எக்செல் நகரும் சராசரியைக் கணக்கிடுங்கள் (எளிய, அதிவேக மற்றும் எடை கொண்ட)

நகரும் சராசரி என்றால், நம்மிடம் உள்ள தரவுத் தொகுப்பின் சராசரிகளின் சராசரியைக் கணக்கிடுகிறோம், எக்செல் இல், நகரும் சராசரியைக் கணக்கிடுவதற்கான உள்ளடிக்கிய அம்சம் உள்ளது, இது பகுப்பாய்வு பிரிவில் தரவு பகுப்பாய்வு தாவலில் கிடைக்கிறது, இது ஒரு உள்ளீட்டு வரம்பையும் வெளியீட்டையும் எடுக்கும் ஒரு வெளியீடாக இடைவெளிகளுடன் வரம்பு, நகரும் சராசரியைக் கணக்கிடுவதற்கு எக்செல் உள்ள வெறும் சூத்திரங்களின் அடிப்படையில் கணக்கீடுகள் கடினமானது, ஆனால் அவ்வாறு செய்ய எக்செல் இல் உள்ளடிக்கிய செயல்பாடு உள்ளது.

எக்செல் இல் நகரும் சராசரி என்றால் என்ன

நகரும் சராசரி என்பது நேர வரிசை பகுப்பாய்வில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் நுட்பமாகும், இது எதிர்காலத்தை கணிக்கப் பயன்படுகிறது. ஒரு நேரத் தொடரில் நகரும் சராசரிகள் அடிப்படையில் மற்றொரு நேரத் தொடரின் தரவின் பல்வேறு வரிசை மதிப்புகளின் சராசரியை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் கட்டமைக்கப்படுகின்றன.

மூன்று வகையான நகரும் சராசரிகள் உள்ளன, அதாவது எளிய நகரும் சராசரி, எடையுள்ள நகரும் சராசரி மற்றும் எக்செல் இல் அதிவேக நகரும் சராசரி.

# 1 - எக்செல் இல் நகரும் சராசரி

ஒரு எளிய நகரும் சராசரி தரவுத் தொடரின் கடைசி எண்ணிக்கையிலான காலங்களின் சராசரியைக் கணக்கிட உதவுகிறது. N காலத்தின் விலைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன என்று வைத்துக்கொள்வோம். பின்னர் எளிய நகரும் சராசரி என வழங்கப்படுகிறது

எளிய நகரும் சராசரி = [பி 1 + பி 2 + …………. + பிஎன்] / என்

# 2 - எக்செல் இல் எடையுள்ள நகரும் சராசரி

எடையுள்ள நகரும் சராசரி கடைசி n காலங்களின் எடையுள்ள சராசரியை வழங்குகிறது. முந்தைய காலத்தின் ஒவ்வொரு தரவு புள்ளியுடனும் வெயிட்டிங் குறைகிறது.

எடை நகரும் சராசரி = (விலை * வெயிட்டிங் காரணி) + (முந்தைய காலத்தின் விலை * வெயிட்டிங் காரணி -1)

# 3 - எக்செல் இல் அதிவேக நகரும் சராசரி

இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் போக்குகளை அளவிடும் எளிய நகரும் சராசரிக்கு ஒத்ததாகும். எளிமையான நகரும் சராசரி கொடுக்கப்பட்ட தரவின் சராசரியைக் கணக்கிடுகையில், அதிவேக நகரும் சராசரி தற்போதைய தரவுகளுக்கு அதிக எடையை இணைக்கிறது.

அதிவேக நகரும் சராசரி = (K x (C - P)) + P.

எங்கே,

 • கே = அதிவேக மென்மையான மாறிலி
 • சி= தற்போதைய விலை
 • பி= முந்தைய காலங்கள் அதிவேக நகரும் சராசரி (முதல் கால கணக்கீட்டிற்குப் பயன்படுத்தப்படும் எளிய நகரும் சராசரி)

எக்செல் நகரும் சராசரியை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

எக்செல் இல் நகரும் சராசரியின் எடுத்துக்காட்டு கீழே.

