முதலீட்டு சூத்திரத்தின் வருவாய் | படி படி ROI கணக்கீடு

முதலீட்டின் வருவாயைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்

முதலீட்டின் மீதான வருவாய் முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகையுடன் ஒப்பிடும்போது முதலீட்டில் ஏற்படும் லாபம் அல்லது இழப்பை அளவிடுகிறது மற்றும் ஒரு எளிய சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது, அதாவது நிகர வருமானம் முதலீட்டின் அசல் மூலதன செலவால் வகுக்கப்படுகிறது. முதலீட்டின் செயல்திறனை பகுப்பாய்வு செய்ய ROI கணக்கீடு செய்யப்படுகிறது

இது பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது -

முதலீட்டு சூத்திரத்தின் வருவாய் = (நிகர லாபம் / முதலீட்டு செலவு) * 100

இந்த சூத்திரம் நெகிழ்வானது மற்றும் வெவ்வேறு முதலீட்டாளர்களால் ROI ஐ வெவ்வேறு சாத்தியமான முதலீடுகள் மற்றும் பங்குகளின் வருவாயை ஒப்பிட்டுப் பயன்படுத்துகிறது.

முதலீட்டுக்கான வருவாயைக் கணக்கிடுவதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

கருத்தை சிறப்பாக புரிந்துகொள்ள சில எளிய மற்றும் மேம்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்ப்போம்.

முதலீட்டு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு மீதான இந்த வருவாயை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - முதலீட்டு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவில் திரும்பவும்

எடுத்துக்காட்டு # 1

ஒரு முதலீட்டாளர் $ 10,000 பங்குகளை வாங்குகிறார் மற்றும் 1 வருடம் கழித்து, 000 12,000 தொகையுடன் பங்குகளை விற்கிறார். முதலீட்டின் நிகர லாபம் $ 2,000, மற்றும் ROI பின்வருமாறு: -

  • முதலீட்டின் மீதான வருவாய்

எனவே முதலீட்டுக்கான வருவாயின் மேலே கணக்கீட்டில் இருந்து:

இது வரி மற்றும் கட்டணங்கள் உட்பட உண்மையான லாபமாகும்.

ROI ஃபார்முலா = (முதலீட்டிலிருந்து ஆதாயம் - முதலீட்டு செலவு) * 100 / முதலீட்டு செலவு

"முதலீட்டிலிருந்து ஆதாயம்" என்பது முதலீட்டு வட்டி விற்பனையை குறிக்கிறது. முதலீட்டின் வருவாய் ஒரு சதவீதமாக அளவிடப்படுகிறது; மற்ற முதலீடுகளின் வருமானத்துடன் இதை எளிதாக ஒப்பிடலாம், ஒருவருக்கொருவர் எதிராக பல்வேறு வகையான முதலீடுகளை அளவிட அனுமதிக்கிறது.

எனவே, முதலீட்டின் மீதான வருவாய் என்பது முதலீட்டிலிருந்து கிடைக்கும் லாபம் மற்றும் முதலீட்டின் மொத்த செலவில் முதலீட்டு செலவு ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு # 2

ஒரு முதலீட்டாளர் $ 15,000 முதலீடு செய்து அதன்பிறகு விற்கிறார்ஒரு சிலஆண்டுகள், மற்றும் அவர் அதை $ 20,000 க்கு விற்கிறார். பின்னர், ROI பின்வருமாறு இருக்கும்.

  • முதலீட்டின் மீதான வருவாய்

எனவே முதலீட்டுக்கான வருவாயின் மேலே கணக்கீட்டில் இருந்து:

எடுத்துக்காட்டு # 3

ஒரு முதலீட்டாளர் 2015 இல் பேக்கரியில் $ 1000 முதலீடு செய்து 2016 இல் தனது பங்குகளை 00 1200 க்கு விற்றார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். பின்னர், ROI ஃபார்முலா பின்வருமாறு இருக்கும்: -

ROI பேக்கரி = (1200-1000) * 100 / 1000 = 20%

அவர் 2015 இல் ஷூ வியாபாரத்தில் $ 2000 முதலீடு செய்தார் மற்றும் 2016 இல் தனது பங்குகளை 00 2800 க்கு விற்றார். ROI ஃபார்முலா பின்வருமாறு இருக்கும்: -

