தேவையான வருவாய் ஃபார்முலா விகிதம் | படி கணக்கீடு

வருவாய் சூத்திரத்தின் தேவையான விகிதம் என்ன?

ஈவுத்தொகையை செலுத்தும் பங்குகளுக்கு தேவையான வருவாய் விகிதத்தை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் கோர்டன் வளர்ச்சி மாதிரியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பெறப்படுகிறது. இந்த ஈவுத்தொகை தள்ளுபடி மாதிரியானது தற்போதைய பங்கு விலை, ஒரு பங்குக்கு ஈவுத்தொகை செலுத்துதல் மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் ஈவுத்தொகை வளர்ச்சி விகிதம் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி ஈவுத்தொகை செலுத்தும் பங்குகளின் ஈக்விட்டிக்கு தேவையான வருவாயைக் கணக்கிடுகிறது.

ஈவுத்தொகை தள்ளுபடி மாதிரியைப் பயன்படுத்தும் சூத்திரம்,

தேவையான வருவாய் விகிதம் சூத்திரம் = எதிர்பார்க்கப்படும் ஈவுத்தொகை செலுத்துதல் / பங்கு விலை + முன்னறிவிக்கப்பட்ட ஈவுத்தொகை வளர்ச்சி விகிதம்

மறுபுறம், பங்குக்கு ஈவுத்தொகை செலுத்தாததற்கு தேவையான வருவாய் விகிதத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு மூலதன சொத்து விலை மாதிரி (சிஏபிஎம்) ஐப் பயன்படுத்தி பெறப்படுகிறது. பாதுகாப்பின் பீட்டாவைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தேவையான வருவாயை CAPM முறை கணக்கிடுகிறது, இது அந்த பாதுகாப்பின் ஆபத்துக்கான குறிகாட்டியாகும். தேவையான வருவாய் சமன்பாடு ஆபத்து இல்லாத வருவாய் வீதத்தையும் சந்தை வருவாய் வீதத்தையும் பயன்படுத்துகிறது, இது பொதுவாக குறியீட்டு குறியீட்டின் ஆண்டு வருமானமாகும்.

CAPM முறையைப் பயன்படுத்தும் சூத்திரம்,

தேவையான வருவாய் விகிதம் சூத்திரம் = ஆபத்து இல்லாத வருவாய் விகிதம் + β * (சந்தை வருவாய் வீதம் - ஆபத்து இல்லாத வருவாய் விகிதம்)

ஈவுத்தொகை தள்ளுபடி மாதிரியைப் பயன்படுத்தி தேவையான வருவாய் விகிதத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான படிகள்

ஈவுத்தொகையை செலுத்தும் பங்குக்கு, பின்வரும் படிகளைப் பயன்படுத்தி தேவையான வருவாய் விகிதம் (ஆர்ஆர்ஆர்) சூத்திரத்தை கணக்கிட முடியும்:

படி 1: முதலாவதாக, அடுத்த காலகட்டத்தில் செலுத்த வேண்டிய ஈவுத்தொகையை தீர்மானிக்கவும்.

படி 2: அடுத்து, பங்குகளின் தற்போதைய விலையை சேகரிக்கவும்.

படி 3: இப்போது, ​​மேலாண்மை வெளிப்படுத்தல், திட்டமிடல் மற்றும் வணிக முன்னறிவிப்பின் அடிப்படையில் ஈவுத்தொகையின் எதிர்பார்க்கப்படும் வளர்ச்சி விகிதத்தைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கவும்.

படி 4: இறுதியாக, தேவையான விகித வருவாய் தற்போதைய பங்கு விலை (படி 2) ஆல் எதிர்பார்க்கப்படும் ஈவுத்தொகை கொடுப்பனவை (படி 1) வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது, பின்னர் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி முன்னறிவிக்கப்பட்ட ஈவுத்தொகை வளர்ச்சி விகிதத்தில் (படி 3) முடிவைச் சேர்ப்பதன் மூலம்,

தேவையான வருவாய் சூத்திரத்தின் வீதம் = எதிர்பார்க்கப்படும் ஈவுத்தொகை செலுத்துதல் / பங்கு விலை + முன்னறிவிக்கப்பட்ட ஈவுத்தொகை வளர்ச்சி விகிதம்

CAPM மாதிரியைப் பயன்படுத்தி தேவையான வருவாய் விகிதத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான படிகள்

எந்தவொரு ஈவுத்தொகையும் செலுத்தாத ஒரு பங்குக்கு தேவையான வருவாய் விகிதத்தை பின்வரும் படிகளைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்:

படி 1: முதலாவதாக, ஆபத்து இல்லாத வருவாய் விகிதத்தை தீர்மானிக்கவும், இது அடிப்படையில் எந்தவொரு அரசாங்கமும் 10 ஆண்டு ஜி-செக் பத்திரங்கள் போன்ற பத்திரங்களை வழங்கும்.

படி 2: அடுத்து, எஸ் & பி 500 இன்டெக்ஸ் போன்ற பொருத்தமான அளவுகோல் குறியீட்டின் வருடாந்திர வருவாயான சந்தை வருவாய் விகிதத்தை தீர்மானிக்கவும். இதன் அடிப்படையில், சந்தை வருவாயிலிருந்து ஆபத்து இல்லாத வருமானத்தை கழிப்பதன் மூலம் சந்தை ஆபத்து பிரீமியத்தை கணக்கிட முடியும்.

