மூலதன பணியாளர் (வரையறை, ஃபார்முலா) | படி கணக்கீடு

e

மூலதனம் என்ன?

மூலதனம் வேலை வணிகத்தில் முதலீடு, ஒரு நிறுவனத்தால் விரிவாக்கம் அல்லது கையகப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் மொத்த நிதிகள் மற்றும் வணிகத்திற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது மற்றும் மொத்த சொத்துக்களிலிருந்து தற்போதைய கடன்களைக் கழிப்பதன் மூலம் அல்லது நிலையான சொத்துக்களுக்கு பணி மூலதனத்தை சேர்ப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. .

விளக்கினார்

எளிமையான சொற்களில், மூலதன ஊழியர் என்பது லாபத்தை ஈட்டும் நோக்கத்துடன் வணிகத்தை நடத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட மொத்த நிதிகள் மற்றும் பொதுவாக இரண்டு வழிகளில் கணக்கிடப்படுகிறது அ) மொத்த சொத்துக்கள் கழித்தல் தற்போதைய பொறுப்புகள் அல்லது ஆ) நடப்பு அல்லாத சொத்துக்கள் + பணி மூலதனம்

மூலதன ஊழியரின் அதிக மதிப்பு, குறிப்பாக பங்குதாரர்களின் பங்குகளிலிருந்து கணிசமான பகுதியைப் பெறாதபோது, ​​விகிதாச்சாரத்தில் அதிக அளவிலான ஆபத்தைக் குறிக்கிறது. அதிக அளவிலான ஆபத்து முதலீட்டாளர்களை நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்வதில் எச்சரிக்கையாக இருக்கக்கூடும் என்றாலும், ஆக்கிரமிப்பு வணிக விரிவாக்கத் திட்டங்களையும் இது குறிக்கிறது, இது வெற்றிகரமாக இருந்தால், அதிக வருமானத்தையும் முதலீடுகளையும் ஏற்படுத்தக்கூடும்.

மூலதன பணியாளர் ஃபார்முலா

ஃபார்முலா 1

 • இங்கே மொத்த சொத்துகளில் நிலையான சொத்துக்கள் அவற்றின் நிகர மதிப்பில் அடங்கும். சிலர் அசல் செலவைப் பயன்படுத்த விரும்புகிறார்கள், ஆனால் இன்னும் சிலர் தேய்மானத்திற்குப் பிறகு மாற்று செலவைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
 • கையில் எந்த ரொக்கம், வங்கியில் பணம், பெறத்தக்க பில்கள், பங்கு மற்றும் பிற நடப்பு சொத்துக்கள் இதில் சேர்க்கப்படுகின்றன.
 • இறுதியாக, இந்த கணக்கீட்டில் மொத்த சொத்துக்களின் மதிப்பை அடைய வணிக நடவடிக்கைகளில் உள்ள அனைத்து மூலதன முதலீடுகளும் இந்த பொருட்களில் சேர்க்கப்படுகின்றன.
 • அடுத்து, மொத்த சொத்துக்களுக்கு வந்த மதிப்பிலிருந்து தற்போதைய கடன்களைக் கழிக்கவும்.

ஃபார்முலா # 2

நடப்பு அல்லாத சொத்துக்கள் நீண்ட கால சொத்துகள், அதன் முழு மதிப்பை நடப்பு நிதியாண்டில் உணர முடியாது. இது பொதுவாக நிலையான சொத்துக்கள் மற்றும் அருவமான சொத்துக்கள், பிராண்ட் அங்கீகாரம் மற்றும் அறிவுசார் சொத்து ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இந்த சூத்திரத்தில் பிற வணிகங்களில் செய்யப்படும் முதலீடுகளும் அடங்கும்.

ஒரு நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு திறன் மற்றும் அதன் ஒட்டுமொத்த நிதி ஆரோக்கியத்தின் விரைவான நடவடிக்கையாக செயல்பாட்டு மூலதனம் வரையறுக்கப்படுகிறது.

பணி மூலதனம் = தற்போதைய சொத்துக்கள் - தற்போதைய பொறுப்புகள்.

உதாரணமாக

மூலதன ஊழியர் கணக்கீட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் புள்ளிவிவரங்கள் அனைத்தும் நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் காணலாம்.

