எக்செல் இல் கழித்தல் ஃபார்முலா | எக்செல் இல் கழிப்பது எப்படி | எடுத்துக்காட்டுகள்

எக்செல் இல் கழித்தல் சூத்திரம் என்ன?

எக்செல் இல், சூத்திரம் தொடங்குகிறது a ‘=’ (சமம்) ஆபரேட்டர். நீங்கள் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எண்களைக் கழிக்க விரும்பினால், நீங்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் ‘-‘ அடையாளம் (கழித்தல்) இந்த எண்களுக்கு இடையில் ‘=’ அடையாளத்துடன் ஆபரேட்டர்.

நீங்கள் 2 மற்றும் 5 ஐ 15 இலிருந்து கழிக்க விரும்பினால், நீங்கள் இது போன்ற சூத்திரத்திற்கு கீழே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்:

=15-2-5

இதன் விளைவாக: 8

எக்செல் இல் கழித்தல் அல்லது கழித்தல் ஆபரேட்டரை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? (எடுத்துக்காட்டுகளுடன்)

எக்செல் கழித்தல் சூத்திரம் மிகவும் எளிதானது. இந்த சூத்திரத்திற்கு, நீங்கள் கழித்தல் அல்லது கழித்தல் ஆபரேட்டரைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

இதை நாம் கீழே உள்ள எடுத்துக்காட்டுடன் கற்றுக்கொள்வோம்.

இந்த கழித்தல் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - கழித்தல் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சில மதிப்புகள் எங்களிடம் உள்ளன:

இங்கே நாம் மதிப்புகள் 2 இலிருந்து மதிப்புகள் 1 ஐக் கழிக்க விரும்புகிறோம். இதற்காக கீழே உள்ள ஸ்கிரீன் ஷாட்டை சரிபார்க்கவும்.

விளக்கம்:

  • துவங்க ‘=’ ஆபரேட்டர்.
  • இப்போது மதிப்புகள் 2 ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும், இங்கே செல் B4. கழித்தல் ஆபரேட்டரைப் பயன்படுத்தவும் ‘-‘ அதற்கு பிறகு. இப்போது மதிப்புகள் 1 ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும், இங்கே செல் A4.
  • Enter விசையை அழுத்தவும், இது செல் D4 இல் முடிவைக் காண்பிக்கும்.
  • அதே படிகளை மற்ற அந்தந்த மதிப்புகளில் பயன்படுத்துங்கள். அல்லது பிற மதிப்புகளுக்கு இந்த சூத்திரத்தை இழுக்கவும்.

இறுதி முடிவு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது:

செல் A அல்லது செல் B இல் தரவை மாற்றினால், முடிவு தானாக நெடுவரிசை D இல் மாற்றப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு # 2

செயல்திறன் போனஸை 10,000 ரூ. 5000 இலக்கை அடைந்த அந்த ஊழியர்களுக்கு பரிசு வவுச்சர்கள்.

10 ஊழியர்களின் தரவு கீழே:

5000 ரூ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட விற்பனையைச் செய்த ஊழியர்களை இங்கே நாம் கணக்கிட வேண்டும்.

இதற்காக, நாங்கள் சூத்திரத்தை எக்செல் இல் பயன்படுத்துவோம் மற்றும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கான விற்பனைத் தொகையிலிருந்து இலக்கு தொகையைக் கழிப்போம். கீழே உள்ள ஸ்கிரீன் ஷாட்டைக் காண்க:

எங்களிடம் இலக்கு தொகை அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதால், அனைவருக்கும் இந்த மதிப்பை சரிசெய்ய வேண்டும்.

நெடுவரிசை கடிதம் மற்றும் வரிசை எண்ணுக்கு முன் $ அடையாளத்தைப் பயன்படுத்துவோம். இங்கே like C $ 19 போன்றது.

சூத்திரம்:

= பி 19- $ சி $ 19

இறுதி முடிவு:

அடையப்பட்ட இலக்கு மதிப்பு எதிர்மறையாக இருக்கும் அந்த ஊழியர்களுக்கு, செயல்திறன் போனஸுக்கு பொருந்தாது.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

  • எக்செல் கழித்தல் சூத்திரம் ‘=’ அடையாளத்துடன் தொடங்குகிறது.
  • மதிப்புகளைக் கழிப்பதற்கு ‘-‘ கழித்தல் அடையாளத்தைப் பயன்படுத்தவும்.
  • நீங்கள் மதிப்புகளை ஒப்பிட விரும்பும் இடத்தைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் எளிதானது.
  • எக்செல் உள்ள கழித்தல் சூத்திரம் சிக்கலான கணித சிக்கல்களுக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
  • கழித்தல் சூத்திரத்தை மற்ற கணித ஆபரேட்டர்களுடன் இணைந்து பயன்படுத்தலாம்.