்த சொத்துகளில் இது 16.73% பங்கைக் கொண்டுள்ளது. அதே ஆண்டில், இந்த வங்கியின் நிகர வருமானம் யூரோ 1806 மில்லியன் ஆகும். இந்த வங்கி அடமானங்கள், சேமிப்பு, நுகர்வோர் கடன்கள் மற்றும் இணைய வங்கி ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் பெற்றது. இதன் தலைமையகம் ஆம்ஸ்டர்டாமில் அமைந்துள்ளது.

# 4. டி வோல்க்ஸ்பேங்க் என்.வி.:.

கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த வங்கி நெதர்லாந்தின் நான்காவது பெரிய வங்கியாகும். 2016 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், இந்த வங்கியால் கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்கள் யூரோ 61561 மில்லியன் ஆகும். மொத்த ஒருங்கிணைந்த சொத்துகளில் இது 2.61% பங்கைக் கொண்டுள்ளது. அதே ஆண்டில், இந்த வங்கியின் நிகர வருமானம் யூரோ 329 மில்லியன் ஆகும். இது சுமார் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 1817 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. இந்த வங்கி கட்டண தயாரிப்புகள், அடமானம் மற்றும் சேமிப்பு வங்கி ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் பெற்றது. அதன் தலைமையகம் உட்ரெக்டில் அமைந்துள்ளது.

# 5. என்ஐபிசி வங்கி என்.வி.:.

கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த வங்கி நெதர்லாந்தின் ஐந்தாவது பெரிய வங்கியாகும். 2016 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், இந்த வங்கியால் கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்கள் யூரோ 23580 மில்லியன் ஆகும். மொத்த ஒருங்கிணைந்த சொத்துகளில் இது 1.00% பங்கைக் கொண்டுள்ளது. அதே ஆண்டில், இந்த வங்கியின் நிகர வருமானம் யூரோ 102 மில்லியன் ஆகும். இது சுமார் 72 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 1945 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. இந்த வங்கி கார்ப்பரேட் வங்கியில் நிபுணத்துவம் பெற்றது. இதன் தலைமையகம் எஸ் கிராவன்ஹேஜில் அமைந்துள்ளது.

# 6. ஆக்மியா வங்கி என்.வி.:.

கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த வங்கி நெதர்லாந்தின் ஆறாவது பெரிய வங்கியாகும். 2016 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், இந்த வங்கியால் கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்கள் யூரோ 14985.32 மில்லியன் ஆகும். மொத்த ஒருங்கிணைந்த சொத்துகளில் இது 0.64% பங்கைக் கொண்டுள்ளது. அதே ஆண்டில், இந்த வங்கியின் நிகர வருமானம் யூரோ 13.31 மில்லியன் ஆகும். இந்த வங்கி சேமிப்பு பொருட்கள் மற்றும் குடியிருப்பு அடமான கடன்களில் நிபுணத்துவம் பெற்றது. அதன் தலைமையகம் அப்பெல்டூரில் அமைந்துள்ளது.

# 7. வான் லான்சோட் வங்கியாளர்கள் என்.வி.:.

கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த வங்கி நெதர்லாந்தின் ஏழாவது பெரிய வங்கியாகும். 2016 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், இந்த வங்கியால் கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்கள் யூரோ 14877.41 மில்லியன் ஆகும். மொத்த ஒருங்கிணைந்த சொத்துகளில் இது 0.63% பங்கைக் கொண்டுள்ளது. அதே ஆண்டில், இந்த வங்கியின் நிகர வருமானம் யூரோ 69.80 மில்லியன் ஆகும். இது நெதர்லாந்தின் பழமையான வங்கி. இது 1737 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. இந்த வங்கி தனியார் வங்கியில் நிபுணத்துவம் பெற்றது. இதன் தலைமையகம் `s-Hertogenbosch இல் அமைந்துள்ளது.

# 8. டிரிடோஸ் வங்கி என்.வி.:.

கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த வங்கி நெதர்லாந்தின் எட்டாவது பெரிய வங்கியாகும். 2016 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், இந்த வங்கியால் கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்கள் யூரோ 9081.24 மில்லியன் ஆகும். மொத்த ஒருங்கிணைந்த சொத்துகளில் இது 0.39% பங்கைக் கொண்டுள்ளது. அதே ஆண்டில், இந்த வங்கியின் நிகர வருமானம் யூரோ 29.34 மில்லியன் ஆகும். இது 1980 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. இந்த வங்கி கடன் மற்றும் முதலீட்டு தயாரிப்புகளில் நிபுணத்துவம் பெற்றது. அதன் தலைமையகம் ஜீஸ்டில் அமைந்துள்ளது.

# 9. டெல்டா லாயிட் வங்கி:

கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த வங்கி நெதர்லாந்தின் ஒன்பதாவது பெரிய வங்கியாகும். 2016 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், இந்த வங்கியால் கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்கள் யூரோ 5490.75 மில்லியன் ஆகும். மொத்த ஒருங்கிணைந்த சொத்துகளில் இது 0.23% பங்கைக் கொண்டுள்ளது. அதே ஆண்டில், இந்த வங்கியின் நிகர வருமானம் யூரோ 14.47 மில்லியன் ஆகும். இந்த வங்கி அடமானக் கடன்கள், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகளில் நிபுணத்துவம் பெற்றது. இதன் தலைமையகம் ஆம்ஸ்டர்டாமில் அமைந்துள்ளது.

# 10. கேஏஎஸ் வங்கி என்.வி.:.

கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த வங்கி நெதர்லாந்தின் பத்தாவது பெரிய வங்கியாகும். 2016 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், இந்த வங்கியால் கையகப்படுத்தப்பட்ட மொத்த சொத்துக்கள் யூரோ 4398.68 மில்லியன் ஆகும். மொத்த ஒருங்கிணைந்த சொத்துகளில் இது 0.19% பங்கைக் கொண்டுள்ளது. அதே ஆண்டில், இந்த வங்கியின் நிகர வருமானம் யூரோ 14.85 மில்லியன் ஆகும். இந்த வங்கி மொத்த பத்திர சேவைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்றது. இதன் தலைமையகம் ஆம்ஸ்டர்டாமில் அமைந்துள்ளது.