புத்தக மதிப்பு ஃபார்முலாவுக்கு விலை | பி / பி விகிதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

புத்தக மதிப்புக்கு விலையை கணக்கிட ஃபார்முலா

நிறுவனத்தின் நிகர சொத்து மதிப்புக்கு ஈக்விட்டி பங்குதாரர்கள் எவ்வளவு பணம் செலுத்துகிறார்கள் என்பதைக் காண புத்தக மதிப்பிற்கான விலை ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கையாகும். புத்தக மதிப்பு விகிதத்திற்கான விலை (பி / பி) சூத்திரம் சந்தை விகிதத்திலிருந்து புத்தக விகிதமாகவும் குறிப்பிடப்படுகிறது மற்றும் ஒரு பங்குக்கான சந்தை விலைக்கும் ஒரு பங்குக்கான புத்தக மதிப்புக்கும் இடையிலான விகிதத்தை அளவிடுகிறது. புத்தக மதிப்பிற்கான விலையின் சூத்திரம் இங்கே -

விளக்கம்

பி / பி விகித சூத்திரத்தில் இரண்டு கூறுகள் உள்ளன.

 • முதல் கூறு ஒரு பங்குக்கான சந்தை விலை. ஒரு பங்குக்கான சந்தை விலை நிலையற்றது, அது தொடர்ந்து மாறுகிறது. முதலீட்டாளர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு சந்தை விலையை எடுக்க முடிவு செய்யலாம் மற்றும் ஒரு சராசரி கண்டுபிடிக்க சராசரி முறையைப் பயன்படுத்தலாம்.
 • இந்த விகிதத்தின் இரண்டாவது கூறு ஒரு பங்குக்கான புத்தக மதிப்பு. நிறுவனத்தின் புத்தக மதிப்பை நாம் கணக்கிட பல வழிகள் உள்ளன. நிறுவனத்தின் புத்தக மதிப்பைக் கண்டறிய சிறந்த மற்றும் பொதுவான வழி, மொத்த சொத்துக்களிலிருந்து மொத்த கடன்களைக் கழிப்பதாகும். இதைச் செய்வது முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் உண்மையான மதிப்பைக் கண்டறிய அனுமதிக்கிறது. மாற்றாக, புத்தக மதிப்பை நேரடியாகக் கண்டறிய முதலீட்டாளர்கள் பங்குதாரர்களின் பங்குகளையும் பார்க்கலாம்.

நீங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடியபடி, இந்த விகிதம் ஒவ்வொரு பங்கு பங்குகளின் சந்தை விலையின் விகிதத்தையும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு பங்குக்கான புத்தக மதிப்பையும் பகுப்பாய்வு செய்ய முயற்சிக்கிறது.

பி / பி விகித ஃபார்முலாவின் எடுத்துக்காட்டு

பி / பி விகித சூத்திரம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் பார்க்க ஒரு நடைமுறை உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம்.

இந்த விலையை புத்தக மதிப்பு விகித வார்ப்புருவுக்கு இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - புத்தக மதிப்பு விகித வார்ப்புருவுக்கு விலை

பிங்-வாட்சிங் டிவி தங்கள் முதலீட்டாளர்கள் புத்தக மதிப்பின் அடிப்படையில் அவற்றை எவ்வாறு உணர்கிறார்கள் என்பதைப் பார்க்க விரும்புகிறது. அவர்கள் தங்கள் பங்கு பங்குகளின் சந்தை விலையை எடுத்துக்கொண்டனர், மேலும் பங்குதாரர்களின் பங்குக்கான இருப்புநிலைப் பட்டியலையும் பெரிதாக்கினர். அவர்கள் கண்டுபிடித்த விவரங்கள் இங்கே -

 • ஒவ்வொரு பங்கின் சந்தை விலை - ஒரு பங்குக்கு $ 105
 • ஒவ்வொரு பங்கின் புத்தக மதிப்பு - ஒரு பங்குக்கு $ 84

உள் கணக்காளராக, புத்தக மதிப்பு விகிதத்திற்கான விலையை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

பி / பி விகித சூத்திரத்தைக் கண்டுபிடிக்க, எங்களுக்கு ஒரு பங்குக்கான சந்தை விலை மற்றும் ஒரு பங்குக்கு புத்தக மதிப்பு தேவை. மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டில், இரண்டையும் நாங்கள் அறிவோம்.

பி / பி விகித சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, நமக்கு கிடைக்கிறது -

 • பி / பி விகித சூத்திரம் = ஒரு பங்குக்கான சந்தை விலை / ஒரு பங்குக்கு புத்தக மதிப்பு
 • அல்லது, பி / பி விகிதம் = $ 105 / $ 84 = 5/4 = 1.25.

