ஒரு பங்குக்கு ஈவுத்தொகை (பொருள், ஃபார்முலா) | டி.பி.எஸ் கணக்கிடுங்கள்

ஒரு பங்குக்கு ஈவுத்தொகை என்றால் என்ன?

ஒரு பங்குக்கான ஈவுத்தொகை நிறுவனம் ஒரு வருடத்திற்கு மேல் வழங்கிய மொத்த ஈவுத்தொகைகளின் தொகைக்கு சமம், நிறுவனம் வைத்திருக்கும் சராசரி பங்குகளின் மொத்த எண்ணிக்கையால் வகுக்கப்படுகிறது; இது மறு முதலீடு செய்யத் தேவையில்லாத பங்குதாரர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்ட லாபமாக நிறுவனம் நிறுவனத்திலிருந்து அனுப்பிய மொத்த இயக்க இலாபங்களின் பார்வையை இது வழங்குகிறது.

ஒரு பங்கு ஃபார்முலாவுக்கு ஈவுத்தொகை

ஒரு பங்குக்கான ஈவுத்தொகைக்கான சூத்திரம் இங்கே (டி.பி.எஸ்) -

ஈவுத்தொகை செலுத்தப்பட்ட பிறகு இந்த கணக்கீடு செய்யப்படுவதால், ஒரு முதலீட்டாளர் கடந்த பதிவுகளை மட்டுமே அறிந்து கொள்வார். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு நிறுவனத்தின் டி.பி.எஸ்ஸை அறிய விரும்பினால், அவர் சமீபத்திய ஆண்டின் தரவைப் பார்த்து, அதனுடன் தொடர்ந்து வருவார்.

விளக்கம்

சூத்திரத்தின் மிக முக்கியமான பகுதி “பங்குகளின் எண்ணிக்கை” ஆகும். தொடக்கப் பங்குகள் மற்றும் முடிவடையும் பங்குகளின் பதிவை நீங்கள் வெறுமனே எடுத்துக் கொள்ளலாம், மேலும் நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் எளிய சராசரியைக் கணக்கிடலாம். இல்லையெனில், நீங்கள் ஒரு சராசரி சராசரிக்கு செல்லலாம்.

ஒரு பங்குக்கான வருவாயைக் கணக்கிடுவதில், நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் எடையுள்ள சராசரியை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வதை நீங்கள் காண்பீர்கள். ஆனால் ஒரு பங்குக்கான ஈவுத்தொகை மற்றும் ஒரு பங்குக்கான வருவாய் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான அடிப்படை வேறுபாடு என்னவென்றால், நாம் எண்ணிக்கையில் வைக்கிறோம்.

டி.பி.எஸ்ஸில், நாங்கள் வருடாந்திர ஈவுத்தொகையை எடுத்துக்கொள்கிறோம்; ஒரு பங்குக்கான வருவாயைப் பொறுத்தவரை, நாங்கள் நிகர வருமானத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம். ஜனவரி மாதத்தில் இருக்கும் பங்குகளுக்கு ஈவுத்தொகை செலுத்தி, டிசம்பரில் புதிய பங்குகளை வெளியிடும் நிறுவனங்களுக்கு எடையுள்ள சராசரி முறையின் பயன்பாடு உண்மை. உங்களுக்கு யோசனை கிடைக்கும். ஒரு நிறுவனத்தின் அணுகுமுறையைப் பொறுத்து, கணக்கீட்டு முறையை நாங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.

ஒரு பங்குக்கு ஈவுத்தொகை எடுத்துக்காட்டு

ஹனி பீ நிறுவனம் ஆண்டு ஈவுத்தொகை $ 20,000 செலுத்தியுள்ளது. ஆரம்பத்தில் நிலுவையில் உள்ள பங்கு 4000 ஆகவும், நிலுவையில் உள்ள பங்கு 7000 ஆகவும் இருந்தது. ஹனி பீ நிறுவனத்தின் டி.பி.எஸ்.

இந்த எடுத்துக்காட்டில், சராசரி நிலுவையில் உள்ள பங்குகளைக் கண்டுபிடிக்க எளிய சராசரிக்கு செல்லலாம்.

  • ஆரம்பத்தில் நிலுவையில் உள்ள பங்கு 4000 ஆகவும், முடிவு 7000 ஆகவும் இருந்தது.
  • எளிய சராசரியைப் பயன்படுத்தி, சராசரி நிலுவையில் உள்ள பங்கை = (4000 + 7000) / 2 = 11,000/2 = 5500 எனப் பெறுகிறோம்.
  • செலுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஈவுத்தொகை $ 20,000.

