முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதன ஃபார்முலா | முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதன சூத்திரம் என்றால் என்ன?

முதலீட்டு மூலதனம் பத்திரதாரர்களுக்கு கடன் வழங்குவதன் மூலமும், பங்கு பங்குதாரர்களுக்கு பத்திரங்களை வழங்குவதன் மூலமும் ஒரு நிறுவனம் திரட்டிய மொத்த பணமாக வரையறுக்கப்படுகிறது, அங்கு மூலதன குத்தகை கடமைகள் மற்றும் மொத்த கடன் ஆகியவை முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் பங்குகளின் அளவுடன் சுருக்கப்படும். முதலீட்டு மூலதனத்திற்கான (ஐசி) சூத்திரம் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது,

முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதன சூத்திரம் = மொத்த கடன் (மூலதன குத்தகை உட்பட) + மொத்த பங்கு மற்றும் சமமான பங்கு முதலீடுகள் + செயல்படாத பணம்

முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான படிகள்

 1. மொத்த கடனைக் கணக்கிடுங்கள், இதில் நீண்ட கால கடன் அல்லது குறுகிய கால கடன் என அனைத்து வட்டி தாங்கும் கடனும் அடங்கும்.
 2. பங்கு பங்குதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மொத்த பங்கு மற்றும் பங்கு சமமானவற்றைக் கணக்கிடுங்கள், இவற்றில் இருப்புக்களும் அடங்கும்.
 3. இறுதியாக, செயல்படாத பணம் மற்றும் முதலீட்டைக் கணக்கிடுங்கள்.
 4. இப்போது மொத்தம் படி 1, படி 2 மற்றும் படி 3 ஐ எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், அவை மூலதனமாக முதலீடு செய்யப்படும்.

முதலீட்டு மூலதனத்தின் கணக்கீடு எடுத்துக்காட்டுகள்

இதை நன்கு புரிந்துகொள்ள சில எளிய மற்றும் மேம்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்ப்போம்.

இந்த முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதன ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதன ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

எம் நிறுவனம் உங்களுக்கு பின்வரும் விவரங்களை வழங்கியுள்ளது. நிறுவனத்தின் முதலீட்டு மூலதனத்தை நீங்கள் கணக்கிட வேண்டும்.

பொருளாதார இலாபத்தை கணக்கிடுவதற்கு கீழே கொடுக்கப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்தவும்.

தீர்வு:

முதலீட்டு மூலதனத்தின் கணக்கீடு கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி செய்ய முடியும்,

ஐசி = மொத்த கடன் + மொத்த பங்கு மற்றும் சமமான பங்கு முதலீடுகள் + செயல்படாத ரொக்கம்

= (நீண்ட கால கடன் + குறுகிய கால கடன் + மூலதன குத்தகை) + பங்கு

 • =( 235,000 + 156,700 + 47,899) + 100,900

முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனம் இருக்கும் -

 • முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனம் = 540,499

எனவே, நிறுவனத்தின் முதலீட்டு மூலதனம் 540,499 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு # 2

லாபத்தை ஈட்டும் மற்றும் பணம் சம்பாதிக்கும் நிறுவனமான பார்க்லேஸ் & பார்க்லேஸ் அதன் வருடாந்திர அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது, மேலும் நிதியாண்டின் முடிவில் அதன் நிதி நிலையின் சுருக்கம் கீழே உள்ளது.

மேற்கூறியவற்றைத் தவிர, மூலதன குத்தகை உறுதிப்பாட்டை ஆஃப் பேலன்ஸ் ஷீட்டிலும் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது, மேலும் இதன் பி.வி 3,55,89,970 ஆகும்.

கடனை திருப்பிச் செலுத்துவதன் மூலம் மூலதன விகிதத்தின் மீதான வருவாயை உயர்த்த நிர்வாகம் எதிர்பார்க்கிறது, இது அதன் பங்குதாரர்களின் மன உறுதியை அதிகரிக்கும். நிறுவனத்தின் சி.எஃப்.ஓ நிறுவனம் தனது ஜூனியரை எக்செல் கோப்பில் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

நிறுவனத்தின் முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தை நீங்கள் கணக்கிட வேண்டும்.

தீர்வு

நிறுவனத்தின் சி.எஃப்.ஓ முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தை கணக்கிட விரும்புகிறது.

முதலில், மொத்த கடன் மற்றும் மொத்த பங்குகளை நாம் கணக்கிட வேண்டும்.

மொத்த கடன் கணக்கீடு

=337500000+495000000+123750000

 • மொத்த கடன் = 956250000

மொத்த பங்கு கணக்கீடு

=450000000+65000000+58500000

 • மொத்த பங்கு = 573500000

முதலீட்டு மூலதனத்தை கணக்கிடுவது பின்வருமாறு செய்ய முடியும்,

= 95,62,50,000 +  57,35,00,000 + 3,55,89,970

மொத்த முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனம் இருக்கும் -

 • முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனம் = 1,56,53,39,970

எனவே, முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனம் 95,62,50,000 + 57,35,00,000 + 3,55,89,970 ஆக இருக்கும், இது 1,56,53,39,970 க்கு சமமாக இருக்கும்

குறிப்பு

முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தின் ஒரு பகுதியாக மூலதன குத்தகை உறுதிப்பாட்டையும் சேர்த்துள்ளோம்.