சிட்டி குழுமத்தின் புத்தக மதிப்பு விகிதத்திற்கான விலை

சிட்டி குழுமத்தின் விலையை புத்தக மதிப்பு விகிதத்திற்கு கணக்கிட புத்தக மதிப்பு சூத்திரத்திற்கு விலையை இப்போது பயன்படுத்துவோம். முதலில், சிட்டி குழுமத்தின் இருப்புநிலை விவரங்கள் எங்களுக்குத் தேவை. சிட்டி குழுமத்தின் 10 கே அறிக்கையை இங்கிருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

கீழேயுள்ள அட்டவணை காட்டுகிறது, பக்கம் 133 இல் காணப்படும் ஒருங்கிணைந்த பங்குதாரரின் பங்கு பிரிவு

மேலே உள்ள அட்டவணையில் இருந்து, சிட்டி குழுமத்தின் பங்குதாரர்களின் பங்கு 2015 இல் 1 221,857 மில்லியன் மற்றும் 2014 இல் 10 210,185 மில்லியன் ஆகும்.

தொடர்புடைய பொதுவான பங்கு நிலுவை எண்கள் 2015 இல் 3,099.48 மில்லியன் பங்குகளும், 2014 இல் 3,083.037 மில்லியனும் ஆகும்.

 • 2015 இல் சிட்டி குழுமத்தின் புத்தக மதிப்பு = $ 221,857 / 3099.48 = 71.57
 • 2014 இல் சிட்டி குழுமத்தின் புத்தக மதிப்பு = $ 210,185 / 3,083.037 = 68.174

6 பிப்ரவரி 2018 நிலவரப்படி சிட்டி குழுமத்தின் விலை $ 73.27

 • சிட்டி குழுமம்புத்தக மதிப்பு விகிதத்திற்கான விலை(2014) = $ 73.27 / 71.57 = 1.023x
 • சிட்டி குழுமத்தின் விலை மதிப்பு விகிதம் (2015) = $ 73.27 / 68.174 = 1.074x

பயன்கள்

 • முதலாவதாக, ஒரு முதலீட்டாளர் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்ய முடிவு செய்யும் போது, ​​ஒரு பங்குக்கு நிகர சொத்து மதிப்பில் ஒரு பங்கிற்கு அவள் எவ்வளவு செலுத்த வேண்டும் என்பதை அவள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த ஒப்பீடு இருப்பது முதலீட்டாளருக்கு இது ஒரு விவேகமான முதலீடு இல்லையா என்பதை தீர்மானிக்க உதவுகிறது.
 • இதை மேலும் எடுத்துக்கொள்ள, பல முதலீட்டாளர்கள் நிறுவனத்தின் பங்குகளின் மதிப்பீட்டைச் செய்ய விரும்புகிறார்கள். முதலீட்டாளர்கள் வங்கி நிறுவனங்கள், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் அல்லது முதலீட்டு நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்தால், இந்த விகிதம் நிறுவனங்களை மதிப்பிடுவதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
 • முதலீட்டாளர்கள் மனதில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம். பெரிய சொத்துக்களை பராமரிக்க வேண்டிய நிறுவனங்களுக்கு, குறிப்பாக பெரிய ஆர் & டி செலவுகள் அல்லது நீண்ட கால நிலையான சொத்துக்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு இந்த விகிதம் பயனுள்ளதாக இருக்காது.

புத்தக மதிப்பு விகித கால்குலேட்டருக்கு விலை

புத்தக மதிப்பு கால்குலேட்டருக்கு பின்வரும் விலையைப் பயன்படுத்தலாம்

ஒரு பங்குக்கு சந்தை விலை
ஒரு பங்குக்கு புத்தக மதிப்பு
புத்தக மதிப்பு விகித சூத்திரத்திற்கான விலை
 

புத்தக மதிப்பு விகிதத்திற்கான விலை ஃபார்முலா =
ஒரு பங்குக்கு சந்தை விலை
=
ஒரு பங்குக்கு புத்தக மதிப்பு
0
=0
0

எக்செல் இல் பி / பி விகித சூத்திரத்தைக் கணக்கிடுங்கள் (எக்செல் வார்ப்புருவுடன்)

மேலே உள்ள அதே உதாரணத்தை இப்போது எக்செல் செய்வோம். இது மிகவும் எளிது. ஒரு பங்குக்கு சந்தை விலை மற்றும் ஒரு பங்குக்கு புத்தக மதிப்பு ஆகிய இரண்டு உள்ளீடுகளை நீங்கள் வழங்க வேண்டும். வழங்கப்பட்ட வார்ப்புருவில் உள்ள விகிதத்தை நீங்கள் எளிதாகக் கணக்கிடலாம்.