சிறந்த 11 சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகங்கள் | வால்ஸ்ட்ரீட் மோஜோ

சிறந்த சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகங்களின் பட்டியல்

உங்கள் புள்ளிவிவர அறிவுடன் சிறந்து விளங்க உதவும் சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகங்களின் பட்டியல் கீழே உள்ளது -

 1. புள்ளிவிவரம் 10 வது பதிப்பு(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)
 2. பரோனின் AP புள்ளிவிவரம், 8 வது பதிப்பு(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)
 3. வணிக மற்றும் பொருளாதாரத்திற்கான புள்ளிவிவரங்கள் (12 வது பதிப்பு)(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)
 4. நிர்வாண புள்ளிவிவரம்: தரவிலிருந்து அச்சத்தை நீக்குதல்(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)
 5. ஓபன்இன்ட்ரோ புள்ளிவிவரம்: மூன்றாம் பதிப்பு(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)
 6. எளிய ஆங்கிலத்தில் புள்ளிவிவரம், மூன்றாம் பதிப்பு 3 வது பதிப்பு(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)
 7. புள்ளிவிவரங்களுக்கான முழுமையான இடியட்ஸ் வழிகாட்டி, 2 வது பதிப்பு (இடியட்ஸ் வழிகாட்டிகள்)(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)
 8. முதல் புள்ளிவிவரங்கள்: ஒரு மூளை நட்பு வழிகாட்டி 1 வது பதிப்பு(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)
 9. புள்ளிவிவரங்களை உயிரோடு இணைக்க மாணவர் ஆய்வு வழிகாட்டி!(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)
 10. புள்ளிவிவரம் தவறு: மோசமான முழுமையான வழிகாட்டி 1 வது பதிப்பு(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)
 11. புள்ளிவிவர கற்றலுக்கான அறிமுகம்(இந்த புத்தகத்தைப் பெறுங்கள்)

ஒவ்வொரு புள்ளிவிவர புத்தகங்களையும் அதன் முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் மதிப்புரைகளுடன் விரிவாக விவாதிப்போம்.

# 1 - புள்ளிவிவரம் 10 வது பதிப்பு

by-ராபர்ட் எஸ். விட்டே மற்றும் ஜான் எஸ். விட்டே

அறிமுகம்

இளங்கலை மட்டத்தில் உங்கள் அறிவோடு தொடங்குவதற்கு உதவும் சிறந்த அறிமுக புள்ளிவிவர புத்தகங்களில் ஒன்று. எளிதான மற்றும் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய வகையில் வாசிப்பை உருவாக்கும் ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு நன்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அத்தியாயங்களை வழங்குகிறார்கள். மொத்தத்தில், இந்த புத்தகம் ஒரு நல்ல கற்றல் அனுபவம்.

இந்த சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகத்தின் சுருக்கம்

புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு சம்பந்தப்பட்ட சொற்பொழிவு நடவடிக்கைகளுடன் உங்கள் அடிப்படை புள்ளிவிவரக் கருத்துக்களை அவர்கள் தெளிவுபடுத்துவதை ஆசிரியர்கள் உறுதி செய்துள்ளனர். இந்த சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகம் சதுரங்கள் மற்றும் டிகிரிகளின் சேர்த்தல்களைப் பயன்படுத்துவதன் வெளிப்பாட்டில் கவனம் செலுத்துகிறது, மேலும் மாறுபாட்டின் முக்கியத்துவத்திற்கு முக்கிய முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. குணகம் மற்றும் தொடர்பு, விலகல்கள், சுதந்திரத்தின் அளவு, கருதுகோள் சோதனை மற்றும் விளைவு அளவு மதிப்பீடு ஆகியவற்றின் விளக்கம் மற்றும் மாறுபாட்டைக் கையாள இந்த புத்தகம் உதவும்.

இந்த சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகத்திலிருந்து சிறந்த எடுத்துக்காட்டு

கருத்துக்களை நன்கு புரிந்துகொள்ள வாசகருக்கு உதவ நிஜ வாழ்க்கை அனுபவங்களையும் பயன்பாடுகளையும் ஆசிரியர் பயன்படுத்தியுள்ளார். முழு புத்தகமும் மிகவும் தெளிவான மற்றும் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மொழியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது, இது விஷயத்தை எளிதாக்குகிறது.    