1 வது ஃபார்முலாவைப் பயன்படுத்தி கணக்கீடு

 • முதல் முறையின் அடிப்படையில் ஏபிசி நிறுவனத்திற்கு இதைக் கணக்கிட, “மொத்த சொத்துக்களுக்கு” ​​எதிரான எண்ணிக்கையை நாங்கள் தேடுகிறோம். இது 00 42000000 என்று வைத்துக்கொள்வோம்.
 • அடுத்து, இருப்புநிலைக் குறிப்பில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள “மொத்த நடப்புக் கடன்களுக்கு” ​​எதிரான எண்ணிக்கையைத் தேடுகிறோம். இந்த எண்ணிக்கை 00 25000000 என்று வைத்துக்கொள்வோம்.

இப்போது, ​​நாம் இப்படி கணக்கிடுகிறோம்:

 • CE = மொத்த சொத்துக்கள் ($ 42000000) - தற்போதைய பொறுப்புகள் ($ 25000000) = $ 17000000

2 வது ஃபார்முலாவைப் பயன்படுத்தி கணக்கீடு

இரண்டாவது முறைக்கு நிறுவனத்தின் ஏபிசியின் இருப்புநிலை, நடப்பு அல்லாத சொத்துக்கள், தற்போதைய பொறுப்புகள் மற்றும் நடப்பு சொத்துகள் ஆகியவற்றில் பின்வரும் நடவடிக்கைகளைத் தேட வேண்டும். இருப்புநிலைக் கணக்கின் சொத்துக்கள் பிரிவில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள தற்போதைய சொத்துக்கள் மற்றும் நடப்பு அல்லாத சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகள் பிரிவில் தற்போதைய பொறுப்புகள் இரண்டையும் நாம் காணலாம்.

 • நடப்பு அல்லாத சொத்துக்கள் = $ 105 மில்லியன் என்று வைத்துக்கொள்வோம்
 • தற்போதைய பொறுப்புகள் = M 54 மில்லியன்
 • தற்போதைய சொத்துக்கள் = M 65 மில்லியன்
 • இப்போது, ​​நாம் இப்படி கணக்கிடுகிறோம்:
 • CE = நடப்பு அல்லாத சொத்துக்கள் ($ 105000000 + பணி மூலதனம் (தற்போதைய சொத்துக்கள் ($ 65000000) - தற்போதைய பொறுப்புகள் ($ 54000000))
 • = $ 105 மில்லியன் + $ 11 மில்லியன் = $ 116 மில்லியன்

பயன்பாடு மற்றும் பொருத்தம்

பொதுவாக, ஒரு நிறுவனம் அதன் மூலதனத்தை அதன் இலாபத்தை அதிகரிக்க எவ்வளவு நன்றாகப் பயன்படுத்தலாம் என்ற மதிப்பீடுகளில் இது நல்ல பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது. மூலதன ஊழியர்களின் வருவாயைக் கணக்கிடுவதன் மூலம் இது அடையப்படுகிறது

ஈபிஐடி இயக்க வருமானம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது ROCE ஐப் பெறுவதற்கு வேலை மூலதனத்திற்கான எண்ணிக்கையால் வகுக்கப்படுகிறது. மூலதன-தீவிர தொழில்களில் இயங்கும் நிறுவனங்களில் மூலதனத்தைப் பயன்படுத்துவதை ஒப்பிடுவதில் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

மூலதன பணியாளர் கால்குலேட்டர்

நீங்கள் பின்வரும் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்

மொத்த சொத்துக்கள்
தற்போதைய கடன் பொறுப்புகள்
மூலதன பணியாளர் ஃபார்முலா
 

மூலதன பணியாளர் ஃபார்முலா =மொத்த சொத்துக்கள் - தற்போதைய பொறுப்புகள்
0 – 0 = 0

எக்செல் நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் மூலதனம் (எக்செல் வார்ப்புருவுடன்)

இது நேரடியானது. முதல் முறையில், மொத்த சொத்துக்கள் மற்றும் மொத்த நடப்புக் கடன்களின் இரண்டு உள்ளீடுகளை நீங்கள் வழங்க வேண்டும். இரண்டாவது முறையில், நடப்பு அல்லாத சொத்துக்கள், தற்போதைய பொறுப்புகள் மற்றும் தற்போதைய சொத்துக்களின் மூன்று உள்ளீடுகளை நீங்கள் வழங்க வேண்டும்.

முதல் முறை மூலம் கணக்கீடு

இரண்டாவது முறை மூலம் கணக்கீடு

இந்த வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - மூலதன பணியாளர் எக்செல் வார்ப்புரு

மூலதன பணியாளர் விகிதம் குறித்த வீடியோ