தற்போதைய சொத்துக்கள் ஃபார்முலா | தற்போதைய சொத்துக்களைக் கணக்கிடுங்கள் (படிப்படியான எடுத்துக்காட்டு படி)

தற்போதைய சொத்து சூத்திரம் என்றால் என்ன?

நடப்பு சொத்துகளுக்கான சூத்திரம் இருப்புநிலைக் குறிப்பிலிருந்து அனைத்து சொத்துகளையும் சேர்ப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது, அவை ஒரு வருடம் அல்லது அதற்குக் குறைவான காலத்திற்குள் பணமாக மாற்றப்படலாம். தற்போதைய சொத்துகளில் முதன்மையாக பணம், பணம் மற்றும் சமமானவை, கணக்கு பெறத்தக்கவைகள், சரக்கு, சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பத்திரங்கள், ப்ரீபெய்ட் செலவுகள் போன்றவை அடங்கும். இவை அனைத்தையும் ஒன்றாகச் சேர்ப்பது, இதுபோன்ற பிற திரவ சொத்துக்களுடன் சேர்ந்து, ஒரு வணிகத்தின் குறுகிய கால பணப்புழக்கத்தைப் புரிந்துகொள்ள ஒரு ஆய்வாளருக்கு உதவும்.

வழக்கமாக, நடப்பு சொத்துக்கள் நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைப் பட்டியலில் பணப்புழக்கம் மற்றும் பணத்தின் இறங்கு வரிசையில் பட்டியலிடப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது, அதாவது தற்போதைய சொத்தின் மிகவும் திரவ வடிவமாகும், அதாவது, எளிதில் பணமாக மாற்றக்கூடியது. இது முதலில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இந்த குறுகிய கால சொத்துக்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் குறுகிய கால பணப்புழக்கம் மற்றும் நிகர மூலதனத் தேவையின் முக்கிய கூறுகள்.

தற்போதைய சொத்து ஃபார்முலா,

நடப்பு சொத்துக்கள் = ரொக்கம் மற்றும் ரொக்க சமமானவை + பெறத்தக்கவைகள் + சரக்கு + சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பத்திரங்கள் + ப்ரீபெய்ட் செலவுகள் + பிற திரவ சொத்துக்கள்

இருப்பினும், இந்த தற்போதைய சொத்துக்கள் அனைத்தும் பொதுவாக ஒரு நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் எளிதாகக் கிடைக்கின்றன என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

தற்போதைய சொத்து சூத்திரத்தின் விளக்கம்

தற்போதைய சொத்துக்களைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரத்தை பின்வரும் இரண்டு எளிய வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி பெறலாம்:

படி 1: முதலாவதாக, நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் குறிப்பிலிருந்து ஒரு வருடம் அல்லது அதற்குக் குறைவான காலத்திற்குள் கலைக்கக்கூடிய அனைத்து சொத்துக்களையும் சேகரிக்கவும். அத்தகைய சொத்துகளில் பணம், ரொக்க சமமானவை, சரக்கு, சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பத்திரங்கள், கணக்குகள் பெறத்தக்கவைகள் மற்றும் ப்ரீபெய்ட் செலவுகள், பிற திரவ சொத்துக்கள் போன்றவை அடங்கும்.

படி 2: இறுதியாக, முந்தைய படியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து குறுகிய கால சொத்துகளையும் சேர்ப்பதன் மூலம் மொத்த நடப்பு சொத்து சூத்திரம் கணக்கிடப்படுகிறது.

நடப்பு சொத்துக்கள் = ரொக்கம் மற்றும் ரொக்க சமமானவை + பெறத்தக்கவைகள் + சரக்கு + சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பத்திரங்கள் + ப்ரீபெய்ட் செலவுகள் + பிற திரவ சொத்துக்கள்

தற்போதைய சொத்து சூத்திரத்தின் எடுத்துக்காட்டுகள்

நடப்பு சொத்துக்கள் ஃபார்முலாவின் கணக்கீட்டை சிறப்பாக புரிந்துகொள்ள சில எளிய மற்றும் மேம்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்ப்போம்.

இந்த தற்போதைய சொத்துக்கள் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - தற்போதைய சொத்துக்கள் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

தற்போதைய சொத்துக்கள் ஃபார்முலா - எடுத்துக்காட்டு # 1

XYZ லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தின் தற்போதைய சொத்துக்களைக் கணக்கிட ஒரு உதாரணத்தைக் கருத்தில் கொள்வோம். மார்ச் 31, 20XX உடன் முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்கான XYZ லிமிடெட் ஆண்டு அறிக்கையின்படி.