<>

# 2 - பரோனின் AP புள்ளிவிவரம், 8 வது பதிப்பு

by- மார்ட்டின் ஸ்டெர்ன்ஸ்டீன் பி.எச்.டி.

அறிமுகம்

இந்த சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகம் ஒரு கணித நிபுணரால் எழுதப்பட்டது, அவர் வெவ்வேறு பல்கலைக்கழகங்களின் கணிதத் துறையை விட முன்னணியில் உள்ளார், மேலும் இந்த விஷயத்தில் பல விருதுகளால் க honored ரவிக்கப்பட்டார். ஒவ்வொரு தனிமனிதனுக்கும் சமமான அணுகலை வழங்குவதோடு, தேசத்திற்கு கல்வி கற்பிப்பதையும் ஆசிரியர் நம்புகிறார்.

இந்த சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகத்தின் சுருக்கம்

இந்த புத்தகத்தில் உங்கள் உரையின் அனைத்து தலைப்புகளையும் உள்ளடக்கிய அகநிலை மதிப்பாய்வு கொண்ட 15 அத்தியாயங்கள் உள்ளன; இது T1-83 மற்றும் 84 போன்ற தொழில்முறை கால்குலேட்டர்களின் அடிப்படை பயன்பாட்டிற்கான வழிகாட்டியாகும். இது புதுப்பித்த 5 முழு நீள பயிற்சி தேர்வுகளையும் உள்ளடக்கியது. சோதனையின் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் ஆசிரியர் பதில்களுடன் கூடுதல் பல தேர்வு கேள்விகளையும் சேர்த்துள்ளார். வாசகர்களுக்கு இந்த விஷயத்தை நன்கு புரிந்துகொள்ள உதவும் வகையில் ஆசிரியர் ஒரு இலவச கையேடு மற்றும் ஒரு சிடியை புத்தகத்துடன் சேர்த்துள்ளார்,

இந்த சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகத்திலிருந்து சிறந்த எடுத்துக்காட்டு

இந்த சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகம் இந்த விஷயத்தின் தீவிர நிபுணரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கான விருப்பத்தை உங்களுக்கு வழங்குகிறது; இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு. புரிந்துகொள்வதை எளிதாக்குவதற்கு ஆசிரியர் புத்தகத்துடன் ஒரு குறுவட்டு உங்களுக்கு வழங்குகிறார்.

<>

# 3 - வணிக மற்றும் பொருளாதாரத்திற்கான புள்ளிவிவரம் (12 வது பதிப்பு)

வழங்கியவர்- ஜேம்ஸ் டி. மெக்லேவ், பி. ஜார்ஜ் பென்சன் மற்றும் டெர்ரி டி சின்சிச்

அறிமுகம்

புள்ளிவிவரங்கள் குறித்த இந்த சிறந்த புத்தகத்தின் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் பல்வேறு நிலைகளில் வல்லுநர்கள் மற்றும் மிக உயர்ந்த சாதனைகளுடன் உள்ளனர். இந்த விஷயத்தை சுவாரஸ்யமானதாகவும் புரிந்துகொள்ளக்கூடியதாகவும் மாற்றுவதற்காக அவர்கள் தங்கள் அறிவையும் அனுபவத்தையும் புத்தகத்தில் வைத்துள்ளனர்.

புள்ளிவிவரங்கள் குறித்த இந்த சிறந்த புத்தகத்தின் சுருக்கம்

புத்தகத்தில் மிகச் சமீபத்திய தரவு உள்ளது, ஆனால் இது உண்மையானது, ஆனால் பயிற்சிகள், எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் பயன்பாடுகளின் வடிவத்தில் ஒரே மாதிரியாக உள்ளது. ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தையும் சமீபத்திய சர்ச்சைக்குரிய பிரச்சினை மற்றும் அதன் வழக்கு ஆய்வு மூலம் திறப்பதை அவர்கள் உறுதி செய்துள்ளனர், ஆசிரியர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த பயிற்சி மாணவர்களுக்கு காட்சியை விமர்சன ரீதியாக மதிப்பிடுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. நெறிமுறைகளுக்கு முக்கியத்துவம் மற்றும் நெறிமுறை நடத்தை தொடர்பான தரவுகளின் முக்கியத்துவம்.

