டி.எஸ்.சி.ஆர் ஃபார்முலா | கடன் சேவை பாதுகாப்பு விகிதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

டி.எஸ்.சி.ஆர் ஃபார்முலா என்றால் என்ன?

டி.எஸ்.சி.ஆர் (கடன் சேவை பாதுகாப்பு விகிதம்) சூத்திரம் நிறுவனத்தின் கடன் திருப்பிச் செலுத்தும் திறனைப் பற்றிய உள்ளுணர்வு புரிதலை வழங்குகிறது மற்றும் இது மொத்த கடன் சேவைக்கான நிகர இயக்க வருமானத்தின் விகிதமாக கணக்கிடப்படுகிறது.

டி.எஸ்.சி.ஆர் ஃபார்முலா = நிகர இயக்க வருமானம் / மொத்த கடன் சேவை

நிகர இயக்க வருமானம் ஒரு நிறுவனத்தின் வருவாய் அதன் இயக்க செலவுகளுக்கு கழித்தல் என கணக்கிடப்படுகிறது. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், கடன் வழங்குநர்கள் நிகர இயக்க லாபத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர், இது நிகர இயக்க வருமானத்திற்கு சமம். மொத்த கடன் சேவை என்பது கடன்கள், வரவிருக்கும் ஆண்டில் செலுத்த வேண்டிய நிதிகளை மூழ்கடிப்பது போன்ற தற்போதைய கடன் கடமைகளாகும்.

விளக்கம்

கடன் சேவை பாதுகாப்பு விகித சூத்திரம் நிகர இயக்க வருமானத்தை வெறுமனே எடுத்து கடன் சேவையால் வகுக்கிறது (ஆர்வங்கள், மூழ்கும் நிதி, வரி செலவு).

இது பின்வருவனவற்றைப் போலவே கையில் உள்ள அனைத்து கடன் கடமைகளையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்:

 • வங்கி கடன்
 • குறுகிய கால கடன்கள்
 • குத்தகைகள்
 • கடன் சேவைக்கான மாதாந்திர கொடுப்பனவுகள்

பெரும்பாலான கடன் வழங்குநர்கள் இயக்க வருமானத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர், இது ஈபிஐடிக்கு சமம். ஆனால் சிலர் விகிதத்தைக் கணக்கிட EBITDA ஐப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

டி.எஸ்.சி.ஆர் ஃபார்முலாவின் எடுத்துக்காட்டுகள் (எக்செல் வார்ப்புருவுடன்)

இதை நன்கு புரிந்துகொள்ள சில எளிய மற்றும் மேம்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்ப்போம்.

இந்த டி.எஸ்.சி.ஆர் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - டி.எஸ்.சி.ஆர் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

ஒரு ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பர் உள்ளூர் வங்கியில் கடன் வாங்க விரும்புகிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். கடனளிப்பவர் அதன் கடனை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான திறனைத் தீர்மானிக்க டி.எஸ்.சி.ஆரின் கணக்கீட்டை முதலில் செய்ய விரும்புவார். ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பர் இது ஆண்டுக்கு, 000 200,000 இயக்க வருமானத்தைக் கொண்டிருப்பதாகவும், அவர் எடுத்த கடனுக்கு ஆண்டுக்கு, 000 70,000 வட்டி செலுத்த வேண்டும் என்றும் வெளிப்படுத்துகிறார். எனவே ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பருக்கு கடன் வழங்கலாமா என்பதை தீர்மானிக்க கடன் வழங்குபவர் டி.எஸ்.சி.ஆரின் கணக்கீட்டைச் செய்வார்.

 • டி.எஸ்.சி.ஆர் = 200,000 / 70,000
 • டி.எஸ்.சி.ஆர் = 2.857

2.857 இன் டி.எஸ்.சி.ஆர் என்பது ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பருக்கு கடன் வழங்குவதற்கான ஒரு நல்ல டி.எஸ்.சி.ஆர்.

