எக்செல் இல் தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு | பணித்தாளில் தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பைச் சேர்க்கவும் / நீக்கவும்

தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு முறையே ஒரு ஆவணத்தின் மேல் மற்றும் கீழ் பகுதி, இதேபோல் எக்செல் தலைப்புகள் மற்றும் அடிக்குறிப்புகளுக்கான விருப்பங்களையும் கொண்டுள்ளது, அவை உரை பிரிவில் செருகும் தாவலில் கிடைக்கின்றன, இந்த அம்சங்களைப் பயன்படுத்தி பணித்தாள் ஒன்றில் இரண்டு வெவ்வேறு இடங்களை வழங்குகிறது மேல் மற்றும் கீழே ஒன்று.

எக்செல் இல் தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு என்ன?

எக்செல் தலைப்பு: இது எக்செல் தாள் அல்லது ஆவணத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பக்கத்தின் மேலேயும் தோன்றும் பணித்தாளின் ஒரு பகுதி. இது எல்லா பக்கங்களிலும் மாறாமல் இருக்கும். இது பக்கம் எண், தேதி, தலைப்பு அல்லது அத்தியாயத்தின் பெயர் போன்ற தகவல்களைக் கொண்டிருக்கலாம்.

எக்செல் அடிக்குறிப்பு: இது எக்செல் தாள் அல்லது ஆவணத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பக்கத்தின் கீழும் தோன்றும் பணித்தாளின் ஒரு பகுதி. இது எல்லா பக்கங்களிலும் மாறாமல் இருக்கும். இது பக்கம் எண், தேதி, தலைப்பு அல்லது அத்தியாயத்தின் பெயர் போன்ற தகவல்களைக் கொண்டிருக்கலாம்.

எக்செல் இல் தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பின் நோக்கம்

நோக்கம் கடினமான நகல் ஆவணங்கள் அல்லது புத்தகங்களைப் போன்றது. எக்செல் இல் உள்ள தலைப்புகள் மற்றும் அடிக்குறிப்புகள் ஆவணங்கள் மற்றும் / அல்லது பணித்தாள்களின் நிலையான பிரதிநிதித்துவ வடிவமைப்பைச் சந்திக்க உதவுகின்றன. அவை மென்மையான ஆவணங்கள் மற்றும் / அல்லது பணித்தாள்களில் அமைப்பின் உணர்வைச் சேர்க்கின்றன.

எக்செல் இல் தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு கருவிகள்

மேலே உள்ள ஸ்கிரீன்ஷாட்டில் நாம் காணக்கூடியது போல, தலைப்பு & அடிக்குறிப்பு கருவிகளின் கீழ் 4 பிரிவுகள் உள்ளன, அதாவது தலைப்பு & அடிக்குறிப்பு, தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு கூறுகள், ஊடுருவல் மற்றும் விருப்பங்கள். செருகு-> தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பைக் கிளிக் செய்த பிறகு இந்த குறிப்பிட்ட கருவிப்பெட்டி தோன்றும்.

 1. தலைப்பு முடிப்பு - தலைப்பு அல்லது அடிக்குறிப்பாக பயன்படுத்த விரைவான விருப்பங்களின் பட்டியலை இது காட்டுகிறது.
 2. தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு கூறுகள் - பக்க எண், கோப்பு பெயர், பக்கங்களின் எண்ணிக்கை போன்ற தலைப்புகளை அல்லது அடிக்குறிப்பாக உரையைப் பயன்படுத்துவதற்கான விருப்பங்களின் தொகுப்பு இது.
 3. வழிசெலுத்தல் - இதற்கு 2 விருப்பங்கள் உள்ளன, அதாவது தலைப்புக்குச் சென்று அடிக்குறிப்புக்குச் செல்லுங்கள், இது கர்சரை அந்தந்த பகுதிக்கு செல்லவும்.
 4. விருப்பங்கள் - இது தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பை நிபந்தனையுடன் வைப்பது தொடர்பான 2 விருப்பங்களைக் கொண்டுள்ளது, அதாவது முதல் பக்கத்தில் வேறுபட்டது மற்றும் ஒற்றைப்படை மற்றும் கூட பக்கத்தில் வேறுபட்டது. மற்ற 2 விருப்பங்கள் எக்செல் பக்கத்தின் வடிவமைப்பைப் பற்றியது. ஒன்று ஆவணத்துடன் தலைப்பு / அடிக்குறிப்பை அளவிடுவது. மற்றொன்று தலைப்பு / அடிக்குறிப்பை பக்க விளிம்புகளுடன் சீரமைப்பது.

