நேர்மறை மற்றும் இயல்பான பொருளாதாரம் | முதல் 7 வேறுபாடுகள் (இன்போ கிராபிக்ஸ் மூலம்)

நேர்மறை மற்றும் இயல்பான பொருளாதாரத்திற்கு இடையிலான வேறுபாடு

நேர்மறையான பொருளாதாரம் முற்றிலும் உண்மைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது, அதாவது தலைப்புகள் மற்றும் பொருளாதாரம் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்ப்பு வழங்காமல் விளக்கமளிக்கிறது, அதே சமயம் நெறிமுறை பொருளாதாரம் வெறுமனே மதிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் அது இயல்பாகவே அகநிலை, அதாவது இது சிக்கல்களுக்கு விளக்கத்தை மட்டும் வழங்காது மற்றும் பொருளியல் தொடர்பான தலைப்புகள் ஆனால் அவற்றையும் தீர்மானிக்கின்றன.

பொருளாதாரம் என்பது அறிவியல் மற்றும் கலை இரண்டுமே ஆகும். அது உண்மை அல்லது புனைகதைக்கு மட்டுமல்ல. இது இரண்டின் கலவையாகும்.

  • நேர்மறையான பொருளாதாரம் “இருக்கும்” விஷயங்களைப் பற்றி பேசுகிறது. அவை உண்மைகள். அவை சரிபார்க்கக்கூடியவை. நீங்கள் அதை நிரூபிக்கலாம் அல்லது நிராகரிக்கலாம். நீங்கள் அதை சோதிக்கலாம். நேர்மறையான பொருளாதாரத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த அறிக்கைகள் உண்மையா அல்லது பொய்யா என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம்.
  • ஆனால் நெறிமுறை பொருளாதாரம் என்பது புனைகதை. அவை உண்மைகள் அல்ல; மாறாக அவை என்ன நினைக்கின்றன என்பதை எங்களுக்குச் சொல்லும் பொருளாதார வல்லுனர்களின் கருத்துக்கள். இது சிலருக்கு உண்மையாகவும் சிலருக்கு பொய்யாகவும் இருக்கலாம். நெறிமுறை பொருளாதாரத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த அறிக்கைகள் சரிபார்க்கப்படாது. அவற்றையும் சோதிக்க முடியாது.

நீங்கள் நினைக்கலாம், ஏன் பொருளாதாரத்தில் இரண்டு பிரிவுகள் உள்ளன? நெறிமுறை பொருளாதாரம் உண்மைகளைப் பற்றி பேசவில்லை என்றால், அது ஏன் பொருளாதாரத்தின் ஒரு பிரிவாக இருக்க வேண்டும்? அதற்கான காரணம் இங்கே.

வணிகங்கள் அல்லது எந்தவொரு நாட்டின் கொள்கைகளையும் உருவாக்க, எங்களுக்கு நேர்மறை மற்றும் நெறிமுறை பொருளாதாரம் தேவை. அவை உண்மைகள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், பின்னர் தனிநபர்களுக்கும் சமூகத்திற்கும் பெருமளவில் உதவும் கொள்கைகளை உருவாக்க எங்கள் தீர்ப்பைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

நேர்மறை vs இயல்பான பொருளாதாரம் இன்போ கிராபிக்ஸ்

நேர்மறை மற்றும் இயல்பான பொருளாதாரத்திற்கு இடையிலான முக்கிய வேறுபாடுகள்

இங்கே மிக முக்கியமான வேறுபாடுகள் உள்ளன-

  • மிகப்பெரிய வித்தியாசம் என்னவென்றால், முந்தையது உண்மைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் பிந்தையது மதிப்புகள், தீர்ப்புகள் மற்றும் கருத்துக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
  • நேர்மறை பொருளாதாரத்தின் கீழ் உள்ள அறிக்கைகள் சோதிக்கப்படலாம் அல்லது சரிபார்க்கப்படலாம். அதாவது அறிக்கைகள் உண்மை அல்லது தவறானவை. நெறிமுறை பொருளாதாரத்தின் கீழ் உள்ள அறிக்கைகள், மறுபுறம், கருத்துகள் மற்றும் பரிந்துரைகள், அவை முதலில் செயல்படும் வரை சரிபார்க்க முடியாது.
  • நேர்மறை பொருளாதாரத்தின் கீழ் அறிக்கைகள் இயற்கையில் புறநிலை. நெறிமுறை பொருளாதாரத்தின் கீழ் உள்ள அறிக்கைகள் இயற்கையில் அகநிலை.
  • நேர்மறை பொருளாதாரத்தின் கீழ் உள்ள அறிக்கைகள் காரணம் மற்றும் விளைவு உறவுகளில் கவனம் செலுத்துகின்றன. மறுபுறம், நெறிமுறை பொருளாதாரத்தின் கீழ் உள்ள அறிக்கைகள் என்ன வேலை செய்ய முடியும், ஏன் செயல்படுகின்றன என்பதில் கவனம் செலுத்துகின்றன.
  • இரண்டு பொருளாதாரங்களும் முக்கியம், ஏனென்றால் ஒன்று இல்லாமல் மற்றொன்று அர்த்தமல்ல.

