பங்கேற்பு விருப்பமான பங்கு (எடுத்துக்காட்டுகள், வரையறை) | எப்படி இது செயல்படுகிறது?

பங்கேற்பு விருப்பமான பங்குக்கு நிலையான ஈவுத்தொகை மற்றும் கூடுதல் ஈவுத்தொகை பெற உரிமை உண்டு, அங்கு கூடுதல் ஈவுத்தொகை என்பது பொதுவான பங்குதாரருக்கு வழங்கப்படும் ஈவுத்தொகை மற்றும் அந்த விருப்பமான பங்குதாரருக்கு செலுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிலையான தொகை ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான நேர்மறையான வேறுபாடாகும். பொதுவான பங்குதாரருக்கு சமமான பங்குதாரர்.

விருப்பமான பங்கு பங்கேற்பது என்றால் என்ன?

பங்கேற்பு விருப்பமான பங்கு என்பது ஒரு வகையான விருப்பமான பங்கு, இதில் பங்குகளுக்கு நிலையான ஈவுத்தொகையைத் தவிர கூடுதல் ஈவுத்தொகை வழங்கப்படும், இது ஒப்பந்தத்தில் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்டது. எனவே, விருப்பமான ஈவுத்தொகைக்கு கூடுதலாக, இந்த வகையான பங்கு அதிக லாபம் கிடைத்தால் பொதுவான பங்குதாரர் போன்ற கூடுதல் சலுகைகளுக்கு உரிமை உண்டு. இந்த உரிமைகள் பொதுவாக நிறுவனத்தின் சங்கத்தின் குறிப்பு அல்லது கட்டுரையில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன.

 • பங்கேற்பு முன்னுரிமை பங்கு நிறுவனத்தின் லாபத்தில் பங்கேற்கிறது. எனவே, ஒரு குறிப்பிட்ட கணக்கியல் ஆண்டில், நிறுவனம் லாபத்தை ஈட்டினால், விருப்பமான ஈவுத்தொகையை செலுத்திய பிறகு, மீதமுள்ள தொகை பொதுவான பங்குதாரர்களிடையே ஒரு ஈவுத்தொகையாக விநியோகிக்கப்படுகிறது.
 • கலைக்கப்பட்டால், விருப்பமான பங்குகளில் பங்கேற்பது மீதமுள்ள / உபரி சொத்துகளுக்கு உரிமை உண்டு.
 • மேலும், கலைப்பு விஷயத்தில், இந்த பங்குதாரர்களுக்கு இந்த பங்குகளின் கொள்முதல் விலையை சார்பு சார்பு அடிப்படையில் வழங்கப்படுகிறது.

நிறுவனங்கள் விருப்பமான பங்குகளில் பங்கேற்பது ஏன்?

எனவே நிறுவனங்கள் விருப்பமான பங்குகளை வெளியிட ஏன் தேர்வு செய்கின்றன, அவை பொதுவான பங்குகள் அல்லது விருப்பமான பங்குகளை தனித்தனியாக வெளியிடலாம். இதற்கான பதில்கள் கீழே உள்ளன:

 • நிறுவனம் அதன் லாபத்தை உறுதியாக நம்பவில்லை, மேலும் கடினமான நாட்களில், பங்குதாரரின் வாக்களிப்பு மற்றும் நிர்வாக முடிவுகளின் கூடுதல் சுமையை எடுக்க விரும்பவில்லை.
 • இந்த பங்குகளில் ஈவுத்தொகை விகிதம் பொதுவாக விருப்பமான பங்குகளை விட குறைவாக இருக்கும், ஏனெனில் நிறுவனம் தனது முதலீட்டாளருக்கு விருப்பமான ஈவுத்தொகை விகிதத்திற்கு மேல் இலாப விநியோகத்தில் ஈடுபடுவதற்கான விருப்பத்தை அளிக்கிறது.
 • அவை மூலதனத்தின் குறைந்த செலவை வழங்குகின்றன.
 • இழப்பை உருவாக்கும் ஆண்டில், நிலையான ஈவுத்தொகையின் சுமை கணிசமாகக் குறைக்கப்படுகிறது.
 • பங்கேற்பு விருப்பமான பங்குகளை வெளியிடுவது மற்ற வழிகளுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக மதிப்பீட்டைக் கொண்டிருக்க அனுமதிக்கிறது.
 • துணிகர மூலதன நிதி கண்ணோட்டத்தில், இந்த முறை பணத்தை திரட்டுவதற்கான விரைவான வழியாகும், ஏனெனில் இது ஒரு முதலீட்டாளருக்கு நிறுவனம் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகள் குறித்து கூடுதல் நம்பிக்கையை அளிக்கிறது. 

விருப்பமான பங்குகளில் பங்கேற்பதற்கு முதலீட்டாளர்கள் ஏன் செல்ல வேண்டும்?