புள்ளிவிவரங்கள் குறித்த இந்த சிறந்த புத்தகத்திலிருந்து சிறந்த எடுத்துக்காட்டு

ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தையும் விளக்குவதற்கான ஆசிரியரின் விமர்சன அணுகுமுறை பொருள் கற்பிப்பதற்கான வேறுபட்ட வழியாகும். புள்ளிவிவரங்களை எளிமைப்படுத்துவதற்கான அவர்களின் யோசனை சிறந்த பயணமாகும்.

<>

# 4 - நிர்வாண புள்ளிவிவரம்: தரவிலிருந்து அச்சத்தை நீக்குதல்

by— சார்லஸ் வீலன்

அறிமுகம்

ஆசிரியர் ஒரு காமிக் பாணியில் நிஜ உலக உதாரணங்களுடன் புத்தகத்தை நிரப்பியுள்ளார். புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் தரவுகளுடன் நல்ல தயக்கம் இல்லாத நபர் கூட இந்த புத்தகத்தைப் படிக்க விரும்புவார். புள்ளிவிவரங்கள் நமக்கு ஏன் முக்கியம் என்பதை விளக்கும் புத்தகத்தை ஆசிரியர் ஒரு ஈர்க்கக்கூடிய புத்தகமாக மாற்றியுள்ளார்.

இந்த புள்ளிவிவர புத்தகத்தின் சுருக்கம்

ஆசிரியர் ஒரு சிறந்த விற்பனையாளர் மற்றும் அவர் சரியான வகையான தரவுகளுடன் நிர்வாண புள்ளிவிவரங்களைக் காண்பிப்பதை உறுதிசெய்கிறார், மேலும் சரியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புள்ளிவிவரக் கருவிகளுடன் வாசகர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க உதவுகிறார். அனுமானம், பின்னடைவு பகுப்பாய்வு மற்றும் தொடர்பு ஆகியவற்றுடன் அவர் கருத்துக்களை தெளிவுபடுத்தியுள்ளார், மேலும் கவனக்குறைவான மற்றும் கையாளுபவர்களையும் மக்களையும் தரவுகளை தவறாக சித்தரித்து கையாளுகிறார்.

இந்த புள்ளிவிவர புத்தகத்திலிருந்து சிறந்த எடுத்துக்காட்டு

ஆசிரியர் அமைப்பின் ஒற்றைப்படையை எதிர்க்கிறார், மேலும் பயன்படுத்த பிரபலமற்ற துறைகளை இன்னும் கொண்டு வருகிறார். இந்த சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அவர் நுண்ணறிவுகளைச் சேர்த்துள்ளார்.

<>

# 5- ஓபன்இன்ட்ரோ புள்ளிவிவரம்: மூன்றாம் பதிப்பு

வழங்கியவர் டேவிட் எம் டீஸ், கிறிஸ்டோபர் டி பார், மற்றும் மைன் செடிங்கயா-ருண்டெல்

அறிமுகம்

ஆசிரியர்கள் எளிமையான சொற்களைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர், மேலும் உள்ளடக்கம் எழுதப்பட்டிருப்பது மிகவும் தெளிவாக உள்ளது என்பதையும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். நீங்கள் நியாயமான கணித பின்னணியைக் கொண்டவராக இருந்தால், புள்ளிவிவரங்களை கொஞ்சம் வேகமாக கற்றுக்கொள்ள விரும்பினால், இது உங்களுக்கான புத்தகம். இந்த புத்தகத்தில் உள்ளடக்கப்பட்ட பொருள் மற்றும் உள்ளடக்கம் நல்ல விரிவாக உள்ளன.