டி.பி.எஸ் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, நமக்கு கிடைக்கிறது -

  • டிபிஎஸ் ஃபார்முலா = வருடாந்திர ஈவுத்தொகை / பங்குகளின் எண்ணிக்கை = ஒரு பங்குக்கு $ 20,000/5500 = 64 3.64.

இப்போது, ​​நிறுவனத்தின் ஈவுத்தொகை விளைச்சலைக் கண்டுபிடிக்க விரும்பினால், நாங்கள் அவ்வாறு செய்யலாம். குறைந்த டி.பி.எஸ் நிறுவனம் நிறுவனத்திற்கு வளர்ச்சி திறன் இல்லை என்று அர்த்தமல்ல என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நிறுவனத்திற்கு போதுமான வளர்ச்சி திறன் உள்ளதா இல்லையா என்பதை உறுதிப்படுத்த ஈவுத்தொகை மகசூல் மற்றும் பிற நிதி நடவடிக்கைகளை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

டி.பி.எஸ் ஃபார்முலாவின் பயன்பாடு

எந்தவொரு முதலீட்டாளரும் அவர் எந்த முதலீட்டில் முதலீடு செய்வார் என்பதைக் கண்டுபிடிக்க வெவ்வேறு பங்குகளைப் பார்ப்பார்.

அதற்காக, முதலீட்டாளர் வெவ்வேறு விகிதங்களைப் பார்க்கிறார். டிபிஎஸ் மட்டுமே நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த கண்ணோட்டத்தை வழங்கக்கூடாது; ஆனால் ஒரு முதலீட்டாளர் ஈவுத்தொகை செலுத்தும் விகிதம், ஈவுத்தொகை மகசூல் மற்றும் டிபிஎஸ் ஆகியவற்றுடன் வெவ்வேறு நிதி விகிதங்களைப் பார்க்க முடிந்தால்; அவளுக்கு நிறுவனம் பற்றி ஒரு திடமான புரிதல் இருக்கும்.

ஒரு நிறுவனத்தின் ஈவுத்தொகை செலுத்தும் விகிதம் குறைவாக இருப்பதை முதலீட்டாளர் கண்டால்; அதாவது நிறுவனத்தின் மதிப்பை அதிகரிக்க நிறுவனம் மீண்டும் முதலீடு செய்கிறது. ஒரு முதலீட்டாளர் முதலீடு செய்ய முடிவு செய்வதற்கு முன்பு; அவள் எல்லா நடவடிக்கைகளையும் பார்த்து நிறுவனத்தின் நிதி விவகாரங்களின் முழுமையான பார்வையை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

மேலே இருந்து நாம் பார்க்கும்போது, ​​கோல்கேட் பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து ஈவுத்தொகையை செலுத்தி வருகிறது, இருப்பினும், அமேசான் மற்றும் கூகிள் போன்ற நிறுவனங்கள் இதுவரை எந்த ஈவுத்தொகையும் செலுத்தவில்லை.

ஒரு பங்கு கால்குலேட்டருக்கு ஈவுத்தொகை

நீங்கள் பின்வரும் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்

ஆண்டு ஈவுத்தொகை
பங்குகளின் எண்ணிக்கை
ஒரு பங்கு ஃபார்முலாவுக்கு ஈவுத்தொகை
 

ஒரு பங்குக்கு ஈவுத்தொகை ஃபார்முலா =
ஆண்டு ஈவுத்தொகை
=
பங்குகளின் எண்ணிக்கை
0
=0
0

எக்செல் ஒரு பங்குக்கு ஈவுத்தொகை (எக்செல் வார்ப்புருவுடன்)

மேலே உள்ள அதே உதாரணத்தை இப்போது எக்செல் செய்வோம்.

இது மிகவும் எளிது. எளிய சராசரி சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி சராசரி நிலுவையில் உள்ள பங்குகளை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். பின்னர் நீங்கள் வருடாந்திர ஈவுத்தொகை மற்றும் பங்குகளின் எண்ணிக்கையின் இரண்டு உள்ளீடுகளை வழங்க வேண்டும்.

வழங்கப்பட்ட வார்ப்புருவில் உள்ள விகிதத்தை நீங்கள் எளிதாகக் கணக்கிடலாம்.

முதலில், சராசரி நிலுவையில் உள்ள பங்குகளைக் கண்டுபிடிக்க எளிய சராசரிக்கு செல்வோம்.

இப்போது, ​​ஹனி பீ நிறுவனத்தின் டி.பி.எஸ்.

இந்த டிபிஎஸ் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - பங்கு எக்செல் வார்ப்புருவுக்கு ஈவுத்தொகை

ஒரு பங்கு ஃபார்முலா வீடியோவுக்கு ஈவுத்தொகை