விகித பகுப்பாய்வின் நன்மைகள் | முதல் 11 பயன்பாடுகள் மற்றும் நோக்கம்

விகித பகுப்பாய்வின் முதல் 11 நன்மைகள்

விகிதங்கள் உள் ஒப்பீடுகளுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய தரவுகளுக்கிடையேயான உறவை வெளிப்படுத்தப் பயன்படும் பயனுள்ள கருவிகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் முழுவதும் ஒப்பீடுகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கேள்விகளுக்கு நேரடியாக பதிலளிப்பதை விட பதிலளிக்க வேண்டிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. குறிப்பாக, விகித பகுப்பாய்வு சாதகமானது மற்றும் பின்வருவனவற்றைப் பயன்படுத்தலாம் -

# 1 - நிதி அறிக்கைகளை பகுப்பாய்வு செய்ய விகித பகுப்பாய்வு உதவுகிறது

விகித பகுப்பாய்வின் முதல் நன்மை என்னவென்றால், இது நிறுவனத்தின் உடல்நலம், நிதி ஸ்திரத்தன்மை, மதிப்பீடு பற்றிய விரிவான கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது. இது வங்கியாளர்கள், முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகத்தை முடிவெடுப்பதில் உதவுகிறது. இது நிதி அறிக்கை பகுப்பாய்வின் முக்கிய முறைகளில் ஒன்றாகும், மேலும் பயனரின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப அதை மாற்றலாம். விகிதங்கள் நிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு பிரிவின் நிமிட விவரங்களையும் தருகின்றன

# 2 - விகித பகுப்பாய்வு செயல்திறனை தீர்மானிக்க உதவுகிறது

விகித பகுப்பாய்வின் இரண்டாவது நன்மை என்னவென்றால், நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கு இலாபத்தன்மை, கடன் விகிதங்கள் உதவுகின்றன. நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றன மற்றும் நிர்வாகம் எவ்வளவு சிறப்பாக முடிவுகளை எடுக்கிறது என்பதை தீர்மானிக்க முதலீட்டாளர்களுக்கு இது உதவுகிறது. நிறுவனம் முடிந்துவிட்டதா அல்லது குறைவானதா என்பதை தீர்மானிக்க இது உதவுகிறது. விகித பகுப்பாய்வு சொத்துக்கள் நன்கு பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்பதை தீர்மானிக்க உதவுகிறது, மேலும் இலாபங்கள் வலுவான வேகத்தில் வளர்ந்து வருகின்றன. விகிதங்கள் இலாபங்கள் புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்பதை அடையாளம் காணவும் உதவுகின்றன. ஈவுத்தொகை மகசூல் மற்றும் ஈக்விட்டி மீதான வருமானம் போன்ற விகிதங்கள் முதலீட்டாளர்களுக்கு எவ்வளவு லாபம் அளிக்கப்படுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகின்றன

இது அடிப்படையில் ஒரு நிறுவனத்தின் நெகிழ்வுத்தன்மையை மதிப்பீடு செய்ய உதவுகிறது .இது. எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் நிகழும்போது அதன் கடமைகளை வளர்த்துக் கொள்ளும் திறன் நிறுவனத்திற்கு இருந்தால்

# 3 - விகித பகுப்பாய்வு பலவீனத்தை தீர்மானிக்க உதவுகிறது

ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் நன்றாகத் தோன்றினாலும், பெரும்பாலும் நிர்வாகத்தின் கவனம் தேவைப்படும் சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம். விகித பகுப்பாய்வின் மற்றொரு நன்மை என்னவென்றால், வட்டி பாதுகாப்பு, கடன் சேவை விகித பகுப்பாய்வு போன்ற விகிதங்கள் விரிவான புரிதலைப் பெற உதவுகின்றன. மேலாண்மை பின்னர் இந்த பகுதிகளில் கவனம் செலுத்த முடியும்

# 4 - எதிர்கால வருவாய் மற்றும் பணப்புழக்கத்தை திட்டமிட விகித பகுப்பாய்வு உதவி

விகிதங்கள் வரலாற்று புள்ளிவிவரங்களைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகின்றன மற்றும் இந்த புள்ளிவிவரங்களின் வளர்ச்சி விகிதத்தின் அடிப்படையில் கணிக்கப்படுகின்றன. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எதிர்கால காலங்களுக்கான நிதிநிலை அறிக்கை பொருட்களின் மதிப்பீடுகளை வழங்கும் சார்பு வடிவ நிதி அறிக்கைகளைத் தயாரிப்பதில் விகித பகுப்பாய்வு பயன்படுத்தப்படலாம். விகிதம் பகுப்பாய்வு மற்றும் முன்கணிப்பு நிறுவனம் எவ்வாறு வளர்ந்து வருகிறது என்பதைக் காண திட்டங்களையும் முதலீட்டாளர்களையும் வகுப்பதில் மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது.

