நிகர கடன் விற்பனை (வரையறை, ஃபார்முலா) | நிகர கடன் விற்பனையை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

நிகர கடன் விற்பனை என்றால் என்ன?

நிகர கடன் விற்பனை என்பது ஒரு நிறுவனம் தனது பொருட்களை அல்லது சேவைகளை தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு கடனில் விற்கும்போது கிடைக்கும் வருவாயைக் குறிக்கிறது, அனைத்து விற்பனை வருமானங்களும் குறைவாகவும், விற்பனை கொடுப்பனவுகளையும் குறிக்கிறது.

நிகர கடன் விற்பனை சூத்திரம்

நிகர கடன் விற்பனை = கடன் மீதான விற்பனை - விற்பனை வருமானம் - விற்பனை கொடுப்பனவுகள்

 • விற்பனை வருமானம் - குறிப்பிட்ட வாடிக்கையாளருக்கு வழங்கப்படும் ஏற்றுமதி அல்லது சேவையால் பொதுவாக ஏற்படும் எந்தவொரு பிரச்சினையும் காரணமாக ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு வழங்கப்படும் கடனை இது குறிக்கிறது
 • விற்பனை கொடுப்பனவுகள் - இது பொதுவாக ஒரு வாடிக்கையாளரிடம் வசூலிக்கப்படும் விலையைக் குறைப்பதைக் குறிக்கிறது, இது வழக்கமாக விற்பனை பரிவர்த்தனையின் சிக்கல் காரணமாக பொருட்கள் அல்லது சேவையை ஈடுபடுத்தாது

உதாரணமாக

ஜான் மற்றும் கோ 50000 டாலர் மதிப்புள்ள பொருட்களை விற்க நேர்ந்தது, அதில் அவர்கள் 25000 டாலர் மதிப்புள்ள பணத்தை சேகரித்தனர். 2000 டாலர் மதிப்புள்ள தவறான பொருட்களைப் பெற்ற ஒரு வாடிக்கையாளரிடமிருந்து விற்பனை வருமானத்தையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் மற்றும் மற்றொரு வாடிக்கையாளருக்கு 500 டாலர் விற்பனை கொடுப்பனவை வழங்கினர். ஜான் அண்ட் கோ நிறுவனத்திற்கான மொத்த நிகர கடன் விற்பனையை கணக்கிடுங்கள்.

 • =25000-2000-500
 • = 22500

ஆகவே, விற்பனை கொடுப்பனவு மற்றும் விற்பனை வருமானத்தையும் ஒருவர் கருத்தில் கொண்டால், இறுதி நிகர கடன் விற்பனை இறுதியாக, 500 22500 ஆக இருக்கும்.

நன்மைகள்

 • முறிவை வழங்குகிறது: நிகர கடன் விற்பனை விற்பனை வருமானம் மற்றும் விற்பனை கொடுப்பனவுகளுக்கு இடையிலான மதிப்புகளை உடைப்பதன் மூலம் ஒரு சரியான படத்தை வழங்க முனைகிறது, இதன் மூலம் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திலும் உணரக்கூடிய தொகையின் உண்மையான படத்தைப் புரிந்துகொள்ள நிறுவனத்திற்கு உதவுகிறது.
 • பெறத்தக்கவைகளைக் கண்காணிக்கவும்: எந்தவொரு நிறுவனத்தின் மொத்த நிகர கடன் விற்பனையை கண்காணிப்பதன் மூலம், அது பெற எதிர்பார்க்கும் மொத்த பெறத்தக்கவைகளை உன்னிப்பாக கண்காணிக்க நிர்வாகத்திற்கு உதவுகிறது. இதன் அதிகரிப்பு நிறுவனத்திற்கு பணப்புழக்க சிக்கல்களை உருவாக்குவதற்கும், இந்த விஷயத்தில் நிர்வாகம் எச்சரிக்கையாக இருக்க உதவும்
 • விகிதங்களைப் பாதுகாத்தல்: நிகர கடன் விற்பனையின் எந்தவொரு சேர்த்தலையும் பரிசீலித்தபின் ஒரு நிறுவனம் தன்னிடம் உள்ள மொத்த பெறத்தக்கவைகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுவதன் மூலம், இது தற்போது வைத்திருக்கும் பணப்புழக்க விகிதங்களை அளவிட நிறுவனத்திற்கு உதவுகிறது, அவை பொதுவாக பணம் மற்றும் விரைவான விகிதங்கள். விகிதங்கள் குறைந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதைக் கண்டுபிடிக்க இது நடந்தால், அது நிறுவனத்திற்கு சிவப்பு சமிக்ஞையாக நிற்கிறது. எனவே நிறுவனம் விரும்பிய விகிதங்களை பராமரிக்க இது உதவுகிறது, மேலும் எந்தவொரு விலகலும் அல்லது முரண்பாடும் இந்த விஷயத்தில் நிர்வாகம் சரியான நடவடிக்கை எடுக்க உதவும்
 • லெட்ஜர் உருவாக்க வசதி: ஒரு நிறுவனம் ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரின் பெயரிலும் பெறத்தக்க கணக்கை உருவாக்க முனைகிறது, இதன் மூலம் ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருடனும் தொடர்புடைய தொகையை அது இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கை லெட்ஜர் புத்தகங்களை உருவாக்குவதன் மூலம் தேவையான பிரிவினைக்கு உதவுகிறது, இதனால் தேவையான வாடிக்கையாளருக்கு எதிராக தேவையான கூட்டு நடவடிக்கை எடுக்க நிறுவனத்தைத் தூண்டுகிறது.
 • விகித பகுப்பாய்விற்கு செல்கிறது: பெறத்தக்க விற்றுமுதல் விகிதங்கள் போன்ற விகிதங்களை கணக்கிட வேண்டியதன் ஒரு முக்கிய பகுதியாக இது அமைகிறது, ஏனெனில் நிகர கடன் விற்பனை, வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து விற்பனை வருவாயைக் கழித்தபின் கடன் விற்பனையாகும், இது எண்களாக மாறுகிறது, பின்னர் பெறத்தக்கவைகளால் வகுக்கப்படுகிறது பெறத்தக்க வருவாய் விகிதத்தில்