எக்செல் இல் ஒரு தலைப்பை உருவாக்குவது எப்படி?

 • நீங்கள் தலைப்பைச் சேர்க்க அல்லது மாற்ற விரும்பும் பணித்தாளைக் கிளிக் செய்து, செருகு தாவலுக்குச் செல்லவும் -> உரை குழு -> தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு.

 • அதைக் கிளிக் செய்தால் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி புதிய சாளரம் திறக்கும்.

 • கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஸ்கிரீன்ஷாட்டில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு கருவிகள் வடிவமைப்பு தாவலைக் கொண்டுள்ளன, இது தலைப்பாக வைக்க பல்வேறு உரை விருப்பங்களைக் கொண்டுள்ளது. இயல்புநிலை ஒரு வெற்று உரை பெட்டியாகும், அதில் நீங்கள் இலவச உரையை உள்ளிடலாம் எ.கா. ‘இது தலைப்பு உரை’. மற்ற விருப்பங்கள் பக்க எண், பக்கங்களின் எண்ணிக்கை, தற்போதைய தேதி, தற்போதைய நேரம், கோப்பு பாதை, கோப்பு பெயர், தாளின் பெயர், படம் போன்றவை.

எக்செல் இல் அடிக்குறிப்பை உருவாக்குவது எப்படி?

 1. நீங்கள் தலைப்பைச் சேர்க்க அல்லது மாற்ற விரும்பும் பணித்தாளைக் கிளிக் செய்து, செருகு தாவலுக்குச் செல்லவும் -> உரை குழு -> தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு.

 • அதைக் கிளிக் செய்தால் காட்டப்பட்டுள்ளபடி புதிய சாளரம் திறக்கும். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஸ்கிரீன்ஷாட்டில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு கருவிகள் வடிவமைப்பு தாவலைக் கொண்டுள்ளன, இது தலைப்பாக வைக்க பல்வேறு உரை விருப்பங்களைக் கொண்டுள்ளது. இயல்புநிலை ஒரு வெற்று உரை பெட்டியாகும், அதில் நீங்கள் இலவச உரையை உள்ளிடலாம் எ.கா. ‘இது அடிக்குறிப்பு உரை’. பக்க விருப்பம், பக்கங்களின் எண்ணிக்கை, தற்போதைய தேதி, தற்போதைய நேரம், கோப்பு பாதை, கோப்பு பெயர், தாளின் பெயர், படம் போன்றவை மற்ற விருப்பங்கள்.

எக்செல் இல் தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பை எவ்வாறு அகற்றுவது?

 1. காட்டப்பட்டுள்ளபடி, பக்க அமைப்பு மெனுவின் கீழ் உள்ள பக்க அமைவு பெட்டியிலிருந்து பக்க அமைவு உரையாடல் பெட்டியைத் தொடங்கவும்.

 • கோட்டோ தலைப்பு / அடிக்குறிப்பு பிரிவு.

 • காட்டப்பட்டுள்ளபடி, அந்தந்த அம்சத்தை அகற்ற தலைப்பு மற்றும் / அல்லது அடிக்குறிப்புக்கு ‘எதுவுமில்லை’ என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

தனிப்பயன் உரையை எக்செல் தலைப்பில் வைப்பது எப்படி?