இந்த நகரும் சராசரி எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - நகரும் சராசரி எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1 - எக்செல் இல் எளிய நகரும் சராசரி

எளிமையான நகரும் சராசரியைக் கணக்கிடுவதற்கு, 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வரை ஒரு நிறுவனத்தின் விற்பனைத் தரவை எடுத்துள்ளோம். தரவை மென்மையாக்குவதும், 2019 ஜனவரியில் விற்பனை எண்ணிக்கையை அறிந்து கொள்வதும் எங்கள் இலக்கு. நாங்கள் இங்கு மூன்று மாத நகரும் சராசரியைப் பயன்படுத்துவோம்.

படி 1:நகரும் சராசரி ஜனவரி, பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களின் விற்பனை எண்ணிக்கையின் தொகையை எடுத்து 3 ஆல் வகுக்கப்படுகிறது.

படி 2:டி 5 கலத்தின் மூலையில் தேர்ந்தெடுத்து, பின்னர் இழுத்து கீழே விடுவது மீதமுள்ள காலங்களுக்கு நகரும் சராசரியைக் கொடுக்கும். இது எக்செல் நிரப்பு கருவி செயல்பாடு.

ஜனவரி 2019 க்கான விற்பனை கணிப்பு 10456.66667 ஆகும்.

படி 3:போக்கின் வேறுபாட்டைப் புரிந்துகொள்ள இப்போது வரி புள்ளிவிவரத்தில் விற்பனை எண்ணிக்கை மற்றும் நகரும் சராசரியை நாங்கள் சதி செய்கிறோம். செருகும் தாவலில் இருந்து இதைச் செய்யலாம். முதலில் நாங்கள் தரவுத் தொடரைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம், பின்னர் செருகலின் கீழ் உள்ள விளக்கப்படங்கள் பிரிவில் இருந்து, வரி வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தினோம்.

வரைபடங்களை உருவாக்கிய பிறகு, நகரும் சராசரியைக் கொண்ட வரைபடம் அசல் தரவுத் தொடரைக் காட்டிலும் மிகவும் மென்மையாக்கப்படுவதைக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு # 2 - எக்செல் இல் தரவு பகுப்பாய்வு தாவல் மூலம் எளிய நகரும் சராசரி

 • பகுப்பாய்வுக் குழுவின் கீழ் உள்ள தரவு தாவலின் கீழ், தரவு பகுப்பாய்வு என்பதைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும். ஸ்கிரீன் ஷாட் பின்வருமாறு.

 • தரவு பகுப்பாய்விலிருந்து, நகரும் சராசரியை அணுகலாம்.

 • நகரும் சராசரியைக் கிளிக் செய்த பிறகு, விற்பனை எண்ணிக்கையை உள்ளீட்டு வரம்பாகத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம்.

 • முதல் வரிசையில் லேபிளின் பெயர் இருப்பதை எக்செல் புரிந்துகொள்ள முதல் வரிசையில் உள்ள லேபிள்கள் கிளிக் செய்யப்படுகின்றன.

 • மூன்று ஆண்டுகள் நகரும் சராசரியை நாங்கள் விரும்புவதால் இடைவெளி 3 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

 • விற்பனை எண்ணிக்கையுடன் அருகிலுள்ள வெளியீட்டு வரம்பை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம்.

 • விளக்கப்பட வெளியீட்டையும் நாங்கள் காண விரும்புகிறோம், அதில் உண்மையான மற்றும் முன்னறிவிக்கப்பட்டவற்றுக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தை நாம் காண முடியும்.

இந்த விளக்கப்படம் உண்மையான மற்றும் முன்னறிவிக்கப்பட்ட நகரும் சராசரிக்கு இடையிலான வேறுபாட்டைக் காட்டுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு # 3 - எக்செல் இல் எடையுள்ள நகரும் சராசரி

மூன்று வருட எடையுள்ள நகரும் சராசரியை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம், மேலும் சூத்திரம் ஸ்கிரீன்ஷாட்டில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்திய பிறகு, ஒரு காலத்திற்கு நகரும் சராசரி கிடைத்தது.

பின்வரும் கலங்களில் மதிப்புகளை இழுத்து விடுவதன் மூலம் மற்ற எல்லா காலங்களுக்கும் நகரும் சராசரியைப் பெற்றோம்.