மார்ச் 31, 20XX இல் முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்கான நடப்பு சொத்துக்களைக் கணக்கிடுவதற்கான XYZ லிமிடெட் தரவை கீழே உள்ள வார்ப்புரு காட்டுகிறது.

நடப்பு சொத்துக்கள் = ரொக்கம் மற்றும் ரொக்க சமமானவை + பெறத்தக்க கணக்குகள் + சரக்கு + சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பத்திரங்கள் + ப்ரீபெய்ட் செலவுகள்.

எனவே, மேற்கண்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் XYZ லிமிடெட் நடப்பு சொத்துக்களின் கணக்கீடு பின்வருமாறு:

ஆகையால், மார்ச் 31, 20XX உடன் முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்கான XYZ லிமிடெட் நிறுவனத்தின் தற்போதைய சொத்துக்கள் பின்வருமாறு:

=$100,000 + $40,000 + $12,000 + $33,000 + $6,000

மார்ச் 31, 20XX உடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான XYZ லிமிடெட் நிறுவனத்தின் தற்போதைய சொத்துக்கள் $191,000.

தற்போதைய சொத்துக்கள் ஃபார்முலா - எடுத்துக்காட்டு # 2

ஜனவரி 2018 நிதியாண்டிற்கான வால்மார்ட் இன்க் ஆண்டு அறிக்கையின் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம்.

ஜனவரி 2018 இல் முடிவடையும் நிதியாண்டுக்கான வால்மார்ட் இன்க் இன் தரவை கீழே உள்ள வார்ப்புரு காட்டுகிறது.

நடப்பு சொத்துக்கள் (அமெரிக்க டாலர் பில்லியன்களில்) = ரொக்கம் மற்றும் ரொக்க சமமானவை + பெறத்தக்க கணக்குகள் + சரக்கு + பிற நடப்பு சொத்துக்கள்.

ஆகையால், ஜனவரி 2018 இல் முடிவடையும் நிதியாண்டிற்கான வால்மார்ட் இன்க் இன் தற்போதைய சொத்துகளுக்கான கணக்கீடு பின்வருமாறு:

ஆகையால், 2018 ஜனவரியில் முடிவடையும் நிதியாண்டிற்கான வால்மார்ட் இன்க் இன் தற்போதைய சொத்துக்கள்,

=6.76 + 5.61 + 43.78 + 3.51

வால்மார்ட் இன்க் இன் தற்போதைய சொத்து 2018 ஜனவரியில் முடிவடையும் நிதியாண்டுக்கான = $59.66

இதன் பொருள் ஜனவரி 2018 இல் முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்கான வால்மார்ட் இன்க் இன் தற்போதைய சொத்துக்கள். 59.66 பில்லியனாக இருந்தது.

தற்போதைய சொத்துக்கள் ஃபார்முலா - எடுத்துக்காட்டு # 3

மைக்ரோசாப்ட் கார்ப் நிறுவனத்தின் ஜூன் 2018 நிதியாண்டுக்கான ஆண்டு அறிக்கையின் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம்.

மைக்ரோசாப்ட் கார்ப் நிறுவனத்தின் ஜூன் 2018 நிதியாண்டின் ஆண்டு அறிக்கையின் தரவு மற்றும் கணக்கீட்டை கீழே உள்ள அட்டவணை காட்டுகிறது.

நடப்பு சொத்துக்கள் (அமெரிக்க டாலர் பில்லியன்களில்) = ரொக்கம் மற்றும் ரொக்க சமமானவை + பெறத்தக்க கணக்குகள் + சரக்கு + பிற நடப்பு சொத்துக்கள்.

எனவே, ஜூன் 2018 இல் முடிவடையும் நிதியாண்டுக்கான மைக்ரோசாஃப்ட் கார்ப்பரேஷனின் தற்போதைய சொத்துக்கள்:

=133.77 + 26.48 + 2.66 + 6.75

மைக்ரோசாப்ட் கார்ப்பரேஷனின் தற்போதைய சொத்துக்கள் ஜூன் 2018 இல் முடிவடையும் நிதியாண்டுக்கான = $169.66

இதன் பொருள் ஜூன் 2018 இல் முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்கான மைக்ரோசாஃப்ட் கார்ப்பரேஷனின் தற்போதைய சொத்துக்கள் 9 169.66 பில்லியனாக இருந்தது.