விகித பகுப்பாய்வின் நன்மை என்னவென்றால், இந்த முன்னறிவிக்கப்பட்ட விகிதங்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பணப்புழக்க பகுப்பாய்வு (டி.சி.எஃப்), தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட ஈவுத்தொகை மாதிரி (டி.டி.எம்) போன்ற பிற மதிப்பீட்டு முறைகளுடன் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பொதுவான விகிதத்தில் முதலீடு செய்வதற்கான பகுப்பாய்வில் மதிப்பீட்டு விகிதங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. EV / EBITDA, EV / Sales, Book to Book, Price to Earnings போன்ற விகிதங்கள் ஒரு பங்கு விலைக்கு வர பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு பங்கு மதிப்பீட்டு நடவடிக்கைகளில் ஒரு பங்குக்கு சம்பாதிப்பது (இபிஎஸ்), ஒரு பங்குக்கு ஈபிஐடி மற்றும் ஒரு பங்குக்கு ஈபிஐடிடிஏ ஆகியவை அடங்கும். விகிதங்களைப் பயன்படுத்தும் முறை மிகவும் பொருத்தமானதாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் குறைவான எண்ணிக்கையிலான அனுமானங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் அவை எளிமையானவை

# 5 - செயல்திறனை சகாக்களுடன் ஒப்பிடுவது

விகித பகுப்பாய்வின் மிக முக்கியமான நன்மைகளில் இது ஒன்றாகும், இது இரண்டு நிறுவனங்களுக்கிடையிலான ஒப்பீடுகளுக்கு உதவுகிறது. வருமான அறிக்கை அல்லது இருப்புநிலை ஆகியவற்றைப் பார்த்து இரண்டு நிறுவனங்களை ஒப்பிடுவது சாத்தியமில்லை. முதலீட்டாளர்கள் பெரும்பாலும் நிறுவனம் செயல்படும் துறையில் எங்கு நிற்கிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறார்கள். நிறுவனம் தனது சகாக்களிடையே மிகைப்படுத்தப்பட்டதா அல்லது குறைவாக மதிப்பிடப்படுகிறதா என்பதைப் புரிந்துகொள்ளவும் இது உதவுகிறது

தன்னை சகாக்களுடன் ஒப்பிடுவதைத் தவிர, ஒரே நிறுவனத்தில் வெவ்வேறு பிரிவுகளை ஒப்பிடுவதற்கும் இது உதவுகிறது. பெரும்பாலும், அவர்கள் எந்த பிரிவில் முதலீடு செய்ய விரும்புகிறார்கள் அல்லது எந்த பிரிவை மூட விரும்புகிறார்கள் என்பதை அவர்கள் தீர்மானிக்க வேண்டியிருக்கும் போது நிர்வாகம் விகிதங்களைப் பயன்படுத்துகிறது

# 6 - போக்கு பகுப்பாய்வு

விகித பகுப்பாய்வின் மற்ற நன்மை என்னவென்றால், இது பல ஆண்டுகளின் போக்குகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. நிறுவனம் மேலே செல்கிறதா, கீழே செல்கிறதா, நிலையானதா என்பதை எண்களைப் பார்த்து ஆய்வாளர் எளிதாக தீர்மானிக்க முடியும். ஒப்பீடு எளிதில் செய்யப்படலாம் மற்றும் விகிதம் தொழில்துறையில் வரையறைக்கு மேலே அல்லது கீழே உள்ளதா என்பதை தீர்மானிக்க உதவுகிறது.

# 7 - விகிதங்கள் முழுமையான புள்ளிவிவரங்களுக்கு அர்த்தம் தருகின்றன

நாங்கள் முன்னர் விவாதித்தபடி, நிதி அறிக்கைகளில் வழங்கப்பட்ட எண்களை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு நிறுவனத்தைப் புரிந்துகொள்வது கடினம். விகிதங்கள் எண்களுக்கு அர்த்தம் தருகின்றன மற்றும் சிக்கலான கணக்கியல் அறிக்கைகளை எளிதாக்குகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, நிறுவனத்தின் PE விகிதம் 1.2x என்று நாங்கள் சொன்னால், கடந்த ஆண்டில் இந்த விகிதம் என்னவாக இருந்தது அல்லது அதன் சகாக்களுக்கு இப்போது என்ன என்பது எங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால் அது அதிக பயன் தராது. இதேபோல், நிறுவனம் இரண்டு பில்லியன் வருவாயைக் கொண்டுள்ளது என்று நாங்கள் சொன்னால், சொத்துக்களுடன் ஒப்பிடும்போது அது நன்றாக இருக்கிறதா என்றும், நிறுவனம் அதன் சேவைகள் அல்லது தயாரிப்புகளை அதிகபட்சமாக கடனில் விற்கிறதா என்றும் நாங்கள் விளக்க முடியாது. சரக்கு விற்றுமுதல், பெறத்தக்க கணக்கு நாட்கள், செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் போன்ற விகிதங்கள் இதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகின்றன.