சந்தை ஆபத்து பிரீமியம் = சந்தை வருவாய் வீதம் - ஆபத்து இல்லாத வருவாய் விகிதம்

படி 3: அடுத்து, பங்குகளின் பீட்டாவை அதன் பங்கு விலை இயக்கத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடுங்கள், பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டுடன்.

படி 4: இறுதியாக, பீட்டா மற்றும் சந்தை இடர் பிரீமியம் (படி 2) ஆகியவற்றின் தயாரிப்புக்கு ஆபத்து இல்லாத விகிதத்தை சேர்ப்பதன் மூலம் தேவையான வருவாய் விகிதம் கணக்கிடப்படுகிறது,

தேவையான வருவாய் சூத்திரத்தின் வீதம் = ஆபத்து இல்லாத வருவாய் வீதம் + β * (சந்தை வருவாய் வீதம் - ஆபத்து இல்லாத வருவாய் விகிதம்)

தேவையான வருவாய் ஃபார்முலாவின் எடுத்துக்காட்டுகள் (எக்செல் வார்ப்புருவுடன்)

தேவையான வருவாய் விகிதத்தின் கணக்கீட்டை சிறப்பாக புரிந்துகொள்ள சில எளிய மற்றும் மேம்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்ப்போம்.

இந்த தேவையான வருவாய் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - தேவையான வருவாய் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

ஒரு முதலீட்டாளரின் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம், அவர் இரண்டு பத்திரங்களை சம ஆபத்து கொண்டதாகக் கருதுகிறார், அவற்றில் ஒன்றை தனது இலாகாவில் சேர்க்க வேண்டும்.

பின்வரும் தகவல்களின் அடிப்படையில் எந்த பாதுகாப்பைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்:

பாதுகாப்பு A மற்றும் பாதுகாப்பு B க்கு தேவையான வருவாய் விகிதத்தை கணக்கிடுவதற்கான தரவு கீழே உள்ளது.

பாதுகாப்பு A இன் தேவையான வருவாயைக் கணக்கிடலாம்,

பாதுகாப்புக்கு தேவையான வருவாய் A = $ 10 / $ 160 * 100% + 5%

பாதுகாப்புக்கு தேவையான வருமானம் A = 11.25%

பாதுகாப்பு B இன் தேவையான வருவாயைக் கணக்கிடலாம்,

பாதுகாப்புக்கு தேவையான வருவாய் B = $ 8 / $ 100 * 100% + 4%

பாதுகாப்புக்கு தேவையான வருவாய் B = 12.00%

கொடுக்கப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில், போர்ட்ஃபோலியோவுக்கு பாதுகாப்பு A க்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும், ஏனெனில் அதன் குறைந்த வருவாய் ஆபத்து அளவைக் கொடுத்தது.

எடுத்துக்காட்டு # 2

1.75 பீட்டாவைக் கொண்ட ஒரு பங்குக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்கொள்வோம், அதாவது, இது ஒட்டுமொத்த சந்தையை விட ஆபத்தானது. மேலும்,அமெரிக்க கருவூலப் பத்திரத்தின் குறுகிய கால வருவாய் 2.5% ஆக இருந்தது, அதே சமயம் பெஞ்ச்மார்க் குறியீடானது நீண்ட கால சராசரி வருவாய் 8% ஆகும். கொடுக்கப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில் பங்குகளின் தேவையான வருவாயைக் கணக்கிடுங்கள்.

  • கொடுக்கப்பட்ட, ஆபத்து இல்லாத விகிதம் = 2.5%
  • பீட்டா = 1.75
  • சந்தை வருவாய் விகிதம் = 8%

பங்கு அடிப்படையிலான வருவாயின் தேவையான வீதத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான தரவு கீழே உள்ளது.

எனவே, பங்குகளின் தேவையான வருவாயைக் கணக்கிடலாம்,

தேவையான வருமானம் = 2.5% + 1.75 * (8% - 2.5%)

= 12.125%

எனவே, பங்குக்கு தேவையான வருமானம் 12.125%.

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

முதலீட்டில் இருந்து தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச வருவாயைத் தீர்மானிக்க முதலீட்டாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுவதால், தேவையான வருவாயின் கருத்தைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம். தேவையான வருமானத்தின் அடிப்படையில், கொடுக்கப்பட்ட இடர் மட்டத்தின் அடிப்படையில் ஒரு சொத்தில் முதலீடு செய்யலாமா என்பதை முதலீட்டாளர் தீர்மானிக்க முடியும்.

சந்தையுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக பீட்டா கொண்ட ஒரு பங்குக்கு தேவையான வருவாய் அதிகமாக இருந்திருக்க வேண்டும், ஏனெனில் முதலீட்டோடு தொடர்புடைய கூடுதல் ஆபத்துக்கு முதலீட்டாளர்களுக்கு ஈடுசெய்ய வேண்டியது அவசியம். மேலும், ஒரு முதலீட்டாளர் சொத்துக்களை தரவரிசைப்படுத்த தேவையான வருவாயைப் பயன்படுத்தலாம் மற்றும் இறுதியில் தரவரிசைப்படி முதலீடு செய்து அவற்றை இலாகாவில் சேர்க்கலாம். சுருக்கமாக, எதிர்பார்த்த வருமானம் அதிகமாக இருந்தால், சொத்து சிறந்தது.