இந்த புத்தகத்தின் சுருக்கம்

இலவச மற்றும் பயன்படுத்த எளிதான மற்றும் உங்கள் தேவைகள் மற்றும் வசதிக்கு ஏற்ப மாற்றியமைக்க எளிதான கருவிகள் மற்றும் நுட்பங்களைக் கொண்ட ஒரு விதிவிலக்கான புத்தகத்தை ஆசிரியர் உருவாக்கியுள்ளார். நிகழ்தகவு மட்டுமே விருப்பமானது என்றும் ஒரு முடிவு முக்கியமானது என்றும் உண்மையான தரவை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் விசையைப் பெறுவதற்கான சிறந்த வழி என்றும் அவர்கள் நம்புகிறார்கள். அவர்கள் புத்தகத்திற்கு இலவச ஈக்களையும் தருகிறார்கள், அவை கிடைக்கின்றன. இந்த புத்தகம் வாசகர்களின் ஈடுபாடு மற்றும் உற்சாகத்துடன் வளர்ந்ததால் கற்றலுக்கு சிறந்தது.

இந்த புத்தகத்திலிருந்து சிறந்த எடுத்துக்காட்டு

அழகான விளக்கங்களுடன் புரிந்துகொள்ள எளிதான விஷயத்தை ஆசிரியர் கடினமாக்கியுள்ளார். இந்த புத்தகம் ஒரு PDF பதிப்பு, வீடியோக்கள், R, SAS க்கான ஆய்வகங்கள், ஸ்லைடுகள் போன்ற கற்பித்தல் வளங்கள் மற்றும் பலவற்றோடு வருகிறது.

<>

# 6 - எளிய ஆங்கிலத்தில் புள்ளிவிவரம், மூன்றாம் பதிப்பு 3 வது பதிப்பு

வழங்கியவர்-திமோதி சி. உர்தான்

அறிமுகம்

புள்ளிவிவரங்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான உங்கள் முதல் தேர்வாக இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் செய்தால், நிச்சயமாக இந்த புத்தகத்திலிருந்து பயனடைவீர்கள். புள்ளிவிவரங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, அதை எவ்வாறு சரியாக ஊகிக்க முடியும் என்பதை ஆசிரியர் மிகத் தெளிவாகக் கூறுகிறார். இந்த புத்தகம் புள்ளிவிவரங்களுக்கான சிறந்த துணை என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த புள்ளிவிவர புத்தகத்தின் சுருக்கம்

இந்த சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகத்தில் நம்பகத்தன்மை பகுப்பாய்வு மற்றும் காரணி குறித்த புதிய அத்தியாயங்கள் உள்ளன, இது ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவோருக்கும், அதில் ஈடுபடாதவர்களுக்கும் உதவியாக இருக்கும்; புத்தகங்கள் மற்றும் பத்திரிகைகளில் கொடுக்கப்பட்ட புரிந்துகொள்ளும் புள்ளிவிவரங்களை விவரிக்கும் ஒரு பிரிவு; புத்தகத்தின் பவர்பாயிண்ட் விளக்கக்காட்சி; ஊடாடும் சிக்கல்கள், கணக்கீடுகளை நிரூபிக்கும் ஆசிரியரின் வீடியோக்கள், விநியோகத் தரவைப் புரிந்துகொள்ள உதவும் பிரிவுகள் மற்றும் பல நேரடி எடுத்துக்காட்டுகளுடன் வரைபடங்களைப் பயன்படுத்த உங்களுக்கு உதவுவது மற்றும் பல.

இந்த புள்ளிவிவர புத்தகத்திலிருந்து சிறந்த எடுத்துக்காட்டு

தரவு மற்றும் வரைபடங்களுக்கான விளக்கத்தின் எளிய வடிவம் காவியம் மற்றும் கட்டாயம் படிக்க வேண்டியது. புள்ளிவிவரங்களில் புதிய நபருக்கு தனது விஷயத்தை சரியான முறையில் வைப்பதை ஆசிரியர் உறுதி செய்துள்ளார்.

<>

# 7 - புள்ளிவிவரங்களுக்கான முழுமையான இடியட்ஸ் வழிகாட்டி, 2 வது பதிப்பு (இடியட்ஸ் வழிகாட்டிகள்)

by— ராபர்ட் ஏ. டொன்னெல்லி ஜூனியர் பி.எச்.டி.

