ஐரோப்பிய விருப்பம் (வரையறை, எடுத்துக்காட்டுகள்) | கணக்கீடுகளுடன் விலை சூத்திரம்

ஐரோப்பிய விருப்பம் என்றால் என்ன?

ஒரு ஐரோப்பிய விருப்பத்தை ஒரு வகை விருப்பங்கள் ஒப்பந்தம் (அழைப்பு அல்லது புட் ஆப்ஷன்) என வரையறுக்கலாம், இது காலாவதி தேதி வரை அதன் செயல்பாட்டை கட்டுப்படுத்துகிறது. ஒரு சாதாரண மனிதனின் விதிமுறைகளில், ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு ஐரோப்பிய விருப்பத்தை வாங்கிய பிறகு, அடிப்படை பாதுகாப்பின் விலை சாதகமான திசையில் நகர்ந்தாலும், அதாவது அழைப்பு விருப்பங்களுக்கான பங்குகளின் விலையில் அதிகரிப்பு மற்றும் புட் விருப்பங்களுக்கான பங்குகளின் விலையில் குறைவு, ஆரம்பத்தில் விருப்பத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம் முதலீட்டாளர் சாதகமாக பயன்படுத்த முடியாது.

ஐரோப்பிய விருப்பத்தின் வகைகள்

கீழே இரண்டு வகையான ஐரோப்பிய விருப்பங்கள் உள்ளன.

# 1 - ஐரோப்பிய அழைப்பு விருப்பம்

அத்தகைய ஒப்பந்தங்களை வைத்திருப்பவர்கள், முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை காலாவதி தேதியில் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட விலையில் வாங்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளனர், இது வேலைநிறுத்த விலை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. முதலீட்டாளர் சந்தையில் நேர்மறையானவர்.

# 2 - ஐரோப்பிய புட் விருப்பம்

முதலீட்டாளர்கள் முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை காலாவதி தேதியில் வேலைநிறுத்த விலையில் விற்கலாம். முதலீட்டாளர்களின் கருத்து கரடுமுரடானது.

ஐரோப்பிய விருப்பத்தின் சூத்திரம்

பிளாக் ஸ்கோல்ஸ் மெர்டன் மாடல் அல்லது பிஎஸ்எம் மாடல் ஐரோப்பிய விருப்பங்களின் விலை நிர்ணயம் செய்வதற்கு மிகவும் பொருத்தமானது, ஏனெனில் இந்த மாதிரி தங்கியிருக்கும் அனுமானங்களில் ஒன்று, விருப்பங்கள் ஆரம்பத்தில் பயன்படுத்தப்படவில்லை.

ஐரோப்பிய அழைப்பு விருப்ப சூத்திரத்தை விலை நிர்ணயம் செய்தல்

விலை அழைப்பு = பி0என் (டி1) - Xe-rtN (d2)

எங்கே,

 • d1 = [ln (பி0/ X) + (r + v2 / 2) t] / v √t மற்றும் d2 = டி1 - v √t
 • பி0= அடிப்படை பாதுகாப்பின் விலை
 • எக்ஸ் = ஸ்ட்ரைக் விலை
 • N = நிலையான சாதாரண ஒட்டுமொத்த விநியோக செயல்பாடு
 • r = ஆபத்து இல்லாத வீதம்
 • v = நிலையற்ற தன்மை
 • t = காலாவதியாகும் நேரம்

ஒரு ஐரோப்பிய புட் ஆப்ஷன் ஃபார்முலாவை விலை நிர்ணயம் செய்தல்

விலை போடு = Xe-rt * (1-N (d2)) - பி0* (1-என் (டி1))

எங்கே d1 மற்றும் டி2 மேலே விளக்கப்பட்ட அழைப்பு விருப்பத்தின் விலையைப் போலவே கணக்கிடலாம்.

ஐரோப்பிய விருப்பத்தின் நடைமுறை எடுத்துக்காட்டு

பங்கு XYZ $ 60 க்கு வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது. வேலைநிறுத்த விலை $ 60 ஆகும். ஏற்ற இறக்கம் 10% மற்றும் ஆபத்து இல்லாத விகிதம் 5% ஆகும்.

இந்த ஐரோப்பிய விருப்ப எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - ஐரோப்பிய விருப்பம் எக்செல் வார்ப்புரு

1 ஆண்டு அழைப்பின் மதிப்பைக் கணக்கிட்டு, அதில் எழுதப்பட்ட விருப்பங்களை பிஎஸ்எம் மாதிரியைப் பயன்படுத்தி வைக்கவும்.

