நிதிச் சந்தைகளின் செயல்பாடுகள் | சிறந்த 7 நிதி சந்தை செயல்பாடுகளின் பட்டியல்

நிதிச் சந்தைகளின் செயல்பாடுகள் யாவை?

பல்வேறு சந்தைக் கருவிகளின் விலை கண்டுபிடிப்பு, நிதிகளைத் திரட்டுதல், வெவ்வேறு முதலீட்டாளர்களுக்கு அந்தந்த நிதிக் கருவியை நியாயமான மதிப்பில் வாங்க அல்லது விற்க ஒரு வாய்ப்பை வழங்கும் நிதிச் சந்தைகள் விலைகளை நிர்ணயிப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு செயல்பாடுகள் உள்ளன. இது சந்தையில் நிலவுகிறது, வர்த்தகர்களுக்கு பல்வேறு வகையான தகவல்களை வழங்குதல், மற்றும் இடர் பகிர்வு போன்றவை.

நிதி சந்தைகளின் முதல் 7 செயல்பாடுகளின் பட்டியல்

 1. விலை நிர்ணயம்
 2. நிதி திரட்டல்
 3. நீர்மை நிறை
 4. இடர் பகிர்வு
 5. சுலபமாக தொடர்பு கொள்ளலாம்
 6. பரிவர்த்தனை செலவுகளில் குறைப்பு மற்றும் தகவல்களை வழங்குதல்
 7. மூலதன உருவாக்கம்

ஒவ்வொரு நிதிச் சந்தை செயல்பாடுகளையும் விரிவாக விவாதிப்போம் -

# 1 - விலை நிர்ணயம்

நிதிச் சந்தையில் வாங்குபவர்களுக்கும் விற்பவர்களுக்கும் இடையில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் வெவ்வேறு நிதிக் கருவிகளின் விலை கண்டுபிடிப்பின் செயல்பாட்டை நிதிச் சந்தை செய்கிறது. நிதிச் சந்தையில் நிதிக் கருவிகள் வர்த்தகம் செய்யும் விலைகள் சந்தை சக்திகளால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன, அதாவது சந்தையில் தேவை மற்றும் வழங்கல்.

எனவே நிதிச் சந்தை புதிதாக வழங்கப்படும் நிதிச் சொத்துக்களுக்கும், தற்போதுள்ள நிதிச் சொத்துகளுக்கும் விலைகள் நிர்ணயிக்கப்படும் வாகனத்தை வழங்குகிறது.

# 2 - நிதி திரட்டல்

நிதிச் சந்தையில் நிதி கருவிகள் வர்த்தகம் செய்யும் விலைகளை நிர்ணயிப்பதோடு, முதலீட்டாளர் முதலீடு செய்த நிதியில் இருந்து தேவையான வருவாயும் நிதிச் சந்தையில் பங்கேற்பாளர்களால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. நிதியைத் தேடும் நபர்களின் உந்துதல் முதலீட்டாளர்களால் கோரப்படும் தேவையான வருவாய் விகிதத்தைப் பொறுத்தது.

நிதிச் சந்தையின் இந்த செயல்பாட்டின் காரணமாக மட்டுமே, கடன் வழங்குநர்களிடமிருந்தோ அல்லது நிதி முதலீட்டாளர்களிடமிருந்தோ கிடைக்கும் நிதி எவ்வாறு நிதி தேவைப்படும் நபர்களிடையே ஒதுக்கப்படும் அல்லது நிதி வழங்குவதன் மூலம் நிதி திரட்டப்படும் என்பதற்கான சமிக்ஞை நிதி சந்தையில் கருவிகள். எனவே, முதலீட்டாளர்களின் சேமிப்புகளை அணிதிரட்டுவதற்கு நிதிச் சந்தை உதவுகிறது.

# 3 - பணப்புழக்கம்

நிதிச் சந்தையின் பணப்புழக்க செயல்பாடு, முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் நிதிக் கருவிகளை சந்தையின் வேலை நேரத்தில் எந்த நேரத்திலும் சந்தையில் நிலவும் அதன் நியாயமான மதிப்பில் விற்க ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறது.