அறிமுகம்

ஆசிரியருக்கு பி.எச்.டி. இந்த விஷயத்தில் மற்றும் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் நிர்வாகத்தை கற்பிக்கிறது மற்றும் அவரது நிபுணத்துவம் வாய்ந்த பகுதியில் தகவல் அமைப்பு, புள்ளிவிவரங்கள், செயல்பாட்டு மேலாண்மை, மேலாண்மை மற்றும் தரவுத்தள மேலாண்மை ஆகியவை அடங்கும், அதாவது இந்த சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகம் நிர்வாகத்தின் அனைத்து களங்களிலும் ஒரு நிபுணரிடமிருந்து வருகிறது.

இந்த சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகத்தின் சுருக்கம்

புள்ளிவிவரப் படிப்புகளின் நிலையான பாடத்திட்டத்தைப் பின்பற்ற உதவுவதால், அவர்களின் புள்ளிவிவர பட்டப்படிப்பு தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய விரும்பும் மாணவர்களுக்கு இந்த புத்தகம் குறிப்பாக உள்ளது. ஆசிரியர் திரு. டொன்னெல்லி விநியோகம், சராசரி மற்றும் சராசரி போன்ற தலைப்புகளை பயன்முறையுடன் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்; வரம்பு மற்றும் மாறுபாடு ஆகியவற்றுடன் நிலையான விலகல் இவை அனைத்தும் நிகழ்தகவு மற்றும் பலவற்றோடு. ஒரு முழுமையான தொடக்க புத்தகம் இந்த புத்தகத்திற்கான சரியான சொல்.

இந்த சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகத்திலிருந்து சிறந்த எடுத்துக்காட்டு

இந்த புத்தகத்தில் எக்செல் சூத்திரங்களும் புள்ளிவிவர விளக்கமும் அடங்கும், இது நிஜ வாழ்க்கையில் புள்ளிவிவரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது பண புத்தகத்திற்கான முழுமையான மதிப்பு.

<>

# 8 - தலை முதல் புள்ளிவிவரம்: ஒரு மூளை நட்பு வழிகாட்டி 1 வது பதிப்பு

பை-டான் கிரிஃபித்ஸ்

அறிமுகம்

இந்த புத்தகம் ‘கணிதத்தில் முதல் வகுப்பு பட்டம்’ பெற்ற ஒரு பல்கலைக்கழக எழுத்தாளரால் எழுதப்பட்டதோடு பல்கலைக்கழக உதவித்தொகையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர் ஒரு பல திறமையான ஆளுமை, ஏனெனில் அவர் ஒரு எழுத்தாளர், எனவே தரவு குறித்த தனது அறிவை குறைபாடற்ற முறையில் விளக்க முடியும்.

இந்த புள்ளிவிவர புத்தகத்தின் சுருக்கம்

இந்த புத்தகம் புள்ளிவிவரங்களின் முதல் ஆண்டில் உள்ளடக்கப்பட்ட தலைப்புகளின் முழு அளவையும் உள்ளடக்கியது. நீங்கள் நன்கு புரிந்துகொள்ள உதவும் வகையில் காட்சி வடிவத்தின் உதவியுடன் 1 வது டைனமிக் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கடுமையான புள்ளிவிவரக் கருத்துக்களை வரிசைப்படுத்துவதில் ஆசிரியர் இங்கே கவனம் செலுத்துகிறார். கருத்துக்களை விளக்க கேசினோக்கள், சூதாட்டம், போதைப்பொருள் மற்றும் பிற நிஜ உலக காட்சிகளை அவர் பயன்படுத்தியுள்ளார். நிகழ்தகவுகள், இருவகைகள், வடிவியல் மற்றும் பலவற்றைப் பயன்படுத்தி பரவல்கள், முரண்பாடுகளின் கணக்கீடுகள் ஆகியவற்றை எவ்வாறு விளக்குவது என்பதையும் அவர் விளக்குகிறார். இந்த விஷயத்தை நீங்கள் அறிவீர்கள் என்று நினைப்பதற்கு முன்பு உண்மையான உலகில் புள்ளிவிவரங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார்.

