எக்செல் இல் தருக்க சோதனை | தருக்க செயல்பாடுகளை (AND, OR, IF) எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

தருக்க சோதனை என்பது ஒரு தருக்க வெளியீட்டைக் கொண்டிருப்பது உண்மை அல்லது தவறானது, எக்செல் இல் நாம் எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் தர்க்கரீதியான சோதனையை செய்ய முடியும், பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் தருக்க சோதனை என்பது ஆபரேட்டருக்கு சமமானதைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் “=” என்பது நாம் = A1 ஐப் பயன்படுத்துகிறோம் செல் A2 இல் = B1 பின்னர் மதிப்புகள் சமமாக இல்லாவிட்டால் மதிப்புகள் சமமாகவும் தவறானதாகவும் இருந்தால் அது உண்மைக்குத் திரும்பும்.

எக்செல் இல் தருக்க சோதனை என்றால் என்ன?

கற்றலின் ஆரம்ப கட்டங்களில் சிறந்து விளங்குவதில் தருக்க சோதனைகளின் கருத்தைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் கடினமான பணியாகும். ஆனால் நீங்கள் இதை மாஸ்டர் செய்தால், அது உங்கள் சி.வி.க்கு மதிப்புமிக்க திறமையாக இருக்கும். எக்செல்லில் இல்லாததை விட, பல அளவுகோல்களுடன் பொருந்தவும், விரும்பிய தீர்வைப் பெறவும் ஒரு தர்க்கரீதியான சோதனையைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

எக்செல் இல் 9 தருக்க சூத்திரங்கள் உள்ளன. ஃபார்முலா தாவலுக்குச் சென்று அனைத்து தருக்க சூத்திரங்களையும் காண லாஜிக்கல் செயல்பாட்டுக் குழுவில் கிளிக் செய்க.

அவற்றில் சில அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் சூத்திரங்கள் மற்றும் அவற்றில் சில அரிதாகவே பயன்படுத்தப்படும் சூத்திரங்கள். இந்த கட்டுரையில், நிகழ்நேர எடுத்துக்காட்டுகளில் சில முக்கியமான எக்செல் தருக்க சூத்திரங்களை நாங்கள் காண்போம். எல்லா எக்செல் தருக்க சூத்திரங்களும் நாம் செய்யும் தருக்க சோதனையின் உண்மை அல்லது பொய் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றன.

எக்செல் இல் தருக்க செயல்பாட்டை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

எக்செல் இல் தருக்க செயல்பாட்டின் எடுத்துக்காட்டுகள் கீழே.

இந்த தருக்க செயல்பாடுகள் எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - தருக்க செயல்பாடுகள் எக்செல் வார்ப்புரு

# 1 - மற்றும் & அல்லது எக்செல் இல் தருக்க செயல்பாடு

எக்செல் மற்றும் & அல்லது செயல்பாடுகள் ஒருவருக்கொருவர் முற்றிலும் நேர்மாறாக செயல்படுகின்றன. மற்றும் எக்செல் நிபந்தனைக்கு அனைத்து தருக்க சோதனைகளும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும், மறுபுறம் அல்லது செயல்பாட்டிற்கு எந்தவொரு தர்க்கரீதியான சோதனைகளும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக, கீழே உள்ள எடுத்துக்காட்டுகளைப் பாருங்கள்.

எங்களிடம் ஒரு மாணவர் பெயர், மார்க்ஸ் 1, மற்றும் மார்க்ஸ் 2. இரண்டு தேர்வுகளிலும் மாணவர் 35 க்கு மேல் மதிப்பெண் பெற்றிருந்தால், முடிவு உண்மையாக இருக்க வேண்டும், இல்லையென்றால் முடிவு பொய்யாக இருக்க வேண்டும். நாம் இங்கு பயன்படுத்த வேண்டிய நிபந்தனைகள் மற்றும் தர்க்கரீதியான சோதனை ஆகிய இரண்டையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்பதால்.

எடுத்துக்காட்டு # 1- மற்றும் எக்செல் இல் தருக்க செயல்பாடு

படி 1: முதலில் திறந்து செயல்படவும்.

படி 2: முதல் தருக்க 1 மதிப்பெண்கள் 1 என்பது> 35 அல்லது இல்லை. எனவே நிலையை சோதிக்கவும்.

படி 3:இரண்டாவது சோதனை மதிப்பெண்கள் 2 என்பது> 35 அல்லது இல்லை. எனவே தருக்க சோதனையைப் பயன்படுத்துங்கள்.