கணக்கீடு d

 • d1 = [ln (பி0/ X) + (r + v2 / 2) t] / v √t
 • = LN (60/60) + (5 + 10 ^ 2/2 * 1) / (10 * SQRT (1))
 • =0.55

டி 2 கணக்கீடு

 • d2 = டி1 - v √t
 • = 0.55-60 * SQRT (1)
 • = 0.45

இயல்பாக்குதல் அட்டவணையிலிருந்து பின்வரும் மதிப்புகளைப் பெற்றோம்

எனவே மேலே உள்ள அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி அழைப்பு விருப்பத்தின் விலையை கணக்கிடுதல் -

அழைப்பின் விலை = $4.08

மேலே உள்ள அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி புட் விருப்பத்தின் விலையை கணக்கிடுதல் -

புட்டின் விலை = $1.16

தீர்க்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டு எக்செல் தாளில் விலைகளும் கணக்கிடப்படுகின்றன.

அதன் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் குறித்து நாம் முன்னேறுவதற்கு முன், ஐரோப்பிய அழைப்பிற்கான மேல் மற்றும் குறைந்த விலை வரம்புகளைப் பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம் மற்றும் விருப்பங்களை வைக்கலாம்.

 • அழைப்புக்கு மிகக் குறைந்த வரம்பு = 0 (விருப்பத்தின் விலை ஒருபோதும் பூஜ்ஜியத்திற்கு கீழே வராது)
 • அழைப்புக்கான அதிகபட்ச பிணைப்பு = பி0 (அடிப்படை தற்போதைய மதிப்பு)
 • ஒரு புட் = 0 க்கு மிகக் குறைந்த பிணைப்பு
 • ஒரு புட் = எக்ஸ்-ஆர்.டி (வேலைநிறுத்த விலையின் தற்போதைய மதிப்பு)

அமெரிக்க விருப்பங்களிலிருந்து ஐரோப்பிய விருப்பங்கள் எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன?

ஐரோப்பிய விருப்பங்கள் அமெரிக்க விருப்பங்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன, அமெரிக்க விருப்பத்தேர்வாளர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் விருப்பத்தை பயன்படுத்துவதற்கான சுதந்திரம் உள்ளனர், அது காலாவதி தேதியில் அல்லது அதற்கு முன்னதாக இருக்கலாம். இருப்பினும், அத்தகைய விருப்பங்களின் முதலீட்டாளர்கள் காலாவதி தேதி நெருங்குவதற்கு முன்பு சந்தையில் தங்கள் பங்குகளை விற்க தேர்வு செய்யலாம். இத்தகைய சூழ்நிலைகளில், லாபம் என்பது அடிப்படையில் சம்பாதித்த பிரீமியத்திற்கும் செலுத்தப்பட்ட பிரீமியத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசமாகும்.

மேலும், ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க விருப்பங்கள் சந்தையில் பரஸ்பரம் உள்ளன. இரண்டுமே ஒரே நேரத்தில் வழங்கப்படுவதில்லை, எனவே முதலீட்டாளர்களுக்கு வேறு வழியில்லை.

இந்த இரண்டு விருப்பங்களும் அடிப்படையில் மூன்று அடிப்படையில் வேறுபடுகின்றன:

ஐரோப்பிய விருப்பங்கள்அமெரிக்க விருப்பங்கள்
அதன் காலாவதி தேதியில் மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்விருப்பத்தின் வாழ்நாளில் எப்போது வேண்டுமானாலும் உடற்பயிற்சி செய்யலாம்
கவுண்டரில் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டதுபரிமாற்றங்களில் மட்டுமே வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது
பொதுவாக, குறைந்த முன்பண செலவு அதாவது பிரீமியம் வேண்டும்அதிக பிரீமியங்களைக் கொண்டிருங்கள்
பங்குகள் மற்றும் வெளிநாட்டு நாணயங்களை அடிப்படையாக வைத்திருக்க முடியும்பங்குகள், பத்திரங்கள், பொருட்கள் மற்றும் வழித்தோன்றல்களை அடிப்படை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க முடியும்