இந்த புள்ளிவிவர புத்தகத்திலிருந்து சிறந்த எடுத்துக்காட்டு

ஒரு நிபுணரின் பார்வையின் மூலம் காட்சிகளைப் பார்ப்பதன் மூலம் அறிவையும் நிஜ உலக அனுபவத்தையும் பெறுவதற்கான சிறந்த வழிகளில் புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அறிவு ஒன்றாகும்.

<>

# 9 - புள்ளிவிவரங்களுடன் உயிரோடு இருப்பதற்கான மாணவர் ஆய்வு வழிகாட்டி!

2e வெண்டி ஜே. ஸ்டீன்பெர்க் 2 வது பதிப்பு. பதிப்பு

by— வெண்டி ஜே. ஸ்டீன்பெர்க்

அறிமுகம்

பொதுவான எண்கணிதத்தின் விதிகள் மற்றும் செயல்பாடுகளுடன் பொதுவான புள்ளிவிவர சொற்களையும் சின்னங்களையும் கற்பிப்பதே ஆசிரியரின் முக்கிய கவனம். இந்த சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகம் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது மற்றும் புள்ளிவிவரங்களை எளிதான பாடமாக மாற்றுகிறது.

புள்ளிவிவரங்கள் குறித்த இந்த புத்தகத்தின் சுருக்கம்

பொருள் புள்ளிவிவரங்கள் மட்டுமே கடினமாக இருப்பதாக வெண்டி நம்புகிறார், இருப்பினும் இது மிகவும் கடினம் அல்ல, எனவே இதை எளிமையாக்க விரும்புகிறார்; அவரது முயற்சிகள் புத்தகத்தில் தெரியும். அதிகப்படியான புள்ளிவிவர சொற்களால் புள்ளிவிவரங்கள் கடினமாக இருப்பதாக அவர் குறிப்பிடுகிறார், எனவே அவரது நோக்கம் சொற்களஞ்சியத்தை எளிதாக்குகிறது. இந்த விஷயத்தின் இரண்டாவது மிகவும் கடினமான அம்சம் புள்ளிவிவரங்களின் கணித கூறுகள்; இருப்பினும் அவர் இந்த விஷயத்தை நன்கு விளக்க ஒப்பீட்டளவில் எளிய கணிதத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளார்.

புள்ளிவிவரங்கள் குறித்த இந்த புத்தகத்திலிருந்து சிறந்த எடுத்துக்காட்டு

இரண்டிலும் ஆசிரியர் விளக்கியுள்ளார்; ஒரு பாடமாக புள்ளிவிவரங்களின் பொதுவான சொற்களை ஆழமாகவும் சுருக்கமாகவும். இந்த சொற்கள் உண்மையிலேயே விஷயத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், அதை எவ்வாறு எளிதில் செய்ய முடியும் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கும் உதவுகின்றன.

<>

# 10 - புள்ளிவிவரம் தவறு:

மோசமான முழுமையான வழிகாட்டி 1 வது பதிப்பு

வழங்கியவர்- அலெக்ஸ் ரெய்ன்ஹார்ட்

அறிமுகம்

புள்ளிவிவரங்கள் குறித்த இந்த சிறந்த புத்தகம் அவர்களின் தரவு மதிப்பீடு சரியானதா இல்லையா என்பதில் உறுதியாக உள்ளவர்களுக்கு, அவர்கள் இந்த புத்தகத்தைப் பெற வேண்டும், ஏனென்றால் சிக்கல்களைச் சமாளிக்கக்கூடிய புள்ளிவிவரங்களின் அனைத்து புத்தகங்களுக்கும் இந்த புத்தகம் மிகவும் அணுகக்கூடியது மற்றும் மிகவும் துல்லியமானது.

இந்த சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகத்தின் சுருக்கம்

இந்த புத்தகத்தைப் படித்த பிறகு, சரியான புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வை மேற்கொள்வதன் மூலமும், சரியான கேள்விகளைக் கேட்பதன் மூலம் சரியான பரிசோதனையை வடிவமைப்பதன் மூலமும் நீங்கள் திட்டத்தில் உறுதியாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம். பின்னடைவு, நம்பிக்கை இடைவெளிகள், மதிப்புகள், முக்கியத்துவம் மற்றும் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றியும் நீங்கள் சிந்திக்க முடியும். தவறான நேர்மறைகளைத் தவிர்ப்பதோடு சரியான மாதிரி அளவை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். உங்கள் பகுப்பாய்வைப் புகாரளிக்கவும், உங்கள் மூலக் குறியீட்டையும் தரவையும் வெளியிடவும் முடியும். இறுதியாக, என்ன மென்பொருளைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை விளக்குகிறார், என்ன முன்னெச்சரிக்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும் மற்றும் பின்பற்ற வேண்டும்.