எடுத்துக்காட்டு # 3

பங்கு மற்றும் கடனை உயர்த்துவதன் மூலம் அதன் முதலீடு குறித்த பின்வரும் விவரங்களை வியாட் இன்க் உங்களுக்கு வழங்கியுள்ளது. நிறுவனம் பங்கு மற்றும் கடன் கலவையை வழங்கவில்லை என்பது கவனிக்கப்பட்டது, இருப்பினும், இது ஒரு விண்ணப்பத்தை வழங்கியுள்ளது. கீழேயுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில், வியாட் இன்க் செய்த மொத்த முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தை நீங்கள் கணக்கிட வேண்டும்.

தீர்வு

இந்த எடுத்துக்காட்டைத் தீர்க்க, முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு இயக்க சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துவோம்.

இயக்க அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்தி முதலீட்டு மூலதனத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான படிகள் கீழே உள்ளன

 1. நிகர-செயல்பாட்டு மூலதனத்தைக் கணக்கிடுங்கள், இது தற்போதைய சொத்துகளின் வித்தியாசமாக இருக்கும் மற்றும் வட்டி அல்லாத தற்போதைய கடன்களைக் கழிக்கும்
 2. இரண்டாவது மொத்த உறுதியான சொத்துக்களை - ஆலை, உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களை எடுத்துக்கொள்வது.
 3. கடைசியாக மொத்தம் அருவமான சொத்துக்களை எடுத்துக்கொள்வது, அதில் காப்புரிமை, நல்லெண்ணம் ஆகியவை அடங்கும்.
 4. இறுதி படி மொத்த படி 1, படி 2 மற்றும் படி 3 ஆகும்.

பங்கு மற்றும் கடனை இரண்டாகப் பிரிப்பது எங்களுக்கு நேரடியாக வழங்கப்படவில்லை, ஆனால் நிறுவனம் அந்த நிதியை முதலீடு செய்துள்ளது என்று நாங்கள் கூறலாம். எனவே அந்த பயன்பாடுகளின் மொத்தத்தை மொத்த முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனமாகப் பயன்படுத்துவோம்.

பணி மூலதனத்தின் கணக்கீடு

=33890193.00-32534585

 • பணி மூலதனம் = 1355607.72

உறுதியான மற்றும் தெளிவற்றவற்றின் கணக்கீடு

=169450965.00+211813706.25+232995076.88

 • மொத்த உறுதியான & தெளிவற்றவை = 614259748.13

முதலீட்டு மூலதனத்தை கணக்கிடுவது பின்வருமாறு செய்ய முடியும்,

=78371071.31+614259748.13+1355607.72

மொத்த முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனம் இருக்கும் -

 • மொத்த முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனம் = 693986427.16

நிறுவனம் நிலையான சொத்துக்களில் அதிக முதலீடு செய்துள்ளதையும், மூலதனத்தில் ஓய்வெடுப்பதையும் ஒருவர் கவனிக்க முடியும், மீதமுள்ளவை செயல்படாத சொத்துக்களிலிருந்து வருகின்றன.

எனவே, மொத்த முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனம் 69,39,86,427.16 ஆகும்.

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

ஒரு நிறுவனத்தைப் பொறுத்தவரை, முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனம் ஒரு நிதி ஆதாரமாக இருக்கும், இது மற்றொரு நிறுவனத்தை எடுத்துக்கொள்வது அல்லது விரிவாக்கம் செய்வது போன்ற புதிய வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கும். இது ஒரு நிறுவனத்திற்குள் 2 செயல்பாடுகளைக் கொண்டிருக்கும், 1 வது - இது கட்டிடம், நிலம் அல்லது உபகரணங்கள் போன்ற உறுதியான சொத்துக்களை வாங்குவதற்குப் பயன்படுத்தும். 2 வது - ஊழியர்களின் சம்பளத்தை செலுத்துதல் அல்லது சரக்குகளுக்கு பணம் செலுத்துதல் போன்ற அதன் வழக்கமான தினசரி இயக்க செலவுகளை ஈடுகட்ட இது பயன்படுத்தலாம்.

ஒரு நிறுவனம் அதன் தேவைகளுக்காக நிதி நிறுவனங்களிலிருந்து கடன் வாங்குவதற்கு பதிலாக இந்த நிதி மூலத்தை தேர்வு செய்யலாம். மேலும், ROIC ஐக் கணக்கிடவும் இது பயன்படுத்தப்படலாம், இது முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தின் வருமானம், இந்த விகிதம் அதிகரிக்கும் போது, ​​அந்த நிறுவனம் ஒரு மதிப்பு உருவாக்கியவர் என்பதை இது சித்தரிக்கிறது.