ஒப்பீட்டு அட்டவணை

ஒப்பீட்டுக்கான அடிப்படைநேர்மறை பொருளாதாரம்இயல்பான பொருளாதாரம்
1. பொருள்இது ஏற்கனவே உள்ளவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது - உண்மைகள், சரிபார்க்கக்கூடியவை.இயல்பான பொருளாதாரம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு படத்தை சித்தரிக்கிறது - கருத்துகள், பொருளாதார வல்லுநர்கள் மற்றும் நிபுணர்களின் பரிந்துரைகள்.
2. இது எதைப் பற்றியது?நேர்மறை பொருளாதாரம் காரணம் மற்றும் விளைவு உறவைப் பற்றி பேசுகிறது.இயல்பான பொருளாதாரம் கருத்துகள் மற்றும் தீர்ப்புகளைப் பற்றி பேசுகிறது.
3. கிளையின் இயல்புஇயற்கை உண்மை மற்றும் விளக்கமான.இயற்கை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
4. பின்னால் வாதத்தின் வகைநேர்மறை பொருளாதாரத்தின் பின்னால் உள்ள வாதத்தின் வகை புறநிலை.நெறிமுறை பொருளாதாரத்தின் பின்னால் உள்ள வாதத்தின் வகை அகநிலை.
5. சோதனையின் தகுதிநேர்மறை பொருளாதாரத்தின் கீழ் அறிக்கைகள் சோதிக்கப்படலாம் மற்றும் சரியான / தவறானவற்றைக் காணலாம்.நெறிமுறை பொருளாதாரத்தின் கீழ் அறிக்கைகளை சோதிக்கவோ சரிபார்க்கவோ முடியாது.
6. தேவை என்பதால்நேர்மறை பொருளாதாரம் அந்த விஷயத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறது, இதனால் அந்த உண்மையின் அடிப்படையில் ஒரு தீர்ப்பை வழங்க முடியும்.நேர்மறையான பொருளாதாரத்தில் வழங்கப்பட்ட உண்மைகள் குறித்த கருத்துக்களை இயல்பான பொருளாதாரம் அனுப்புகிறது.
7. அடிப்படையில்உண்மைகள், உண்மை.மதிப்புகள்.

முடிவுரை

கொள்கை வகுப்பாளர்கள் அல்லது திட்டமிடுபவர்களுக்கு மட்டும் அவை முக்கியமல்ல. ஒரு உண்மையின் அடிப்படையில் ஒரு தீர்வைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கும் எவருக்கும் அவை சமமாக முக்கியம். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பள்ளி மாணவர்கள் சராசரியை விட குறைவாக செயல்படுவதை ஒரு பள்ளி பார்த்தால், அவர்கள் ஒரு கூட்டத்தை அழைக்கலாம், விஷயங்களைப் பேசலாம், யோசனைகளைத் தெரிந்துகொள்ளலாம், மேலும் மாணவர்களுக்கு உதவக்கூடிய சிறந்த மாற்றீட்டைக் காணலாம். சிறந்த மதிப்பெண்கள். இந்த எளிய சூழ்நிலையில், உண்மை மற்றும் தீர்வின் சேர்க்கைகள் நேர்மறை பொருளாதாரம் மற்றும் நெறிமுறை பொருளாதாரம் ஆகிய கருத்துகளிலிருந்து எளிதாகக் கண்டறியப்படுகின்றன.

இந்த இரண்டு வகையான பொருளாதாரங்களும் மிகவும் நடைமுறைக்குரியவை, அவற்றை நீங்கள் எந்தவொரு விஷயத்திலும் பயன்படுத்தலாம் - வணிகம் முதல் அரசியல் வரை, விளையாட்டு முதல் சமூக சீர்திருத்தங்கள், கொள்கை வகுத்தல் முதல் செல்வந்தர் வரை.