படி 4: சோதிக்க எங்களுக்கு இரண்டு நிபந்தனைகள் மட்டுமே உள்ளன. எனவே தருக்க சோதனைகள் இரண்டையும் பயன்படுத்தியுள்ளோம். இப்போது அடைப்பை மூடு.

இரண்டு நிபந்தனைகளும் திருப்தி அடைந்தால், முன்னிருப்பாக சூத்திரம் TRUE ஐ தருகிறது, இல்லையெனில் FALSE ஐ வழங்குகிறது.

ஃபார்முலாவை மீதமுள்ள கலங்களுக்கு இழுக்கவும்.

செல் டி 3 & டி 4 இல் நாம் பொய்யைப் பெற்றுள்ளோம், ஏனெனில் மார்க்ஸ் 1 இல் மாணவர்கள் இருவரும் 35 க்கும் குறைவாக மதிப்பெண் பெற்றனர்.

எடுத்துக்காட்டு # 2 - அல்லது எக்செல் இல் தருக்க செயல்பாடு

அல்லது AND செயல்பாட்டிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது. அல்லது எக்செல் இல் ஒரே நிபந்தனை மட்டுமே உண்மை. இப்போது அதே தருக்க சோதனையை மேலே உள்ள தரவுக்கு OR நிபந்தனையுடன் பயன்படுத்துங்கள்.

பொய்யான அல்லது உண்மை என்ற விளைவை நாம் பெறுவோம். இங்கே எங்களுக்கு உண்மை கிடைத்தது.

ஃபார்முலாவை மற்ற கலங்களுக்கு இழுக்கவும்.

இப்போது, ​​AND & OR செயல்பாடுகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தைப் பாருங்கள். அல்லது பி & சி மாணவர்களுக்கு ஒரு தேர்வில் 35 க்கும் குறைவாக மதிப்பெண் பெற்றிருந்தாலும் அவர்களுக்கு உண்மை அளிக்கிறது. அவர்கள் 35 க்கு மேல் மதிப்பெண் 2 மதிப்பெண்கள் என்பதால், அல்லது செயல்பாடு 2 தருக்க சோதனைகளில்> 35 TRUE என்ற நிலையைக் கண்டறிந்து அதன் விளைவாக TRUE ஐ வழங்கியது.

# 2 - எக்செல் இல் தருக்க செயல்பாடு

எக்செல் இல் விவாதிக்க முக்கியமான தருக்க செயல்பாடுகளில் ஒன்று எக்செல் செயல்பாடு. வழங்க 3 வாதங்கள் உள்ளன. இப்போது, ​​தொடரியல் பாருங்கள்.

  • தருக்க சோதனை: இது எங்கள் நிபந்தனை சோதனை தவிர வேறில்லை.
  • உண்மை என்றால் மதிப்பு: எக்செல் இல் மேலே உள்ள தருக்க சோதனை உண்மை என்றால், அதன் விளைவாக என்ன இருக்க வேண்டும்.
  • பொய்யானால் மதிப்புகள்: எக்செல் இல் மேலே உள்ள தருக்க சோதனை தவறானது என்றால் என்ன முடிவு இருக்க வேண்டும்.

ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு கீழே உள்ள தரவைப் பாருங்கள்.

இப்போது உற்பத்தியின் விலை 80 ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், அதன் விளைவாக “விலை உயர்ந்தது” என்று நமக்குத் தேவை, உற்பத்தியின் விலை 80 க்கும் குறைவாக இருந்தால், அதன் விளைவாக “சரி” என்று நமக்குத் தேவை.

படி 1: இங்கே தர்க்கரீதியான சோதனை என்பது விலை> 80 இல்லையா என்பதுதான். எனவே முதலில் IF நிபந்தனையைத் திறக்கவும்.

படி 2: இப்போது தருக்க சோதனையை எக்செல் அதாவது விலை> 80 இல் தேர்ச்சி பெறுங்கள்.

படி 3: எக்செல்லில் உள்ள தருக்க சோதனை உண்மை என்றால், இதன் விளைவாக “விலை உயர்ந்தது” தேவை. எனவே அடுத்த வாதத்தில் அதாவது VALUE என இரட்டை மேற்கோள்களில் உண்மை குறிப்பிடப்பட்டால் “விலை உயர்ந்தது.