# 8 - கடந்த கால முடிவுகளின் பகுப்பாய்வு

விகித பகுப்பாய்வின் மற்றொரு நன்மை என்னவென்றால், இது கடந்த கால தரவுகளில் உள்ள வெவ்வேறு உறவுகள் மற்றும் இணைப்புகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது மற்றும் முடிவுகளை ஆராய உதவுகிறது.

# 9 - குறுகிய கால பணப்புழக்கத்தை தீர்மானித்தல்

தற்போதைய விகிதங்கள் நிறுவனத்தின் குறுகிய கால பணப்புழக்க நிலையை தீர்மானிக்க உதவுகின்றன. இந்த விகிதங்கள் நிறுவனம் அதன் குறுகிய கால கடமைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியுமா என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. இலாபத்தன்மை மற்றும் கடன் விகிதங்களைப் பயன்படுத்தி நீண்ட கால கடனையும் தீர்மானிக்க முடியும்.

# 10 - தொடர்பு

நிர்வாகம் அவற்றின் முடிவுகளை வெளியிடும்போது, ​​அது எப்போதும் விகிதங்களின் அடிப்படையில் அறிவிக்கப்படும். அவை EV / EBITDA, EPS, PE போன்ற விகிதங்களில் கவனம் செலுத்துகின்றன. இது முதலீட்டாளர்களுக்கு நன்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது. நிர்வாகம் ஒரு எண்ணைப் பற்றி பேசும்போது, ​​அது நன்கு சுருக்கமாகவும் எளிமையாகவும் கருதப்படுகிறது. விகிதங்களுக்கு பேசும் சக்தி உண்டு

# 11 - விகித பகுப்பாய்வு ஆய்வாளர்கள் ஒரு சிறந்த வேலையைச் செய்ய உதவுகிறது

ஆய்வாளர்கள் முக்கியமாக நிறுவனத்தின் தரவின் ஹார்ட்கோர் எண்ணைக் குறைப்பதை நடத்துகின்றனர். நிறுவனத்தின் செயல்திறன் குறைந்து வரும் சூழ்நிலைகளில் விகிதங்கள் முன்கூட்டியே எச்சரிக்கையை வழங்குகின்றன. நிறுவனம் அதன் சரக்குகளை எவ்வளவு திறமையாக நிர்வகிக்கிறது என்பதை மதிப்பிடுவதற்கு ஆய்வாளர்கள் விகித பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

எடுத்துக்காட்டாக, சரக்கு விற்றுமுதல் விகிதம் ஒரு நிறுவனம் தனது சரக்குகளை எவ்வளவு விரைவாக விற்கிறது என்பதை அளவிடும். சரக்கு விற்றுமுதல் மிகக் குறைவாக இருப்பது மெதுவாக விற்பனையாகும் அல்லது வழக்கற்றுப் போன தயாரிப்புகளின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். சேமிப்பக செலவுகள், காப்பீடு மற்றும் சரக்கு வரிகளை நிறுவனம் செலுத்துவதால், அதிகமான சரக்குகளை எடுத்துச் செல்வது விலை உயர்ந்தது. அதிகப்படியான சரக்கு வேறு எங்காவது மிகவும் திறம்பட பயன்படுத்தக்கூடிய பணத்தையும் இணைக்கிறது. வெற்றிகரமான நிறுவனங்களில் பெரும்பாலானவை மிகவும் வலுவான விகிதங்களைக் கொண்டுள்ளன; ஏரியாக்களில் ஏதேனும் தவறு அல்லது பலவீனம் ஒரு வலுவான விற்பனைக்கு வழிவகுக்கும். விகிதங்கள் தொழில்களுக்கும் குறிப்பிட்டவை. வங்கிகளுக்கு முக்கியமான விகிதங்கள் நிறுவனங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு முக்கியமாக இருக்காது; இந்த காரணிகளைக் கருத்தில் கொண்டு ஆய்வாளர் தங்கள் பகுப்பாய்வைச் செய்கிறார்.

மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, விகிதங்கள் பல பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் மேலாண்மை, வாடிக்கையாளர்கள், முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் கடன் வழங்குநர்களிடமிருந்து தொடங்கும் அனைவருக்கும் இதைப் பயன்படுத்தலாம்.