 • பங்கேற்பாளர்கள் விரும்பும் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான நன்மைகள் அதிக வருவாய் விகிதத்தைப் பெறுவதற்கு கூடுதல் ஆபத்தை எடுக்கும்.
 • நஷ்டம் ஈட்டும் ஆண்டின் விஷயத்தில், முதலீட்டாளர்கள் நிலையான ஈவுத்தொகை விகிதத்திற்கு உரிமை உண்டு.
 • லாபம் ஈட்டும் ஆண்டின் விஷயத்தில், இந்த முதலீட்டாளர்கள் கூடுதல் ஈவுத்தொகைக்கு தகுதியுடையவர்கள் மற்றும் நிறுவனத்தின் லாபத்தில் பங்கேற்கிறார்கள்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

பங்கேற்க விருப்பமான பங்குக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன-

எடுத்துக்காட்டு - # 1

ஒரு பங்குக்கு $ 1 ஈவுத்தொகையை வழங்கும் நிறுவனத்தில் நீங்கள் முதலீடு செய்யும் சூழ்நிலையை அனுமானிப்போம். எனவே ஒரு பொதுவான செயல்பாட்டு ஆண்டில், நிறுவனம் லாபம் அல்லது இழப்பில் இருந்தால் இந்த அளவு ஈவுத்தொகையைப் பெறுவீர்கள். ஆனால் ஒரு நிறுவனம் கணிசமான இலாபம் ஈட்டிய நல்ல நேரத்தில், அதன் ஈவுத்தொகையை அதன் அனைத்து விருப்பத்தேர்வுகளிலும் எளிதாக விநியோகித்தது. அதன்பிறகு, நிறுவனம் அதன் பங்குதாரர்களிடையே விநியோகிக்க இன்னும் million 100 மில்லியனுடன் உள்ளது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த வழக்கில், பங்குபெறும் பங்குதாரர்களுக்கு கூடுதல் ஈவுத்தொகையை சார்பு சார்பு அடிப்படையில் பெற உரிமை உண்டு.

இப்போது நிறுவனம் திவால்நிலைக்குத் தாக்கல் செய்து கலைக்கும்போது மற்றொரு உதாரணத்தைக் கருத்தில் கொள்வோம்:

எனவே, இந்த சூழ்நிலையில், நிறுவனம் பங்கேற்கும் முன்னுரிமை பங்குதாரர்களிடமிருந்து மொத்தம் million 100 மில்லியனை வசூலித்ததாக வைத்துக் கொள்வோம், இது நிறுவனத்தின் மொத்த மதிப்பீட்டில் 20% ஆகும், மீதமுள்ள 80% பொதுவான பங்குதாரர்கள் மூலம் 400 மில்லியன் டாலர் கணக்கிடப்பட்டது.

 • இப்போது நிறுவனம் கலைக்கும்போது 600 மில்லியன் டாலர் மதிப்பீட்டில் கலைக்கிறது என்று கருதுகிறது, இது திரட்டிய பணத்தை விட 100 மில்லியன் டாலர் அதிகம். இந்த சூழ்நிலையில் பங்கேற்கும் விருப்பத்தேர்வு பங்குதாரர்கள் தங்கள் முதலீட்டைத் திரும்பப் பெறுவார்கள், மேலும் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட ஈவுத்தொகைகளையும் பெறுவார்கள், அதோடு கூடுதலாக, எஞ்சியவற்றில் 20%, அதாவது million 100 மில்லியனில் 20% ஆகும்.
 • எனவே இங்கே, பங்கேற்க விரும்பும் பங்குதாரர் பொதுவான மற்றும் விருப்பமான பங்குதாரர்களை விட கூடுதல் பணம் சம்பாதித்தார், ஏனென்றால் மற்றவர்களுக்கு ஈவுத்தொகை மற்றும் அவர்களின் முதலீடுகள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டன.

எடுத்துக்காட்டு - # 2

கேபிசி லிமிடெட் 2009 ஆம் ஆண்டில் 10% ஈவுத்தொகை வீதத்துடன் par 100 சம மதிப்பில் விருப்பமான பங்குகளை வெளியிடுகிறது.

 • இந்த வழக்கில், ஒவ்வொரு விருப்பமான பங்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் $ 100 முதலீட்டிற்கு $ 10 ஈவுத்தொகைக்கு உரிமை உண்டு. 2011 ஆம் ஆண்டில், கேபிசி மிகச் சிறப்பாக செயல்பட்டது என்று வைத்துக் கொள்வோம், எனவே இது 10% என்ற விகிதத்தில் விருப்பமான ஈவுத்தொகையை வழங்கியதுடன், அதன் பொதுவான பங்குதாரர்களுக்கு ஒரு பங்கிற்கு 11 டாலர் ஈவுத்தொகையாகவும் கொடுத்தது.
 • பங்கேற்காத விருப்பமான பங்குதாரர் சம மதிப்பு $ 100 க்கு 10 டாலர் ஈவுத்தொகையைப் பெற்றார். இருப்பினும், பங்கேற்பு விருப்பத்தேர்வு பங்குதாரருக்கு பொதுவான பங்குதாரர்களுடன் அதன் லாபத்தில் பங்கு பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கும், மேலும் பங்கேற்பு விருப்பமான பங்குகளின் பங்கேற்பு ஏற்பாட்டின் அடிப்படையில் ஒரு பங்கிற்கு 1 டாலர் கூடுதல் ஈவுத்தொகையைப் பெற்றது.
 • நிறுவனம் அதன் பொதுவான பங்குதாரர்களுக்கு ஈவுத்தொகையை விநியோகிக்கும்போது பொதுவான பங்குதாரர்களுடன் கூடுதல் ஈவுத்தொகையைப் பெறுவதற்கான தலைகீழ் திறன் உள்ளது.