நன்மைகள்

 1. ஒப்பந்தத்தின் காலாவதியாகும் முன் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரம் முதலீட்டாளருக்கு சில உறுதியை அளிக்கிறது.
 2. இந்த விருப்பங்கள் அமெரிக்க விருப்பங்களை விட குறைந்த விலை. அமெரிக்க விருப்பங்களில் எந்த நேர உடற்பயிற்சியின் கூடுதல் நெகிழ்வுத்தன்மை காரணமாக, வெளிப்படையான செலவு ஐரோப்பிய விருப்பங்களை விட அதிகமாக இருக்கும்.
 3. இது குறைவான ஆபத்தானது மற்றும் ஒப்பந்த செயல்பாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட விருப்பங்கள் கிடைப்பதால் விலை சிக்கலும் குறைவாக உள்ளது.

தீமைகள்

 1. ஐரோப்பிய விருப்பங்கள் அமெரிக்க விருப்பங்களை விட குறைவான ஆபத்தானது என்றாலும் ஆபத்துகள் இல்லை. அவை பிற வகையான தனிப்பட்ட அபாயங்களுக்கு உட்படுத்தப்படலாம். இத்தகைய அபாயங்களைத் தவிர்ப்பதற்கு நுணுக்கமான அணுகுமுறையைப் பின்பற்ற வேண்டும்.
 2. அத்தகைய ஒரு ஆபத்து வர்த்தக இழப்பு ஆபத்து. ஐரோப்பிய விருப்பங்களின் வர்த்தகம் வியாழக்கிழமை வணிக நாளின் முடிவில் காலாவதி மாதத்தின் மூன்றாவது வெள்ளிக்கிழமைக்கு முன் நிறைவடைகிறது. இது அடிப்படை விலையில் எதிர்பாராத மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
 3. வர்த்தக வீழ்ச்சி ஆபத்து காரணமாக தீர்வு விலை தீர்மானிக்க கொஞ்சம் தந்திரமானதாக இருக்கலாம்.
 4. சாதகமான விலை நகர்வைப் பயன்படுத்தி முதலீட்டாளர்களுக்கு தங்கள் விருப்பங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான திறன் இல்லை.
 5. இதுபோன்ற பெரும்பாலான விருப்பங்கள் கவுண்டரில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன, எனவே இதில் அதிக கட்டுப்பாடு இல்லை, அதற்கு மற்றொரு அளவிலான ஆபத்தை சேர்க்கிறது.
 6. கணக்கீட்டில் சம்பந்தப்பட்ட சில உண்மையற்ற அனுமானங்களின் காரணமாக விலை நிர்ணயம் செய்ய பயன்படுத்தப்படும் பிஎஸ்எம் மாதிரி மிகவும் துல்லியமான மாதிரியாக இருக்காது.

வரம்பு

 1. கவுண்டரில் வர்த்தகம் செய்யப்படுவதால் ஐரோப்பிய விருப்பங்கள் அதிகம் அணுக முடியாது.
 2. விலை மாதிரியானது ஈவுத்தொகை, ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் ஆபத்து இல்லாத விகிதம் ஆகியவை முழு காலத்திலும் மாறாதவை என்ற சில அனுமானங்களை எடுத்துக்கொள்கின்றன, இது உண்மையற்றது, எனவே விலைகள் உண்மையான உலகத்திலிருந்து வேறுபட்டிருக்கலாம்.

முடிவுரை

ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க விருப்பங்களின் பெயரிடுதலுக்கு அந்தந்த புவியியல் இடங்களுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை. ஒரு விருப்பத்தை எப்போது பயன்படுத்தலாம் என்பது பற்றிய ஒரு கருத்தை இது தருகிறது. அமெரிக்காவில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் பெரும்பாலான விருப்பங்கள் ஐரோப்பிய விருப்பங்களாக அறியப்படுகின்றன. இரண்டு விருப்பங்களின் அம்சங்களில் உள்ள வேறுபாடு காரணமாக, முதலீட்டாளர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் வேறுபடுகின்றன. காலாவதி தேதி வருவதற்கு முன்பே விலைகள் சாதகமாக நகரும் என்று ஒரு அமெரிக்க விருப்பத்தேர்வு வைத்திருப்பவர் எதிர்பார்க்கிறார். இருப்பினும், இதுபோன்ற மாற்றங்கள் காலாவதியாகும் என்று நம்பும் ஐரோப்பிய விருப்பத்தேர்வாளர்களுக்கும் இது பொருந்தாது.