நிதிச் சந்தையின் பணப்புழக்க செயல்பாடு இல்லாதிருந்தால், அந்த சொத்துக்களை விற்க சந்தையில் நிபந்தனைகள் எழும் வரை அல்லது பாதுகாப்பு வழங்குபவர் பணம் செலுத்த ஒப்பந்த அடிப்படையில் கடமைப்படும் வரை முதலீட்டாளர் நிதிப் பத்திரங்கள் அல்லது நிதி கருவியை கட்டாயமாக வைத்திருக்க வேண்டும். அதே அதாவது, கடன் கருவியில் முதிர்ச்சியடையும் நேரத்தில் அல்லது பங்கு கருவியின் விஷயத்தில் நிறுவனம் கலைக்கப்பட்ட நேரத்தில் நிறுவனம் தானாக முன்வந்து அல்லது விருப்பமின்றி கலைக்கப்படும் வரை ஆகும்.

இதனால், நிதிச் சந்தையில் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் பத்திரங்களை உடனடியாக விற்று பணமாக மாற்றலாம், இதன் மூலம் பணப்புழக்கத்தை வழங்க முடியும்.

# 4 - இடர் பகிர்வு

முதலீடுகளை மேற்கொள்ளும் நபர் அந்த முதலீடுகளில் தங்கள் நிதியை முதலீடு செய்யும் நபர்களிடமிருந்து வேறுபட்டிருப்பதால் நிதிச் சந்தை ஆபத்து-பகிர்வின் செயல்பாட்டைச் செய்கிறது.

நிதிச் சந்தையின் உதவியுடன், முதலீடுகளை மேற்கொள்ளும் நபரிடமிருந்து அந்த முதலீடுகளைச் செய்வதற்கான நிதியை வழங்கும் நபர்களிடமிருந்து ஆபத்து மாற்றப்படுகிறது.

# 5 - எளிதான அணுகல்

தொழில்களுக்கு முதலீட்டாளர்கள் நிதி திரட்ட வேண்டும் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் அதன் பணத்தை முதலீடு செய்வதற்கும் அவர்களிடமிருந்து வருவாயைப் பெறுவதற்கும் தொழில்கள் தேவை. எனவே நிதிச் சந்தை தளம் சாத்தியமான வாங்குபவர் மற்றும் விற்பனையாளரை எளிதில் வழங்குகிறது, இது சாத்தியமான வாங்குபவர் மற்றும் விற்பனையாளரைக் கண்டுபிடிப்பதில் அவர்களின் நேரத்தையும் பணத்தையும் மிச்சப்படுத்த உதவுகிறது.

# 6 - பரிவர்த்தனை செலவுகளில் குறைப்பு மற்றும் தகவல்களை வழங்குதல்

பத்திரங்களை வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை செய்வது போன்ற பரிவர்த்தனைகளைச் செய்யும்போது வர்த்தகருக்கு பல்வேறு வகையான தகவல்கள் தேவைப்படுகின்றன. ஒரே நேரத்தில் மற்றும் பணம் பெற வேண்டும்.

ஆனால் நிதிச் சந்தை வர்த்தகர்கள் எந்தவொரு பணத்தையும் செலவழிக்க வேண்டிய அவசியமின்றி ஒவ்வொரு வகை தகவல்களையும் வழங்க உதவுகிறது. இந்த வழியில், நிதி சந்தை பரிவர்த்தனைகளின் விலையை குறைக்கிறது.

# 7 - மூலதன உருவாக்கம்

முதலீட்டாளர்கள் புதிய சேமிப்புகள் நாட்டில் பாயும் சேனலை நிதிச் சந்தைகள் வழங்குகின்றன, இது நாட்டின் மூலதன உருவாக்கத்திற்கு உதவுகிறது.

உதாரணமாக

XYZ ltd நிறுவனத்தின் ஒரு எடுத்துக்காட்டைக் கருத்தில் கொள்வோம், இதற்கு ஒரு புதிய திட்டத்தைத் தொடங்க நிதி தேவைப்படுகிறது, ஆனால் தற்போது, ​​அத்தகைய நிதி இல்லை. மறுபுறம், உதிரி பணம் வைத்திருக்கும் முதலீட்டாளர்கள் உள்ளனர் மற்றும் சில பகுதிகளில் முதலீடு செய்ய விரும்புகிறார்கள், அங்கு அவர்கள் எதிர்பார்க்கும் வருமானத்தை பெற முடியும்.