ஜனவரி 2019 க்கான முன்னறிவிப்பு அதாவது 10718.33

தரவை மென்மையாக்குவதைக் காண இப்போது வரி வரைபடத்தை எடுத்தோம். இதற்காக, முன்னறிவிக்கப்பட்ட தரவை எங்கள் மாதத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, பின்னர் ஒரு வரி வரைபடத்தை செருகினோம்.

இப்போது நாம் முன்னறிவிக்கப்பட்ட தரவை எங்கள் உண்மையான தரவுகளுடன் ஒப்பிடுவோம். கீழேயுள்ள ஸ்கிரீன் ஷாட்களில் உண்மையான தரவுக்கும் முன்னறிவிக்கப்பட்ட தரவிற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம் எளிதாகக் காணலாம். மேலே உள்ள வரைபடம் உண்மையான தரவு மற்றும் கீழே உள்ள வரைபடம் நகரும் சராசரி மற்றும் முன்னறிவிக்கப்பட்ட தரவு. உண்மையான தரவைக் கொண்டிருக்கும் வரைபடத்துடன் ஒப்பிடும்போது நகரும் சராசரி வரைபடம் கணிசமாக மென்மையாக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு # 4 - எக்செல் இல் அதிவேக நகரும் சராசரி

அதிவேக நகரும் சராசரிக்கான சூத்திரம்எஸ்டி= α.Y.t-1+ (1- α) எஸ்t-1……(1)

எங்கே,

 • ஒய்t-1 = t-1 வது காலகட்டத்தில் உண்மையான கவனிப்பு
 • எஸ்t-1= t-1 வது காலகட்டத்தில் எளிய நகரும் சராசரி
 • α = மென்மையாக்கும் காரணி மற்றும் இது .1 முதல் .3 வரை வேறுபடுகிறது. Closer நெருக்கமான மதிப்பின் மதிப்பு உண்மையான மதிப்புகளுக்கான விளக்கப்படம் மற்றும் α இன் மதிப்பைக் குறைக்கும், விளக்கப்படம் மிகவும் மென்மையாக இருக்கும்.

முதலில், முன்பு காட்டியபடி எளிய நகரும் சராசரியைக் கணக்கிடுகிறோம். அதன் பிறகு, சமன்பாட்டில் கொடுக்கப்பட்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம் (1). பின்வரும் அனைத்து மதிப்புகளுக்கும் α மதிப்பை சரிசெய்ய நாம் F4 ஐ அழுத்தினோம்.

பின்வரும் கலங்களில் இழுத்து விடுவதன் மூலம் மதிப்புகளைப் பெறுகிறோம்.

இப்போது, ​​உண்மையான மதிப்புகள், எளிய நகரும் சராசரி மற்றும் எக்செல் இல் அதிவேக நகரும் சராசரி ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான ஒப்பீட்டைக் காண விரும்புகிறோம். வரி விளக்கப்படம் செய்து இதைச் செய்துள்ளோம்.

மேலே உள்ள ஸ்கிரீன்ஷாட்டில் இருந்து, உண்மையான விற்பனை எண்ணிக்கை, எளிய நகரும் சராசரி மற்றும் எக்செல் இல் அதிவேக நகரும் சராசரி ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டைக் காணலாம்.

எக்செல் இல் சராசரியை நகர்த்துவது பற்றி நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

 1. எக்செல் இல் ஒரு சராசரி செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி எளிய நகரும் சராசரியைக் கணக்கிட முடியும்
 2. சராசரியை நகர்த்துவது தரவை மென்மையாக்க உதவுகிறது
 3. பருவகால சராசரிகள் பெரும்பாலும் பருவகால குறியீடாக அழைக்கப்படுகின்றன
 4. எக்செல் இல் அதிவேக நகரும் சராசரி எளிய நகரும் சராசரியை விட சமீபத்திய தரவுகளுக்கு அதிக எடையைக் கொடுக்கிறது. ஆகையால், எக்செல் இல் அதிவேக நகரும் சராசரியின் போது மென்மையாக்குவது எளிய நகரும் சராசரியை விட அதிகமாகும்.
 5. பங்குச் சந்தை போன்ற வணிகங்களில், நகரும் சராசரி வர்த்தகர் போக்கை எளிதில் அடையாளம் காண உதவுகிறது.