தீமைகள்

சில குறைபாடுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன-

 • சேகரிப்பில் தாமதம்: நிகர கடன் விற்பனையின் மூலம் கூடுதல் கடனைச் சேர்ப்பது ஒரு நிறுவனத்திற்கு வசூல் சிக்கல்களை உருவாக்கும் நேரங்கள் இருக்கலாம். கடனாளிகள் தேவையான தொகையை சரியான நேரத்தில் கொடுக்கக்கூடாது, இதனால் ஒரு நிறுவனத்தின் பணப்புழக்கத்தை பாதிக்கும், இது நிச்சயமாக நிறுவனத்திற்கு ஒரு நல்ல அறிகுறி அல்ல
 • கூடுதல் செலவுகள்: சேவை விதிமுறைகளில் இயல்புநிலைக்கு வழங்கப்பட்ட விற்பனை வருமானம் அல்லது தவறான தயாரிப்பு காரணமாக பறிமுதல் செய்யப்படுவது நிறுவனத்திற்கு தேவையற்ற செலவாகும், மேலும் தேவையான ஆய்வுகள் மற்றும் சரியான விடாமுயற்சி இருந்தால் அதைத் தவிர்க்கலாம்.
 • மோசமான கடன்களை உருவாக்குதல்: முன்னர் சுட்டிக்காட்டப்பட்டபடி, பெறத்தக்கவைகள் சரியான நேரத்தில் சேகரிக்கப்படாவிட்டால், அது சில மோசமான கடன்களை உருவாக்க வழிவகுக்கும், இது நிறுவனத்திற்கு கூடுதல் சுமை மற்றும் செலவாக இருக்கலாம். நிர்வாகத்திற்கான பணப்புழக்கக் கவலைகளை ஏற்படுத்தும் சிக்கல்களைச் சமாளிக்க சில விதிமுறைகள் தேவைப்படலாம்.

முடிவுரை

நிகர கடன் விற்பனை, மொத்த கடன் விற்பனையின் தாக்கம் மற்றும் விற்பனை வருவாயைக் குறைத்தல் மற்றும் விற்பனை கொடுப்பனவுகளைக் கழித்து வந்துள்ளதால், விகித பகுப்பாய்வின் ஒரு முக்கிய பகுதியாக அமைகிறது, ஏனெனில் இது பெறத்தக்க வருவாய் விகிதத்தைக் கணக்கிட உதவும் எண்ணிக்கையின் ஒரு பகுதியாக மாறும். மேலும், இது செலுத்த வேண்டிய மொத்த வரவுகளை அளவிடுவதற்கும் அளவிடுவதற்கும் நிர்வாகத்திற்கு உதவுகிறது, இதன்மூலம் ஒரு காசோலையை வைத்திருங்கள், இதனால் அத்தகைய நடவடிக்கைகள் காரணமாக உருவாக்கப்பட்ட கூடுதல் பணப்புழக்க நெருக்கடியின் அழுத்தம் இல்லை.

இருப்பினும், நிகர கடன் விற்பனை சரிபார்க்கப்படாவிட்டால், அது ஒரு தனித்துவமான பெறத்தக்கவைகளில் சேரக்கூடும். மோசமான கடனின் சிக்கல்களை உருவாக்கக்கூடும் என்பதால் இது நிறுவனத்திற்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சுமையாக மாறக்கூடும், மேலும் இதுபோன்ற மோசமான கடன்களுக்கு சில விதிகள் தேவைப்படலாம், அவை மீண்டும் நிறுவனத்திற்கு தேவையற்ற செலவாகும். கடனாளிகள் சரியான நேரத்தில் செலுத்தக்கூடாது, மேலும் இது நிறுவனத்திற்கு பெரும் எண்ணிக்கையை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

விகித பகுப்பாய்வை வழங்குவதன் மூலமும், அதன் செயல்பாட்டு மூலதன நிர்வாகத்தை நிர்வகிக்க நிர்வாகத்திற்கு உதவ ஒரு முன்கூட்டிய காசோலையாக பணியாற்றுவதன் மூலமும் இது பிரிந்து செல்வதற்கும் தகவல்களைப் பற்றிய கூடுதல் புரிதலை வழங்குவதற்கும் சந்தேகமில்லை. ஆகவே, பெறத்தக்கவைகளை நன்கு கவனிப்பதன் மூலம் பணப்புழக்கத்தை நிர்வகிப்பதில் கவனம் செலுத்தப்படாமல் இருக்க, நிறுவனம் ஒரு சிறந்த காசோலைகள் மற்றும் நிலுவைகளை வைத்திருப்பது கட்டாயமாகவும் அவசியமாகவும் மாறும்.