பின்வரும் எடுத்துக்காட்டில், ‘இது தலைப்பு உரை’ என்பது தலைப்பு பெட்டியில் உள்ளிடப்பட்ட தனிப்பயன் உரை. பணித்தாளில் உள்ள அனைத்து பக்கங்களிலும் இது பிரதிபலிக்கும்.

விசைப்பலகையில் எஸ்கேப் விசையை அழுத்துவதன் மூலம் தலைப்பு உரை திருத்தியை மூடலாம்.

எக்செல் அடிக்குறிப்பு உரையில் பக்க எண்ணை எவ்வாறு ஒதுக்குவது?

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஒரு பக்க எண்ணை அடிக்குறிப்பு உரையாக உள்ளிடலாம். அதைப் புரிந்துகொள்ள கீழே உள்ள ஸ்கிரீன்ஷாட்டைப் பார்க்கவும்.

பின்வரும் எடுத்துக்காட்டில், ‘பக்கம் [& பக்கம்] இன் [& பக்கம்]’ என்பது அடிக்குறிப்பு பெட்டியில் உள்ளிடப்பட்ட உரை. இங்கே, & பக்கம் ஒரு மாறும் அளவுரு மற்றும் பக்க எண்ணுக்கு மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது. முதல் அளவுரு தற்போதைய பக்க எண் மற்றும் இரண்டாவது மொத்த பக்கங்களின் எண்ணிக்கை. பணித்தாளில் உள்ள அனைத்து பக்கங்களிலும் இது பிரதிபலிக்கும்.

ஒரு தாளுக்கு பக்க எண்களைக் கொடுக்க, ஒரு தாளில் கிளிக் செய்து, அடிக்குறிப்புக்குச் சென்று தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு கருவிகளின் கீழ் வடிவமைப்பு தாவலைக் கிளிக் செய்து, பின்னர் பக்க எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

பக்க எண்களைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, அது கீழே உள்ள ஸ்கிரீன்ஷாட்டில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி & [பக்கம்] எனக் காண்பிக்கப்படும்.

பக்கங்களின் மொத்த எண்களுடன் பக்க எண்களைக் காட்ட, தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு கருவியில் வடிவமைப்பு தாவலின் கீழ் உள்ள பக்கங்களின் எண்ணிக்கையைக் கிளிக் செய்க.

பக்கங்களின் எண்ணிக்கையைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, அது & [பக்கங்கள்] உடன் & [பக்கங்களை] சேர்க்கும்.

பின்னர் பக்கங்களின் எண்ணிக்கையுடன் பக்க எண்ணைக் காட்டுகிறது.

விசைப்பலகையில் எஸ்கேப் விசையை அழுத்துவதன் மூலம் அடிக்குறிப்பு உரை திருத்தியை மூடலாம்.

குறிப்பு: மேலே விளக்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகளுக்கு கூடுதலாக, எம்.எஸ். எக்செல் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய தலைப்பு / அடிக்குறிப்பு உரைக்கான பிற விருப்பங்கள் தேதி, நேரம், கோப்பு பெயர், தாளின் பெயர் போன்றவை.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

 1. எக்செல் இல் உள்ள தலைப்புகள் மற்றும் அடிக்குறிப்புகள் ஆவணங்கள் அல்லது பணித்தாள்களின் நிலையான பிரதிநிதித்துவ வடிவமைப்பைச் சந்திக்க உதவுகின்றன.
 2. அவை மென்மையான ஆவணங்களுக்கு அமைப்பு உணர்வை சேர்க்கின்றன.
 3. தேதி, நேரம், தாள் பெயர், கோப்பு பெயர், பக்க எண், தனிப்பயன் உரை போன்ற தலைப்பு / அடிக்குறிப்பு உரையாக எக்செல் பல்வேறு விருப்பங்களை வழங்குகிறது.