விலை இலக்கு (வரையறை, ஃபார்முலா) | பங்குகளின் விலை இலக்கைக் கணக்கிடுங்கள்

விலை இலக்கு வரையறை

பங்குச் சந்தைகளின் சூழலில் விலை இலக்கு என்பது, வரவிருக்கும் எதிர்காலத்தில் ஒரு பங்கின் எதிர்பார்க்கப்படும் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்பீடு பங்கு ஆய்வாளர்களால் அல்லது முதலீட்டாளர்களால் செய்யப்படலாம். ஒரு முதலீட்டாளரைப் பொறுத்தவரை, விலை இலக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் பங்குகளை வாங்கவோ விற்கவோ தயாராக இருக்கும் விலையை பிரதிபலிக்கிறது அல்லது அவற்றின் தற்போதைய நிலையிலிருந்து வெளியேறுவதைக் குறிக்கிறது.

விலை இலக்கு ஃபார்முலா

விலை இலக்கு = தற்போதைய சந்தை விலை * [(தற்போதைய பி / இ) / (முன்னோக்கி பி / இ)]

மேற்கண்ட சூத்திரத்தில் இரண்டு வகையான பி / இ பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதாவது தற்போதைய பி / இ மற்றும் ஃபார்வர்ட் பி / இ.

  • தற்போதைய பி / இ

இந்த விலை-வருவாய் விகிதம் கடந்த பன்னிரண்டு மாதங்களுக்கான வருவாயைப் பயன்படுத்துகிறது. இவ்வாறு, தற்போதைய சந்தை விலை கடந்த பன்னிரண்டு மாதங்களின் சராசரி வருவாயால் வகுக்கப்படுகிறது.

  • முன்னோக்கி பி / இ

ஃபார்வர்ட் பி / இ விகிதத்தில், அடுத்த பன்னிரண்டு மாதங்களின் மதிப்பிடப்பட்ட வருவாய் கருதப்படுகிறது. அடுத்த பன்னிரண்டு மாதங்களின் சராசரி மதிப்பிடப்பட்ட வருவாய் மூலம் சந்தை விலையை வகுப்பதன் மூலம் விகிதம் கணக்கிடப்படுகிறது.

உதாரணமாக

ஒரு நிறுவனத்தின் பங்கு தற்போது $ 80 க்கு வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது. ஒரு பங்கின் தற்போதைய வருவாய் $ 2 ஆகும். இருப்பினும், ஒரு பங்குக்கு மதிப்பிடப்பட்ட வருவாய் $ 2.5 ஆகும்.

தீர்வு

  • தற்போதைய பி / இ = 80/2 = $ 40
  • முன்னோக்கி பி / இ = 80 / 2.5 = $ 32

விலை இலக்கு கணக்கீடு

  • = 80 * (40/32)
  • = $100

விலை இலக்கு மற்றும் நியாயமான மதிப்பு

விலை இலக்கு என்பது முதலீட்டாளர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கை வாங்க அல்லது விற்க எதிர்பார்க்கும் விலையின் மதிப்பீடாகும். இது பங்குகளின் உண்மையான மதிப்பை பிரதிபலிக்காது. பங்குகளின் தற்போதைய சந்தை விலையின் அடிப்படையில் பங்குகளை வாங்குவது அல்லது விற்பது பொருத்தமானதா என்பதை முதலீட்டாளர்கள் தீர்மானிக்க இது பயன்படும், அல்லது முதலீட்டாளர் தனது நிலையை எடுக்க காத்திருக்கலாம்.

மறுபுறம், ஒரு பங்கின் நியாயமான மதிப்பு பங்குகளின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை அல்லது வேறுவிதமாகக் கூறினால் பங்குகளின் உண்மையான மதிப்பை பிரதிபலிக்கிறது. இது ஒரு பங்கு மிகைப்படுத்தப்பட்டதா அல்லது குறைவாக மதிப்பிடப்பட்டதா என்பதை தீர்மானிக்க முதலீட்டாளருக்கு உதவுகிறது. இந்த மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில், ஒரு முதலீட்டாளர் பங்குகளை வாங்குவது அல்லது விற்பது நல்ல ஒப்பந்தமா அல்லது தற்போதைய சந்தை விலை மற்றும் நியாயமான மதிப்பு குறித்து தீர்மானிக்க முடியுமா.

நன்மைகள்

  • எதிர்கால இலக்கு அதிகரிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் பங்குதாரரை வைத்திருக்க வேண்டுமா, அல்லது பங்கு ஏற்கனவே அதன் இலக்கை எட்டியுள்ளதால் அவர் பங்கை விற்க வேண்டுமா என்பதை தீர்மானிக்க விலை இலக்கு ஒரு முதலீட்டாளருக்கு உதவுகிறது.
  • சந்தையில் இருந்து வெளியேற அல்லது நுழைய சரியான நேரத்தை தீர்மானிக்க முதலீட்டாளர்களுக்கு இது உதவுகிறது.

தீமைகள்

  • இது எதிர்கால விலை-வருவாய் விகிதத்தின் மதிப்பீடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இதன் பொருள் எதிர்கால வருவாயின் மதிப்பீடுகளைப் பொறுத்தது. எதிர்கால வருவாயை துல்லியமாக கணிப்பது கடினம். எனவே, இலக்கு விலை மதிப்பீடுகள் துல்லியமாக இருக்காது என்ற வரம்புக்கு உட்பட்டது, மேலும் உண்மையான விலை இலக்கு விலையை விட வித்தியாசமாக மாறக்கூடும், இது முதலீட்டாளரின் மூலோபாயத்தை பாதிக்கும்.
  • இது நிபுணர் கணிப்பை உள்ளடக்கியது, இதனால், ஒரு தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர் கணக்கீடுகளை தானே செய்ய முடியாமல் போகலாம் மற்றும் சந்தை நிபுணர்களை மட்டுமே சார்ந்து இருக்க வேண்டும்.

முடிவுரை

இது நிறுவனத்தின் பங்குகளை கண்காணிக்கும் மற்றும் அதன் விலை, அதன் விலை சம்பாதிக்கும் விகிதம் மற்றும் பலவற்றை பாதிக்கும் பல்வேறு காரணிகளை பகுப்பாய்வு செய்யும் சந்தை ஆய்வாளர்கள் பயன்படுத்தும் ஒரு கருத்து. வெவ்வேறு பங்கு நிலைகளுக்கான கருத்துக்களை வழங்க அவர்கள் விலை இலக்கைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.