படி 4: எக்செல்லில் உள்ள தருக்க சோதனை தவறானது என்றால் இறுதி வாதம். சோதனை தவறானது என்றால், இதன் விளைவாக “சரி” என வேண்டும்.

இதன் விளைவாக எங்களுக்கு விலை கிடைத்தது.

படி 5: எல்லா கலங்களிலும் விளைந்த சூத்திரத்தை மற்ற கலங்களுக்கு இழுக்கவும்.

ஆரஞ்சு மற்றும் சப்போட்டா பொருட்களின் விலை 80 க்கும் குறைவாக இருப்பதால், இதன் விளைவாக “சரி” என்று கிடைத்தது. எக்செல் இல் தர்க்கரீதியான சோதனை> 80 ஆகும், எனவே ஆப்பிள் மற்றும் திராட்சைகளுக்கு “விலை உயர்ந்தது” கிடைத்தது, ஏனெனில் அவற்றின் விலை> 80 ஆகும்.

# 3 - எக்செல் இல் AND & OR தருக்க செயல்பாடுகளுடன் இருந்தால்

மற்ற இரண்டு தருக்க செயல்பாடுகளுடன் (AND & OR) எக்செல் சிறந்த சேர்க்கை சூத்திரங்களில் ஒன்றாகும். சிறந்த புரிதலுக்காக, AND & OR நிபந்தனைகளுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்திய கீழேயுள்ள எடுத்துக்காட்டு தரவைப் பாருங்கள்.

மாணவர் 35 க்கு மேல் மதிப்பெண் பெற்றிருந்தால், இரண்டு தேர்வுகளும் இருந்தால், நாங்கள் அவரை பாஸ் என்று அறிவிப்போம், இல்லையென்றால் தோல்வி.

இயல்பாகவே இதன் விளைவாக உண்மை அல்லது பொய்யை மட்டுமே தர முடியும். ஆனால் இங்கே நமக்கு PASS அல்லது FAIL என முடிவுகள் தேவை. எனவே நாம் இங்கே IF நிபந்தனையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

முதலில் IF நிபந்தனையைத் திறக்கவும்.

ஒரு நேரத்தில் ஒரு நிபந்தனையை மட்டுமே சோதிக்க முடிந்தால், ஆனால் இங்கே நாம் ஒரு நேரத்தில் இரண்டு நிபந்தனைகளைப் பார்க்க வேண்டும். எனவே திறந்த மற்றும் நிபந்தனை மற்றும் தேர்வுகள் தேர்வு 1> 35 மற்றும் தேர்வு 2> 35 என தேர்ச்சி பெறுங்கள்.

வழங்கப்பட்ட நிபந்தனைகள் இரண்டும் உண்மை என்றால், நமக்கு PASS என முடிவு தேவை. எனவே எக்செல் உள்ள தருக்க சோதனை உண்மை என்றால் PASS மதிப்பைக் குறிப்பிடவும்.

எக்செல் இல் உள்ள தருக்க சோதனை தவறானது என்றால், இதன் விளைவாக தோல்வி.

எனவே, இங்கே நாம் பாஸ் என முடிவு பெற்றோம்.

ஃபார்முலாவை மற்ற கலங்களுக்கு இழுக்கவும்.

எனவே, இயல்புநிலை TRUE அல்லது FALSE க்கு பதிலாக, IF நிபந்தனையின் உதவியுடன் எங்கள் சொந்த மதிப்புகளைப் பெற்றோம். இதேபோல், நாங்கள் OR செயல்பாட்டையும் பயன்படுத்தலாம், மாற்றவும் அல்லது செயல்பாட்டை OR செயல்பாட்டுடன் பயன்படுத்தலாம்.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

  • மற்றும் செயல்பாட்டிற்கு எக்செல் உள்ள அனைத்து தருக்க சோதனைகளும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும்.
  • அல்லது செயல்பாட்டிற்கு தர்க்கரீதியான சோதனைகளில் ஏதேனும் ஒன்று உண்மையாக இருக்க வேண்டும்.
  • எக்செல் இல் IFERROR செயல்பாடு, எக்செல் செயல்படவில்லை, எக்செல் இல் உண்மையான செயல்பாடு, பொய் போன்ற பல தர்க்கரீதியான சோதனைகள் எங்களிடம் உள்ளன…
  • மீதமுள்ள எக்செல் தருக்க சோதனைகளை ஒரு தனி கட்டுரையில் விவாதிப்போம்.