தற்போதைய சொத்துக்கள் ஃபார்முலா கால்குலேட்டர்

ரொக்கம் மற்றும் பண சமமானவை
பெறத்தக்க கணக்குகள்
சரக்கு
சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பத்திரங்கள்
முன்வைப்பு செலவுகள்
பிற திரவ சொத்துக்கள்
தற்போதைய சொத்துக்கள் ஃபார்முலா =
 

தற்போதைய சொத்துக்கள் ஃபார்முலா =ரொக்கம் மற்றும் ரொக்க சமமானவை + கணக்குகள் பெறத்தக்கவை + சரக்கு + சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பத்திரங்கள் + ப்ரீபெய்ட் செலவுகள் + பிற திரவ சொத்துக்கள்
0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0

தற்போதைய சொத்து சூத்திரத்தின் எடுத்துக்காட்டு (எக்செல் வார்ப்புருவுடன்)

கீழேயுள்ள எக்செல் வார்ப்புருவில் தற்போதைய சொத்துக்களின் கணக்கீட்டை விளக்குவதற்கு இப்போது ஆப்பிள் இன்க் விஷயத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். செப்டம்பர் 29, 2018 மற்றும் செப்டம்பர் 30, 2017 உடன் முடிவடையும் நிதியாண்டிற்கான நடப்பு சொத்துக்களின் விரிவான கணக்கீட்டை அட்டவணை வழங்குகிறது.

செப்டம்பர் 29, 2018 மற்றும் செப்டம்பர் 30, 2017 உடன் முடிவடையும் நிதியாண்டிற்கான ஆப்பிள் இன்க் தரவு மற்றும் கணக்கீட்டை கீழே உள்ள வார்ப்புரு காட்டுகிறது.

ஆகையால், 2017 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் நிதியாண்டிற்கான ஆப்பிள் இன்க் நிறுவனத்தின் தற்போதைய சொத்துக்களின் கணக்கீடு,

=20,289 + 53,892 + 17,874 + 4,855 + 17,799 + 13,936 + 128,645

செப்டம்பர் 30, 2017 உடன் முடிவடையும் நிதியாண்டுக்கான ஆப்பிள் இன்க் தற்போதைய சொத்துக்கள்:

செப்டம்பர் 30, 2017 உடன் முடிவடையும் நிதியாண்டிற்கான ஆப்பிள் இன்க் தற்போதைய சொத்துக்கள் =128,645

இதேபோல், மேலே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, செப்டம்பர் 29, 2018 உடன் முடிவடையும் நிதியாண்டிற்கான ஆப்பிள் இன்க் தற்போதைய சொத்துக்களை நாம் கணக்கிடலாம்,

செப்டம்பர் 29, 2018 உடன் முடிவடையும் நிதியாண்டுக்கான ஆப்பிள் இன்க் தற்போதைய சொத்துக்கள் =119,252

தற்போதைய சொத்து சூத்திரத்தின் பொருத்தமும் பயன்பாடும்

தற்போதைய சொத்து சூத்திரத்தின் கருத்தை புரிந்துகொள்வது மிக முக்கியம், ஏனெனில் இது ஒரு நிறுவனத்தின் குறுகிய கால நிதி ஆரோக்கியத்தின் முக்கிய குறிகாட்டியாகும். நிறுவனத்தின் தற்போதைய கடன்களுக்கான தற்போதைய சொத்துகளின் சிறந்த விகிதம் 1.25 முதல் 2.00 வரை இருக்க வேண்டும். தற்போதைய கடன்கள் தற்போதைய சொத்துக்களை விட அதிகமாக இருந்தால், அதாவது விகிதம் 1 ஐ விடக் குறைவாக இருந்தால், தற்போதைய நிதிக் கடமைகளை போதுமான அளவு ஈடுகட்ட நிறுவனத்தின் தற்போதைய சொத்துக்கள் போதுமானதாக இல்லை என்று அர்த்தம். மீண்டும், தற்போதைய சொத்துக்கள் தற்போதைய கடன்களை மீறுகின்றன, அதாவது, விகிதம் சுமார் 1.5 ஆகும், பின்னர் நிறுவனம் குறுகிய கால கடன்களை அடைக்க போதுமான சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது.

மறுபுறம், நடப்பு சொத்துக்களை அதிகமாக வைத்திருப்பது ஒரு மோசமான காரியமாகக் கருதப்படலாம், ஏனெனில் இது நிறுவனம் தயாராக இல்லை அல்லது வரவிருக்கும் வளர்ச்சித் திட்டங்களில் இலாபங்களை முதலீடு செய்ய இயலாது என்பதைக் குறிக்கிறது. நடப்பு சொத்துக்கள் மற்றும் தற்போதைய கடன்களின் சரியான சமநிலையை அடைவது கடன் வழங்குநர்களுக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கும் ஒரு நிதி குறிகாட்டியாக இருக்கக்கூடும், நிதி அவசரநிலைக்கு நிறுவனம் போதுமான பணம் கையில் உள்ளது என்பதையும், நிறுவனம் சரியான வகையான வாய்ப்புகளில் லாபத்தை முதலீடு செய்கிறது என்பதையும்.