எனவே, அந்த விஷயத்தில், நிறுவனம் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து நிதி திரட்டக்கூடிய இடத்தில் நிதிச் சந்தை செயல்படும் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் பணத்தை நிதிச் சந்தையின் உதவியின் மூலம் முதலீடு செய்யலாம்.

நிதிச் சந்தைகளின் செயல்பாடுகளின் முக்கிய புள்ளிகள்

 1. நிதிச் சந்தைகள் என்பது சந்தை, பங்குகள், பத்திரங்கள், வழித்தோன்றல்கள், பொருட்கள், நாணயங்கள் போன்ற நிதி சொத்துக்களை வாங்குவதற்கும் விற்பதற்கும் வர்த்தகர்கள் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு ஏற்பாடு அல்லது நிறுவனம்.
 2. இது நிதிக் கருவிகள் மற்றும் நிதிப் பத்திரங்களை பரிமாறிக்கொள்ள உதவுகிறது.
 3. எந்தவொரு நாட்டிலும் பல்வேறு வகையான நிதிச் சந்தைகள் உள்ளன, அவை பணச் சந்தைகள், எதிர் சந்தைகள், வழித்தோன்றல் சந்தை, பத்திரங்கள் சந்தை, அந்நிய செலாவணி சந்தை மற்றும் பொருட்கள் சந்தை ஆகியவை அடங்கும்.
 4. நிதிச் சந்தைகளில் விலை நிர்ணயம், நிதி திரட்டுதல், இடர் பகிர்வு, எளிதான அணுகல், பணப்புழக்கம், மூலதன உருவாக்கம் மற்றும் பரிவர்த்தனை செலவுகளில் குறைப்பு மற்றும் தேவையான தகவல்களை வழங்குதல் ஆகியவை அடங்கும்.
 5. நிதிச் சந்தையின் அளவைப் பொறுத்தவரை, பல நிதிச் சந்தைகள் மிகக் குறைந்த அளவிலான செயல்பாட்டை எளிதாக்குகின்றன, மேலும் பல நிதிச் சந்தைகள் தினசரி பெரிய அளவிலான பத்திரங்களை வர்த்தகம் செய்கின்றன
 6. நிதிச் சந்தையில் ப location தீக இருப்பிடம் மற்றும் நிதி கருவிகளின் பரிமாற்றம் மற்றும் நிதிப் பத்திரங்கள் தொலைபேசியிலோ அல்லது இணையத்திலோ கட்சிகளிடையே பரிமாறிக்கொள்ளப்படலாம். நிதிச் சந்தையின் அளவைப் பொறுத்தவரை, பல நிதிச் சந்தைகள் மிகக் குறைந்த அளவிலான செயல்பாட்டை எளிதாக்குகின்றன, மேலும் பல நிதிச் சந்தைகள் தினசரி பெரிய அளவிலான பத்திரங்களை வர்த்தகம் செய்கின்றன.

முடிவுரை

எந்தவொரு நாட்டிலும் நிதிச் சந்தைகள் பல்வேறு செயல்பாடுகளைச் செய்கின்றன, இது நிறுவனங்கள் மற்றும் வர்த்தகர்களுக்கு வெவ்வேறு நிதிக் கருவிகள் மற்றும் நிதிப் பத்திரங்களை வாங்குவதற்கும் விற்பனை செய்வதற்கும் வாய்ப்பளிக்கிறது. எந்தவொரு நாட்டின் பொருளாதாரத்திலும் கிடைக்கும் வரையறுக்கப்பட்ட வளங்களை ஒதுக்கீடு செய்வதில் இது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இது சேமிப்பாளர்களுக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கும் இடையில் ஒரு இடைத்தரகராக செயல்பட்டு அவர்களுக்கு இடையேயான நிதியைத் திரட்டுவதன் மூலம் செயல்படுகிறது மற்றும் பத்திரங்களின் விலையை நிர்ணயிக்க உதவுகிறது.