இந்த சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகத்திலிருந்து சிறந்த எடுத்துக்காட்டு

புத்தகம் ஒரு ஒலி மற்றும் மிகவும் வலுவான வழிகாட்டியாகும், இது புள்ளிவிவர ரீதியாக சிறந்த ஆராய்ச்சி செய்ய உதவும், மேலும் இது உங்கள் ஆராய்ச்சி தவறுகளை இலவசமாக வைத்திருக்க உதவும். இந்த புத்தகம் உங்களை சங்கடமான பிழைகளிலிருந்து விலக்கி வைக்கும்.

<>

# 11 - புள்ளிவிவரக் கற்றலுக்கான அறிமுகம்

ஆர் இன் பயன்பாடுகளுடன் (புள்ளிவிவரத்தில் ஸ்பிரிங்கர் உரைகள்) 1 வது பதிப்பு. 2013, கோர். 5 வது அச்சிடுதல் 2015 பதிப்பு

by— கரேத் ஜேம்ஸ், டேனீலா விட்டன், ட்ரெவர் ஹஸ்டி, ராபர்ட் திப்ஷிராணி.

அறிமுகம்

இந்த புள்ளிவிவர புத்தகம் இளங்கலை மற்றும் புள்ளிவிவரங்களின் முதன்மை மாணவர்களுக்கு படிக்கவும் கற்பிக்கவும் சிறந்த புத்தகம். சுருக்கமாக இருக்கும்போது புத்தகம் என்பது புள்ளிவிவரங்களின் அறிமுக படிப்புகளை கற்பிப்பதற்கான முழுமையான தொகுப்பாகும். இந்த புத்தகம் புள்ளிவிவர கற்றலை நிஜ உலக பயன்பாட்டிற்கு மாற்ற உதவுகிறது.

இந்த சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகத்தின் சுருக்கம்

தொடர்புடைய புத்தகத்தைப் பயன்படுத்துவதோடு முக்கியமான மாடலிங் மற்றும் முன்கணிப்பு நுட்பங்கள் மூலம் மிக முக்கியமான புள்ளிவிவர நுட்பங்களை இந்த புத்தகம் உள்ளடக்கியுள்ளது, மேலும் இதில் வகைப்பாடு, மறுவடிவமைப்பு முறைகள், வகைப்பாடுகள், சுருக்க அணுகுமுறைகள், ஆதரவு திசையன் இயந்திரம், மரம் சார்ந்த முறை, கிளஸ்டரிங், நேரியல் போன்ற தலைப்புகள் உள்ளன. பின்னடைவு மற்றும் பல. முன்னெப்போதையும் விட இந்த விஷயத்தை சிறப்பாக விளக்க ஆசிரியர் வண்ண கிராபிக்ஸ் மற்றும் நிஜ உலக உதாரணங்களைப் பயன்படுத்தினார். முழு புத்தகமும் ஒரு அற்புதமான புத்தகமாகும், இது ஒரு கையேடுடன் உள்ளது.

இந்த சிறந்த புள்ளிவிவர புத்தகத்திலிருந்து சிறந்த எடுத்துக்காட்டு

அடித்தளத்தை சரியாகப் பெறுவது நம் அனைவரின் நோக்கமாகும். இந்த விஷயத்தைப் புரிந்துகொண்டவுடன் அதை அங்கிருந்து மேலும் எடுத்துச் செல்லலாம். புள்ளிவிவரங்களில் உங்கள் அடிப்படைகள் சரியானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த சரியான உள்ளடக்கம் மூலம் இது உங்களைப் பெறுகிறது என்பதை இந்த புத்தகம் உறுதி செய்கிறது.   

<>