இப்போது, ​​டெவலப்பருக்கு 5000 டாலர் செலுத்த குத்தகைக் கொடுப்பனவுகளும் இருந்தால், கடன் சேவை 000 75000 ஆக உயரும். புதிய டி.எஸ்.சி.ஆர் பின்வருமாறு இருக்கும்: -

 • டி.எஸ்.சி.ஆர் = 200,000 / 75,000
 • டி.எஸ்.சி.ஆர் = 2.66

எனவே கடன் சேவை கொடுப்பனவுகளின் அதிகரிப்புடன் டி.எஸ்.சி.ஆர் குறைந்தது.

எடுத்துக்காட்டு # 2

பின்வரும் வருமான அறிக்கையைக் கொண்ட எக்ஸ் நிறுவனத்திற்கான டி.எஸ்.சி.ஆரைக் கணக்கிடுங்கள்.

மொத்த வருமானத்திலிருந்து செலவுகளைக் கழிப்பதன் மூலம் இயக்க வருமானம் கணக்கிடப்படுகிறது.

கடன் சேவைகள் வட்டி செலவுகள் மற்றும் வருமான வரி செலவுகள் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடும்.

எனவே, இயக்க வருமானம் = $ 13000

கடன் சேவை = $ 5000

எனவே, டி.எஸ்.சி.ஆரின் கணக்கீடு பின்வருமாறு இருக்கும் -

 • டி.எஸ்.சி.ஆர் = 13000/5000

டி.எஸ்.சி.ஆர் இருக்கும் -

          

 • டி.எஸ்.சி.ஆர் = 2.6

2.6 இன் டி.எஸ்.சி.ஆர் நிறுவனம் தனது கடன் கடமைகளை ஈடுகட்ட போதுமான பணம் இருப்பதைக் குறிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு # 3

ILandFS பொறியியல் மற்றும் கட்டுமான நிறுவனத்தின் கடன் சேவை பாதுகாப்பு விகிதத்தை கணக்கிடுவோம். இயக்க லாபத்தின் தரவை நாம் பெறலாம், இது இயக்க வருமானம் மற்றும் கடன் சேவைக்கு சமமான லாபம் மற்றும் இழப்பு அறிக்கையிலிருந்து பெறலாம், இது பணக் கட்டுப்பாட்டில் கிடைக்கிறது.

ஆதாரம்: //www.moneycontrol.com/

நிகர இயக்க லாபம் 2018 ஆம் ஆண்டில் ₹ 160.92 ஆகும்.

கடன் சேவையைப் பொறுத்தவரை, அதற்கு வட்டி செலுத்த வேண்டியது அவசியம் என்பதை நாம் காணலாம் 396.03.

எனவே டி.எஸ்.சி.ஆர் சூத்திரத்தின் கணக்கீடு பின்வருமாறு இருக்கும் -

 • டி.எஸ்.சி.ஆர் = 160.92 / 396.03

டி.எஸ்.சி.ஆர் இருக்கும்

 • டி.எஸ்.சி.ஆர் = 0.406

0.406 இன் டி.எஸ்.சி.ஆர் நிறுவனம் அதன் கடன் கடமைகளை ஈடுசெய்ய போதுமான பணம் இல்லை என்பதைக் குறிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு # 4

எம்இபி உள்கட்டமைப்பு உருவாக்குநர்களின் கடன் சேவை பாதுகாப்பு விகிதத்தை நாங்கள் கணக்கிடுவோம். இயக்க கட்டுப்பாடு மற்றும் கடன் சேவையின் தரவை லாபம் மற்றும் இழப்பு அறிக்கையிலிருந்து பெறலாம், இது பணக் கட்டுப்பாட்டில் கிடைக்கிறது.

ஆதாரம்: //www.moneycontrol.com/

நிகர இயக்க லாபம் 2018 ஆம் ஆண்டில் 8 218.26 ஆகும்.

கடன் சேவையைப் பொறுத்தவரை, அது வட்டி மற்றும் வரிகளை செலுத்த வேண்டும் என்பதைக் காணலாம், இது .0 50.04.