ROI ஷூஸ்_ வணிகம் = (2800-2000) * 100 / 2000 = 40%

எனவே, ROI மூலம், கிடைக்கக்கூடிய சிறந்த முதலீட்டு விருப்பத்தை ஒருவர் கணக்கிட முடியும். ஷூக்களின் வியாபாரத்தில் முதலீட்டாளர் அதிக லாபம் பெறுவதை நாம் காணலாம், ஏனெனில் முதலீட்டில் கிடைக்கும் வருமானம் ஷூ வர்த்தகம் பேக்கரி வணிகத்தை விட அதிகமாக உள்ளது.

முதலீட்டுக்கான வருவாயைக் கணக்கிடுவதற்கான முதல் 4 முறைகள் (ROI)

முதலீட்டு கணக்கீட்டின் வருவாயைக் கணக்கிட மொத்தம் நான்கு முறைகள் உள்ளன.

இப்போது, ​​ROI சூத்திரத்தை கீழே உள்ள முறைகளுடன் கணக்கிடுவோம்: -

# 1 - நிகர வருமான முறை

ROI சூத்திரம் = (நிகர வருமானம் / முதலீட்டு மதிப்பு) * 100

# 2 - மூலதன ஆதாய முறை

ROI ஃபார்முலா = (தற்போதைய பங்கு விலை - அசல் பங்கு விலை) * 100 / அசல் பங்கு விலை

# 3 - மொத்த வருவாய் முறை

ROI ஃபார்முலா = (தற்போதைய பங்கு விலை + பெறப்பட்ட மொத்த ஈவுத்தொகை - அசல் பங்கு விலை) * 100 / அசல் பங்கு விலை

# 4 - வருடாந்திர ROI முறை

ROI ஃபார்முலா = [(முடிவு மதிப்பு / தொடக்க மதிப்பு) ^ (ஆண்டுகளில் 1 / எண்)] -

முதலீட்டு ஃபார்முலா கால்குலேட்டரில் திரும்பவும்

நீங்கள் முதலீட்டு ஃபார்முலா கால்குலேட்டரில் பின்வரும் வருவாயைப் பயன்படுத்தலாம்-

நிகர லாபம்
முதலீட்டு செலவு
ROI ஃபார்முலா =
 

ROI ஃபார்முலா ==
நிகர லாபம்
எக்ஸ்100
முதலீட்டு செலவு
0
எக்ஸ்100=0
0

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

  • முதலீட்டு சூத்திரத்தின் மீதான வருமானம், சொத்துக்கள், திட்டங்கள் போன்ற எந்தவொரு முதலீட்டிலும் நிறுவனங்களால் நிதியத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
  • இது சொத்துக்களின் மீதான வருவாய், மூலதனத்தின் மீதான வருமானம் போன்ற முதலீட்டின் வருவாயை அளவிடுகிறது.

முதலீட்டுக்கான வருவாயின் நன்மைகள்

  • எளிய மற்றும் புரிந்துகொள்ள எளிதானது-இது கணக்கிட எளிதானது, மேலும் இது நன்மை மற்றும் செலவு ஆகிய இரண்டு புள்ளிவிவரங்களால் கணக்கிடப்படலாம்.
  • உலகளவில் புரிந்து கொள்ளப்பட்டது-இந்த விகிதம் மிகவும் பிரபலமானது மற்றும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வரம்புகள்

  • கையாளுவதற்கு எளிதானது-முதலீட்டாளர்களின் அடிப்படையில் கணக்கீடு வேறுபடுகிறது; சிலர் ஒரு அம்சத்தை கருதுகின்றனர், மற்றவர்கள் அதை புறக்கணிக்கிறார்கள், எனவே அதை எளிதாக கையாள முடியும்.
  • நேரத்தின் காரணியை புறக்கணிக்கிறது-முதலீட்டாளர் ஒரே நேரத்தில் மற்றும் ஒரே சூழ்நிலையில் இரண்டு கருவிகளை ஒப்பிட வேண்டும். ROI நேரத்தை சார்ந்தது அல்ல; எனவே இதன் மூலம் காலத்தின் தாக்கத்தை நாம் காண முடியாது.