டி.எஸ்.சி.ஆரின் கணக்கீடு பின்வருமாறு இருக்கும் -

 • டி.எஸ்.சி.ஆர் = 218.26 / 50.04

டி.எஸ்.சி.ஆர் இருக்கும்

 • டி.எஸ்.சி.ஆர் = 4.361

4.361 இன் டி.எஸ்.சி.ஆர் நிறுவனம் தனது கடன் கடமைகளை ஈடுகட்ட போதுமான பணம் இருப்பதைக் குறிக்கிறது.

டி.எஸ்.சி.ஆர் கால்குலேட்டர்

நீங்கள் பின்வரும் டி.எஸ்.சி.ஆர் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்.

நிகர இயக்க வருமானம்
மொத்த கடன் சேவை
டி.எஸ்.சி.ஆர் ஃபார்முலா
 

டி.எஸ்.சி.ஆர் ஃபார்முலா =
நிகர இயக்க வருமானம்
=
மொத்த கடன் சேவை
0
=0
0

முக்கியத்துவம்

டி.எஸ்.சி.ஆர் கடன் வழங்குநர்களுக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கும் முக்கியமானது, ஆனால் தற்போதைய கடனை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான கடனளிப்பவரின் திறனை இது தீர்மானிப்பதால் கடனாளிகள் அதை அதிகம் பகுப்பாய்வு செய்கிறார்கள்.

டி.எஸ்.சி.ஆர் விகிதம் கடன் வாங்குபவர் தனது கடனுக்கு ஒப்புதல் பெறுமா மற்றும் கடனின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை தீர்மானிக்கும்.

டி.எஸ்.சி.ஆர் ஃபார்முலாவை எவ்வாறு விளக்குவது?

1 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட டி.எஸ்.சி.ஆர் விகிதம் ஒரு நல்ல விகிதமாகும். உயர்ந்தது, சிறந்தது.

 • 1 ஐ விட அதிகமான விகிதம் அதன் கடன் சேவையை ஈடுசெய்ய போதுமான பணப்புழக்கத்தை உருவாக்குகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.
 • 1 க்கும் குறைவான விகிதம் கடன் கடமைகளை ஈடுகட்ட போதுமான பணம் இல்லை என்பதைக் குறிக்கிறது.

0.85 இன் டி.எஸ்.சி.ஆர் கடன் கொடுப்பனவுகளில் 85% ஐ ஈடுசெய்ய போதுமான இயக்க வருமானம் மட்டுமே இருப்பதைக் குறிக்கிறது.

பெரும்பாலும் கடன் வழங்குநர்கள் நிறுவனத்தின் பொருளாதார நிலைமைகளைப் பொறுத்து டி.எஸ்.சி.ஆர் விகிதம் 1.15 அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதாக இருக்கும்.

ஒருபோதும் திருப்பிச் செலுத்த முடியாத கடன் வாங்குபவருக்கு கடன் கொடுத்து கடன் வழங்குபவர் ஒருபோதும் இழப்பை ஏற்படுத்த விரும்ப மாட்டார். டி.எஸ்.சி.ஆர் விகிதம் நிறுவனத்தின் பணப்புழக்கம் மற்றும் நிறுவனம் அதன் கடனை திருப்பிச் செலுத்த எவ்வளவு பணம் உள்ளது என்பதைப் பற்றிய நுண்ணறிவை வழங்குகிறது.

ரியல் எஸ்டேட் அல்லது வணிக கடன் வழங்குவதில் இது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏனெனில் இந்த விகிதம் கடன் வழங்குபவர் பெறக்கூடிய அதிகபட்ச கடன் தொகையைப் பற்றிய ஒரு கருத்தை நமக்கு வழங்குகிறது.

உயர் டி.எஸ்.சி.ஆரின் நன்மைகள்

 • கடனுக்கு தகுதி பெறுவதற்கான அதிக வாய்ப்புகள்
 • குறைந்த வட்டி விகிதத்தைப் பெறுவதற்கான சிறந்த வாய்ப்புகள்.
 • வணிகங்கள் கடன் கடமைகளை சிறந்த முறையில் நிர்வகிக்க முடியும்.

எனவே அதிக விகிதம், சிறந்தது.